Electronisch Patienten DossierUnit4 kiest Servoy voor vergroting van gebruiksvriendelijkheid Electronisch Clienten Dossier

Bedrijfssoftwareleverancier Unit4 heeft Servoy gekozen om de gebruiksvriendelijkheid van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Unit4 Cura verder te verbeteren. Servoy gaat Unit4 Cura voorzien van een nieuwe user interface en deelapplicaties ook beschikbaar maken voor gebruik op mobiele apparaten. Daardoor komen Unit4 en Servoy tegemoet aan de behoeften van zorginstellingen.

Servoy is een business applicatieplatform waarmee de gebruikersvriendelijkheid van bestaande software snel is te vergroten en geschikt te maken voor gebruik in de cloud en mobiele apparaten. De meest recente versie – Servoy8 – speelt volledig in op productiviteitsverbetering.

Unit4 heeft een team samengesteld dat de modernisatie samen met de experts van Servoy zal realiseren. Er zal op basis van Agile en Scrum worden gewerkt.

Jan Aleman, CEO van Servoy:

“We zijn trots dat Unit4 de toegevoegde waarde van Servoy8 ziet als instrument om Unit4 Cura nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van gebruikers. Het platform biedt de ontwikkelaars een korte leercurve, gebruikt een moderne taal (HTML5, Javascript) en voorziet in de noodzaak zowel SaaS (Software as a Service) als ‘on premise’ te kunnen draaien. Daarnaast sluit de technologie aan bij die van Unit4.” 

Rene Houwen, Manager R&D Unit4 Cura:

“Om onze software aan te laten sluiten bij de behoefte van de gebruikers, kijken we continu hoe we de gebruiksvriendelijkheid kunnen verbeteren. In Servoy hebben we de ideale partij gevonden die ons hierbij kan helpen.”  

Deze zomer is de eerste vernieuwde deelapplicatie klaar, waarna binnen korte tijd Unit4 Cura gefaseerd beschikbaar komt, voorzien van een vernieuwde user experience, geschikt voor gebruik op mobile apparaten en af te nemen via de cloud.

Rene Houwen:

“Door deze vernieuwingsslag voldoet Unit4 Cura ECD aan de behoefte van zorginstellingen die de cliënt centraal (willen) stellen en daarbij ondersteuning willen van zeer gebruikersvriendelijke software.”

Bron: Unit4