Altijd inzicht, up-to-date rapportages en nauwkeurige forecasts

ExactExact Business Software en LucaNet introduceren Exact Consolidation – Powered by LucaNet. Met deze oplossing bieden zij bedrijven die zowel nationaal als internationaal op meerdere locaties gevestigd zijn de mogelijkheid alle financiële systemen snel en eenvoudig te consolideren. Hierdoor krijgen bedrijven betrouwbaar en volledig inzicht in de resultaten van alle onderdelen en worden forecasts nauwkeuriger. Klanten van Exact die hier reeds gebruik van maken, zijn onder andere Generator Hostels, TET Groep en Pirtek.

 

Volledig inzicht en nauwkeurige forecasts

LucanetMet Exact Consolidation – Powered by LucaNet, is het mogelijk financiële data uit elke willekeurige rapportagetool of elk rapportagesysteem te ontsluiten. Naast Exact Globe, Exact Financials en Exact Online zijn ook bronnen als Excel en andere ERP-systemen naadloos gekoppeld aan de consolidatie-oplossing. Daardoor ontstaan heldere analyses en betrouwbare managementinformatie. Exact Consolidation is door alle financiële medewerkers eenvoudig te beheren en te gebruiken.

Jarno van Hurne, Product Marketing Director Business Solutions bij Exact.:

“Wij zijn zeer verheugd over dit partnership en de bijbehorende propositie. Het is voor bedrijven die op meerdere locaties gevestigd zijn, ingewikkeld volledig inzicht te verkrijgen voor de hele groep. Verschillende structuren, processen en buitenlandse wet- en regelgeving brengen complexiteit met zich mee, wat het lastig maakt de resultaten goed te kunnen beoordelen. Met deze aanvulling van LucaNet op onze software kunnen wij organisaties nog beter van dienst zijn.”

Oliver Schmitz, executive board member LucaNet:

“Als je het hoofd wilt bieden aan je concurrenten moet je je managementinformatie op orde hebben. Met deze consolidatie-oplossing hebben bedrijven betrouwbare en real-time analyses ter beschikking op basis waarvan zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Wij hebben reeds jarenlange ervaring met het ontwikkelen van consolidatie-tools en hebben gewerkt aan een oplossing die snel en eenvoudig te implementeren is. We verwachten dat we door het partnership met Exact de markt in hoog tempo ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.“

Certificering

Exact Consolidation – Powered by Lucanet is gecertificeerd op basis van de IDW PS880 audit-standaard. Hierbij zijn alle validatieregels en audit trails volledig geïntegreerd.

Bron: Exact


Cegeka-dsa, Ortec Finance en Vabi Software slaan de handen ineen om hun oplossingen voor klanten te integreren

Cegeka-dsa – marktleider op het gebied van bedrijfssoftware – en Ortec Finance en Vabi –leveranciers van totaaloplossingen op het gebied van vastgoed-, financiële en maatschappelijke sturing – slaan de handen ineen.

Gezamenlijk bieden zij een totaaloplossing die de gehele cyclus van beleidsvorming naar beleidsuitvoering ondersteunt en waar nodig bijstuurt op basis van actuele cijfers. De doelstelling is om betrouwbare verbindingen te leggen tussen beleid en operationele processen.

Hierdoor kunnen corporaties beleidskeuzes een-op-een overzetten naar de operationele processen, de uitvoering monitoren én tijdig bijsturen. Bovendien is het mogelijk beleid te vormen op basis van actuele data vanuit de operationele processen. Het voordeel voor klanten: betere stuurinformatie en meer transparantie en efficiency.

Gerard Bergers (Vabi) en Ton van Welie (Ortec Finance):

“De grondslag voor deze samenwerking legden wij met het verbinden van onze expertise, sectorkennis en modellen. Doordat we nu ook samenwerken met cegeka-dsa maken we betere beleidskeuzes én zorgen we ervoor dat deze eindelijk echt goed in de operationele processen terechtkomen.”

Anton Vreugdenhil (cegeka-dsa):

“De basis voor het succesvol implementeren van een gedegen, toepasbare oplossing is het realiseren en organiseren van betrouwbare verbindingen tussen betrokken partijen in de processen van corporaties. De verbinding die we met Ortec en Vabi gaan realiseren richt zich op het uitwisselen van gegevens rondom waardering, financiering en budgetten. Wij bereiken dit door gezamenlijk definities te uniformeren, gegevensuitwisseling te standaardiseren en functionaliteit af te stemmen.”

Bron: Cegeka-dsa


AcceptEmailOnlangs tekenden Credit Tools en AcceptEmail een partnerovereenkomst. Hiermee leggen zij de samenwerking rondom de integratie van AcceptEmail in de credit managementoplossingen van Credit Tools vast. Door de koppeling betalen debiteuren twee keer sneller.

In het kader van de wet- en regelgeving rondom SEPA verdwijnt de acceptgiro als betaalmiddel. Vele organisaties zoeken daarom een digitale invulling als alternatieve betaalservice; de ‘digitale acceptgiro’. AcceptEmail biedt professionele dienstverlening aan bedrijven voor het digitaal versturen van rekeningen, acceptgiro’s en incassomachtigingen.

Pim van der Hagen, CEO Credit Tools:

“Om onze klanten zo optimaal mogelijk te blijven ondersteunen in hun gehele debiteurenbeheer geloven wij dat verregaande integratie met verschillende gerelateerde partijen en pakketten het verschil maakt. Dat biedt onze klanten een toekomstbestendige oplossing. Daarom hebben we, naast een groot aantal andere integraties, nu ook een koppeling met AcceptEmail gerealiseerd in de nieuwste versies van onze software”.

Vele organisaties zetten een credit managementoplossing in voor hun debiteurenbeheer. In het kader van SEPA en de online ontwikkelingen in credit management is het noodzakelijk deze betaalservice te omarmen en mogelijk te maken via bestaande pakketten.

Robert der Kinderen, CCO AcceptEmail, vervolgt:

“Door de koppeling kunnen gebruikers nu heel makkelijk vanuit Credit Tools AcceptEmails verzenden. Debiteuren betalen tot wel 50% sneller met AcceptEmail. Dat komt omdat het in een paar tellen is gedaan. Hierdoor neemt het aantal openstaande vorderingen af. En dat betekent: minder herinneringen, een lager kapitaalbeslag en tot wel 70% kostenbesparingen.”

Over AcceptEmail

AcceptEmail maakt betalen van rekeningen simpel. Geen gegevens meer overtikken van papier naar je scherm, je kan direct en supersnel gaan betalen. Aan een AcceptEmail zie je direct, in je inbox, wat de status is van je betaling. Blauw betekent betalen, groen dat je betaald hebt. Simpel en duidelijk. Degene aan wie je betaalt ziet óók direct dat je betaald hebt. AcceptEmail ondersteunt vrijwel alle lokale en internationale betaalmethoden, in Nederland wordt meestal iDEAL gebruikt. AcceptEmails worden al verstuurd door T-Mobile, Essent, Achmea, Ziggo, Ticketmaster en nog veel meer bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen, met kantoren in New York, Londen en Brussel. Meer informatie op acceptemail.com.

Bron: Credittools

Credit Tools


Softwareleverancier en adviesorganisatie bieden hoger onderwijssector aanpasbare ICT-oplossingen

Unit4 en ConQuaestor, onderdeel van Grant Thornton, hebben een strategische samenwerking gesloten. Gezamenlijk gaan beide bedrijven de hogere educatieve sector in Nederland bedienen met software en diensten.

ConQuaestor heeft grote expertise van de sterk veranderende onderwijssector en is daardoor in staat uitstekende consultancy- en implementatiediensten te verzorgen. Unit4 bedient sinds 1993 wereldwijd ruim 400 instellingen in het hoger en universitair onderwijs met geïntegreerde softwareoplossingen. Samen met ConQuaestor wil Unit4 het marktaandeel in de Nederlandse onderwijssector vergroten.

De onderwijssector verandert snel. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de bedrijfsvoering van hogescholen en universiteiten. Die eisen zijn bovendien aan verandering onderhevig. Organisatiestructuren wijzigen en er ontstaat steeds meer onderlinge samenwerking op diverse terreinen als onderzoek. Hierdoor groeit bij instellingen in het hoger en universitair onderwijs de behoefte aan ICT-oplossingen die mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen en daarnaast blijvende transparantie bieden in de bedrijfsvoering. ConQuaestor heeft diepe kennis van de sector. Ze adviseert onderwijsinstellingen over bedrijfskundige veranderingen en de keuze voor ondersteuning van ICT-hulpmiddelen.

Unit4 Business World CampusUnit4 levert voor de onderwijsmarkt (cloud)oplossingen voor Financieel Management, Inkoop Management, Research Management, Human Capital Management, Student Informatie, Estate Management en Rapportage & Analyse. De eenvoudige aanpasbaarheid van de software en het succes in het buitenland zijn voor ConQuaestor doorslaggevend geweest om samen met Unit4 de hogere en universitaire onderwijssector te bedienen.

Wageningen University & Research Centre is de eerste universiteit in Nederland die met de ERP-oplossing Unit4 Business World werkt. Internationaal gebruiken veel universiteiten de software van Unit4, waaronder de universiteiten van Cambridge, Melbourne, Singapore, Glasgow, Harvard, Nottingham, Oxford en Southampton. Typerend voor de samenwerking met de sector is de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen voor Research en de begeleiding van post graduate studenten.

Roel Caers, Executive Director bij Unit4.

“We zijn erg blij met het strategisch partnership met ConQuaestor. Als softwareleverancier kunnen wij voor onze relaties nog meer toegevoegde waarde leveren als we samenwerken met een partij die diepgaande kennis van en goede contacten met de hogere en universitaire onderwijssector heeft. ConQuaestor kan uitstekend de vertaalslag maken van de voordelen van onze oplossingen naar praktische toepassingen voor de sector en de bijbehorende verandering begeleiden. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van deze expertise en flexibele software de basis is voor onderwijsinstellingen om beter te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt.”

Jan Bosman, Bestuursvoorzitter van ConQuaestor:

“Onderzoeksintensieve onderwijsinstellingen worstelen al langer met de complexiteit van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Er is maar weinig software beschikbaar die de sterk veranderende onderwijs sector ondersteunt. Door de combinatie van de onderwijsoplossing van Unit4 en de jarenlange ervaring van ConQuaestor, kunnen we universiteiten en hogescholen instrumenten bieden die nodig zijn om ambities waar te maken.”

 

Bron: Unit4


Unit4Partnership met grootste IT-bedrijf van Noorwegen geeft invulling aan groeiambities

Het Noorse IT-bedrijf EVRY gaat het ERP-pakket UNIT4 Agresso aanbieden aan organisaties in de financiële en bancaire sector. Hiermee wordt EVRY de grootste partner van UNIT4 op de financiële markt van Scandinavië. Verzekeringsmaatschappij The Storebrand Group is de eerste klant die uit de samenwerking is ontstaan.

The Storebrand Group is één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Noorwegen en heeft  1,8 miljoen klanten in Noorwegen en Zweden. Storebrand verwacht dat Agresso bijdraagt aan het sneller beschikbaar stellen van informatie, wat bijdraagt aan een betere besluitvorming binnen de organisatie. “Het systeem geeft ons de mogelijkheid flexibel te zijn zodat we snel in kunnen spelen op veranderingen”, aldus Knut Georg Arnø, Hoofd financiële administratie bij Storebrand.

“De twintig jaar ervaring die EVRY heeft met het implementeren van Agresso in combinatie met zijn expertise in de financiële sector is erg belangrijk geweest bij de keuze voor het ERP-systeem van UNIT4. Dit vergroot de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk.”

De samenwerking tussen EVRY en UNIT4 ligt in het verlengde van UNIT4’s missie om meer samen te werken met partners. Doel is om zo sneller wereldwijde groei te realiseren en klanten nog betere dienstverlening te kunnen bieden.

Bron: Unit4


Single-Point-for-AllEffectief digitaal (samen)werken is voor de gemeente Leeuwarden steeds belangrijker. Zowel met externe partijen – ondernemers, organisaties, inwoners en andere overheden- als binnen de eigen organisatie. De gemeente wil de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. Denk hierbij aan zaakgericht werken, digitaal samenwerken, digitalisering post, integraal zoeken en vinden en digitaal projectmatig werken. Na een uitgebreide aanbestedingsperiode, inclusief een gedetailleerd proof of concept, heeft de gemeente Leeuwarden Split~Vision aangewezen als meest geschikte partij.

Split~Vision gaat over een periode van 4 jaar tot mogelijk 2750 medewerkers in meerdere samenwerkende gemeenten, voorzien van een digitaal platform door de levering, inrichting, doorontwikkeling en het beheer van SinglePoint-for-All.

“De insteek is erg goed en iedereen is positief. Een grote stap voor de gemeente en als je weet wat een voorbereiding eraan vooraf is gegaan, is het erg mooi om te zien dat we eindelijk die stap kunnen gaan zetten. Gemeente Leeuwarden is op zoek gegaan naar een partij die niet alleen kijkt naar het implementeren van de software, maar met de gemeente en haar behoeften meedenkt, meekijkt en meewerkt”, aldus Henk IJbema, projectleider bij de gemeente Leeuwarden.

Gemeente Leeuwarden gaat fungeren als centraal platform voor omliggende gemeenten. Leeuwarden faciliteert het samenwerken, uitwisselen van kennis en informatie rondom de processen. De rode draad door het traject zijn 13 hoofdfunctionaliteiten. De gemeente wil deze realiseren door een meer gestructureerde en digitale manier van werken. Eén toegang tot alle mogelijkheden van digitaal werken, eenduidig, eenvoudig en overzichtelijkheid in het gebruik, staan centraal.

Klaas van der Heijden, directeur van Split~Vision is ervan overtuigd dat het leerproces wat de gemeente de afgelopen jaren heeft doorleeft, analoog is aan dat van Split~Vision. ”Deze diepgaande ervaring gaat de grootste succesfactor zijn om de ambitie van de gemeente Leeuwarden en de samenwerkende gemeenten te realiseren.” Om die gezamenlijke ambitie te realiseren werkt Split~Vision samen met hoogwaardige partners; IT-eye, CenterOne, ITcube en Ilionx. “Partners die elkaar zeer goed aanvullen in dit traject. Met als gezamenlijk doel een platform uitdragen waar we samen trots op kunnen zijn”, aldus Van der Heijden.

Voor dit digitale werken is het Microsoft platform SharePoint geïntegreerd met MS Project Server. Dit vormt samen met Lync de basis voor SinglePoint-for-All. Naast het feit dat Microsoft SharePoint 2013 het hart van de informatievoorziening vormt, is I-Controler de centrale beheertool voor het platform en zijn het KCS en de scanvoorzieningen belangrijke onderdelen voor het digitaal samenwerken.


Van Wezel Accountants en Hermans & Partners, accountants en adviseurs, helpen klanten bij implementatie en gebruik van financiële software

Unit4UNIT4 is een samenwerking aangegaan met accountantskantoren Van Wezel Accountants en Hermans & Partners, accountants en adviseurs. Deze accountantskantoren gaan hun klanten helpen bij het implementeren en gebruiken van de software UNIT4: UNIT4 Audition, UNIT4 Auditor, UNIT4 AccountAnalyser, en UNIT4 DocumentManager.

“Accountantskantoren zien hun dienstverlening steeds meer verschuiven in de richting van een adviesrol”,

aldus Herman de Jonge, algemeen directeur van UNIT4 Accountancy.

“Door dit partnership kunnen accountantskantoren hun klanten adviseren hoe ze kunnen werken met onze software. Een bijkomend voordeel is dat het jaarverslag en andere financiële rapportages uniform zijn aan die van het accountantskantoor.”

“De mogelijkheden in onze software zijn inmiddels zo ver dat cliënten kunnen werken in de applicaties van de accountant. Accountants kunnen hen leren hoe de software werkt. Accountants kennen onze software immers door en door, en kunnen ondernemers adviseren hoe ze de software optimaal kunnen implementeren en gebruiken.”

Wilbert Star, directeur van Van Wezel Accountants:

Met name bij grotere bedrijven zien we dat ze de administratie steeds eenvoudiger zelf kunnen voeren, met huidige software. Voor ons als accountantskantoor is het daarom veel logischer om klanten te helpen hoe ze zelf de jaarrekening kunnen verzorgen. Wij zijn vervolgens nog wel betrokken bij de controle van de stukken.”

Volgens Star zijn de reacties van klanten heel positief:

“We hebben presentaties gegeven en onze klanten zagen in dat ze op deze manier veel tijd kunnen besparen. Voor onszelf betekent het een uitbreiding van ons netwerk: ook bij bedrijven buiten onze bestaande klantenkring kunnen we terecht voor implementatie van de software en ondersteuning.”

Svenn Mastenbroek, vennoot bij Hermans & Partners:

“Wij hebben een onbegrensde ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren in de uitdagingen van een onderneming. Een logisch gevolg is dat in voortduring kennis, kunde en informatie wordt gedeeld. Zo ook onze applicaties. Door de wederzijdse kennis is een maximaal rendement mogelijk. Te denken valt hierbij aan het realiseren van strategische doelen, maar ook operationele zaken als het door Hermans & Partners oppakken van werkzaamheden bij (on)verwachte afwezigheid van de controller. Dit geeft een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.”

Bron: Unit4

 


informerMet de toevoeging van ‘InformerOnline Boekhouden’ wordt het clouddiensten pakket van de softwarespecialist uit Leidschendam verder uitgebreid en komt de focus vooral te liggen op een optimale online samenwerking met de accountant.

Van lokaal naar online

Meer dan 20 jaar ontwikkelt Informer Software boekhoudsoftware, met tot nu toe als bekendste product het Informer Account boekhoudpakket. Deze software draait met succes bij menig ondernemer al jaren lokaal onder zowel Windows als OS X. Hoewel er nog steeds ondernemers zijn die liever vasthouden aan een lokaal geïnstalleerd programma, groeit bij veel ZZP’ers echter het besef dat een online toepassing toch veel voordelen met zich meebrengt.

Richten op de voordelen

“Men is inmiddels gewend geraakt aan de gedachte dat werken in de cloud het nieuwe werken gaat worden of eigenlijk al is”, zegt Remco Frühauf, directeur van Informer Software. “De initiële gedachte over het ‘gevaar’ van online boekhouden, maakt nu plaats voor de grote voordelen. Het vertrouwen in de online databeveiliging is aanzienlijk toegenomen. Tegenwoordig bestaat hier ook een keurmerk voor. Met het keurmerk ‘Zeker-OnLine’ wordt aangetoond dat de software en het bedrijf erachter, voldoen aan de strengste eisen op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit. Wij zijn deelnemer van stichting Zeker-OnLine en werken toe naar het verkrijgen van het keurmerk van de stichting voor onze InformerOnline diensten. Wij zijn ervan overtuigd dat we de best mogelijke veiligheidsmaatregelen voor ons product ingevoerd hebben. Dit keurmerk zal ook de gebruiker dat vertrouwen geven.

Daarnaast hoeft men bij online boekhouden niet meer stil te staan bij het maken van back-up’s en hebben ze altijd en overal inzicht in hun zakelijke administratie. Die gedachten maken de drempel een stuk lager, maar dan vergeet men nog het grootste voordeel. Namelijk, het online samenwerken met de accountant. En dat is precies waar wij met onze software veel aandacht aan besteden.”

Optimale samenwerking met accountant

Snelle communicatie, kostenbesparing en optimaal gebruikmaken van de expertise van de accountant, zijn volgens Remco Frühauf de grote voordelen van een online samenwerking.

“Met minimale kosten kun je nu maximaal resultaat behalen. Doordat de gegevensoverdracht volledig digitaal verloopt, is er voor de accountant veel tijdwinst te behalen op de verwerking hiervan. Dit levert de ondernemer een flinke kostenbesparing op, waarbij de accountant in sommige gevallen zelfs alleen nog maar een controlerende en adviserende rol bekleedt. Juist deze adviserende rol is van grote meerwaarde. Daar was voor veel ZZP’ers vroeger niet altijd budget voor en nu wel. Daar kan je als ondernemer je voordeel mee doen.”

Bron: Informer Software


CRMWaypoint, het grootste Salesforce kenniscentrum in de Benelux, gaat samenwerken met m|ployee, een innovatieve, volledig cloud gebaseerde Employee Life Cycle Management-oplossing. Het op Force.com gebouwde systeem stelt HR-afdelingen in staat medewerkers vanaf de werving en selectie tot en met hun pensioen te volgen en zich op een sociale, geheel nieuwe manier met hen te verbinden.

“Na een succesvolle CRM-implementatie krijgen we steeds vaker van klanten de vraag of we ook HR-oplossingen in de cloud bieden. Analisten zien Human Capital Management in de cloud als dé volgende, snel groeiende cloudoplossing. Als cloudspecialist is het voor ons een logische stap onze diensten uit te breiden op dit gebied en dit wordt kracht bijgezet door een groeiende klantvraag. We kennen m|ployee goed en weten dat zij wereldwijd het meest volledige HR-pakket bieden binnen het Salesforce eco-systeem”,

zegt Bart Greve, CCO en mede-eigenaar van CRMWaypoint.

Platform
m|ployee is gebouwd op het Force.com platform van Salesforce en integreert volledig met andere Salesforce-oplossingen. Met de kracht van het Salesforce platform in combinatie met m|ployee kunnen organisaties snel alle processen rondom hun Human Capital Management realiseren in de cloud zonder dat daar een infrastructuur voor nodig is. Bovendien is de oplossing van m|ployee beschikbaar voor mobiele devices, smartphones en tablets.

“Nadat ik in 2004 Salesforce heb opgestart in de Benelux, had ik al geregeld contact met CRMWaypoint. We zijn blij met onze samenwerking en kiezen voor hen als onze preferred partner in de Benelux. We weten dat zij de grootste en meest ervaren partij zijn, een groot Salesforce draagvlak hebben en dat ze de broodnodige kennis van Force.com in huis hebben. Zij staan garant voor een snelle adoptie van m|ployee en we starten al deze maand met het bedienen van een nieuwe, gezamenlijke klant”,

zegt Chrétien Minke, Chief Commercial Officer van m|ployee.

Bron: CRMWaypoint


UNIT4 en Faster Forward hebben samen nieuwe klantbedieningsoplossingen voor de Faster Forwardadviesmarkt gerealiseerd. Daartoe zijn beide softwareleveranciers een strategische samenwerking aangegaan. Het resultaat van de krachtenbundeling is integratie van de adviessoftware UNIT4 Scenario en de CRM & workflow-software Elements van Faster Forward. Hierdoor ontstaat een complete oplossing voor de hypotheek-, en financieel adviseur. Zij kunnen hiermee hun klanten volledig betrekken in het adviestraject via een gepersonaliseerde digitale klantomgeving.UNIT4 en Faster Forward zijn beiden op hun eigen terrein marktleider binnen de hypothekenmarkt. Door hun krachten te bundelen ontstaat financiële adviessoftware die een geïntegreerde oplossing biedt voor hypothecair en financiële planning advies, administratie, CRM en ontsluiting via internet. Klanten kunnen zich zo via internet oriënteren op een hypotheek voordat ze een afspraak maken. Ook kunnen ze tijdens het adviestraject online op de hoogte blijven van vorderingen. Dat levert zowel de consument als de adviseur tijdwinst op en zorgt voor een betere voorbereiding met moderne communicatiemiddelen.

Hypotheek Visie, die reeds jaren Elements en Efdece gebruikt, heeft besloten om met UNIT4 Scenario advies te gaan werken. De vijftig franchisewinkels van deze organisatie zullen als eerste met de geïntegreerde software gaan werken.

Fred Lingg, directeur UNIT4 Financiële Intermediairs: “Veel hypotheek – en financieel adviseurs werken met onze hypotheekadviessoftware en maken daarnaast gebruik van de CRM-software van Faster Forward. Door de samenwerking ontstaat een geïntegreerde oplossing waarmee deze adviseurs nog efficiënter kunnen werken en wij nog beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van onze klanten.”

André van de Nieuwenhuijzen, algemeen directeur van Faster Forward: “Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking. We richten ons met name op nieuwe klantbedieningsoplossingen in de financiële kolom. Met deze gecombineerde oplossing zetten wij een toekomstgerichte oplossing in de markt, waardoor wij ons marktaandeel aanzienlijk kunnen laten groeien.”

Joost van Rooy, directeur Hypotheek Visie: “De samenwerking tussen UNIT4 en Faster Forward is zeer positief. Het is een teken dat beide partijen deze nieuwe vorm van klantbedieningsoplossingen in zijn geheel omarmen en willen ondersteunen met de best mogelijke oplossing. Wij verwachten een optimale klantbeleving en denken ons marktaandeel aanzienlijk te kunnen zien groeien”

De geïntegreerde oplossing UNIT4 Scenario en Elements is vanaf oktober 2014 beschikbaar.