Digitaal uitzendproces met IntraOfficeUitzendorganisatie DIT Holding  heeft IntraOffice in gebruik genomen om het uitzendproces volledig te digitaliseren. Met IntraOffice, de digitaliseringsoplossing van IntraData (onderdeel van Solipsis Document Management) kan DIT Holding  papiervrij communiceren met uitzendkrachten en inleners . Via een moderne interface kunnen documenten eenvoudig met de smartphone worden voorzien van een rechtsgeldige digitale handtekening. Het resultaat: snelheid en efficiency in het proces, betere controle en minder papier.

DIT Holding bestaat ruim 20 jaar en is een verzameling van verschillende bedrijven binnen de uitzendbranche zoals: DIT Personeel, Larex Personeelsbemiddeling, Primajob Uitzendbureau en The Pay Roll People. DIT levert flexibel Nederlands en buitenlands personeel voor de bouw, metaal, techniek en industrie via detachering, uitzenden en payrolling.

Niels Paardekooper, Algemeen Directeur DIT Holding: “Bij het inschrijven en plaatsen van personeel kwam nog altijd veel papier kijken. Contractbevestigingen werden voorheen, voorzien van een handgeschreven handtekening, per post verstuurd met daaraan gekoppeld veel printen en handmatige administratie.  De oplossing van IntraData levert voor ons enorme voordelen op  in termen van het versnellen van het plaatsingsproces, reduceren van fouten, besparing op papier en postzegels. Ook voor de controlerende en auditerende instanties zijn onze  processen veel beter op orde. Het uitsparen van papier zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het milieu, wat aansluit op ons MVO-beleid.”

Over de samenwerking met IntraData is Paardekooper vol vertrouwen.

“IntraData heeft zijn belofte waargemaakt en dat gebeurt helaas niet vaak in automatiseringsland, heb ik zelf ervaren. Het inregelen van het proces is heel efficient en goed verlopen. Op dit moment zijn we bezig met de uitrol. We zitten nu op zo’n 40% maar verwachten binnen nu en vier weken volledig te zijn uitgerold binnen de hele organisatie. Voor de toekomst staat de automatisering van nog meer processen gepland.”

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData:

“Met het in gebruik nemen van IntraOffice zet ook DIT een concrete stap voorwaarts in het papiervrij communiceren met flexkrachten en inleners. Papier is niet meer van deze tijd en de maatschappelijke acceptatie om over te stappen naar digitaal is ruimschoots aanwezig. Papier is bewerkelijk, kostbaar en niet duurzaam. Door IntraOffice wordt 100% papiervrij communiceren met flexkrachten en inleners heel eenvoudig. Documenten zijn digitaal beschikbaar via het internet en kunnen eenvoudig via de smartphone rechtsgeldig worden ondertekend. IntraOffice voorziet in een moderne internetgebaseerde oplossing die eenvoudig samenwerkt met bestaande bedrijfsapplicaties.”

Bron: Solipsis (IntraData)


OpenText ECMOnderdeel Ministerie van Defensie optimaliseert uitwisseling en beschikbaarheid informatie met SAP Extended Enterprise Content Management van OpenText

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), een onderdeel van het Ministerie van Defensie, kiest voor OpenText voor het digitaliseren van documenten en archieven. Binnen DPO rijst de behoefte om documenten en archieven digitaal aan te spreken. De SAP Extended Enterprise Content Management-oplossing van OpenText maakt deze digitalisering mogelijk.

Net als bij het Ministerie van Defensie en NATO Support Agency, waar DPO onderdeel van uitmaakt, is de bedrijfsvoering gestandaardiseerd op SAP. Echter, een goede centrale opslag- en beheermogelijkheid voor documenten mist in deze systemen voor de DPO. De SAP Extended Enterprise Content Management-oplossing van OpenText biedt deze centrale omgeving voor gegevensuitwisseling en sluit naadloos aan op de systemen van SAP.

“Eén van de belangrijkste redenen om voor OpenText te kiezen, ligt in de gecertificeerde interface tussen SAP en OpenText”, verklaart Ron Kramer, Hoofd Staf Control binnen DPO.

DPO werkt als organisatie decentraal. Dit betekent dat de depots verspreid door het land zijn gevestigd en er ook personen in het veld werken. Al deze afdelingen en personen moeten op elke gewenste locatie en op elk moment informatie kunnen uitwisselen en centrale archieven kunnen raadplegen. Om dit te realiseren, moet de informatie-uitwisseling naar een hoger niveau worden gebracht.

DPO heeft gekozen voor SAP Extended ECM van OpenText om informatiestromen beter en efficiënter te kunnen beheren, zodat iedereen binnen de organisatie overal en altijd toegang tot de documenten heeft. Ook moet er rekening worden gehouden met de geldende regelgeving met betrekking tot onder andere veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft DPO als organisatie een internationaal karakter. In het kader van de lange termijnvisie moet de oplossing daarom ook internationaal uitrolbaar zijn.

André Spruitenburg, consultant bij Nessos en verantwoordelijk voor de projectleiding, legt uit:

“Het uiteindelijke doel is het realiseren van één centrale digitale omgeving voor het raadplegen en uitwisselen van al onze documenten. Deze documenten bevinden zich nu nog in diverse digitale en fysieke omgevingen, al dan niet ontsloten voor de rest van de organisatie. Met behulp van OpenText zullen alle documenten fasegewijs worden gedigitaliseerd en vanuit een centrale omgeving beschikbaar worden gesteld. Na de implementatie is ook het raadplegen van documenten via Microsoft SharePoint mogelijk. Voor de techniek is een applicatiespecialist van X-center aangetrokken. De implementatie loopt tot nu toe voorspoedig en de eerste ervaringen zijn dan ook zeer positief.”

De implementatie van SAP Extended ECM van OpenText is in september begonnen en zal naar verwachting in de tweede helft van 2015 worden afgerond. De eerste groepen medewerkers hebben de oplossing inmiddels in gebruik. Uiteindelijk zullen alle ruim 100 medewerkers van DPO met de nieuwe oplossing van OpenText gaan werken.

Bron: OpenText


IntraOffice by SolipsisOlympia Uitzendbureau heeft het uitzendproces voor alle vestigingen volledig gedigitaliseerd  met IntraOffice van IntraData  (onderdeel van Solipsis Document Management). IntraData heeft hiervoor met IntraOffice een integratie gerealiseerd met de cloudsoftware van Pivoton. Dankzij de digitale handtekening is het uitzendconcern in staat om juridisch sluitend volledig papiervrij met zijn uitzendkrachten te communiceren. Digitalisering helpt Olympia bovendien om de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Het betekent een efficiencyslag  waardoor minder tijd gaat zitten in handmatige administratieve afhandeling, archivering van en het zoeken naar de juiste documenten. Daarnaast scheelt het aanzienlijk in andere postale kosten en worden fouten uitgesloten.

Naar omzet gerekend behoort Olympia tot de top van de uitzendbureaus in Nederlands. Franck Lamouller, CIO van Olympia Uitzendbureau:

“Het meest wezenlijke onderscheid ten opzichte van onze concurrenten is dat Olympia een franchiseorganisatie is; alle vestigingen worden gerund door zelfstandige ondernemers.”

Een belangrijke drijfveer voor Olympia om op zoek te gaan naar een rechtsgeldige oplossing voor het digitaal opslaan en ondertekenen van plaatsingsdocumenten, is het nog steeds toenemende belang van internet. Lamouller:

“Voorheen gingen we naar kandidaten toe of kwamen zij langs op de vestiging om alle documenten te ondertekenen. Met de IntraOffice oplossing kan dat volledig digitaal en papiervrij. Dit betekent een enorme tijdwinst, verbeterde kwaliteit van serviceverlening richting de uitzendkracht en we sparen het milieu. Bovendien kan Olympia sneller schakelen en reageren op inleenverzoeken van de klant.”

Compliance
Een andere belangrijke reden is volgens Lamouller compliancy-vergroting. “Binnen de branche geldt een sterke bewijsplicht richting bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Het is bekend waar een compleet dossier aan moet voldoen, welke stukken verplicht zijn, zoals een contract en een kopie van het identiteitsbewijs. We kunnen nu eenvoudiger aantonen dat dossiers compleet zijn.”

Toekomst 
Een van de redenen dat de keuze op IntraOffice is gevallen heeft alles te maken met de toekomst. Lamouller:

“De oplossing is eenvoudig uit te breiden met extra functionaliteit. Naast het elektronisch opslaan en elektronisch ondertekenen van documenten biedt het ook de mogelijkheid om aan te sluiten op een betaalplatform. Dit is nu nog toekomstmuziek, maar het is iets wat we zeker gaan overwegen.”

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData:

“Olympia Uitzendbureau is een vooruitstrevende uitzender met ambitie. Met het in gebruik nemen van IntraOffice zet Olympia een concrete stap voorwaarts in het papiervrij werken. Papier is niet meer van deze tijd. Het is bewerkelijk, kostbaar en niet duurzaam. Met onze oplossing wordt 100% papiervrij communiceren met klanten heel eenvoudig. Documenten worden digitaal beschikbaar gesteld via het internet en kunnen eenvoudig via de smartphone rechtsgeldig worden ondertekend. IntraOffice is een moderne internet gebaseerde oplossing die eenvoudig te integreren valt binnen bestaande bedrijfsapplicaties.”

Bron: Solipis


E-Archiving Deze oplossing biedt alle bedrijven de mogelijkheid om documenten in een beveiligde omgeving op te slaan. Wanneer het snel, moeiteloos en veilig is om documenten beveiligd op te slaan of terug te halen vanuit een lokale dataopslag of Cloud archief, zijn bedrijven in staat hun kosten aanzienlijk te verlagen en de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

E-Archiving omvat het opslaan en het terughalen van documenten van- en naar een beveiligd systeem. Deze opslag is gefaciliteerd door de TIE Kinetix E-Archiving oplossing en is beveiligd in de zin dat alle documenten beveiligd zijn opgeslagen en niet meer kunnen gewijzigd nadat de documenten zijn opgeslagen. De documenten kunnen alleen worden teruggehaald en bekeken door de eigenaar of ontvanger van de documenten. Dit is in vele landen wettelijk verplicht.

TIE Kinetix streeft ernaar om het gebruik van papieren documenten zoveel mogelijk te minimaliseren en gebruikers in staat te stellen belangrijke informatie online op te slaan via de E-Archiving oplossing. De oplossing wordt zowel in Licentie als Software-as-a-Service (SaaS) aangeboden.

Als het aankomt op documenten zoals elektronische facturen (E-Invoice), dienen bedrijven zorgvuldig te evalueren hoe de documenten worden opgeslagen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen op het gebied van beveiliging te hebben georganiseerd. Alle bedrijven zijn wettelijk verplicht financiële documenten te archiveren voor controle. Door de introductie van E-Archiving, kan TIE Kinetix een online en offline service aanbieden die de integriteit en authenticiteit van deze documenten waarborgt, zoals vereist door de wet.

Brian Tervo, Chief Operating Officer bij TIE Kinetix:

“Met de enorme hoeveelheid data-inbraken in de afgelopen tijd, moeten ondernemers uiterst zorgvuldig zijn met het opslaan en archiveren van informatie. In het bijzonder documenten die cruciale, financiële gegevens of persoonlijke informatie bevatten. Het ontwikkelen van een veilige oplossing, zoals E-Archiving, is een noodzaak in alle zakelijke processen. Het verstrekken van klanten met een eenvoudig te gebruiken, internationale, beveiligde online opslag die de kernactiviteiten beschermt en kosten bespaard is een win-winsituatie voor klanten.”

Bron: TIE Kinetix


DDiDDi heeft een nieuwe generatie software in gebruik genomen. In deze software zijn Document Management en Business Proces Management functionaliteiten volledig met elkaar verweven. Nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd waaronder Full text zoeken (zoals Google zoeken) en een universele weergave van alle berichten. Tevens is de software beschikbaar als Cloud oplossing, waardoor een Document Management Systeem (DMS) ook voor kleinere organisaties rendabel wordt.

Universeel bestandsformaat en weergave

Onderzoek wijst uit dat de hoeveelheid informatie die wereldwijd beschikbaar is elke twee jaar verdubbelt. Een groeiende stroom berichten komt via steeds meer verschillende media de organisatie binnen. Per post en e-mail maar ook via het contactformulier op de website en social media kanalen. Om structuur aan te kunnen brengen in deze informatie worden in de nieuwe generatie DDi software alle berichten omgezet naar één universeel bestandsformaat. Ieder bericht wordt als PDF getoond. Daarnaast blijft het bestand ook in zijn oorspronkelijke formaat bewaard. Op de achtergrond wordt de inhoud omgezet naar informatie. Het systeem weet zo waar het bericht over gaat, van wie het afkomstig is, bij welk dossier of welke casus het hoort, wat ermee moet gebeuren en wie of welk team het moet afhandelen.

Nieuwe, moderne gebruikersinterface

Een onderdeel van de nieuwe DDi software is de DDi Client. Hierin worden de, voorheen gescheiden, Document Management (DMS) en Business Proces Management (BPM) functionaliteiten naadloos met elkaar geïntegreerd. Dankzij deze integratie haalt de klant maximaal rendement uit zijn document gestuurde bedrijfsprocessen. Via metadata en/of inhoud raadplegen gebruikers de documenten. En bij het tonen van die documenten is direct duidelijk wat de actuele status is. Daarnaast is altijd inzichtelijk hoe het verdere traject eruitziet en welke medewerkers daarbij betrokken zijn. Tevens toont het systeem bij welke casus en/of welk dossier het document hoort en zien gebruikers welke informatie nog aan het dossier ontbreekt.

Bron: DDi


Foto: DDi vernieuwt haar bedrijfspositionering en softwareDDi, het softwarebedrijf uit Hoofddorp, richt zich steeds meer op de automatisch verwerking van alle “schriftelijke” communicatie. Met de introductie van een nieuwe generatie software zet DDi de volgende stap naar het realiseren van de visie en missie. Om deze verder kracht bij te zetten introduceert DDi een herziene boodschap en huisstijl. Dit alles vormgegeven in de nieuwe software en vernieuwde website.

Let’s make magic happen. Let’s make information work for you.

De visie van de Information Automation Engineers van DDi is als volgt: Let’s make magic happen. Let’s make information work for you. Thom Menssink, Directeur van DDi: “Ooit – in 1989 – zag ik bij mijn eerste werkgever een gigantisch scherm, een PC met een klein apparaatje wat ze een muis noemde en een grote machine op tafel (is een scanner, zeiden ze). Ze legden een brief op de glasplaat. Klikten een paar keer met die muis. Ik zag van alles gebeuren en 30 seconden later was de brief automatisch overgetypt. Magisch vond ik dit!” 25 Jaar later zijn veel organisaties al door DDi geholpen bij het automatisch verwerken van hun informatiestromen. En magisch is de software voor veel van hen ook nog steeds.

Capture all formats including paper, PDF, email, XML in one seamless process

In de huidige concurrerende markt wil ieder bedrijf optimaal communiceren met haar klanten. Door de 24/7 internet economie zijn klanten meer eisend geworden. Op alle mogelijke manieren nemen ze o.a. “schriftelijk” contact op met bedrijven. Via e-mail, post, social media, fax, etc. Informatie komt tegenwoordig overal de organisatie binnen. Mailboxen, de cloud, mappen op de server, postbakjes, et cetera. Voordat het bericht kan worden behandeld, is deze al door vele handen gegaan. De organisatie is vaak drukker met het bericht dan met de inhoud. Tot ergernis van de klant. DDi ziet het als hun missie om organisaties te helpen om ieder bericht, ongeacht het medium, inhoudelijk toegankelijk te maken, met een minimum aan inspanningen gestructureerd af te handelen en beveiligd te archiveren.

De vernieuwde website van DDi is te zien op www.ddi.nl.

Bron: DDi


Stroomlijnen document processen

DDiDDi heeft haar product visie en strategie voor de komende 5 jaar vastgelegd. Deze is gebaseerd op de behoefte van succesvolle organisaties om hun document processen verder te stroomlijnen. Volgens het softwarebedrijf uit Hoofddorp is dit een noodzaak in deze wereld, waarin elektronische informatie uitwisseling een enorme vlucht heeft genomen. De hoeveelheid berichten die organisaties uitwisselen met hun relaties is in enkele jaren meer dan verdubbeld. De komende jaren zal DDi technieken, functies en oplossingen ontwikkelen gebaseerd op deze visie en strategie.

Door de enorme groei aan berichten en documenten die via verschillende media op diverse plekken een organisatie bereikt, wordt het voor veel organisaties steeds moeilijker deze stroom aan informatie in goede banen te leiden. Het is nagenoeg ondoenlijk om alle “opdrachten” nog snel en adequaat af te handelen. In navolging van de bankensector gaan steeds meer organisaties inzetten op STP (Straight Through Processing). Wat betekend met zo min mogelijk handelingen de groeiende berichtenstroom afhandelen. Zonder dat het medium er toe doet.

DDi

DDi is er van overtuigd dat het snel en goed behandelen en afhandelen van opdrachten begint met de inhoud van een document. DDi verdiept zich al ruim twee decennia in het ontleden van concrete data uit ieder willekeurig bestand/document. Ongeacht het medium. Zij ontwikkelt software die automatisch vaststelt welke relevante informatie in een stuk staat. Wat staat er in de bericht? Welke data moet worden vastgelegd in de back-, mid- en/of front office systemen? Waar gaat het document over? Et cetera. Op basis van deze informatie worden vervolgens de processen in werking gezet om ieder document adequaat en snel af te handelen.

Vertaald naar de praktijk: Een cliënt stuurt haar leverancier een brief, een email, een opdracht via Facebook, etc. Eerste stap is ervoor te zorgen dat al deze “post” op een centrale plek bij elkaar komt. Dit kan alleen maar digitaal. Om vervolgens van ieder stuk te “begrijpen” wat de gewenste reactie is, moet je eerst weten, van wie het bericht afkomstig is, bij welk dossier/casus het hoort en waar deze over gaat. Natuurlijk zonder menselijk handelen. Op het moment dat dit bekend is, kan worden vastgesteld welke reactie nodig is, en wie dit kan verzorgen.

Thom Menssink, Commercieel Directeur DDi:

Wij willen onze klanten graag helpen om ieder bericht dat zij ontvangt te uniformeren, te doorgronden, te begrijpen en automatisch aan te laten sluiten op de juiste bedrijfsprocessen. Uiteraard met een minimum aan menselijk handelen.

Lees de product visie en strategie van DDi.

Bron: DDi


Polem B.V. has been making silos for the agricultural and industrial sectors since 1972. The silos home, amongst other things, grain, sugar, livestock feed, water and salt. The business handles all processes themselves – from the sales and construction to transport to the end user.

During a period of explosive growth more than 10 years ago, Ton Slagboom, finance and operaitons manager, realized changes were needed within their IT setup to ensure their growth could be properly supported. The processes for logistics, sales and purchase and for the financial administration where not well set up.

‘We decided then to look for a new IT partner. We wanted an organization that could think with us, that could advise us. A lot needed to change and we couldn’t get to grips with it completely ourselves,’ remembers Slagboom. Polem eventually chose for A.B. Software and the click was immediate. Slagboom: ‘I found that very important. We spoke each others language, and they really understood what we were trying to achieve. That fostered real trust.’

Reimplementation
A.B. Software and Polem sat down together and decided that before  new system could be introduced, it was first necessary to carry out a reimplementation. ‘We wanted to see first of all whether we could set up our processes more effectively in the current system. And, furthermore, ensure that the people within Polem that used the system did so according to the guidelines that had been agreed upon,’ explains Slagboom.

More growth, more challenges
In 2004 the processes were running largely as required. ‘If i had to give them a report gradew, I’d say we went from a 4 to about a 7,’ continues Slagboom. However, Polem continued to grow, the continuing expansion creating new challenges. Slagboom: ‘We grew on average at about 15-20% per year. How do you keep up with that?’

Polem looked again at the business processes and kicked-off an intensive lean improvement program – exploring how they could set up business processes for optimal efficiency and minimal waste. ‘Our entry point was simple – anything a customer is not willing to pay for, we shouldn’t be willing to do. And that also applied to automation.’

Time for a new system
‘We wanted to avoid doing anything that wasn’t going to add real value,’ explains Slagboom. ‘To give an example, every component of a standard silo had it’s own production order. All the piles of paperwork, all that information – we really didn’t need it and wanted to stop. The processes needed to be set up as simply as was possible.’ And that wasn’t the only challenge. ‘We didn’t have one central database, the system would continually freeze up, the project administration contained too much half information and we couldn’t combine our hour registration system. In short, it was time for a new system that mate complete integration of our business processes possible.’

Realizing total integration with Exact
Slagboom: ‘For us one thing stood out above all others: we had to have a totally integrated business solution. Payroll, projects, financial administration – everything needed to be linked together. Given that one supplier would be responsible for everything , it was also important that we could work with a partner with a major local presence. That makes effective communication much easier. ‘

For CRM and document management, Polem subsequently implemented the Synergy front office system. ‘The forms, drawings and other documents can now be stored and accessed easily in the front office software. They no longer need to float around the organization, being centrally stored now and easy to find for everyone. That really is significantly more efficient.’

Bron: The Biz Box


Homburger, een toonaangevend Zwitsers advocatenkantoor, heeft I.R.I.S. geselecteerd als partner voor de implementatie van Autonomy iManage WorkSite. Het belangrijkste doel van de oriëntatie op een andere documentmanagementoplossing was de mogelijkheid om complete zaakdossiers te creëren, waarin alle bij een zaak behorende documenten, voornamelijk e-mails, konden worden opgenomen. Homburgers vorige systeem had die optie niet. Homburger verkoos I.R.I.S. boven de andere mogelijke implementatiepartners vanwege de ruime ervaring met het implementeren van WorkSite bij advocatenkantoren in heel Europa.

 

Homburger is een Zwitsers advocatenkantoor, dat advies en rechtsbijstand levert bij grote transacties, geschillen en complexe vraagstukken aan organisaties en ondernemingen in binnen- en buitenland. In totaal zullen 300 werknemers intensief gebruik gaan maken van het nieuwe documentmanagementsysteem WorkSite.

Flavio Romerio, Partner bij Homburger: “Het probleem dat we hadden met ons vorige documentmanagementsysteem was dat het geen mogelijkheid had om e-mails te integreren. Vandaag de dag gaat de meeste communicatie met cliënten via e-mail. Dus om één centraal digitaal zaakdossier te creëren dat alle relevante documenten bevat, hadden we een nieuw documentmanagementsysteem nodig met de mogelijkheid om ook e-mailberichten op te slaan.”

Hoewel Homburger een lange lijst met criteria had bij het zoeken naar een nieuwe oplossing, waren twee dingen doorslaggevend. Romerio vertelt: “Ons ideale documentmanagementsysteem moest voldoen aan de essentiële eisen die een advocatenkantoor moet stellen, zoals beveiliging. Daarnaast zochten we een oplossing die onze specifieke e-mailapplicatie, Lotus Notes, kon integreren. Uiteindelijk voldeden vijf mogelijke oplossingen aan onze eisen, maar we hebben gekozen voor WorkSite vanwege zijn algehele indruk. Het leek ons het meest ontwikkelde en geavanceerde systeem.”

Naast het uitgebreide zaakarchief – dankzij de integratie van e-mails – profiteert Homburger met WorkSite van nog een ander voordeel. Romerio: “Bij Homburger proberen we altijd nieuwe technische opties te integreren en gebruiken. Met WorkSite kunnen we iPads koppelen aan het documentmanagementsysteem. Aangezien onze advocaten vaak onderweg zijn en ’s avonds en in het weekend werken, waren wij erg geïnteresseerd in deze mogelijkheid. Hiermee kunnen de advocaten mobiele toegang krijgen tot WorkSite, waar ze ook zijn en wanneer dat ook nodig is.”

Verder zegt Romerio: “Autonomy stelde ons voor aan twee mogelijke implementatiepartners. We kozen voor I.R.I.S. vanwege de reactiesnelheid. Zij hebben bovendien meer ervaring met het implementeren van WorkSite bij andere advocatenkantoren. Het contact met hen is tot nu toe heel prettig en professioneel en we kijken erg uit naar het implementatieproces.”

Rob van der Drift, sales account manager bij I.R.I.S.: “We beginnen deze maand met de implementatie en ons gezamenlijk doel is om de implementatie aan het eind van dit jaar af te ronden. De samenwerking met Homburger verloopt uitstekend en we zijn verheugd om weer een advocatenkantoor van deze status te kunnen toevoegen aan onze lijst met klanten in de juridische sector.”

 

Bron: I.R.I.S. Nederland