De Alliantie heeft met het taxatiemanagement systeem van Reasult al inzicht in de marktwaarde verhuurde staat, de potentie en de financiële prestatie van haar vastgoed. Met de recent ontwikkelde module ‘Complexmonitor’ ondersteunt de woningcorporatie nu, op basis van de belangrijkste vastgoedparameters, de bepaling van de complexstrategieën.

De Alliantie nam het initiatief. Zij wilde een uniform systeem dat objectief en puur uit vastgoedperspectief een advies kon geven voor een goede complexstrategie. Na inventarisatie bleek dat het systeem, zoals zij het in gedachten hadden, niet verkrijgbaar was. Men koos ervoor om het model zelf te ontwikkelen en naar software te laten vertalen door Reasult. De in 2013 gestarte ontwikkeling heeft geleid tot een eerste versie die in gebruik wordt genomen door de Alliantie.

“We hebben per complex nu op één A4’tje inzicht in hoe het complex presteert, wat de potentie is en wat het optimale beleid zou zijn.”, zegt Gerco Jonker, Vastgoedadviseur bij de Alliantie en verantwoordelijk voor dit project. “De bedoeling is om de uitkomsten breed in de organisatie te delen , dus iedereen binnen de Alliantie ziet straks met een druk op de knop de status van de complexplannen. We kunnen dankzij de extra functionaliteiten nu nog beter sturen op rendement én tevens onze maatschappelijke opgave efficiënter invullen. De ‘Complexmonitor’ vormt de verbinding tussen strategie en uitvoering.” 

De asset managers van de Alliantie gaan met de eerste versie van de ‘Complexmonitor’ aan de slag. Door hun kennis van de vastgoedportefeuille te combineren met de inzichten die ze via de vastgoedsoftware krijgen, bepalen ze de beste strategie per complex. De verwachting is dat vanuit deze praktijkervaring nog punten worden aangedragen om het systeem verder te verfijnen.

“De stap naar Reasult was logisch”, vervolgt Jonker, “zelf ontwikkelen is complex en kost veel tijd. Reasult heeft als specialist op de vastgoedmarkt de juiste kennis in huis om de vertaling van vastgoedkennis naar software te realiseren.”

Bastiaan van der Mijl, Product Manager bij Reasult is blij met het initiatief van de Alliantie. “De ‘Complexmonitor’ is interessant voor alle corporaties die bezig zijn met vastgoedsturing en zelfs voor commerciële beleggers. Het systeem is standaard maar flexibel. Een vastgoedorganisatie bepaalt zelf met welke vastgoedparameters gerekend wordt en hoe zwaar ze meewegen. Het is dus een mooie functionele uitbreiding van onze product suite. Diverse corporaties hebben al interesse getoond. Dat asset management geen onbekend fenomeen meer is in corporatieland, moge duidelijk zijn.”


Meer over de functionaliteiten van de Complexmonitor

Doel: ondersteuning van de bepaling van de complex strategie door inzicht te hebben in de financiële prestatie en de potentie van een complex.

Gegevens: de benodigde gegevens worden grotendeels uit het taxatiemanagement systeem van Reasult en de module ‘Rendement’ gehaald,  en vervolgens verrijkt met gegevens uit overige bronsystemen.

KPI’s: deze worden op basis van alle vastgoeddata samengesteld, gecombineerd en gewogen en getoond in een aantal scatter analyses.

Techniek: net als in de BCG matrix

 

Bron: Reasult