MySolution FlexTiming implementeert het komende half jaar Mysolution FLEX om daarmee het primaire proces van de dienstverlening naar haar uitzendkrachten en klanten verder te optimaliseren. De afgelopen drie jaar is het Mysolution platform volledig vernieuwd. Het basisplatform Microsoft Dynamics NAV is overgezet van traditionele windows naar een moderne en rolgebaseerde User Interface en optimale integratie met Office 365. De  app, portal en planningsapplicatie van Mysolution communiceren niet meer op basis van webservices en XML, maar op basis van moderne WebAPI’s. Hierdoor is ook de ontsluiting naar de andere applicaties in de uitzendbranche en de  website van Timing sterk vereenvoudigd en versneld. Mysolution heeft het afgelopen jaar een volledig nieuwe loonengine ontwikkeld voor uitzenders en detacheerders. Een onderdeel van Timing is sinds juli 2015 al volledig operationeel met Mysolution Flex. Vanaf januari 2016 zullen meer dan 400 gebruikers gebruik gaan maken van Mysolution FLEX.

Wij doen!
Timing weet zich te onderscheiden van andere uitzendbureaus door zich te specialiseren op uitvoerend, het zogenaamde doen-werk. De uitvoerende functie verdient volgens Timing meer erkenning dan dat deze nu krijgt. Het bedrijf richt zich op banen in de productie, schoonmaak, logistiek, zorg, callcenters en op kantoor. Belangrijk werk waar wij op onze eigen praktische manier een steentje aan willen bijdragen. Wij doen!  De pay-off onderstreept waar Timing voor staat. Nuchter zijn en hard werken. Timing is een bedrijf van praktische oplossingen. Wij doen. Dat is hoe Timing groot geworden is.

“Dat pragmatisme zien we ook terug bij de organisatie en het product Mysolution (FLEX)”,

aldus Margriet Spijker van Timing.

Bron: MySolution


Samenwerking formeel beklonken tijdens Nationale Flex Golfdag

Samenwerking Nocore en Otys in FlexbrancheNocore, softwareontwikkelaar voor de flexbranche, en OTYS Recruiting Technology, ontwikkelaar van werving- en selectiesoftware, hebben tijdens de Nationale Flex Golfdag op 23 juni een partnerovereenkomst getekend en daarmee hun samenwerking officieel kenbaar gemaakt in de branche. De softwareplatforms van beide ontwikkelaars zullen gekoppeld worden. Klanten in de flexbranche kunnen hierdoor binnenkort hun processen nog efficiënter laten verlopen.

De Flex Golfdag bood de gelegenheid om op een sportieve wijze en in een informele sfeer nieuwe contacten te leggen en bestaande te versterken. Tijdens deze dag is dan ook het contract tussen beide bedrijven getekend door vertegenwoordigers Ad Klösters, oprichter van Nocore, en Jorrit Blok, CEO van OTYS.

Blok over de samenwerking:

‘Nocore is net als wij een ambitieuze ontwikkelaar van software. Reden voor ons om dit partnership aan te gaan. Met onze samenwerking beogen wij met name de flexbranche beter te kunnen bedienen wat betreft het leveren van softwarediensten. Nocore is sterk in verloning en facturering en wij zijn sterk in kandidaat-, relatie- en vacaturebeheer. Samen kunnen we verschillende financiële, operationele en commerciële processen bij klanten efficiënter laten verlopen, waardoor zij bijvoorbeeld sneller en efficiënter kunnen geschikte kandidaten kunnen werven.’ 

Klösters:

‘Wij sluiten niet alleen wat betreft onze dienstverlening op elkaar aan, onze bedrijfsculturen passen ook bij elkaar, waardoor we ervan overtuigd zijn dat deze samenwerking zijn vruchten zal afwerpen’<


Over Nocore
Nocore heeft in eigen beheer een ERP-softwarepakket ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven waaronder schoonmaak-, thuiszorg- en flexbedrijven, zoals uitzend-, detacherings- en payroll-organisaties. Met deze software kunnen bedrijven hun volledige bedrijfsproces automatiseren; van verloning en facturering tot operationele en commerciële processen. Met digitale producten als webportals en apps wordt het ERP-softwarepakket ontsloten naar medewerkers, leveranciers en eindklanten. De software kan worden geplaatst op de server van de klant of in de cloud, zodat de software 24/7 beschikbaar is. Zie voor meer informatie: www.nocore.nl.

Over OTYS Recruiting Technology
OTYS ontwikkelt en levert recruitmenttechnologie voor HR en corporate recruiters, arbeidsintermediairs en jobboards. De organisatie staat bekend als de voorloper in ontwikkelingen, trends en technologie. Zo was OTYS de eerste met de introductie van recruitment apps en Linkedin-koppelingen. OTYS automatiseert alle recruitmentprocessen en levert software en websites gericht op alle processen die met in-, door- en uitstroom van mensen te maken hebben. Dat vertaalt zich in specialistische oplossingen voor werving en selectie, detachering, corporate HRM en vacaturebanken. OTYS heeft meer dan 1.000 klanten in Nederland, België, Frankrijk, Tsjechië, Engeland en de Verenigde Staten. Het bedrijf is in de afgelopen jaren onder andere opgenomen in de EBA, Deloitte Technology Fast50, Deloitte Emea Technology Fast500 en de FD Gazellen. Voor meer informatie:www.otys.nl.


Rostar CASApics Flexjobs kiest voor de planningssoftware Rostar CAS van Paralax voor het inplannen van al haar uitzendkrachten. Apics Flexjobs is een snel groeiende uitzend organisatie gespecialiseerd in de sectoren productie en logistiek. Apics Flexjobs is onderdeel van een groep gespecialiseerd in personeel, kennis, onderwijs en advies op het gebied van Supply Chain, productie en logistiek. Rostar CAS biedt Apics Flexjobs de mogelijkheid om sneller tot een optimale planning te komen. Daarnaast kan een deel van de communicatie met haar uitzendkrachten over het werkrooster nu online plaatsvinden.

Met de snelle groei van Apics Flexjobs groeide ook de noodzaak voor een  planningssysteem; de tot nu toe gebruikte Excel-spreadsheets waren niet langer afdoende. De uitzendkrachten van Apics Flexjobs werken bij diverse klanten verspreid over de randstad. Het nieuwe planningssysteem moet vooral beter inzicht geven in de beschikbaarheid en de kwalificaties van de uitzendkrachten. Ook het optimaliseren van flexpoolmanagement en het automatiseren van de communicatie met de uitzendkrachten zijn belangrijke voorwaarden. Verder wordt de nieuwe planningssoftware gekoppeld met het bestaande HR-systeem FlexService. Omdat de systemen van Paralax compatibel zijn met de SETU-standaard, is deze koppeling eenvoudig te realiseren.

De keuze voor Paralax is volgens Gerrit Loopstra, directeur bij Apics Flexjobs, een logische keuze:

 “De functionaliteiten van Rostar CAS passen goed bij wat we nodig hebben. Het biedt ons de mogelijkheid om structureel beter te plannen en geeft ons inzicht in bezetting van diensten en kwalificaties van medewerkers. Door de online communicatiemogelijkheden voor het werkrooster weten we dat iedereen overal en altijd over het werkrooster beschikt en voorkomen we no-show.”
“De wensen en eisen van de snel groeiende uitzender Apics Flexjobs zijn vergelijkbaar met die van de grote uitzenders die veelal de in-house business hebben gestandaardiseerd op Paralax software. Met de Uitzend Editie van Rostar CAS kan Apics Flexjobs de planning verbeteren, transparant maken en daarnaast ook beschikken over relevante real-time managementrapportages”, legt Ron Peeters, Sales Director bij Paralax uit. “Daarnaast worden de werkroosters online beschikbaar gesteld waardoor zij overal en altijd beschikbaar zijn via smartphone, tablet en PC.De implementatie van Rostar CAS is in december 2014 gestart en in februari 2015 live gegaan. Daarbij wordt de software door Paralax gehost, waardoor Apics niet hoeft te investeren in hard- en software en de implementatie versneld kon plaatsvinden.

Bron: Paralax


Recente verbeteringen betreffen o.a. een Talentenpool-functionaliteit, nieuwe capaciteiten t.b.v. leveranciers-onboarding, betalingsmanagement voor overuren en Ariba-integratie – en voor 2015 staat er nog meer op stapel

IQNavigatorIQNavigator, de vooraanstaande, onafhankelijke leverancier van managementoplossingen voor tijdelijk personeel bereikt de volgende belangrijke mijlpaal op diens product roadmap en komt met belangrijke platformverbeteringen die bedrijven in staat stelt hun tijdelijke personeel op een efficiëntere en strategisch verantwoorde manier te beheren.

In het tweede deel van 2014 introduceerde IQNavigator nieuwe capaciteiten voor diens VMS-oplossing (Vendor Management System) voor klanten. De onderneming blijft ook de komende maanden de focus leggen op het bereiken van belangrijke mijlpalen en het leveren van nog meer waarde en een nog betere beleving aan haar klanten.

De recentelijk geïntroduceerde productverbeteringen omvatten onder meer:

 • IQNtelligence: Krachtige analyses op basis van Business Intelligence
  (BI) die integraal onderdeel van het IQNavigator-platform uitmaken.
  IQNtelligence is beschikbaar voor alle systeemgebruikers en biedt
  klanten een uitgebreider inzicht in hun tijdelijke personeelsbestand,
  maakt efficiënter beheer mogelijk evenals het opstellen van belangrijke
  rapporten ten behoeve van ROI-monitorende bedrijfsonderdelen.
 • TalentIQN: Talentenpool-functionaliteit die klanten met behulp van een
  intuïtieve zoekmachine opnieuw in contact brengt met gekwalificeerde
  flexwerkers die op een eerder tijdstip al voor hun organisaties hebben
  gewerkt.
 • Ariba Integration: Integratie met Ariba-software. Klanten kunnen al hun
  IQN-opdrachten in Ariba beheren en essentiële stappen in het
  wervingsproces van flexwerkers automatiseren.
 • IQN Labs: Dit is het eerste en enige forum wereldwijd gewijd aan
  creatieve, collaboratieve en data-driven innovatie. IQN Labs ontwikkelt en verfijnt
  wetenschappelijke benaderingen op basis waarvan ondernemingen goed
  geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en hun tijdelijke
  personeelsbestand optimaal kunnen beheren waardoor werkomschrijvingen (SOW) optimaal kunnen worden ingevuld.
 • Invoice, Timecard, Overtime en SOW Management: Nieuwe capaciteiten die bedrijven in staat stelt om de facturering, de urenoverzichten, de
  overuren en de SOW’s beter te stroomlijnen.

Joe Juliano, president en CEO, IQNavigator:

“We hebben naar onze klanten geluisterd en we hebben ze ook veel beloofd toen we onze product roadmap tijdens het IQNsider- event van vorig jaar onthulden. Ik ben dan ook blij dat we kunnen melden dat we onze beloftes hebben waargemaakt. We zijn de enige onafhankelijke onderneming op de VMS-markt die zo transparant is over diens roadmap en dat biedt onze klanten enorm veel meerwaarde. Ze beschikken over een helder, betrouwbaar tijdpad over welke functionaliteit er aan staat te komen, wanneer ze daar over kunnen beschikken en wanneer ze het kunnen gebruiken in antwoord op de snel veranderende managementbehoeften voor tijdelijk personeel. Wat we in 2014 hebben laten zien, is nog maar het begin. Voor het komende jaar hebben we nog meer spannende dingen die de klantbeleving nog verder zullen verbeteren.”

IQNavigator zal in de komende maanden de volgende productverbeteringen introduceren:

 • IQN Labs Deliverables: IQNavigator zal de eerste projecten afronden op
  het gebied van datawetenschappen die in samenwerking worden uitgevoerd met enkele belangrijke klanten, waaronder een grote producent en een vooraanstaand entertainmentbedrijf. De focus lag bij deze initiële projecten o.a. op de invulling en ROI-optimalisatie voor
  flexwerkersprogramma’s en het kwantificeren van de impact van VMS.
  IQNavigator zal aan alle klanten een verbeterde functionaliteit kunnen
  bieden op basis van de resultaten van voornoemde IQN Labs data
  science-initiatieven.
 • Localized Mobile Apps for EMEA: IQNavigator komt met localized versies van diens bekroonde mobiele apps en biedt klanten in EMEA zo
  landspecifieke apps voor urenmanagement, facturering etc.
 • Dedicated EMEA Data Center: Het nieuwe, online IQNavigator EMEA
  datacenter biedt een speciale IT-infrastructuur die het snel groeiende klantenbestand in Europa moet ondersteunen.
 • Talent Pools: IQNavigator zal diens klanten de mogelijkheid bieden een
  gemeenschap te creëren en te beheren van vooraf getest talent, zodat
  hun organisatie toegang krijgt tot nieuwe en ongebruikte resources. Met
  behulp van geavanceerde data-analyses kunnen ze beschikbaar toptalent en -bronnen identificeren.
 • Compass: Compass is een nieuwe en intuïtieve manier die managers
  begeleidt bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van flexwerkers
  en SOW dankzij geïntegreerde en geavanceerde analyses van de
  samenstelling van de vereiste workflow. Compass stroomlijnt het proces
  voor de manager om het juiste talent voor de juiste functie te vinden.
 • Enhanced Billing Rate Insights: IQNavigator biedt nieuwe
  informatiemogelijkheden voor klanten over de tarieven voor de
  verschillende categorieën flexwerkers. Dit geeft bedrijven extra
  inzicht in de loonkosten en helpt ze de kosten te beheren en stelt ze in
  staat om betere prijsafspraken met flexwerkers en leveranciers te maken.
 • Enhanced Support for Third-Party Applications: IQNavigator zal een
  aantal webservices en API’s bieden die organisaties in staat stelt om
  apps van derden te gebruiken via het VMS-platform van IQNavigator.

Sherri Hammons, Chief Technology Officer, IQNavigator:

In 2014 hebben we belangrijke verbeteringen aan ons platform en onze rapportagetools aangebracht, we hebben een EMEA-datacenter ontwikkeld en een stevige datascience-organisatie op poten gezet. Daarnaast, en dat is nog belangrijker, hebben we een effectieve manier ontwikkeld om te communiceren met onze klanten, zodat ze ons kunnen voorzien van informatie over de richting waarin onze technologische roadmap ons moet leiden. De focus blijft ook dit jaar op het leveren van producten die onze klanten maximale waarde bieden en die een afspiegeling zijn van ons streven om innovatieve oplossingen te leveren. 2015 zal voor iedereen die ons platform gebruikt een heel bijzonder jaar worden.

Bron: IQNavigator