Het Nederlandse bedrijfsleven bespaart met dit volume aan e-facturen nu al ongemerkt miljarden Euro’s per jaar. Zo bedraagt de besparing al minimaal € 1,65 aan verzend-, materiaal- en handelingskosten voor elke factuur die elektronisch wordt verstuurd. Voor zakelijke facturen is de besparing per e-factuur nog veel groter. De besparing wordt gerealiseerd over de volle breedte van het Nederlands bedrijfsleven.

Ondanks de huidige enorme jaarlijkse besparingen, blijft de echte potentie van zakelijk e-factureren – het geautomatiseerd uitwisselen van factuurgegevens- vrijwel onbenut:

  • 62% van de ondernemingen gebruikt PDF en e-mail voor e-factureren.
    Deze minder geavanceerde vorm belemmert echter het gemakkelijk verwerken en inboeken. van factuurinformatie in het boekhoudpakket van de factuurontvanger.
  • 32% procent van de grotere bedrijven wil wel op een geavanceerde manier inkoopfacturen verwerken, maar doet dat niet om hun boekhoudsoftware daar niet (gemakkelijk) geschikt voor is.
  • 21% van de ondernemingen is in de veronderstelling dat geavanceerde methoden van gegevensuitwisseling duur en moeilijk te implementeren zijn. Een zelfde percentage voelt zich niet verplicht om de oude vertrouwde e-mail en PDF te verlaten.

Als het Nederlandse bedrijfsleven massaal zou overstappen op meer geavanceerde gegevens zou kunnen uitwisselen, neemt de jaarlijkse besparing met een factor 4 tot 5 toe.

(Bron: Factuurmonitor 2012)

 

Wilt u weten hoe u in 2013 ook kunt profiteren van e-factureren en gautomatiseerde factuurverwerking, laat u dan bijpraten tijdens de 6e editie van het Factuurcongres op 11 april a.s. in het Evolution in Eindhoven.

Meer op: Factuurcongres