Sherpa is de eerste Nederlandse gehandicaptenzorgorganisatie die zonder tussenkomst van een zorgserviceprovider rechtstreeks vanuit een Elektronisch Cliënten Dossier geautomatiseerd iWMO- en iJW-berichten met gemeenten uitwisselt via het VECOZO Schakelpunt. Door deze automatiseringsslag is het niet meer nodig om de berichten via de site van VECOZO te up- en downloaden. Hierdoor bespaart de zorgorganisatie tijd en worden fouten voorkomen.

iWMO (VISD.nl)Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de financiering van de zorg die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Elke wet heeft eigen berichtenstandaarden en declaratie-eisen. Zo staat elke zorgorganisatie voor het declaratieverkeer en de berichtuitwisseling van zorgtoewijzingen dagelijks in contact met diverse partijen, zoals zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders en gemeenten. Gezien de hoeveelheid van de berichten en de foutgevoeligheid bij de handmatige verwerking, is het wenselijk om hier een automatiseringsslag in aan te brengen. Unit4 heeft daarom koppelingen ontwikkeld voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen het zorginformatiesysteem Unit4 Cura en het VECOZO Schakelpunt.

Sherpa heeft dit proces voor de WMO en JW als eerste zorgorganisatie in Nederland geautomatiseerd door afspraken te maken met gemeenten over deze standaarden. Zijn er iWmo- of iJW-berichten vanuit de gemeente, dan komen deze automatisch via het VECOZO Schakelpunt terecht in het zorginformatiesysteem Unit4 Cura waarmee beide zorginstellingen werken. Ook het versturen van de berichten vanuit UNIT4 Cura naar het VECOZO Schakelpunt verloopt automatisch. Van daaruit worden de berichten verder verwerkt richting de aangesloten gemeenten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK).

Martin Horst, teamleider verzuim, salaris- en cliëntenadministratie bij Sherpa:

“Voor de Wet langdurige zorg hadden we het berichtenverkeer al geautomatiseerd en dat loopt perfect. Begin dit jaar kregen we van de regio Gooi en Vechtstreek al gauw 400 zorgindicaties. Die moesten we handmatig overhalen van het VECOZO Schakelpunt naar Unit4 Cura en vervolgens het retourbericht weer uploaden. We hebben Unit4 gevraagd of dit berichtenverkeer ook automatisch kon, want handmatig werk is erg foutgevoelig. Dit bleek snel te kunnen en we hebben direct ook het declaratieverkeer geautomatiseerd.”

Sherpa bespaart naar eigen zeggen direct tijd omdat het niet meer hoeft te kijken op de site van VECOZO of er berichten zijn. Is er een beschikking / retourbericht van een declaratie binnengekomen, dan komt die in Unit4 Cura en krijgt Sherpa daar een melding van. Toch is het succes afhankelijk van de gemeenten, heeft Martin Horst ervaren.

“De regio Gooi en Vechtstreek (acht gemeenten) waar 95 procent van ons berichtenverkeer en declaratieverkeer vandaan en naar toe gaat, had de automatisering voor het berichtenverkeer ook al vroeg op orde. Daardoor konden we snel goede afspraken maken.”

Ronald Veurink, integratiespecialist bij Unit4:

“Unit4 heeft al jarenlange ervaring en succes met de automatische uitwisseling van WLZ (Wet langdurige zorg) berichten en het declaratieverkeer via het VECOZO Schakelpunt. Veel zorgorganisaties in Nederland die met Unit4 Cura werken, maken gebruik van deze koppelingen inclusief monitoring en zijn daar erg tevreden over. We zijn blij dat Sherpa nu ook veel tijd kan besparen door het geautomatiseerde berichtenverkeer met gemeenten. Zorgorganisaties die ook een efficiencyslag willen aanbrengen in het berichtenverkeer, kan ik van harte aanbevelen om samen met gemeenten te kiezen voor de landelijke standaarden. Zo kunnen ze snel tijdwinst realiseren en de foutkans minimaliseren.”

Unit4 Cura bevat behalve standaardkoppelingen voor het iWMO en iJW berichtenverkeer dus ook koppelingen voor het berichtenverkeer met betrekking tot de iWLZ en het declaratieverkeer richting gemeenten en zorgkantoren.

Bron: Unit4


Reeleezee introduceert Accountancy Data Exchange (ADX)

Reeleezee, aanbieder van online administratieve- en accountancy toepassingen, lanceert zijn nieuwe tool Accountancy Data Exchange (ADX). Dit is een uniek open financieel data exchange platform in de cloud, waarmee financiële gegevens direct vanuit de bron op basis van standaarden als SBR of RGS kunnen worden gerapporteerd of uitgewisseld met andere software leveranciers en aangeleverd aan de uitvragende partijen als de Belastingdienst, banken, KvK en CBS.

Door ontwikkelingen als digitalisering en big data wordt een dienstverlening van accountants verwacht die niet langer reactief maar proactief is: van verslaggeving achteraf naar advies op basis van actuele of zelfs realtime data. Deze laatste dienstverlening wordt ook wel continuous monitoring genoemd. Ook wordt van accountants gevraagd om te voldoen aan de toenemende standaardisatie op SBR van de uitvragende partijen als de Belastingdienst, KvK, CBS en banken. Zo kondigde de ING-Bank onlangs aan dat zijn mkb-klanten vanaf januari 2017 op basis van SBR hun cijfers aan moeten leveren. Hiervoor hebben accountants nieuwe, op deze standaards gebaseerde tools nodig, die krachtig en flexibel genoeg zijn om ook deel uit te blijven maken van toekomstige ontwikkelingen.

SBR aan de bron
Feit is dat de bron, de financiële administratie, vaak nog geen SBR ‘spreekt’. Om de bronadministratie wel geschikt te maken om efficiënt SBR-rapportages op te kunnen stellen, komt Reeleezee nu als eerste met een werkelijk toepasbare cloud-dienst die ‘onder de motorkap’ de administratiesoftware van de accountant effectiever aansluit op het rapportageproces. Waarbij de accountant wel zelf de regie behoudt. Wilko Stronks, CEO van Reeleezee: ‘In veel gevallen wordt er bij de huidige software voor accountantskantoren aan het eind van het werkproces een SBR-conversie toegepast. Dit maakt het werkproces niet efficiënter, veelal bewerkelijker en duurder. Met ons financieel data exchange platform ADX als cloud service, bieden we een alternatief om de transitie naar SBR direct en dicht bij de bron te integreren.’ Daarmee ontstaat één platform waarop voor alle administraties de rapportages in de SBR-standaard beschikbaar zijn. Hierop kunnen, naast de gebruikelijke verplichte rapportages, nieuwe analyses, benchmarking en monitoring worden uitgevoerd die zich kunnen vertalen in meer inkomsten uit dienstverlening voor accountantskantoren’.

Extra comptabele gegevens
Met ADX kunnen accountants op één centrale plek ook alle niet financiële (extracomptabele) gegevens opslaan, beheren en direct toepassen in alle SBR-rapportages. Denk hierbij aan algemene teksten zoals van de grondslagen, maar ook klant- en periode specifieke gegevens die juist niet in de administratie beschikbaar zijn zoals de woz-waarden.

Koppelingen
ADX is geen vervanging van bestaande software, maar ondersteunt automatische koppelingen met software die gebruikt wordt op accountantskantoren. Dat betreft voornamelijk administratiesoftware, maar zal ook worden uitgebreid naar salaris, rapportage en fiscale software. De ADX-technologie is online gekoppeld aan Reeleezee Accounting en aan Reeleezee Portal. Stronks:

‘In ons administratiepakket functioneert ADX als een geïntegreerde rapportage tool die de gebruiker in staat stelt om direct vanuit de administratie (bron) ieder SBR rapport te genereren en af te leveren. Deze functionaliteit en integratie komt in de Reeleezee Accountancy Portal ook beschikbaar voor directe rapportage uit onder meer Exact Online en Twinfield.’

Bron: Reeleezee


RGSEenvoudig voldoen aan SBR-rapportagebehoefte van Belastingdienst, KvK en banken

UNIT4 heeft de administratieve software UNIT4 Multivers Accounting (Online) voorzien van Referentie GrootboekSchema (RGS). Hiermee kunnen accountants eenvoudig voldoen aan de SBR-rapportagebehoefte van de uitvragende partijen: Belastingdienst, Kamer van Koophandel en de banken. Ook de Auditfile 3.2, voor de export van financiële gegevens naar rapportageprogramma’s is voorzien van RGS. Hiermee is de laatste stap gezet in de SBR-standaardisatie van financiële administraties. UNIT4 is de eerste leverancier die het RGS in de boekhoudsoftware heeft geïmplementeerd.

RGS is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding eenvoudiger maakt. Door gebruik van de nieuwe versie van UNIT4 Multivers Accounting (Online) kunnen accountants hun huidige grootboekrekeningschema’s blijven gebruiken. RGS vertaalt die gegevens naar de rapportagebehoeften van de uitvragende partijen. Om met RGS te kunnen werken is het noodzakelijk om de cliëntadministraties eenmalig te koppelen met RGS.

Herman de Jonge, directeur UNIT4 Accountancy: “UNIT4 heeft RGS volledig geïmplementeerd in de software. Daarmee kunnen accountants in één keer eenvoudig voldoen aan de rapportagebehoefte van de uitvragende partijen. Het koppelen van RGS aan het standaard grootboekschema is eenvoudig te doen via drag & drop. Door gebruik van de nieuwste versie van UNIT4 Multivers Accounting ontstaan dankzij RGS eenduidige rapportages. Doordat we RGS ook in de Auditfile 3.2 hebben geïmplementeerd, gaat de administratieve verwerking steeds meer automatisch en is beter te controleren.”

Ondernemers die zelf de administratie doen met UNIT4 Multivers kunnen ook met RGS werken. Om RGS te koppelen aan de huidige grootboekrekeningschema(’s) doen ze er verstandig aan om contact op te nemen met hun accountant om zo de kans op foutieve grootboekkoppelingen te voorkomen.

“Als ondernemers hun administratie hebben omgezet kunnen ze hun financiële rapportages direct digitaal transporteren naar onder ander de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en banken”, aldus Herman de Jonge. “Accountants en ondernemers zijn met RGS in control zonder dat het meer tijd kost.”