UNC Plus Delta sluit partnerovereenkomst met StatSoft STATISTICA

Amstelveen, Apeldoorn – Hamburg, 18 maart 2012, UNC Plus Delta, de Lean en Six Sigma partner die bedrijven en organisaties helpt hun operationele resultaten structureel te verbeteren, heeft met StatSoft een overeenkomst gesloten waarmee continue verbeteringen worden voorspeld, geadviseerd en vastgelegd in IT-systemen. StatSoft levert metSTATISTICA Enterprise  software oplossingen waarmee waarde uit data wordt verkregen zodat de werkprocessen blijvend kunnen worden geoptimaliseerd.

STATISTICA Enterprise staat voor een innovatieve benadering, een IT-vriendelijke architectuur en toepassingen op het vlak van Big Data Analytics, Predictive Analytics, Decisioning Management en Quality Improvement.

Duurzaam verbeteren
Slechts een beperkt aantal afzonderlijke processen is de afgelopen jaren met specifieke desktop tools inzichtelijk gemaakt. Het totaaloverzicht ontbrak en van enige vorm van IT-integratie is nauwelijks sprake geweest. Het wordt steeds interessanter om de snel groter wordende hoeveelheid operationele data te analyseren, sensordata te integreren, de processen te monitoren, actie gerichte adviezen te verstrekken aan gebruikers en kwaliteitsverbetering van producten en/of diensten terstond door te voeren. Op deze wijze krijgt de dimensie Control binnen de DMAIC Six Sigma methodiek pas echt inhoud. Optimalisatie krijgt een duurzaam karakter zodat competitieve en lerende organisaties ontstaan.

Jeroen van Schreven, algemeen directeur UNC Plus Delta: ”Ik zie erg veel potentieel voor onze cliënten. Vrijwel elke  organisatie verzamelt  gegevens over werkprocessen. Er wordt alleen bijna niets mee gedaan. Als er al iets mee wordt gedaan, dan overziet men  vaak de complexiteit van de relaties tussen probleem en oorzaken niet. Ik weet zeker dat slimme oplossingen, die data kunnen verwerken en verbanden tussen complexe relaties kunnen leggen, daarin de komende jaren een enorm verschil gaan maken.”

“Daarnaast verandert er steeds meer en in een steeds hoger tempo”, vervolgt Schreven. “Wie hierop in wil spelen zal gedetailleerde kennis van de verandering in eigen handen moeten nemen. Je ziet al meerdere voorbeelden van organisaties die de concurrentie voorbijstreven doordat ze dit spel begrijpen en zelfs al beginnen te beheersen.“

Robert Kool, manager Benelux van StatSoft: “Wij zijn erg enthousiast over deze samenwerking aangezien naar onze mening het verbeterpotentieel zichtbaar braak ligt. Al onze relaties melden aanzienlijk gestegen resultaten, serieuze besparingen en verlaging van complexiteit”.

“Om de veranderingen ook op menselijke wijze te begeleiden en in te bedden is de samenwerking met UNC Plus Delta van grote betekenis. Een recent onderzoek van Nucleus Research heeft aangetoond dat iedere $1 investering in Analytics een Return on Investment heeft opgeleverd van $ 10,66.” Kool besluit: “Kortom parallel aan Lean Six Sigma levert een investering in Analytics organisaties substantieel geld op.  Zowel UNC Plus Delta als StatSoft zijn erop gericht de besparingen voor de klant zichtbaar te maken.”

***

StatSoft BeNeLux – Tel.: +31 6 2730 8787 – www.statsoft.nl