Stichting 2samen breidt haar contract met HR-softwareleverancier Raet uit voor meer inzicht in de inzet en beschikbaarheid van haar 900 medewerkers. De actuele cijfers die het systeem geeft op het gebied van verlof en verzuim helpt de managers bij het juist inzetten van de medewerkers.

Manon Lispeth, controller bij Stichting 2Samen en projectleider: “Het bieden van flexibele opvang voor kinderen staat bij ons voorop. Daarom is het van essentieel belang om te weten wie wanneer aanwezig is. Dankzij de self service-mogelijkheden binnen Youforce regelen medewerkers het verlof voortaan zelf en voeren managers het verzuim in. Dankzij het direct invoeren bij de bron reduceren wij het aantal fouten bij invoer. Dit zorgt niet alleen voor meer inzicht, maar ook voor een directe kostenbesparing.”

Cees van den Heijkant, CEO Raet: “In een hoog concurrerende en vraaggestuurde markt als de kinderopvang geloven wij dat een bewuste keuze in het vormgeven en uitvoeren van HR-beleid van grote waarde is. Met onze online toepassingen wordt HR-data eenvoudig digitaal gemuteerd en gedeeld, wat niet alleen de kwaliteit maar ook de betrouwbaarheid van HR-data verbetert.”

 

Over 2Samen

2Samen biedt al ruim 70 jaar professionele opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar in Den Haag, Monster en Naaldwijk. De stichting sluit met ontwikkelingsgerichte activiteiten op het gebied van taal, lezen en bewegen aan op de ontwikkelingsbehoefte en interesse van het kind. Bovendien streeft 2Samen ernaar ouders zoveel en flexibel mogelijk te ondersteunen.

 

Bron: Raet