[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bedrijfskritische applicaties worden steeds vaker extern of in de cloud gehost

SAP (22%) en Exact (16%) zijn de koplopers in de markt voor financiële ERP-software. Beide bedrijven richten zich wel elk op andere delen van de markt. Waar SAP met name goed vertegenwoordigd is in de publieke sector en bij multinationals, staat Exact sterk bij de kleinere en middelgrote bedrijven. Microsoft (12%), UNIT4 (8%) en Oracle (7%) maken de top vijf in de markt voor financiële ERP-software compleet.

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile, gebaseerd op 5.700 interviews met IT-verantwoordelijken van Nederlandse commerciële en publieke instellingen, met 50 of meer medewerkers, over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Verschuiving van lokaal naar datacenter
Een duidelijke trend voor het gebruik van bedrijfskritische applicaties, waaronder financiële software, betreft de verschuiving van lokaal geïnstalleerde naar extern gehoste applicaties. Meer dan een kwart van de gebruikte financiële toepassingen wordt in de cloud of een datacenter van een externe dienstverlener gehost. Ongeveer 33 procent van de financiële toepassingen draait nog steeds op de eigen locatie, een even groot deel draait remote (op een andere locatie binnen de eigen organisatie). In 2012 draaide 46 procent van de financiële toepassingen nog lokaal. Slechts 9 procent werd toen gehost door een externe dienstverlener en een kleine 2 procent draaide in de cloud.

HR-software
Ook voor de markt voor HR-software geldt dat SAP de koploper is, met 22 procent marktaandeel. Microsoft, RAET, AFAS en Exact hebben elk een aandeel van meer dan 10 procent.

Veel HR-software in de cloud
Ook HR-oplossingen verhuizen steeds vaker naar externe hosting. In deze markt wordt relatief veel voor cloudoplossingen gekozen: 13 procent van de besproken oplossingen draait in de cloud. Een jaar geleden bedroeg dit 12 procent en in 2012 was dat circa 7 procent. Naast het toenemende gebruik van HR uit de cloud neemt ook het uitbesteden van de HR-workload naar een datacenter van een externe dienstverlener de afgelopen jaren aanzienlijk toe. In 2012 draaide 9 procent van de gebruikte HR-oplossingen in een hosted omgeving (datacenter van een externe dienstverlener), in 2013 was dat een kleine 15 procent en momenteel 23 procent.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button2 h2=”Hoe waardeert u uw financiële ERP oplossing?” h4=”Geef uw mening in ons online onderzoek” style=”rounded” txt_align=”left” title=”Ga naar het onderzoek” btn_style=”rounded” color=”juicy_pink” size=”md” position=”bottom” accent_color=”#508bbf” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itmatchmaker.nl%2Fgebruikerstevredenheidsonderzoek-financiele-software%2F||”]Uit het onderzoek van Computerprofile blijkt welke financiële ERP oplossing het meest gebruikt wordt. Maar zijn dit ook de oplossingen die het best gewaardeerd worden?

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Geef in ca. 10-15 minuten uw oordeel in ons online onderzoek.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row]


Stichting 2samen breidt haar contract met HR-softwareleverancier Raet uit voor meer inzicht in de inzet en beschikbaarheid van haar 900 medewerkers. De actuele cijfers die het systeem geeft op het gebied van verlof en verzuim helpt de managers bij het juist inzetten van de medewerkers.

Manon Lispeth, controller bij Stichting 2Samen en projectleider: “Het bieden van flexibele opvang voor kinderen staat bij ons voorop. Daarom is het van essentieel belang om te weten wie wanneer aanwezig is. Dankzij de self service-mogelijkheden binnen Youforce regelen medewerkers het verlof voortaan zelf en voeren managers het verzuim in. Dankzij het direct invoeren bij de bron reduceren wij het aantal fouten bij invoer. Dit zorgt niet alleen voor meer inzicht, maar ook voor een directe kostenbesparing.”

Cees van den Heijkant, CEO Raet: “In een hoog concurrerende en vraaggestuurde markt als de kinderopvang geloven wij dat een bewuste keuze in het vormgeven en uitvoeren van HR-beleid van grote waarde is. Met onze online toepassingen wordt HR-data eenvoudig digitaal gemuteerd en gedeeld, wat niet alleen de kwaliteit maar ook de betrouwbaarheid van HR-data verbetert.”

 

Over 2Samen

2Samen biedt al ruim 70 jaar professionele opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar in Den Haag, Monster en Naaldwijk. De stichting sluit met ontwikkelingsgerichte activiteiten op het gebied van taal, lezen en bewegen aan op de ontwikkelingsbehoefte en interesse van het kind. Bovendien streeft 2Samen ernaar ouders zoveel en flexibel mogelijk te ondersteunen.

 

Bron: Raet


HR-softwareleverancier Raet maakt bekend dat de Politie gebruik gaat maken van zijn integrale HR-softwarepakket om de HR-processen voor de 63.000 medewerkers te stroomlijnen.

“Onze HR-portal, Youforce, helpt organisaties bij het behalen van grote efficiëntie- en gemaksvoordelen dankzij het digitaliseren van de basis HR-processen. Gelijktijdig genereert de portal essentiële HR-data die een belangrijke bijdrage levert aan actuele thema’s binnen organisaties, zoals  talentmanagementworkforce managementHR Analytics en strategische personeelsplanning. Ik ben er trots op dat wij als Raet een van Nederlands grootste organisaties kunnen helpen bij het sturing geven aan belangrijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door het kunnen leveren van meer output met dezelfde mensen en het optimaliseren van de dienstverlening richting de samenleving dankzij de inzet van talent-, opleidings- en competentiemanagement”, zegt Cees van den Heijkant, CEO Raet.

Bron: RAET


Raet biedt vanaf vandaag zijn e-HRM-portfolio aan onder de naam Youforce. De nieuwe naam onderstreept de ingeslagen weg van Raet om software aan te bieden die werkgevers kengetallen en inzicht biedt in de resultaten van het HR-beleid en effecten op de organisatiedoelen. Het portfolio van Youforce ondersteunt daarmee organisaties in hun ambitie om Human Capital Management vorm te geven.

De Youforce-software biedt bedrijven een volledig pallet aan applicaties die het mogelijk maken hun Human Resources (HR)-processen te optimaliseren. De software is gebaseerd op het IT-concept Software as a Service (SaaS). De online toegang en het eenvoudige gebruik maken de HR-software zeer geschikt voor medewerkers om altijd en overal over actuele en nauwkeurige gegevens te beschikken die hun functioneren en werkplezier aangaan. De HR-software maakt het eveneens mogelijk voor managers om te sturen op een efficiënte en effectieve inzet van de medewerkers. Door de online technologie is het relatief eenvoudig de HR-data te koppelen aan andere belangrijke bedrijfsinformatie zoals klanttevredenheid en financiële data.

Human Capital Management

Cees van den Heijkant, CEO van Raet: “HR evolueert in de richting van Human Capital Management. Als HR-softwareleverancier merken we een groeiende vraag naar software voor het optimaal managen, ontwikkelen en inzetten van medewerkers om zo concurrerend te blijven en volledig rendement te behalen. Organisaties willen de verbanden zien tussen investeringen in Human Resources, de performance van HR en de organisatiedoelstellingen. Ze willen beter inzicht krijgen in, bijvoorbeeld, de effecten van opleidingen. Ze willen nauwkeuriger weten of ze de juiste mensen aannemen, hoe lang medewerkers blijven en door wie ze kunnen worden opgevolgd. En in toenemende mate willen ze in kaart gebracht hebben welke invloed dit heeft op de bedrijfsresultaten. Met Youforce kunnen de personeelsplanning, de productiviteit van personeel en de toenemende aandacht voor talentmanagement, succesvoller worden aangestuurd door de directie.”

Optimale relatie tussen werknemer en werkgever

Met de naam Youforce voor de HR-software onderstreept Raet zijn overtuiging dat Human Capital Management een wezenlijk onderdeel is van de organisatiestrategie. In de naam Youforce staat de you voor de focus op de medewerker die centraal staat. Raet is ervan overtuigd dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn als medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en ambities kunnen verwezenlijken. De e-HRM-portal maakt het mogelijk dit ‘employee centric’-denken door te voeren en de medewerkers, de force, te empoweren. In de force komt ook het werkgeversperspectief tot uitdrukking, die zijn team, de workforce, sterker wil maken en bekrachtigen.

Van den Heijkant: “Voor ons staat de naam Youforce voor de kern van HCM: de optimale relatie tussen medewerker en organisatie waarbij beide in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen.”

Met de overgang naar Youforce, verdwijnt de naam Raet Online voor de e-HRM-portal van Raet definitief. Voor de huidige klanten is er een overgangsperiode tot begin oktober. Raet laat de regie hiermee aan de relaties; zij kunnen zelf het moment kiezen waarop zij de overstap maken.

 

Bron: Raet


Ongeveer driekwart van de onderzochte bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van hr-software. Dit blijkt uit onderzoek van Computer Profile onder circa 6600 interviews it-verantwoordelijke personen over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Voor hr-software geldt dat ongeveer de helft van de gebruikte oplossingen onderdeel is van een erp-toepassing, de andere helft betreft niet-erp-gerelateerde hr-software. De oplossing die het meest wordt aangetroffen is de hr-oplossing van Raet. Bijna 12 procent van alle locaties geeft aan hr-software van deze leverancier te gebruiken.

Veruit de belangrijkste gebruikersgroep van de software van Raet zijn instellingen uit de publieke sector. Bij 28 procent van alle onderzochte locaties bij de overheid, uit het onderwijs of de zorgsector wordt hr-software van Raet gebruikt, waarbij het zwaartepunt ligt bij de zorginstanties. Oplossingen van ADP worden gebruikt door 9 procent van de bedrijfsvestigingen. ADP wordt bovengemiddeld aangetroffen bij locaties in het segment national enterprises (14 procent) en medium sized businesses (11 procent). Afas komt het sterkst naar voren in het commerciële segment. Hr-software van SAP en Centric wordt het meest gebruikt bij multinationals en Fortune 500-locaties.


IT-dienstverlener VX Company regelt sinds dit jaar de HR-activiteiten via e-HRM-portal Raet Online. Met de overstap bereikt het bedrijf de gewenste integratie van de HR- en salarisinformatie en bespaart hij kosten en tijd. De IT-specialist heeft bewust gekozen voor een oplossing zonder eigen IT-beheer en -onderhoud.

De salaris- en HR-administratie van de 300 medewerkers van VX Company worden voortaan verwerkt binnen e-HRM-portal Raet Online. Tevens grijpt de onderneming de gelegenheid aan om het proces van medewerkerontwikkeling te digitaliseren en online te ondersteunen. Daarmee kunnen de medewerkers via de portal toegang tot uitgebreide selfservice-mogelijkheden zoals het raadplegen van de loonstrook. Ook deze stap zorgt voor een grotere efficiency.

Dankzij Software as a Service (SaaS), de technische basis van de portal, is VX Company verzekerd van actuele software. Dit was met hun vorige in-huisoplossingen niet het geval. Daarnaast ligt het generieke IT-beheer en -onderhoud niet langer bij VX Company. De combinatie van deze factoren gaven de doorslag bij de keuze voor de volledig geïntegreerde portal.

Medewerkerontwikkeling in de workflow

“Onze interesse werd gewekt doordat met Raet Online onze 300 IT-professionals altijd en overal hun HR-zaken kunnen regelen. De oplossing is bovendien uitermate modern en gebruiksvriendelijk,” vertelt Diane Etman, HR-manager bij VX Company. “We digitaliseren nu de HR-cyclus, het jaarlijkse proces van beoordeling- en ontwikkelingsgesprekken met medewerkers, wat veel tijdsbesparing oplevert. Dankzij deze digitalisering kunnen we medewerkerontwikkeling onderbrengen in de workflow en kunnen onze medewerkers het beste uit zichzelf halen.”

 

“Het is een compliment dat een gerenommeerde ICT-dienstverlener als VX Company voor Raet kiest”, aldus Cees van den Heijkant, CEO van Raet. “We zien dat medewerkers steeds vaker vragen om online mogelijkheden om hun eigen ontwikkeling te kunnen managen en volgen. Nu kan kan VX Company aan deze behoefte voldoen.”

Over VX Company

VX Company is ICT-dienstverlener die een breed pakket IT-diensten aanbiedt: van consultancy, full service projecten en detachering tot beheer op basis van een Service Level Agreement. Dagelijks werken 300 IT-professionals aan het ontwikkelen, integreren, testen en beheren van applicaties en infrastructuren die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering van opdrachtgevers.


Wijzigingen in RAET Online direct doorgevoerd in meer dan 140 doelsystemen

Baarn, 5 maart 2013 – Tools4ever, de marktleider in oplossingen voor Identity & Access Management (IdM/IAM), kan met haar oplossing UMRA nu ook koppelen met RAET Online, portal voor HR- en payrolladministratie. Tools4ever bood al de mogelijkheid om te koppelen met Beaufort, eveneens van leverancier RAET. Dankzij deze koppeling wordt iedere wijziging met betrekking tot user accounts in RAET Online door UMRA gedetecteerd en volgens procedures automatisch doorgevoerd in meer dan 140 verschillende doelsystemen, waaronder Active Directory, SAP, Exchange, Office365, Google Apps en Salesforce.com. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn: een nieuwe medewerker, wijziging van functie van een medewerker, een medewerker treedt uit dienst of andere locatie voor de medewerker. Het voordeel van deze koppeling is onder andere dat user accounts foutloos worden aangemaakt in verschillende systemen en applicaties en dat er een kortere doorlooptijd is voor het aanmaken van users.

Met Tools4ever’s software User Management Resource Administrator (UMRA) is het mogelijk om automatisch user accounts te synchroniseren tussen het HR-systeem en de user accounts in het netwerk (provisioning) en diverse systemen en applicaties (downstream provisioning). UMRA ondersteunt alle mogelijke HR-systemen, waaronder Beaufort, SAP, AFAS, Exact, Perman, Qurius Q-HRM en Unit4 Personeel.

Jacques Vriens, algemeen directeur bij Tools4ever BV, zegt: “Een koppeling met een HR-systeem is voor veel organisaties een eerste stap naar volledige Identity & Access Management. Organisaties geven bij de implementatie van Identity & Access Management vaak de voorkeur aan kleine, overzichtelijke stappen tegen een relatief lage investering. Wij bieden daarom IdM gefaseerd aan. De vervolgstappen kunnen zijn: delegatie van user account beheer, een self-service portal en Workflow Management, Role Based Access Control en Single Sign On.”


Gemeente Den Helder breidt haar contract met Raet uit. Hierdoor worden de 590 medewerkers en managers van de gemeente nu ook ondersteund bij processen rondom verzuim, opleiding en ontwikkeling. Medewerkers vragen bijvoorbeeld zelf een opleiding aan, managers krijgen inzicht in de eigen afdelingscijfers.

Het digitaliseren van de gesprekscyclus rondom de ontwikkeling van medewerkers zorgt voor een grote administratieve lastenverlichting voor leidinggevenden. Voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen worden voortaan overzichtelijk digitaal gedocumenteerd. Door hiernaast ook opleidingsmanagement binnen de e-HRM-portal beschikbaar te maken, creëert de gemeente een totaalplaatje: wat willen de medewerkers bereiken, hoe denken zij dit te gaan doen en welke doelstellingen hebben zij behaald? Medewerkers kunnen zich ook gemakkelijker inschrijven voor cursussen.

Grip op verzuim

De ondersteuning van Raet op het gebied van verzuim zorgt ervoor dat handgeschreven verzuimmeldingen verleden tijd zijn. “We kunnen met Raet een enorme efficiëntieslag maken op het gebied van verzuim door te digitaliseren”, vertelt Pieter-Jan Gutter, afdelingsmanager Concernstaf bij Den Helder. “Leidinggevenden krijgen meer grip op verzuim doordat zij direct inzicht hebben in de verzuimgegevens van hun afdeling. Het digitaal beschikbaar stellen heeft bovendien als voordeel dat alle betrokken partijen inzicht hebben in een actueel dossier.”

Cees van den Heijkant, CEO Raet: “Medewerkers zijn de kracht van organisaties. Om het serviceniveau van gemeenten ook in de toekomst op peil te houden is het essentieel om optimaal inzicht te hebben in verzuim-, opleidings- en ontwikkelingsgegevens van de medewerkers. Het digitaal beschikbaar stellen van verzuimgegevens ondersteunt de actieve signalering van opvallende verzuimpatronen. Managers kunnen hierdoor op tijd in gesprek gaan met medewerkers en voorkomen dat zij langdurig thuis komen te zitten. Door deze gegevens te combineren met het kennisniveau van de medewerkers krijgt de manager een totaaloverzicht van zijn afdeling.”

Over gemeente Den Helder

Den Helder, in de kop van Noord Holland, heeft zo’n 57.000 inwoners. De 590 eigentijdse en resultaatgerichte medewerkers van de gemeente werken om onder andere aan het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven.

Bron: RAET


Alle belangrijke HR- én financiële informatie overzichtelijk op het scherm. De Rotterdamse onderwijsinstelling PCBO heeft dat sinds dit jaar voor elkaar dankzij een intensieve samenwerking tussen leveranciers Raet en Optim. Hierdoor is de belangrijke gegevensuitwisseling van HR-informatie en financiële cijfers mogelijk.

logo PCBO Vorig jaar koos de stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) voor e-HRM-portal Raet Online als vervanging van het verdwijnende salarissysteem Caso. De portal biedt onder meer door de online technologie veel meer mogelijkheden. Hierdoor is het eenvoudigermanagementinformatie van Human Resources (HR) op verschillende (onderwijs)locaties actueel op het scherm te krijgen.

PCBO, waar 35 onderwijsinstellingen deel van uit maken, wilde daarnaast een stap verder gaan. De stichting wilde de actuele HR-informatie koppelen aan de financiële gegevens, om zo één, duidelijk, overzicht te krijgen van de belangrijkste ken- en stuurgetallen van een onderwijsinstelling.
Het verzoek van het bestuursbureau van de Rotterdamse onderwijsinstelling resulteerde in een samenwerking tussen de leveranciers van de verschillende softwaresystemen: Raet en Optim. Samen zorgen ze voor een goede gegevensuitwisseling tussen de systemen.

Gegevensuitwisseling

De portal Raet Online en Optim wisselen sinds januari onderling informatie uit. Het financiële systeem van Optim ontvangt hiervoor hierbij gedetailleerde salarisgegevens uit de e-HRM-portal en zet deze af tegen de ontvangen ‘lumpsum’-inkomsten. De informatie uit beide systemen is een krachtig en betrouwbaar hulpmiddel voor het vormgeven van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering in het onderwijs.

“Met de keuze voor Raet en Optim hebben wij twee IT-specialisten uit het onderwijs in huis gehaald met oplossingen die op elkaar zijn afgestemd”, vertelt Piet Monster, lid College van Bestuur van PCBO. “Wij hebben een weg ingeslagen om de administratie in eigen beheer te houden en de schooldirecties hebben inmiddels hun waardering uitgesproken over deze dienstverlening. Wij zijn bijzonder trots op het bereikte resultaat. We zijn onze partners dankbaar voor de transparantie die weten te verschaffen in de inkomsten en uitgaven van de scholen.”

 

Bron: Raet


Bij meer dan 50 procent van de organisaties maken HR en Finance gezamenlijk een business case om de bedrijfskundige aanpak van HR te ondersteunen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-softwareleverancier Raet onder 486 eindverantwoordelijken van HR en Finance.

De cijfermatige benadering van HR wordt bij 81 procent van de organisaties door Finance ondersteund en gestuurd. Bij deze organisaties trekken de afdelingen samen op om de investering in en door HR inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de bekende Kritieke Proces Indicatoren zoals verzuim, bezetting en verloop, maar ook om cijfers rondom de productiviteit en kennis van medewerkers. Dit aandeel is ten opzichte van 2011 significant gestegen, toen lag het totaalpercentage op 74 procent.
Relatie HR en Financiën

Klik op de afbeelding voor een vergroting

“Wat is de toegevoegde waarde van een individuele medewerker voor de organisatie? HR en Finance zijn steeds beter in staat om dit te kwantificeren doordat zij elkaars competenties weten aan te vullen. Dit helpt om de juiste initiatieven te ontplooien die waarde toevoegen, kosten beperken, efficiëntie verhogen en effectiviteit vergroten voor de organisatie. Cijfermatig inzicht is hierbij essentieel. Bij organisaties waar HR en Finance elkaar goed weten te vinden, kunnen organisatie zo de optimale balans vinden tussen het toevoegen van waarde en het beperken van de kosten”, zegt Cees van den Heijkant, CEO Raet.

Download het onderzoeksrapport op de site van RAET