DIAS Unit4 Business Software

Volmachtkantoor zet ICT-capaciteit volledig in voor eigen digitale dienstverlening

Voogd & Voogd gaat DIAS van UNIT4 inzetten voor administratie van verzekeringsproducten die de onderneming niet in volmacht voert. DIAS vervangt een applicatie die voor deze administratie in eigen beheer is ontwikkeld. Informatie uit DIAS wordt ontsloten naar de Voogd & Voogd-backofficesystemen, waar aangesloten bemiddelaars toegang tot hebben. Zij krijgen zo een compleet inzicht in de portefeuille en zijn ervan verzekerd dat ze maatschappij-onafhankelijk advies kunnen blijven verstrekken aan hun klanten.

Voogd & Voogd (270 medewerkers verdeeld over vestigingen in Middelharnis en Roosendaal) heeft van oudsher altijd alle software in eigen huis ontwikkeld. Het volmachtbedrijf wil de ICT-capaciteit (45 medewerkers) nu volledig inzetten voor de ontwikkeling van innovatieve digitale producten en tools ter ondersteuning van de volmachtactiviteiten en zijn bemiddelaars.

Michael de Nijs, directeur van Voogd & Voogd, licht toe:

“Een voorbeeld hiervan is de digitale adviestool Klik & Advies. Die komt via een polismap app beschikbaar voor bemiddelaars en verzekeringnemers. Hiermee krijgen eindklanten toegang tot hun verzekeringsportefeuille. Via de polismap app kan de klant ook schades melden, advies krijgen en aanbiedingen ontvangen. Straks krijgt de eindgebruiker bijvoorbeeld geautomatiseerd digitaal advies bij een wijziging in zijn levenssituatie of als zijn producten aan een actualisering toe zijn. Onze aangesloten bemiddelaars voeren de regie over de digitale dienstverlening voor hun klanten.”

De ontwikkeling van eigen digitale hulpmiddelen voor aangesloten intermediairs en verzekeraars is een intensief proces. Daarom is gekozen om de niet-volmachtadministratie, die slechts vijf procent van de totale omzet van Voogd & Voogd uitmaakt, met een standaardoplossing te administreren. Voogd & Voogd heeft na een marktverkenning voor Dias gekozen, vanwege de gebruikersvriendelijkheid en de moderne techniek waarmee deze backoffice applicatie is ontwikkeld.

“Ook de koppel- en ontsluitingsmogelijkheden met onze systemen, de beloofde snelle conversie en de support speelden een belangrijke rol in de keuze”,

motiveert De Nijs de reden om met DIAS van UNIT4 te gaan werken.

Fred Lingg, directeur UNIT4 Financiële Intermediairs:

“Wij zijn blij met het vertrouwen dat Voogd & Voogd heeft gesteld in DIAS voor de administratie van producten die ze niet onder volmacht uitgeeft. We zullen zorgen voor een snelle conversie en naadloze koppelingen met de systemen van Voogd & Voogd. Zo kan het volmachtkantoor zich volledig richten op zijn strategie en tevens aangesloten intermediairs blijven ondersteunen in maatschappij-onafhankelijk advies.”

Vijf medewerkers gaan met DIAS de derdenadministraties verwerken. Bij Voogd & Voogd aangesloten intermediairs zullen niets merken van de transitie naar systeem van UNIT4. Dit wordt gekoppeld met de systemen van Voogd & Voogd waar zij mee werken.

 

Bron: Unit4