Lange termijn-ondersteuning organisatiedoelstellingen met behulp van ICT

Woningcorporatie Centrada gaat de totaaloplossing Dynamics Empire van cegeka-dsa implementeren voor alle primaire processen.

Centrada verwacht hiermee een maximale dienstverlening te kunnen realiseren tegen minimale kosten. Een groot voordeel van de totaaloplossing is bovendien dat Centrada met slechts één leverancier te maken heeft. Centrada en cegeka-dsa zijn inmiddels van start gegaan met de implementatie, die naar verwachting eind dit jaar zal zijn afgerond.

Richard de Boer, Manager Financiën & Informatie van Centrada:

“We zijn een jonge, middelgrote corporatie die bijzonder goed wil letten op de bedrijfskosten. We willen een zeer zuinige corporatie zijn. Bovendien willen we ons ook anders positioneren door onze klanten 24×7 de mogelijkheid te bieden via een portaal informatie op te vragen en zaken met ons te regelen. Daarachter moet een organisatie komen die, zeer workflow-gericht, klantvragen snel en adequaat afhandelt. Daarvoor hebben we een goede ICT-oplossing nodig, plus een partner om ons daarmee te helpen, een leverancier die onze filosofie herkent.”

Voor de selectie van de ICT-leverancier heeft Centrada een gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen. Uit negen leveranciers werden de twee beste kandidaten gekozen op basis van hun kijk op ICT, het (her)gebruik van software en standaardisatie. Deze kandidaten zijn vervolgens uitgenodigd voor het presenteren van hun oplossingen en het aangeven wat daarvan de totale eigendomskosten (TCO) zouden zijn. Richard de Boer:

“Op basis van de functionaliteit van de oplossingen én de betere prijs is de keuze op cegeka-dsa gevallen. Bovendien hebben we de organisatie tijdens het selectieproces beter leren kennen. Het is een ambitieus bedrijf dat goed aansluit bij Centrada en ook dat heeft ons vertrouwen in de toekomst met cegeka-dsa gegeven.”

Anton Vreugdenhil, directeur-bestuurder van cegeka-dsa:

“Het feit dat Centrada voor ons heeft gekozen zegt veel over de waarde van onze totaaloplossing Dynamics Empire, die is ontstaan na fusie van Cegeka Nederland Software en DSA•VISION begin dit jaar. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van standaard software en inrichting kunnen we uitvoering geven aan de huidige bedrijfs- en ict-doelstellingen van onze klanten. Wij bieden Centrada niet alleen één integrale oplossing voor alle klant- en bedrijfsprocessen, maar we dragen ook bij aan zo laag mogelijke bedrijfskosten voor de corporatie.”

Dynamics Empire is een door cegeka-dsa op basis van Microsoft NAV ontwikkelde geïntegreerde ERP-oplossing, waarmee woningcorporaties en commerciële beleggers en beheerders van vastgoed hun primaire processen kunnen automatiseren. Ook is software voor een klantcontactcenter geïntegreerd. Verder omvat deze oplossing portalen en apps voor ‘Het Nieuwe Werken’, waarmee corporaties 24×7 dienstverlening kunnen realiseren.

Centrada is een woonstichting met bijna 9.000 verhuureenheden en ongeveer 90 medewerkers in Lelystad. Centrada heeft een bijzondere positie in Lelystad doordat bijna alle sociale huurwoningen in de stad in het bezit zijn van de woonstichting. Daarmee heeft Centrada een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van wonen in de stad. Bij alles wat Centrada doet staat de klant centraal. De corporatie werkt daarbij actief samen met klanten, de gemeente en andere partners.

Over cegeka-dsa – samen vernieuwen
Cegeka-dsa levert integrale software en services voor een vitale, transparante en efficiënte zorg- en vastgoedmarkt. Het bedrijf doet dat vanuit de overtuiging dat het mogelijk is organisaties ook in een veranderende omgeving sterker te maken, voor nu en later. Cegeka-dsa verzorgt het gehele traject, van advies en implementatie tot en met beheer en onderhoud. Cegeka-dsa is op 1 januari 2014 ontstaan uit het samengaan van Cegeka Nederland en DSA•VISION. Voor meer informatie: www.cegeka-dsa.nl.

Bron: Cegeka-dsa