SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Eveneens opvallend is de grote diversiteit aan oplossingen die op het gebied van CRM in gebruik zijn. In totaal worden ruim 200 verschillende toepassingen genoemd. Dit blijkt uit analyse van circa 7.500 interviews die Computer Profile voerde met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen (met ten minste 50 medewerkers) over het gebruik van CRM-software.

Marktaandeel CRM leveranciers

Parkaandelen CRM
Er zijn duidelijke verschillen in aandelen te zien binnen de verschillende marktsegmenten. SAP is binnen de multinationals duidelijk marktleider met ruim een derde deel. Ook presteert Salesforce binnen dit segment het beste. Bij middelgrote Nederlandse bedrijven met 50 tot 250 medewerkers heeft Microsoft juist een groter aandeel dan SAP.

Ontwikkeling CRM
Het aantal locaties dat een CRM-softwaresysteem gebruikt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Momenteel heeft een kwart van de locaties een CRM-systeem, terwijl dit twee jaar geleden nog geen 12 procent was. Bij de overige segmenten is het aandeel redelijk gelijk gebleven door de jaren heen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat naarmate een locatie meer medewerkers heeft zij eerder gebruikmaken van een CRM-systeem.

Installed base CRM leveranciersLocatie van CRM
Van alle in kaart gebrachte CRM-oplossingen draait ongeveer 15 procent in de cloud. Oplossingen die onder de noemer private cloud vallen, worden meegenomen in de categorie hosted. Met andere woorden, cloud betreft alleen publieke cloudoplossingen. Het afgelopen jaar is het aantal locaties dat gebruikmaakt van een hosted oplossing met 8 procent gestegen. Vorig jaar hadden nog geen 20 procent van de locaties hun CRM-applicatie via een host draaien, inmiddels is dit 28 procent.ERP-oplossingen

SAP is ook met zijn ERP-oplossingen de grootste partij bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Bijna 40 procent van de ERP-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 12 procent van de ERP-oplossingen. Exact staat op de derde plaats.

Marktaandeel ERP leveranciers

Parkaandelen ERP

Binnen het segment multinationals is SAP veruit de grootste aandeelhouder in de ERP-markt met ruim 60 procent. Bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers is het aandeel van Microsoft groter dan dat van SAP. Binnen de publieke sector is 1 op de 6 oplossingen van Exact. Daarmee verdient Exact binnen dit segment de tweede plaats.

Ontwikkeling ERP
70 procent van de locaties heeft een ERP-softwaresysteem. Als er wordt gekeken naar de verschillende industrieën zijn er geen sterk stijgende of dalende lijnen, maar wel is dan te zien dat in de maakindustrie 90 procent van de locaties een ERP-softwaresysteem heeft. Dit is dan ook gelijk de industrie waarbij de hoogste dichtheid gevonden wordt. Binnen de gezondheidszorg maken de minste locaties gebruik van ERP, namelijk 43 procent. Dit valt uiteraard in de lijn der verwachting. Ook doet de factor ‘bedrijfsgrootte’ weinig aan de penetratie van ERP-systemen; over de gehele lijn is dit gemiddeld ongeveer 70 procent. Binnen het publiek domein worden er fors minder ERP-systemen gebruikt in vergelijking met de andere sectoren.

Locatie van ERP
De meeste ERP-systemen draaien op een remote locatie. Dat houdt in dat het wel binnen de organisatie draait, maar niet op hun vestiging. Het aantal organisaties dat dit zo heeft geregeld neemt terug, van 43 procent vorig jaar naar de huidige 38 procent. Hosted oplossingen nemen juist aanzienlijk toe, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal maken nu ruim 26 procent van de locaties gebruik van een hosted oplossing.

Bron: Computer Profile


IoT Cloud verbindt data van miljarden apparaten, sensoren en applicaties met andere Salesforce cloud-onderdelen voor meer inzicht in klantwensen

SalesforceIQ is mobiele applicatie die data slimmer inzet voor betere verkoopresultaten

SalesforceSalesforce [NYSE: CRM], het Customer Success Platform en ’s werelds meest gebruikte CRM-oplossing, introduceert Salesforce IoT Cloud, en twee edities van SalesforceIQ: een versie voor het MKB en een oplossing voor integratie met Sales Cloud. Deze nieuwe oplossingen helpen zowel grote als kleine organisaties om data slim in te zetten. SalesforceIQ is het gevolg van de succesvolle acquisitie van RelateIQ vorig jaar. 

Salesforce IoT

Dankzij Thunder, een ondersteunend platform dat real-time data in kaart brengt, verbindt IoT Cloud miljarden apparaten met alle cloud-onderdelen van Salesforce.

Naar verwachting zijn er in 2020 ruim 75 miljard verbonden apparaten, die een enorme hoeveelheid data voortbrengen. Deze ontwikkeling biedt organisaties volop kansen, als ze de data verkregen via het Internet of Things slim inzetten. In een rapport uit juni van dit jaar schat onderzoeksbureau McKinsey Global Institute dat IoT-applicaties in 2025 een bijdrage van 11,1 biljoen dollar aan de economie zullen leveren. Veel bedrijven weten echter niet hoe ze deze grote hoeveelheden data economisch kunnen benutten.

Luisteren naar verbonden apparaten
Met Salesforce IoT Cloud kunnen bedrijven IoT-data verbinden met andere klantinformatie. Deze gegevens krijgen zo meer context en er kan bovendien direct actie op worden ondernomen. Salesforce Thunder, het ondersteunende platform, kan als het ware ‘luisteren’ naar alle verbonden apparaten en zo miljarden gebeurtenissen en handelingen per dag registreren. ‘Salesforce verandert het Internet of Things (IoT) in het Internet of Customers,’ stelt Marc Benioff, CEO van Salesforce . ‘De nieuwe IoT Cloud stelt bedrijven in staat om real-time, proactieve een-op-een acties uit te voeren op het gebied van sales, service en marketing. Bedrijven worden zo nog relevanter voor de klant.’

Belangrijke innovaties
Drie belangrijke innovaties van IoT Cloud zijn:

·         IoT Cloud verbindt alles met andere Salesforce Cloud-onderdelen: het verzamelt niet alleen data vanuit websites en social media, maar ook vanuit smartphones, wearables, windmolens, fabrieksturbines en andere apparaten. Door die miljarden real-timegebeurtenissen te verbinden met de bijbehorende digitale content en Salesforce, krijgen bedrijven een nog completer beeld van hun klanten.

·         Real-time relevantie: met IoT Cloud kunnen gebruikers via intuïtieve, point and click tools vaste regels instellen, die bij een bepaalde gebeurtenis automatisch een specifieke actie binnen Salesforce in gang zetten. Een winkelier kan bijvoorbeeld tijdens de uitverkoop via beacons direct aanbiedingen versturen aan klanten in de winkel op basis van lopende loyaliteitsprogramma’s of het aantal producten in voorraad.

·         Proactief één-op-één klantcontact: omdat IoT Cloud naadloos samenwerkt met andere services op het Salesforce Customer Success Platform,  biedt IoT nieuwe inzichten op basis waarvan bedrijven real-time een-op-een gepersonaliseerde acties uit kunnen voeren. Een thermostaatleverancier kan bijvoorbeeld klanten proactief adviseren hoe ze binnen hun vooraf ingestelde budget hun thermostaat slim kunnen gebruiken, aan de hand van data afkomstig van weersvoorspellingen, sensoren en temperatuurinstellingen.

SalesforceIQ

Elk jaar verdubbelt het ‘digitale universum’, waardoor organisaties steeds meer data ter beschikking krijgen. Deze data slim inzetten om betere salesresultaten te behalen of waardevolle inzichten te verkrijgen, blijkt een grote uitdaging voor veel bedrijven. Volgens onderzoek van Gartner zijn succesvolle organisaties in staat om belangrijke inzichten, dus niet alleen ruwe data, aan hun salesmedewerkers te leveren via mobiele applicaties om zo hun werkzaamheden te professionaliseren.1

SalesforceIQ for SMB
Veel MKB-organisaties beschikken vaak niet over de juiste kennis, middelen en tijd om grote hoeveelheden data slim in te zetten. SalesforceIQ for SMB brengt alle relevante data samen en zet het om in belangrijke inzichten. De belangrijkste innovaties zijn:

 • Meer tijd voor sales: met SalesforceIQ hoeven medewerkers in het MKB niet langer handmatig informatie te loggen. Data vanuit e-mails, agenda’s, marketing automation en andere bronnen wordt automatisch geïndexeerd en verwerkt. Met deze informatie kan elke gebruiker verschillende rapporten genereren, die het salesproces aanzienlijk versnellen.
 • Slimmer verkopen: met de functie Suggested Tasks worden specifieke vervolgacties aangeboden aan een salesmedewerker. Denk hierbij aan een melding dat een potentiële klant wacht op een e-mail met meer informatie. Met Closest Connection kunnen gebruikers direct zien wie in hun netwerk de beste informatie kan geven over een bepaald contact of een specifieke organisatie. En met Intelligence Fields brengen verkopers de juiste prioriteiten aan, waardoor ze zich volledig kunnen focussen op de belangrijkste kansen in hun sales pipeline.
 • Snel starten: een gratis trial-versie van SalesforceIQ for SMB is binnen een paar minuten gedownload en in gebruik te nemen. Bovendien hoeven geen aparte setupkosten voldaan te worden.

SalesforceIQ for Sales Cloud
SalesforceIQ heeft ook een speciale editie voor grotere organisaties die gebruik maken van Sales Cloud. De belangrijkste voordelen van SalesforceIQ for Sales Cloud zijn:

 • Slimmer verkopen in minder tijd: een intelligente feed met Suggested Tasks en Read Receipts houdt salesmedewerkers altijd en overal op de hoogte van hun deals. Daarnaast zorgt Shortcuts met standaardberichten voor nog meer tijdsbesparing. En met Dynamic Scheduling is een afspraak maken niet langer een kwestie van eindeloos plannen.
 • Naadloze integratie met de Salesforce1 Mobile App: de SalesforceIQ for Sales Cloud integreert gemakkelijk en snel met de mobiele applicatie Salesforce1. Hierdoor hebben salesmedewerkers altijd de meest up-to-date informatie op het juiste moment en op elke plek.

Bron: Salesforce


Sales Wave Analytics App levert kant-en-klare, rolspecifieke templates om forecasts, pipelines en teamprestaties te beheren via elk apparaat

Salesforce [NYSE: CRM], het Customer Success Platform en ’s werelds meest gebruikte CRM-oplossing, introduceert de Sales Wave Analytics App.  Met deze app kan elke gebruiker een data-analyse direct vanaf zijn smartphone omzetten in gerichte acties. Het bijbehorende platform, Sales Wave Analytics, zorgt bovendien voor gepersonaliseerde templates en historische analyses.
Sales Wave Platform Salesforce

Bij veel populaire consumentenapplicaties kan een gebruiker direct actie ondernemen als hij  belangrijke informatie heeft verkregen uit grote hoeveelheden data. Denk bijvoorbeeld aan het direct boeken van een ticket naar een vakantiebestemming na een database van vluchten te hebben doorzocht. Voor zakelijke applicaties blijkt het direct ondernemen van actie naar aanleiding van een data-analyse nog niet zo gemakkelijk. Dit komt dikwijls omdat de analysesoftware niet gekoppeld kan worden aan relevante databronnen of omdat het direct toewijzen van een taak niet mogelijk is. Het resultaat zijn trage zakelijke beslissingen die ten koste gaan van de bedrijfsresultaten.

Van inzicht naar actie
Met de Salesforce Analytics Cloud, ondersteund door het Wave Platform, is het al langer mogelijk om volledige analyses te maken en te bekijken. Elke werknemer kan vanaf zijn laptop, tablet of smartphone inzicht krijgen in de belangrijkste bedrijfsinformatie. Met de Wave Analytics Apps zet een gebruiker deze inzichten direct om naar gerichte acties, zoals het toewijzen van een taak aan een collega of het maken van een afspraak.  De Salesforce Wave Analytics App is de eerste stap in het vergroten van het cloudportfolio van Wave Analytics. Met deze handige applicatie verbeteren sales managers hun teamprestaties en wordt data direct ingezet om betere resultaten te behalen.

Sales Wave Analytics
De Sales Wave levert de volgende onderdelen:

 • Sales Wave Accelerator Templates: in deze vooraf geconfigureerde sales accelerator templates kan alle sales data vanuit Salesforce, van pipeline-management en forecasting tot teamprestaties en kwartaaloverzichten, direct worden bekeken.
 • Sales Wave Historical Analysis: met deze functie kunnen sales managers zelf in een handomdraai vanaf elk apparaat een analyse maken van historische gegevens in de database. Hierdoor hoeven ze niet langer te wachten op de resultaten van bedrijfsanalisten.
 • Sales Wave Action:  volledige sales teams kunnen via de app zelf taken creëren, de uiterste datum voor het sluiten van een deal veranderen en direct de juiste mensen benaderen. Dit levert een flinke tijdbesparing op.

Sneller door slim gebruik van data
Het Wave Platform is een verticaal geïntegreerd cloud analyse-platform. Op een slimme manier combineert dit platform een dynamische gebruikerservaring met een geïndexeerde zoektechnologie en een high speed query processing engine. Bovendien hoeft de data niet voor een analyse gesorteerd te worden, omdat het Wave Platform beschikt over een schema-vrije architectuur.  Hierdoor kunnen alle werknemers op een intuïtieve manier volledige datasets onderzoeken en weergeven in dashboards en grafieken. Data-gedreven bedrijven acteren met het Wave Platform sneller dan hun concurrenten.


Salesforce [NYSE: CRM], het Customer Success Platform en ’s werelds meest gebruikte CRM-oplossing, introduceert een nieuwe generatie van de Community Cloud. Nieuw in deze versie zijn onder andere: Targeted Recommendations, Lightning Community Builder and Templates en Salesforce Files Connect for Google Drive.

Salesforce community cloudHet is voor organisaties niet altijd gemakkelijk om met klanten, partners en werknemers in contact te blijven via eigen communities. Community Cloud van Salesforce maakt dit een stuk eenvoudiger. Gebouwd op het Salesforce1 Platform is Community Cloud – via Connect API – direct verbonden met Salesforce CRM en databronnen en systemen van derden. Op deze manier kunnen bedrijven betere service aan hun klanten leveren, meer verkopen via partners en de werknemersbetrokkenheid verhogen. Uit onderzoek van Salesforce blijkt dat digitale communities garant staan voor 48 procent snellere oplossing van problemen, 48 procent toename van betrokkenheid van werknemers, 45 procent meer klanttevredenheid en 43 procent stijging van verkoop door partners.

Bindweefsel
‘Communities zijn het bindweefsel dat klanten, partners en werknemers met de organisatie en elkaar verbindt,’ stelt Nasi Jazayeri, executive vice president van Community Cloud bij Salesforce. ‘Met de nieuwe generatie Community Cloud hebben bedrijven de juiste informatie, voldoende snelheid en betrokkenheid om de banden aan te halen met de voor hen zo belangrijke betrokkenen.’ Ook Matt Bullock, CEO en oprichter van het Australische eWAY, is enthousiast. ‘Zonder ooit een letter code te typen, hebben we in slechts een paar dagen tijd een customer self-service community opgezet met Salesforce Community Templates. Vrijwel direct was onze caseload gehalveerd, terwijl de scores op het gebied van klanttevredenheid juist hoger werden. Het gebruik van Salesforce Community Cloud is een geweldige ervaring voor iedereen.’

Innovaties
De nieuwe generatie van Community Cloud biedt:

 • Intelligentie: Targeted Recommendations gebruikt krachtige algoritmes om zowel de gestructureerde als ongestructureerde data te analyseren. Hiermee wordt de meest relevante content – inclusief posts, bronnen, bestanden en groepen – geleverd.
 • Snelheid: Lightning Community Builder and Templates stelt elke gebruiker binnen een organisatie, dus niet alleen ontwikkelaars en IT-medewerkers, in staat om snel en gemakkelijk een voor mobile-geschikte community te maken, op maat en volgens de eigen branding. Organisaties kunnen Lightning Builder gebruiken om hun eigen, maatwerk community te maken en zelfs eigen applicaties ontwikkelen met Lightning Components. Deze applicaties kunnen ze vervolgens verwerken in hun community.
 • Betrokkenheid: Salesforce Files for Google Drive verhoogt de betrokkenheid van community-gebruikers, omdat elk document gemaakt of opgeslagen in Google Drive gemakkelijk gedeeld of bewerkt kan worden. Een marketingteam kan nu gemakkelijk een bestand via Google delen in een speciale groep voor de campagne-planning. Daarnaast kunnen bestanden in Google Drive, zoals een saleskans of een service-aangelegenheid, aan een record in Salesforce worden gekoppeld.  Zo worden deze bestanden opgenomen in de bedrijfsvoering en heeft een organisatie een eenduidige oplossing om bestanden te delen.

Internationale organisaties maken gebruik van Community Cloud
Organisaties van alle groottes en in verschillende branches  gebruiken de Salesforce Community Cloud om op innovatieve manier met hun klanten in contact te komen.

 • eWAY, het Australische bedrijf voor online betalingen, gebruikt Community Cloud om online self-service mogelijk te maken voor haar klanten. De community omvat onder andere een bibliotheek met kennisartikelen, een functie voor direct contact met experts van eWAY en de mogelijkheid voor leden om elkaars vragen te beantwoorden. In de eerste weken na de ingebruikname van de community daalde het aantal service-aanvragen met 50 procent. Daarnaast hadden de servicemedewerkers meer tijd over voor ingewikkelde cases, waardoor de tijd die het kost om een antwoord te versturen, werd teruggebracht van 65 naar 16 minuten.
 • Unilever gebruikt Community Cloud om werknemers wereldwijd samen te brengen.  Leden binnen de community hebben allerlei verschillende functies en zijn bezig met honderden merken. Van marketing en financiële administratie tot ketenbeheer en facilitaire zaken. Teams over de gehele wereld werken geregeld samen in zogeheten ‘web jams’, virtuele brainstormsessies waarin deelnemers overleggen over strategieontwikkeling, competitieve bedrijfsinformatie en campagneplannen. Daarnaast verbinden deze communities interne marketingteams met externe partners en agentschappen. Hierdoor wordt samenwerken en het delen van bestanden gemakkelijker,  terwijl beveiligingscontroles verzekeren dat alleen goedgekeurde externe partners vertrouwelijke informatie kunnen inzien.

Bron: Salesforce


Salesforce.comHitachi Construction Machinery (Europe) N.V. (HCME), de Europese  tak van een van ’s werelds grootste leverancier van grondverzetmachines, gaat Salesforce uitrollen binnen de eigen organisatie. CRMWaypoint, het grootste kenniscentrum van Salesforce in de Benelux, gaat het van origine Japanse technologieconcern ondersteunen bij de invoering.

HCME is niet de enige Hitachi-organisatie die Salesforce uitrolt. HCME maakt gebruik van de wereldwijde overeenkomst tussen Salesforce en het moederbedrijf van HCME, Hitachi Ltd. Het doel is om zo veel mogelijk dochterbedrijven met Salesforce te laten werken. Eén gemeenschappelijk CRM-systeem zorgt voor betere informatiedeling, zowel tussen de verschillende vestigingen als tussen specifieke afdelingen, zoals sales, part sales en product support. Binnen de HCM-groep wordt er al in Japan, China, Maleisië, Italië en Frankrijk van Salesforce gebruik gemaakt.

Wilbert Blom, manager international sales bij HCME en twee maanden geleden nog aanwezig op de Salesforce World Tour in Amsterdam, is erg enthousiast over de mogelijkheden van Salesforce.

“Het gaat ons in de basis om het verbeteren van de customer experience door een efficiëntere informatiedeling tussen de afdelingen. Maar we willen ook experimenteren met de innovatiemogelijkheden van Salesforce. Daarvan hebben we mooie voorbeelden gezien tijdens de beurs in Amsterdam. Onze machines worden nu bijvoorbeeld al uitgerust met sensoren, zodat we support kunnen leveren aan klanten. Door middel van big data-technieken kunnen we echter ook inzichten krijgen in hoe de apparatuur door groepen klanten wordt gebruikt, zodat onze sales gerichter te werk kan gaan. Naar dat soort innovaties zijn wij echt op zoek.”

Innovatiepartner
Hitachi heeft gekozen voor CRMWaypoint om hen bij de invoering van Salesforce te begeleiden. “Ze hebben veel ervaring op het gebied van Salesforce en hebben een agile manier van werken wat ons bijzonder aanspreekt”, zegt Blom.

“Deze nieuwe aanwinst is het zoveelste bewijs van het succes, het momentum en de veelzijdigheid van het Salesforce platform. Vorige jaren kozen organisaties voor Salesforce, omdat ze op zoek waren naar een nieuw CRM-systeem. Vandaag de dag wordt deze keuze ingegeven door de innovatiemogelijkheden van Salesforce en de snelheid waarmee je met het platform veranderingen kan doorvoeren in je organisatie. Wij zijn trots dat we Hitachi Machinery Construction mogen ondersteunen in het innoveren met Salesforce,”

aldus Jan-Willem Schuurman, accountmanager bij CRMWaypoint.


Salesforce Sales CloudHendrix Genetics, één van ‘s werelds grootste specialisten op het gebied van diergenetica, gaat de eigen klantcontactprocessen verbeteren met de Sales Cloud en Service Cloud van Salesforce. CRMWaypoint, het grootste Salesforce-kenniscentrum in de Benelux, gaat Hendrix Genetics bij de uitrol ondersteunen.

Hendrix Genetics is de afgelopen jaren erg sterk gegroeid. Niet alleen door autonome groei, maar ook door overnames en fusies. Hierdoor is het IT-landschap binnen Hendrix Genetics erg complex geworden en is er behoefte aan uniformiteit. Momenteel loopt er een groot ERP-project en komt er een nieuw systeem voor financiële verslaglegging. Daarnaast gaat het bedrijf nu ook aan de slag met de uitrol van een CRM-systeem.

“Onze mensen werken veelal in teams met allerlei vakspecialisten, zoals voerspecialisten, dierenartsen, productie managers, accountmanagers etc. Al die mensen werken momenteel nog op een ouderwetse manier samen met relatief weinig digitale verslaglegging van activiteiten. Door een nieuw CRM-systeem in te voeren willen we de samenwerking verbeteren en de kennis binnen onze organisatie beter borgen. Daarnaast willen we een klantcentrale manier van werken invoeren. Onze organisatie heeft momenteel voor iedere diersoort een afdeling met eigen accountmanagers, terwijl steeds meer van onze klanten meerdere diersoorten produceren.  Uitwisseling van kennis en klantcontact tussen business units zal alleen maar groeien en dan helpt het wanneer we een uniforme manier van werken hebben,“

vertelt Marcel Huijsmans, hoofd marketing bij Hendrix Genetics. 

Keuze voor de cloud
De keuze voor Salesforce lag in eerste instantie niet voor de hand. Hendrix Genetics werkt veelal met Microsoft-omgevingen en men keek daarom in eerste instantie naar Microsoft Dynamics. Omdat het bedrijf geografisch verspreid georganiseerd is, wilde Hendrix Genetics echter ook de cloud-propositie van Salesforce bekijken. Met name het feit dat Salesforce eenvoudig aan te passen is en zich daardoor uitstekend leent voor agile softwareontwikkeling sprak daarbij aan.
Huijsmans:

“Het is betrekkelijk eenvoudig om aanpassingen in Salesforce te maken en we kunnen daardoor relatief veel zelf doen. Dat past bij een dynamische organisatie als de onze. De applicatie kan echt meegroeien met de business. CRMWaypoint is bij uitstek de partij om ons hierin bij te staan. Ze hebben bijzonder veel ervaring, een aantal mooie internationale klanten als TPVision en PowerPacker als referentie, en werden ons aangeraden door Salesforce zelf als één van de leidende partijen in Nederland.”

Het project gaat deze maand van start en zal waarschijnlijk begin juni zijn afgerond. De bedrijfsbrede uitrol zal daarna stapsgewijs plaatsvinden, per business unit.

Ton van der Meer, CEO en oprichter van CRMWaypoint:

“Steeds meer internationale partijen kiezen voor de cloud en we zijn er trots op dat we dit omvangrijke programma bij Hendrix Genetics mogen begeleiden. We hebben al flink wat vergelijkbare projecten op onze naam staan en zijn enthousiast om ook bij Hendrix Genetics het verschil te maken.”

Bron: CRMWaypoint


Salesforce.comBloomberg meldde dat Salesforce.com met financieel adviseurs aan het kijken is naar de overnamebieding die gedaan zou zijn door een tot op dit moment onbekende partij. Salesforce is de eerste en grootste leverancier van Cloud business software en het platform wordt ook veel gebruikt door andere leveranciers van Cloudsoftware. De grote spelers in bedrijfssoftware, SAP en Oracle (en misschien ook Microsoft) zijn op oorlogspad om de cloudportefeuille te versterken. SAP kocht de afgelopen tijd de meeste oplossingen (Ariba, Successfactors, Fieldglass en Concur) en het zou dan ook best eens kunnen zijn dat Oracle in een klap de achterstand wil proberen in te lopen.

De koers van Salesforce steeg op de geruchten met 11,6%. Alle softwareleveranciers zijn ervan overtuigd dat Cloud de toekomst is en heeft en dat deze op korte of langere termijn On Premises software grotendeels zal gaan verdringen.

De kopende partijen halen met de overname niet alleen een product binnen, maar bovenal ook kennis, die nodig is om de cultuur binnen de traditionele softwarebedrijven te veranderen. En dat is waarschijnlijk het lastigste onderdeel van de transitie waar deze bedrijven de komende jaren doorheen moeten. We zijn benieuwd wie deze slag zal gaan winnen. SAP lijkt dat te doen waar het om inkoop en HR gaat. Nu ligt de strijd aan de andere kant van de bedrijfsvoering.

Bron: Spend Matters


Salesforce het Customer Success Platform en ’s werelds meest gebruikte CRM-oplossing, introduceert vandaag een nieuwe oplossing voor HR-management: het Employee Success Platform. Hiermee zorgt Salesforce voor een intensiever en persoonlijker contact met medewerkers waardoor de betrokkenheid en de loyaliteit toeneemt. Tegelijkertijd voorzien de oplossingen in de juiste data en inzichten om de meest getalenteerde werknemers te kunnen aantrekken, managen en behouden.

De ontwikkelingen in de consumententechnologie hebben de manier waarop we met elkaar communiceren en toegang hebben tot informatie radicaal veranderd. Om succesvol te kunnen zijn in hun werk, verwachten medewerkers hetzelfde niveau van ondersteuning en directe toegang tot informatie als ze privé gewend zijn. Bedrijven die medewerkers voorzien van de juiste instrumenten, zoals mobiele applicaties, oogsten niet alleen lof van hun personeel, maar leveren ook een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat en de klanttevredenheid. Uit een rapport van Forrester blijkt dat tevreden medewerkers beter presteren, met een positief effect op het klantcontact en de klantentevredenheid.

‘Bedrijven maken grote stappen op het gebied van klantbetrokkenheid met behulp van cloud, social, mobile en data-analyse,’ stelt Alex Dayon, President Products bij Salesforce. ‘Met Salesforce for HR kunnen deze bedrijven nu ook echte veranderingen teweeg brengen voor hun eigen medewerkers.’

Salesforce for HR – het Employee Success Platform
Salesforce for HR is ontwikkeld op basis van het Customer Success Platform om organisaties te helpen de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. De nieuwe oplossing vult bestaande HCM- en HRMS-methodes aan en zorgt ervoor dat bedrijven op een vernieuwende manier in contact komen met hun medewerkers: met minder obstakels en meer middelen die leiden tot succes.

 • Employee Journeys: begeleid medewerkers één-op-één via verschillende kanalen en apparaten, vanaf de eerste werkdag gedurende alle fases in de life cycle van de werknemer.
 • Employee Communities: creëer medewerkers-communities, om collega’s met elkaar te verbinden en een cultuur van samenwerken te bevorderen.
 • HR Help Desk: lever gepersonaliseerde diensten aan medewerkers en stel ze in staat vanaf elke plek en apparaat zelf antwoorden te vinden op hun vragen met de HR Help Desk (ondersteund door Service Cloud). Voorzie HR-teams met een eenduidig, 360-graden werknemersoverzicht, waarmee ze over alle informatie beschikken die nodig is om vragen van werknemers snel en accuraat te beantwoorden.
 • Salesforce HR Analytics: geef leidinggevenden toegang tot informatie over key performance indicators en productiviteitscijfers, waardoor ze in staat zijn op basis van competenties en talent betere keuzes te maken. Via elk apparaat kunnen leidinggevenden nieuwe inzichten over medewerkers verkrijgen en proactief bij hun team betrokken zijn.
 • Engagement Apps: ontwikkel mobiele applicaties waarmee medewerkers succesvoller kunnen zijn. Met deze applicaties kunnen HR-medewerkers vanaf elke plek productiever werken op het gebied van recruiting, aannemen, gespreken voeren en trainingen geven. Het ecosysteem van partners, waaronder Appirio, Deloitte, Jobscience en Lumesse, voorziet het Salesforce1 Platform bovendien van toepassingen om de betrokkenheid van medewerkers in een stroomversnelling te brengen.

CRM voor grote organisatiesDe CRM markt voor grote onderneming is volwassen. Er heeft de afgelopen 5 jaar een grote consolidatieslag plaats gevonden in deze markt. Zo heeft Oracle bijvoorbeeld een groot aantal oplossingen aangekocht om zijn customer experience portfolio te complementeren. Salesforce heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt door in 2013 ExactTarget aan te kopen, dat zich volledig richt op het leveren van B2C marketing automation software.

Forrester heeft haar onderzoeksrapport “the Forrester Wave: CRM Suites For Large Organizations, Q1 2015” weer gepresenteerd. In dit rapport gaan ze weer in op de sterke en zwakke punten van de oplossingen voor grote en zeer grote CRM teams. De belangrijkste conclusie uit dit rapport:

 • Salesforce, SAP CRM, Oracle Siebel, en Microsoft strijden om de koppositie. Oracle Siebel CRM en SAP CRM zijn geschikt voor CRM gebruik binnen zeer grote teams, die een hoge mate van aanpasbaarheid en integratie verlangen, en die heel specifieke branche requirements hebben. Salesforce en Microsoft Dynamics CRM gebruikers zijn feitelijk kleinere organisaties, met veel minder branche specificieke eisen, en welke veel sneller toegevoegde waarde verwachten en een eenvoudig gebruik.

Lees hieronder het hele artikel (Engeltalig)


Salesforce.comSalesforce [NYSE: CRM], het Customer Success Platform en ’s werelds meest gebruikte CRM-oplossing, kondigt vandaag aan een nieuw Nederlands hoofdkantoor te openen in het prestigieuze The Edge, aan de Amsterdamse Zuidas. Het nieuwe hoofdkantoor is in lijn met het groeiend aantal klanten in Nederland, zoals DHL Benelux, KPN, Natuurmonumenten, PostNL, Spaces en Suitsupply.

Het nieuwe hoofdkantoor van Salesforce wordt gevestigd in het kenmerkende gebouw The Edge, aan de Amsterdamse Zuidas, ontwikkeld door OVG Real Estate en eind 2014 opgeleverd. Niet alleen de buitenkant van The Edge is kenmerkend, het gebouw ontving ook de hoogste score ooit van de Building Research Establishment (BRW), een wereldwijde graadmeter voor duurzaamheid in de bouwsector. Deze uitmuntende score maakt The Edge tot het meest duurzame gebouw ter wereld. Een voorbeeld van een duurzame oplossing is dat werknemers zelf verschillende elementen in het gebouw, zoals de verwarming en het licht, kunnen reguleren vanaf een smartphone of tablet.

Salesforce Customer Success Platform komt tot leven  
In het nieuwe kantoor wordt een Customer Briefing Center ingericht, een speciale ruimte om innovatieve oplossingen te laten zien en om samenwerking te bevorderen binnen het groeiende ecosysteem van klanten, partners en werknemers. Het Customer Briefing Center biedt een interactieve en hands-on ervaring, waarmee het Customer Succes Platform echt tot leven komt – van smartphones en wearables tot verbonden tandenborstels en auto’s.

Renzo Taal, VP Noord-Europa bij Salesforce:  

Nederland adopteert cloud-technologie in een rap tempo en Nederlandse bedrijven vragen ons hen te helpen hun business te transformeren en een lange termijnrelatie op te bouwen. Door ons Nederlandse hoofdkantoor te verhuizen naar Amsterdam, verdubbelen we onze kantoorruimte en zorgen we dat Salesforce goed zichtbaar is als een toegewijde partner. Een partner die weet waar de specifieke gevoeligheden liggen in de Nederlandse markt. ‘

Marcel Krom, CIO bij PostNL:

 ‘PostNLopereert in een uiterst competitieve markt. Met Salesforce zijn we in staat om op een heel andere manier met onze klanten te communiceren. Onze werknemer-portals hebben al geleid tot betere communicatie met onze werknemers. De integratie van onze klant-portals met de SalesforceSales en Service Cloud resulteert in een beter klantcontact.’

 • ‘Suitsupply staat bekend als een zeer innovatie partij en disruptor van de mode-industrie. Onze strategie is altijd geweest om zowel on- als offline naadloze service te leveren aan onze klanten, zodat ze verrast worden en zeker terugkeren’, vertelt Martijn van der Zee, marketing director bij Suitsupply. ‘De Marketing Cloud helpt ons bij het opzetten van  schaalbare 1:1 customer journeys, zodat we onze doelen kunnen bereiken.’

Nederlandse organisaties succesvol met Salesforce
Organisaties in Nederland adopteren cloud-technologie in een hoog tempo. Onderzoek van IDC laat zien dat de Nederlandse markt voor publieke cloud in 2014 met 28,7 procent gegroeid is tot circa €635 miljoen. Voorspellingen laten zien dat de cloud-adoptie tot 2018 zal groeien met 25,3 procent per jaar. Toonaangevende organisaties zoals DHL Benelux, KPN, Natuurmonumenten, PostNL, Spaces en Suitsupply gebruiken de kracht van het Salesforce Customer Success Platform om op een hele andere manier met hun klanten om te gaan.

 • DHL Parcel Benelux gebruikt Salesforce om klanten betere service te bieden, beter en sneller pakketten te bezorgen en verkoop te stimuleren in de gehele Benelux.
 • KPN ontwikkelt met Salesforce een cloud-platform om optimaal te kunnen luisteren naar klanten en klantinteractie te verbeteren.
 • PostNL optimaliseert de bezorgervaring met het Salesforce1 Platform. Met Salesforce heeft PostNL een systeem ontwikkeld waarmee ze continue in contact staan met de 23.000 post- en pakketbezorgers in Nederland, diat de juiste informatie op het juiste moment levert zodat alle pakketjes op tijd bezorgd worden.
 • Spaces, een populair concept van flexplekken in Nederland, heeft een app ontwikkeld met het Salesforce1 Platform, dat gebruikt kan worden om kamers en catering te boeken. De app brengt flexwerkers samen in een virtuele gemeenschap.
 • Suitsupply is een bekend mannenmodemerk en sinds het ontstaan in 2000 gegroeid naar 57winkels in 16 verschillende landen. Suitsupply  gebruikt Salesforce voor het creëren van gepersonaliseerde customer journeys, zowel online als in de winkels.