PostNL heeft besloten om haar gehele IT omgeving te migreren naar de Cloud. ICT Automatisering is geselecteerd om een belangrijk deel van de bestaande .NET omgeving te migreren naar de Public Cloud en deze tevens in beheer te nemen.
ICT Automatisering (ICT) is geselecteerd om een belangrijk deel van .NET omgeving van PostNL te migreren naar de Cloud. Daarna wordt op basis van de ICT Cloud Managed Service de gehele omgeving door ICT Automatisering in beheer genomen.
Wim Reedijk, Directeur IT PostNL: “PostNL heeft besloten een nieuw sourcing model voor de interne IT dienstverlening te implementeren waarbij de services zoveel mogelijk gebaseerd worden op standaard SaaS oplossingen. De basis voor dit nieuwe sourcing model is een volledige transitie naar de Cloud die in 2015 afgerond moet zijn. Dit vereist een forse verandering van de IT processen, cultuur en kennis en kunde binnen de IT organisatie van PostNL. ICT Automatisering heeft de laatste jaren veel kennis en ervaring opgebouwd rondom de Cloud architectuur, migratie en het beheer van applicatie omgevingen. Deze jarenlange samenwerking resulteert in een vervolg stap waarbij ICT door middel van hun Cloud Managed Services, naast het design en bouw ook het beheer als complete dienst aan PostNL gaat leveren.”
Aart Wegink, Sales Director ICT Automatisering: “Van IT afdelingen wordt verwacht dat met gelijkblijvende of krimpende budgetten meer en met een korte time to market, nieuwe (online) diensten en services ontwikkeld worden. Deze nieuwe diensten eisen investeringen in kennis en skills zoals bijvoorbeeld analyse van Big Data. Veel van onze klanten realiseren dat voor een goede invulling een verandering nodig is van de bestaande werkzaamheden. Cloud Managed Services van ICT biedt hiervoor de oplossing. Door het pay-per-use model realiseert deze Service veelal een forse kosten reductie en door het overnemen van een aantal beheerstaken geeft het onze klanten de mogelijkheid om zich toe te leggen op waar IT het echte business onderscheid binnen hun organisatie kan maken. Managed Services is volledig op de Microsoft Azure Public Cloud gebaseerd waarbij we zien dat zowel grote ondernemingen als PostNL als kleinere ondernemingen gebruikmaken van deze schaalbare en flexibele dienst. ICT heeft de laatste jaren veel ge nvesteerd in het ontwikkelen en inrichten van deze service en we zijn dan ook verheugd dat PostNL hier gebruik van gaat maken.”
ICT beschikt inmiddels over ruime praktijk ervaring op het gebied vanCloud migraties. Meerdere klanten maken succesvol gebruik van Cloud Managed Services. De migraties kunnen volledig door ICT worden uitgevoerd waarbij ICT eindverantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, migratie en beheer met daarbij veel aandacht voor de bestaande processen en de security policies.

 

Bron: ICT Automatisering


De automatische verwerking van grote hoeveelheden inkomende post (zowel fysiek, via Post NL c.s., als digitaal via email) in de vorm van een digitale postkamer helpt organisaties bij het stroomlijnen van de interne informatiestromen. De fysieke post wordt hierbij gescand en samen met de digitale post aangeboden aan de Digitale Postkamer. Hier worden alle poststukken eerst inhoudelijk toegankelijk gemaakt en daarna automatisch gesorteerd en geclassificeerd. Via vastgestelde regels (instelbaar via de Business Rule Engine van de DDi Digitale postkamer) vinden de inkomende poststukken aansluiting bij de juiste werkprocessen. Uitzonderingen worden afgevangen en vinden direct hun weg naar de juiste medewerkers.

Het inrichten van de DDi Digitale Postkamer vindt voornamelijk plaats op locatie bij de klant. De kosten die hiermee verband houden, maakt dat deze oplossing vooral toegevoegde waarde biedt voor middelgrote en grote organisaties. Tegelijkertijd neemt DDi per branche veel overeenkomsten waar v.w.b. de inrichting van de Digitale Postkamer. Inmiddels werkt DDi aan de ontwikkeling van een standaard inrichting voor in eerste instantie de verzekerings- en de assurantiebranche en zal deze via een Cloud service gaan aanbieden aan zowel kleine, middelgrote als grote organisaties. DDi verlaagt met dit initiatief de drempel om gebruik te gaan maken van een digitale postkamer.

DDi verwacht de eerste klanten begin oktober aan te kunnen sluiten op de cloud services van haar Digitale Postkamer. De nadruk zal in eerste instantie liggen op het automatisch sorteren en classificeren van fysieke post. In een later stadium zal hier ook de digitale post (emailberichten cs.) aan worden toegevoegd. Tezijnertijd wordt de service uitgebreid met standaard inrichtingen voor andere branches, met de nadruk op financiële dienstverleners, zorg- en onderwijsinstellingen.

 

Bron: DDi Software


Unieke samenwerking tussen marktleidende partijen 

11 april 2013 – Recent zijn 14 marktleidende Nederlandse en Finse organisaties op het gebied van e-invoicing en administratieve software, een collectieve samenwerking gestart onder de naam SimplerInvoicing. Gezamenlijk wordt gestreefd naar een brede acceptatie, standaardisatie en daardoor meer eenvoudige implementatie van e-invoicing. Door het bundelen van de krachten, wordt elektronisch factureren voor organisaties nu echt makkelijk.

Original picture taken from eeiplatform.com

SimplerInvoicing is de samenwerking tussen 14 partijen op het gebied van e-invoicing en administratieve software, inclusief de Nederlandse overheid. Het is voor het eerst dat de grote service providers facturen van klanten met elkaar laten uitwisselen en daardoor overdracht, uitwisseling en
verwerking van facturen eenvoudiger dan ooit maken. Door gegevens aan elkaar te koppelen, zorgt SimplerInvoicing ervoor dat organisaties die gebruik maken van de diensten van een van de 14 service providers direct digitaal bereikt kunnen worden met zowel uitgaande als inkomende facturen.

Marco Pastors, namens het ministerie Economische Zaken: “Wanneer een organisatie in het verleden voor uitgaande factureren bijvoorbeeld gebruik maakte van een andere service provider dan de ontvangende partij voor inkomende factureren, diende hiervoor en specifieke koppeling opgezet te worden.
Met SimplerInvoicing is dit voorbij, en kunnen de systemen onderling met `elkaar praten’. Verzenders en ontvangens hoeven nu alleen maar hun adres uit te wisselen. Net als vandaag met papieren facturen, maar ook zo gemakkelijk als mobiel bellen en emailen. Dit is goed nieuws voor alle
organisaties die gebruik maken van e-factureren of hierop willen overstappen.”

Gebruikers zullen ervaren dat het zowel voor uitgaande als inkomende facturen niet meer nodig is om hard copies te printen, kopieren en bewaren. Doordat de e-invoices direct aan ERP systemen en boekhoudprogramma’s gekoppeld kunnen worden, wordt de administratieve last verminderd en worden fouten door handmatige invoer voorkomen.

SimplerInvoicing is een samenwerking tussen 14 leidende Nederlandse en Finse e-invoicing en account software providers, die allen streven naar massale adoptie van e-facturatie. Deze partijen zijn: Acceptemail, Anachron, Basware, BlueM, eVerbinding, Exact, Logius, Moneybird, PostNL, Ricoh
Nederland, TIE Kinetix, Tieto, Unit4 en ZET Solutions. Daar elektronisch factureren ook hoog op de Digital Agenda van de EU staat, wordt SimplerInvoicing gesponsord door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Het SimplerInvoicing-netwerk zal in het najaar van 2013 in pilotvorm gaan draaien, waarna het netwerk in oktober van dit jaar live zal gaan.