ACA software voor fashion marktACA krijgt nieuwe eigenaar uit software-industrie

Per 7 september 2015 is Total Specific Solutions BV uit Utrecht de nieuwe eigenaar geworden van fashion automatiseerder ACA Groep Holding BV uit Eindhoven. Met deze acquisitie betreedt Total Specific Solutions de markt voor fashion software en krijgt ACA de slagkracht om haar propositie in deze markt nog verder te verstevigen.

ACA: Marktleider in fashion software voor alle typen fashionbedrijven met een krachtige uitgangspositie in deze sterk veranderende markt

ACA is marktleider in de fashion software branche in Nederland en vormt samen met Divide, ACA Wholesale, Eazier, Multiply en Stockbase de Fashion Alliance. Dit samenwerkingsverband levert geïntegreerde totaaloplossingen voor wholesale en retailbedrijven in die fashion markt. De totaaloplossing bestaat uit ERP, Point of Sale, E-commerce, Social Media, Online Marketing en het delen van voorraad in de keten.

Total Specific Solutions (TSS) is reeds jarenlang actief in de sectoren: overheid, gezondheidszorg en finance. Als onderdeel van Constellation Software Inc. zoekt TSS actief naar bedrijven die de huidige positie in bestaande markten versterken of toegang bieden tot nieuwe markten, zowel nationaal als internationaal. Na een eerdere overname in de juridische sector, betreedt TSS met ACA Fashion Software een nieuwe vertical. Ramon Zanders, general manager bij TSS, is content met deze uitbreiding van de groep:

“Als grootste Vertical Market Software leverancier in de Benelux geloven wij in marktexpertise en van daaruit helpen wij onze klanten bij de specifieke uitdagingen waar zij voor staan. Wij zijn georganiseerd in zelfstandige business units rondom deze unieke klantsegmenten. Op die manier kunnen wij optimaal inspelen op de behoeften die bij onze klanten bestaan.”

Met de know-how en het netwerk van TSS en haar moederorganisatie Constellation Software Inc. (CSI) uit Canada, zet ACA in op verdere verbetering van haar basis en versterking van haar positie in de fashion markt. Het bestaande management blijft betrokken bij ACA en zal de strategie vormgeven. Roel de Kock, managing director bij ACA, is blij met de nieuwe eigenaar:

“TSS is een stevige partner met veel ervaring in de software-industrie waar wij veel van kunnen leren. We blijven een zelfstandige business unit maar zullen streven naar samenwerking met andere TSS of CSI bedrijven, zeker daar waar fashion expertise aanwezig is. Wij gaan nu actief zoeken hoe wij onze klanten nog beter en effectiever kunnen bedienen.”

Bron: TSS/ACA


Voor vrijwel alle softwaresystemen geldt dat de eisen voortdurend veranderen. Wet- en regelgeving verandert, bedrijven fuseren of reorganiseren, de technologische mogelijkheden worden steeds uitgebreider. Software is daardoor in feite al bij oplevering verouderd. Vrijwel alle software moet zo ontworpen worden dat veranderingen in de toekomst gemakkelijk kunnen worden aangebracht. Dit stelt Sylvia Stuurman in haar proefschrift ‘Design for Change’. Hierin onderzocht zij hoe softwareontwerpers er in allerlei situaties voor kunnen zorgen dat de software die ze opleveren flexibel is met het oog op toekomstige veranderingen. Bovendien bekeek ze de educatieve aspecten daarvan: hoe leer je studenten om flexibele software te ontwerpen? Op vrijdag 12 juni 2015 promoveert zij aan de Open Universiteit.

Technieken voor flexibele software

Wanneer bij het ontwerpen van software geen rekening wordt gehouden met de voortdurende stroom veranderingen, zorgt elke aangebrachte verandering ervoor dat het moeilijker wordt om de software aan te passen. Het resultaat is dan dat er niets anders op zit dan het gehele systeem door een nieuw systeem te vervangen.
Software kan op twee manieren worden voorbereid op toekomstige veranderingen. Het mooist is het wanneer van tevoren voorspeld kan worden waar veranderingen nodig zullen zijn. Op die plaatsen kunnen in de software zogenaamde variation points worden aangebracht. Bij software voor de Belastingdienst zou het bijvoorbeeld een slecht idee zijn om de regels voor het vaststellen van de hoogte van een aanslag te verspreiden door de gehele software. In plaats daarvan zouden die regels apart gehouden moeten worden, zodat direct duidelijk is waar de veranderingen moeten worden aangebracht. Zo’n plaats is een variation point.

Maar de mate waarin software te veranderen is, kan ook in het algemeen worden verbeterd. Software kan bijvoorbeeld zo worden opgezet dat een verandering op de ene plek geen effect heeft op de rest van de software: zo, dat er geen side-effects optreden.

Gereedschappen van de ontwerper

De softwareontwerper heeft twee belangrijke gereedschappen tot zijn of haar beschikking: losse koppeling en abstractie. Het probleem is dat niet alles los van elkaar gekoppeld kan worden en dat niet alles geabstraheerd kan worden: ergens zullen verbindingen moeten worden gelegd en waarden concreet gemaakt moeten worden. In de praktijk ontstaat er op allerlei deelgebieden steeds meer kennis over de vraag waar en hoe deze gereedschappen kunnen worden ingezet om software flexibel te maken. Deze kennis zal nooit uitputtend worden, alleen al vanwege het feit dat de techniek van hard- en software voortdurend verandert.

Op vrijdag 12 juni 2015 om 13.30 uur verdedigt Stuurman haar proefschrift in gebouw Pretoria van de Open Universiteit, Valkenburgerweg 177 in Heerlen. De promotor is prof. dr. Marko van Eekelen, voorzitter van de vakgroep Informatica van de faculteit Management, Science & Technology. De copromotoren zijn dr. Bastiaan Heeren en dr. ir. Harrie Passier.

Bron: Open Universiteit

 


ThinkWiseVDL Groep en Thinkwise verlengen hun succesvolle samenwerking. De samenwerking, gestart in 2009, wordt nu bezegeld met een langdurig contract. VDL Groep kiest hiermee voor Thinkwise uit Apeldoorn als strategische softwarepartner voor de toekomst.

Kwaliteitssysteem gemoderniseerd
Eerder werd het kwaliteitssysteem van VDL met Thinkwise gemoderniseerd en uitgebreid zodat het voldoet aan de eisen van de automotive branche en de ISO-TS 16949-norm. Het kwaliteitssysteem is inmiddels bij zeven VDL-bedrijven geïmplementeerd.

ERP-applicatie vernieuwen en uitbreiden
De volgende stap is de vernieuwing van de huidige ERP-applicatie. Deze applicatie heet PBS en is gebouwd in RPG. Thinkwise moderniseert PBS bij 33 VDL-bedrijven en breidt de functionaliteit de komende jaren verder uit.

Succesvol softwareconcept

“Wij zijn blij met het vertrouwen dat VDL uitspreekt met deze langdurige samenwerking. Dit is het resultaat van onze unieke manier van software-realisatie”

aldus Robert Schildkamp, CFO Thinkwise.

Bron: ThinkWise


Thinkwise Fleurop appSinds 16 maart introduceert Fleurop Track & Trace bij klanten die op fleurop.nl een boeket bestellen. Zij krijgen per e-mail de bevestiging dat hun bloemengroet is bezorgd. Fleurop is een van de eerste organisaties die een boeketbezorgservice met Track & Trace-service aanbiedt.

Inzicht in bezorgstatus
Met de introductie van deze dienst hebben niet alleen klanten, maar ook aangesloten bloemisten inzicht in de bezorgstatus van een boeket. Dit is mogelijk doordat bloemisten bestellingen afhandelen in de Fleurop Track & Trace app. De app is ontwikkeld door Thinkwise.

Hoe werkt het?
De bezorger logt in en ziet de bestellingen die bezorgd moeten worden op zijn smartphone. Na iedere bezorging registreert hij via de app of het boeket bezorgd is. Als dit niet mogelijk is, registreert hij de reden en welke actie hij heeft ondernomen. Het systeem slaat hierbij automatisch de datum en tijd op. De klant ontvangt vervolgens automatisch een e-mail over hoe de bezorging werd afgehandeld. Zowel bezorgers als medewerkers in de bloemenwinkel kunnen online de bezorgstatus van alle boeketten inzien. Bij Fleurop aangesloten bloemisten kunnen de app kostenloos gebruiken. Bekijk hier de video over het bezorgen van morgen.

Altijd up to date
Leon Siepman, ICT Manager bij Fleurop vertelt:

”Thinkwise ontwikkelt snel software die altijd up to date is en eenvoudig te onderhouden. Deze nieuwe app zorgt voor tevreden klanten die weten of hun boeket is aangekomen. Wij introduceren hiermee het nieuwe bezorgen. Met de app van Thinkwise zijn wij klaar voor de toekomst.”

Bron: Thinkwise


Zeker vijftig gemeenten weigeren vanaf 1 januari een veel hogere prijs te betalen aan automatiseerder PinkRoccade, die hen bijstaat bij hun elektronische dienstverlening. Aan ongeveer tweehonderd voornamelijk kleinere gemeenten levert het bedrijf software die bijvoorbeeld inwoners in staat stelt via de gemeentewebsite een paspoort of rijbewijs aan te vragen. e-loketDe prijsverhoging door PinkRoccade, die kan oplopen tot 50 procent, gaat sommige gemeenten meer dan een ton per jaar extra kosten.

De gemeente Gorinchem noemt de prijsverhoging buitenproportioneel. Advocaat Wim Klostermann heeft PinkRoccade deze maand per brief laten weten, namens de protesterende gemeenten, dat zij komend jaar het oude tarief blijven overmaken, vermeerderd met de prijsindexatie.

‘Wij gaan niet meer betalen dan dat’, zegt een woordvoerder van de gemeente Elburg, die de advocaat als eerste had benaderd. ‘We kijken wel wat er gebeurt.’ In het uiterste geval kunnen inwoners van die gemeenten, mocht PinkRoccade dan stoppen met de dienstverlening, hun gemeente niet meer digitaal bereiken.

Algemeen directeur Han Knooren van PinkRoccade vindt niet dat zijn bedrijf de prijzen abrupt heeft verhoogd en spreekt van een ‘tariefsaanpassing’. ‘In de zomer hebben we de gemeenten daarover al geïnformeerd.’ Knooren vertelt dat zijn bedrijf ‘zijn innovatieambitie gelijk heeft gesteld aan Apple en daarin dan ook fors investeert’. Dit ook omdat de rijksoverheid van plan was de gemeenten met ingang van 2015 te verplichten alle dienstverlening digitaal te maken.

Die verplichting is een paar jaar uitgesteld. De gemeenten gaan volgens Knooren dan ook niet te veel betalen voor de software die de automatiseerder levert, want ze krijgen er van PinkRoccade ‘kosteloos allerlei innovaties bij’. ‘Burgers worden steeds veeleisender inzake de gemeentelijke dienstverlening via internet. In bijvoorbeeld de gemeenten Waalwijk en Haarlemmermeer kan een inwoner de aanvraag van een paspoort of rijbewijs thuis afhandelen.’

Onder dwang

Gemeenten kunnen niet kiezen voor een goedkoop basispakket. ‘We worden gedwongen dingen te kopen die we niet willen en niet nodig hebben, terwijl de gemeente krap bij kas zit’, zegt een woordvoerder van Elburg. Knooren: ‘We zijn nog met veel gemeenten in gesprek. Als we er niet uitkomen, kunnen die gemeenten overstappen naar een andere softwareleverancier.’ Volgens de gemeenten kost overstappen veel energie en tijd en in de gemeentelijke samenwerking moeten gegevens uitwisselbaar zijn.

Het steekt de protesterende gemeenten dat het bestuur van de Vereniging van Gebruikers van Diensten van PinkRoccade op 12 december, buiten hen om, het eigen onderhandelingsresultaat met de automatiseerder heeft goedgekeurd, waarin de prijsverhoging in stand blijft. Deze vereniging, die de belangen van gemeenten moet behartigen in de samenwerking met de automatiseerder, heeft als voorzitter Jos Heijmans (D66), burgemeester van Weert.

Gratis extra software

We hebben met Pink afgesproken dat het bedrijf de komende jaren de prijzen niet verhoogt.

Heijmans stelt dat zijn vereniging er het maximale heeft uitgesleept voor de ruim 150 gemeenten die lid zijn; de gemeenten krijgen van PinkRoccade komend jaar coupons voor gratis extra software. Heijmans: ‘De gemeenten krijgen er allerlei producten bij die ze toch moeten aanschaffen in de toekomst. We hebben met Pink afgesproken dat het bedrijf de komende jaren de prijzen niet verhoogt.’

De gebruikersvereniging, zegt advocaat Wim Klostermann, had volgens haar statuten nooit deze afspraken mogen maken met PinkRoccade zonder deze vooraf voor te leggen aan de betrokken gemeenten. Die zitten volgens de advocaat ‘volledig in de tang’ bij de automatiseerder. ‘Een bedrijf kan niet zo met zijn klanten omgaan. Omdat PinkRoccade geen stap richting de gemeenten wil zetten, zal waarschijnlijk de rechter moeten oordelen of dit zo allemaal kan.’

Bron: Volkskrant


In 2014 zullen de bestedingen aan Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) naar verwachting met 2,1 procent groeien. Software en cloud-gerelateerde hardware zijn de grote aanjagers, met groeiverwachtingen van ruim 5 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers voor 2014 die branchevereniging Nederland ICT vandaag publiceert.

Cloud groeit snel
De grootste uitschieters zijn de clouddiensten die groeipercentages van tientallen procenten tonen. In 2014 zet de verschuiving naar hosted en private en public clouddiensten door. Voor Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wordt volgens onderzoek van partner Keala Consultancy groei verwacht van tussen de 25 en 50 procent. Het toenemende belang van clouddiensten zal zorgen voor toename van bestedingen aan netwerkapparatuur en opslag met respectievelijk 6,7 en 4,9 procent.

Groei tabletmarkt zet door
De markt voor printers, copiers en scanners heeft het onverminderd zwaar met een verwachte krimp van 3,2 procent. Voor de andere hardwarebestedingen verwacht Nederland ICT een groei van 3,8 procent. Groeiende bestedingen aan tablets en smartphones compenseren hier de dalende verkopen van laptops en desktops. Ook de bestedingen aan netwerkapparatuur stijgen en in toenemende mate verkiezen bedrijven de cloud boven systemen in eigen huis.

De telecombestedingen groeien vrijwel niet (0,2 procent). Bestedingen aan vaste en mobiele telefonie dalen, terwijl vaste en mobiele datadiensten een lichte groei vertonen. De nieuwe productgroep wearable technology wordt dit jaar voor het eerst zichtbaar in de marktcijfers. De bestedingen aan apparatuur zoals smartwatches en smart glasses worden in 2014 geraamd op een bescheiden 30 miljoen euro.

Diensten
De markt voor dienstverlening groeit naar verwachting licht in 2014. Dit komt door een bestedingsgroei van diensten ten behoeve van functioneel beheer en een groei van het segment technisch onderhoud en ondersteuning.

 

Groei in 2014
Totaal ICT-bestedingen in Nederland  + 2,1%
Hardware (o.a. servers, systemen, tablets) 3,8%
Networking equipment 6,7%
Backoffice equipment (storage) 4,9%
Office equipment (o.a. printers, copiers) -3,2%
Software 5,3%
Diensten 0,6%
Telecom 0,2%


ICT-bestedingen in Nederland – groeiverwachtingen 2014

 

Bron: NederlandICT


Cloud computing is de verzamelnaam voor alle ICT-modellen waarbij de software en/of hardware buiten de bedrijfsmuren wordt geplaatst. Dit kan dus zowel over software gaan als over uw hele ICT-infrastructuur. Deze term wordt ook gebruikt voor wanneer u opslagcapaciteit en/of rekenkracht voor bepaalde tijd huurt voor een specifiek project.

Over het algemeen wordt cloud computing opgedeeld in drie soorten “diensten”:

  • Software-as-a-Service (SaaS),
  • Infrastructure-as-a-Service (IaaS), waarbij zowel software als hardware en besturingssysteem extern worden gehost,
  • Platform-as-a-Service (PaaS), waarbij extern ruimte en rekenkracht worden gehuurd, bijvoorbeeld voor het bouwen en hosten van toepassingen.

Wat is Software-as-a-Service? (SaaS)

De term zegt het zelf: SaaS is software die u wordt aangeboden als dienst van de leverancier of van de partner, al dan niet in combinatie met andere diensten.

Dit heeft belangrijke gevolgen: u wordt nooit eigenaar van de software en betaalt dus voor het gebruiksrecht in plaats van voor de licenties, meestal in maandelijkse of jaarlijkse termijnen. Voor diensten bestaat ook een ander verwachtingspatroon: u kunt er verdergaande contracten voor afsluiten, met SLA (service level agreements), regelmatige automatische updates van de software enzovoort.

Waarom kiezen voor software uit de cloud (SaaS)?

Er zijn vele redenen om uw software als een dienst af te nemen.

Zo bevindt de software zich meestal buiten de bedrijfsmuren, wat zeker drie voordelen oplevert. Ten eerste hoeft u zich niet te bekommeren om beheer en onderhoud. Ten tweede wordt de software aangeboden van op een server, waardoor hij dus in principe van op eender welk toestel kan worden geraadpleegd. In de praktijk is dit meestal via een webbrowser of een app, een steeds belangrijker argument in deze tijden van mobiel en thuiswerken. Ten derde kan u er zeer snel mee aan de slag, terwijl dat bij vergelijkbare in-house implementaties soms vele weken of zelfs maanden kan duren.

Maar ook de mogelijkheid om software te huren in plaats van ze te moeten kopen, maakt SaaS voor veel bedrijven aantrekkelijk. In plaats van grote licentiekosten vooraf te moeten betalen, spreiden ze zo de kosten over de duur van het gebruik. Een aantrekkelijk model voor kleine bedrijven, maar ook voor bedrijven die zoveel mogelijk naar operationele kosten (opex) streven in plaats van kapitaalkosten (capex). Bovendien kan een plotse toename of daling van het aantal gebruikers (bij een overname bijvoorbeeld of bij een herstructurering) sneller worden verwerkt, zonder een grote wachttijd of een aantal licenties die ongebruikt blijven liggen.

Wat zijn de nadelen van cloudsoftware?

Sommige organisaties hebben er principieel moeite mee dat hun toepassingen – en zeker hun bedrijfsgegevens – buitenshuis draaien. Bij vele bedrijven, zeker in de overheidssector, is het bovendien verboden om die gegevens buiten de landsgrenzen te huisvesten, wat met cloudproviders niet altijd kan gegarandeerd worden.

Een ander bezwaar is de beschikbaarheid. Zelfs met de huidige breedbandnetwerken die gigabytes tegelijk kunnen vervoeren, is men nog steeds afhankelijk van internetconnecties en de infrastructuur van de dienstenleverancier, die het wel eens kunnen laten afweten. Vervelend voor consumenten, maar voor veel bedrijven gewoonweg onaanvaardbaar.

Ook de beveiliging van toepassingen en gegevens baart ondernemingen zorgen. Sommige SaaS-aanbieders deinzen terug voor lastige toegangsprocedures, waardoor de beveiliging van hun infrastructuur niet optimaal is. Dit gebeurt ook met aangekochte of zelfgebouwde software, maar daar wordt de toepassing niet gedeeld met soms duizenden andere bedrijven.

Last but not least is er het prijskaartje. De kosten worden gespreid over verschillende jaren, maar op het einde van de rit betaalt men meestal meer dan wat men traditioneel voor een softwarepakket neertelde. De vergelijking is natuurlijk niet helemaal fair, aangezien u voor een dienst betaalt. Concreet krijgt u voor die prijs meestal niet alleen het beheer en onderhoud erbij, maar ook vaak gratis updates, zodat u steeds met de recentste versies werkt en hiervoor zelf geen personeel hoeft in te zetten.

 

Bron: Smartbiz.be


Main Capital Partners heeft een meerderheidspositie in Connexys verworven, een Rotterdamse leverancier van software voor personeelswerving en talentbeheer. Connexys, waar zo’n twintig man werken, levert zijn producten als software as a service (SaaS). De software is gebaseerd op het Force.com-ontwikkelplatform van Salesforce.com. De aandelentransactie heeft plaatsgevonden vanuit het fonds Main Capital III dat speciaal is opgericht om te investeren in Nederlandse softwarebedrijven.

Volgens Main Capital stroomlijnt de software van Connexys inmiddels het wervingsproces bij zo’n tweehonderd grootzakelijke klanten, als Friesland Campina, Stork, Essent, BAM, Imtech en Aegon. De software ondersteunt het werven en selecteren van zowel vaste als tijdelijke medewerkers. Ook levert Connexys oplossingen voor gemeenten en provincies en zet het webportalen op als NUwerk.nl en werftsamen.nl.

Main Capital investeert in Connexys om de groeistrategie verder te ondersteunen. Daarbij gaat het om de uitbouw en professionalisering van het partnerkanaal, de internationalisatie gebaseerd op het Force.com product en het verder op poten zetten van de productmarketing. Volgens Charly Zwemstra, managing partner van Main Capital, is de markt voor deze specifieke software op het gebied van personeelzaken nog sterk gefragmenteerd maar met uitstekende groeiverwachtingen.

Nederlandse waar

Geldschieters achter Main Capital III zijn Main Capital Partners, de Zwitserse investeerder Akina en een aantal families en vermogende ondernemers. Het fonds wil groeien naar een totaal vermogen van zestig miljoen euro. Vorig jaar nam Main Capital III al Sofon over, een Eindhovense leverancier van standaardsoftware die verkooporganisaties ondersteunt bij het maken van offertes en het beheren van contracten.

Bron: Computable

Read more: http://www.computable.nl/artikel/nieuws/ehrm/4723148/2379235/main-capital-investeert-in-saasbedrijf-connexys.html#ixzz2S1e7j1Dz


Een verrassend grote minderheid van de HR-afdelingen bij zorginstellingen is ontevreden over het softwarepakket dat ze het meest gebruiken. Dat blijkt uit een enquête van Zorgvisie en P&O Actueel onder medewerkers van zorginstellingen. Bijna 20 procent van de geënquêteerden geeft aan ontevreden te zijn over de prestaties van het pakket en de ondersteuning vanuit de leverancier.

De respondenten geven als belangrijkste ergernissen aan dat verwachtingen niet worden waargemaakt, dat de software niet gebruiksvriendelijk is, dat de interfaces met andere systemen niet functioneren, dat er teveel bugs zijn bij de oplevering en dat de ondersteuning bij de implementatie onvolledig is.


Beslissing

Opvallend is verder datzorginstellingen ergemiddeld zeven maanden over doen om een beslissing te nemen over de aanschaf van een nieuw softwarepakket.’En daarbij is er geen relatie met de omvang van het bedrijf. Kleine en grote bedrijven doen even lang over het beslissingsproces,’ aldus onderzoeker Paul van der Meer van bureau Tera Knowledge die de resultaten heeft geanalyseerd. In ongeveer een derde van de gevallen doen instellingen er gemiddeld 2,5 jaar over om een nieuw pakket uit te kiezen.

Tegenstrijdige belangen
De selectie van een nieuw pakket wordt bemoeilijkt door tegenstrijdige belangen tussen afdelingen. Een derde van de ondervraagden noemt dit als complicerende factor. Ook moeilijk te becijferen baten (25 procent) en beperkte financiële middelen (17 procent) worden genoemd. De grootste vrees bij de aanschaf is een langdurig implementatietraject. Eén op de vijf van de geënquêteerden geeft dat aan, op korte afstand gevolgd door “gebrekkig intern projectmanagement”. Als het zover is dat een nieuw HR software pakket wordt ingevoerd, dan zorgt in meer dan 40% van de gevallen de cultuur van de eigen organisatie voor weerstand. Op de tweede plaats komt de onwil om werkprocessen aan te passen.

HR-software

De meeste zorginstellingen hebben gekozen voor HR-software die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet van salarisadministratie tot en met roosterplanning. Employee self service is in bijna 20% van de gevallen mogelijk.

Het onderzoek van Zorgvisie enP&O Actueel is een indicatief onderzoek dat belangrijke trends bij gebruikers van HR-software in kaart heeft gebracht. Het is uitgevoerd via een online enquête die mede mogelijk is gemaakt door softwareleverancier Afas.


Companies that implement a cloud ERP solution are yielding significant and tangible cost reductions in both IT staff and hardware infrastructure, in addition to the intangible benefits of cloud solutions, such as access any time from anywhere from virtually any device. Because of such impressive benefits, the interest in cloud ERP is growing and installations are multiplying. However, to imply that organizations will find implementations to be a joyous and happy time, simply because of “the cloud,” is to set expectations that are nearly impossible to meet.

cloud ERP implementation

That’s because a major component of an implementation that does not change is the ability of a company to absorb and learn new ERP software. Even cloud ERP requires dedicated time and documentation, sometimes an instructor, to train employees on the use of the new ERP software. Although some cloud ERP software vendors would like you to believe otherwise, just because it is in the cloud, doesn’t necessarily mean it is significantly easier to implement than On-Premise software.

After all, the various aspects of implementing a cloud ERP solution versus an On-Premise system remain the same. There is the Analysis of the Business Requirements; and, sometimes, even more Business Process Re-Engineering. Users must be trained. The implementation encompasses the pilot of key functions, the conversion of data from the prior system (or Excel spreadsheets), and the various aspects of “customer go live on the ERP.”

Nonetheless, with a cloud ERP implementation, a company does eliminate many of the hidden costs of implementing an On-Premise solution including the acquisition of hardware, operating system software, database management software and other infrastructure products. Not only do these items carry significant costs but come with built-in delays affecting the project. And, when all is said and done, the largest cost savings may be the ability to start and complete the entire implementation project without having to make that large up-front investment in perpetual license and maintenance fees that are characteristic of On-Premise solutions. With this said, though, there is still a learning curve, albeit one that most companies are prepared to handle.

“Been there, done that!”
For the most part, newer ERP software is easier to use – once you know how to use it! That’s the promise of each new addition of Windows too – but is this a reality? Yes, it is – once you know how to use it! However, no matter how it is sliced and diced, no matter how good a software system is documented, full-featured ERP software, Cloud or On-Premise, have complexities and nuances that take some time to understand and absorb.

Bottom line – implementation efficiency is not gained because of “the cloud” or that the new software is promoted as “next generation.” Efficiency is gained because ERP is not a new concept and most companies have formerly undertaken ERP implementations. Their management and employees know the problems that occur during implementation and are now prepared to respond more quickly. They can compare and contrast what they are doing now versus what they did in the past. Today, they appreciate what is needed to implement an ERP:

  • Commitment: The customer’s executives and management are committed to the implementation of the new software.
  • Resources: Management allocates the proper amount of resources to assure success.
  • Experience: The experience of the assigned implementation team can bring efficiencies and lessons learned from previous ERP implantation to the project.
  • Right Partner: The company hires a software vendor that not only has truly figured out how to have all the functionality needed in the software but has actually made that software less complex and easier to turn on.

Once their software is up, running and fully implemented, companies can even more appreciate the benefits of cloud ERP. Although they have cut infrastructure expenses from the very beginning, it’s at this point they really begin to appreciate the cost reductions in both IT staff and hardware infrastructure that only cloud ERP can provide, not to mention the intangibles that typically exceed expectations.

Author Bio
Pat Garrehy is the Founder, President, and CEO for Rootstock Software® and has an extensive background as a software architect and engineer. As a University of California at Berkeley graduate, he holds a BS degree in business and mathematics as well as a MBA in finance from the University of Southern California.

Bron: Smart data collective