Bierbrouwerij Bavaria kiest voor samenwerking met ORTEC om de planning van de distributie- en serviceprocessen met één systeem te ondersteunen en te optimaliseren. Dit is een volgende stap voor Bavaria in haar speerpunten naar voortdurende verbetering van het productieproces en de kwaliteit van de logistieke keten.

Planningstool voor betere service door Bavaria
Marco van den Herik,Hoofd Logistiek Horeca bij Bavaria,heeft de ambitie om de routes en planning voor distributie, onderhouds- en servicewerkzaamheden te optimaliseren. Vanuit een tender naar een geschikte partner is Bavaria bij ORTEC uitgekomen. De presentatie van ORTEC sprak Bavaria het meest aan vanwege ORTEC’s ervaring met horecadistributie en -service.

“Dat wat wij graag willen, doet ORTEC al succesvol voor branchegenoten”

aldus Van den Herik.

Meerdere processen en planningen in één systeem
Voordeel van ORTEC Service Planningis dat Bavaria met één systeem verschillende planprocessen kan optimaliseren. Van den Herik:

“Naast de distributie kunnen wij ook de activiteiten voor service, onderhoud ende middelen voor events plannen en tussentijds optimaliseren met het systeem”.

De software is mobiel ondersteund zodat Bavaria met real time informatie, zoals de uitloop van werkzaamheden geregistreerd via de PDA of verkeersopstoppingen gedetecteerd via GPS, de planning en routes kan aanpassen.

“Wij zijn nu druk met de invoering en toepassing van het nieuwe planningssysteem en verwachten er veel van. Wij hopen dat de tevredenheid van onze klanten groeit door betere belevering en die van de chauffeurs dankzij minder reistijd”

vertelt Van den Herik tot slot enthousiast.

Wilt u meer weten over ORTEC Service Planning?
http://www.ortec.nl/oplossingen/mobiele_service_planning.aspx

Bron: Ortec

 


BDA: universiteiten pakken de handschoen op

Big Data AllianceOp 24 juni is in de Amsterdamse Academische Club, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, de Big Data Alliance (BDA) opgericht. De alliance bevordert de samenwerking van alle toonaangevende instituten in Nederland op het gebied van Big Data. Doel van de BDA, een initiatief van bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, is het ontsluiten van kennis, delen van expertise, het delen van onderzoek en het stimuleren van innovatie op dit gebied. 

Sprekers bij de oprichting waren voorzitter prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, prof. dr. Marc Salomon, bestuurslid en Albert Bogaard, partner van ORTEC en initiatiefnemer van de BDA. De bijeenkomst werd bezocht door vele academici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Alexander Rinnooy Kan over de BDA:

“De Big Data Alliance biedt Nederland een enorme economische kans. Het is belangrijk dat we technologie-startups en innovaties bevorderen. Onze  opleidingen en research op dit gebied behoren al tot de wereldtop. Er is een enorme kans nu, als we erin slagen alle krachten te verenigen, dat dit een heel belangrijk product in onze economie wordt.”

Marc Salomon vult aan:

“Het voordeel dat we met de BDA kunnen behalen, is het delen van kennis, resources en rekenkracht op een hoger niveau. Hierdoor kunnen echt complexe problemen worden opgelost. Wat we niet moeten hebben in Nederland is dat elk kennisinstituut op zijn eigen eiland gaat zitten. Dat is slecht voor het onderwijs en onderzoek.” 

De BDA heeft verschillende speerpunten: architectuur (expertise op het terrein van opslag en toegankelijkheid van Big Data), analytics (expertise met betrekking tot verschillende statistische methodes) en de visualisatie en communicatie (expertise met betrekking tot de communicatie van uitkomsten van analytics). De alliantiepartners van de BDA zijn overeengekomen samen te werken op het terrein van voorlichting, opleidingen, research en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Datasets combineren
Bedrijven en instellingen hebben veel data of complexe problemen om op te lossen, maar vaak beschikken zij niet over de kennis of middelen om ermee aan de slag te gaan. De BDA wil zorgen voor een oplossing door samenwerking tot stand te brengen. Zo is het mogelijk datasets te combineren. Bijvoorbeeld: data over verkeersintensiteit kan worden gecombineerd met data over luchtkwaliteit in een bepaalde regio om te zien of het beleid van steden om autogebruik terug te dringen effectief is. Deze gegevens kunnen worden afgezet tegen bijvoorbeeld de resultaten van de jaarlijkse vlindertelling of het aantal astmagevallen in die regio om te zien of de juiste maatregelen genomen zijn. Big Data gaat niet alleen over hoeveelheid, maar ook om structuur en het combineren en analyseren van data. Omdat in de Big Data Alliance expertise wordt gebundeld, kunnen oplossingen uit verschillende invalshoeken aangedragen worden. Partijen krijgen hierdoor sneller en beter antwoorden op hun vragen. Big Data worden in Nederland nu al succesvol ingezet voor kankerbestrijding, dijkenverbetering, veiliger verkeer, een beter milieu en het behalen van Olympische medailles.

Over de Big Data Alliance
De BDA is opgericht in 2015 en is een gezamenlijke initiatief op het gebied van Big Data tussen bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Initiatiefnemer van de BDA en partner bij ORTEC is Albert Bogaard. Hij zag de noodzaak om tal van partijen en prominenten te verenigen in de BDA. ORTEC werkt al langere tijd samen met universiteiten in heel Nederland. Naast de Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Wageningen zich aangesloten naast kennisinstellingen als het Centrum voor Wiskunde en Informatice en SURFsara.  De verwachting is dat nog meer universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven zich zullen aansluiten en zitting zullen nemen in het bestuur van de BDA.

Voorzitter: 

 • Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, Universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam.

Oprichters: 

 • Albert Bogaard, ondernemer en als adviseur verbonden aan ORTEC
 • Prof. dr. Marc Salomon, programmadirecteur van de MBA in Big Data & Business Analytics, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. ir. Anwar Osseyran, CEO SURFSara en hoogleraar Business Analytics & Computer Science, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Rob van der Mei, onderzoeksleider aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. Ger Koole, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie over de BDA: www.bigdata-alliance.org 

Bron: Ortec


Ortec3000 medewerkers van het Martini Ziekenhuis in Groningen worden dagelijks geroosterd door zo’n 200 roosteraars. Dat doet het Martini Ziekenhuis sinds kort met de totaaloplossing van ORTEC voor personeelsplanning, ORTEC Workforce Scheduling (voorheen ORTEC Harmony). Het Martini Ziekenhuis maakt hiervoor ook gebruik van alle mogelijk modules, zoals ORTEC Flexpool, ORTEC Employee Self Service en ORTEC Budget & Control voor Workforce Scheduling. De personeelsplanningsoplossing is gekoppeld met de HRM/ Payroll software AFAS Profit.

Het Martini Ziekenhuis had een uitgebreid pakket aan criteria opgesteld. Van de verschillende partijen, waaruit het Martini Ziekenhuis in een zeer transparant selectieproces de keuze maakte, voldeed ORTEC als beste aan de gestelde eisen. Projectleider Vincent Dennert van het Martini Ziekenhuis geeft aan:

“ORTEC heeft niet alleen een uitgebreid pakket, maar voldoet ook aan de belangrijkste eisen die we hebben. Zo biedt ORTEC een geïntegreerde en bewezen flexpool module. Daarbij kunnen de loonkosten van de oproepmedewerkers direct aan kostenplaats worden toegeschreven, waarvoor de arbeid verricht is. Bovendien wordt in- en uitlenen een stuk gemakkelijker. Wanneer iemand die standaard op een afdeling werkt, wordt uitgeleend aan een andere afdeling, worden de kosten automatisch op de andere afdeling weggeschreven. Met het roosterpakket dat we hiervoor in gebruik hadden, moesten we dat achteraf ‘overboeken’. In die zin maken we wel echt een efficiëntieslag. Alles is nu geregistreerd op een plek, waardoor de gegevens meer geborgd worden. Zo zijn bijvoorbeeld de zaken die we op papier afhandelden verleden tijd, zoals voorheen de declaraties die oproepkrachten nog op papier deden.”


Alert op roosteren
Een van de voordelen die het Martini Ziekenhuis ervaart met de invoering van een dergelijk nieuw systeem, is het feit dat iedereen weer alert is op roosteren.

“Je wordt met je neus op de feiten gedrukt”,

aldus Vincent Dennert.

“Daardoor is iedereen bewust aan het roosteren: manieren waarop het rooster voorheen gemaakt werd, worden heroverwogen en al dan niet opnieuw veranderd. Daarbij biedt deze oplossing ons gewoon heel veel gegevens en heel veel checks. Dat maakt dat het een ontzettend goed hulpmiddel is bij de planningspuzzel die gemaakt moet worden. Dit wordt ook zeker zo ervaren door de 200 roosteraars, die bij ons decentraal de planning maken.”

Vincent Dennert geeft aan dat ook de medewerkers erg te spreken zijn over de nieuwe oplossing.

“Zij voelen zich veel meer betrokken bij het roosteren door de module Employee Self Service. Hiermee zijn ze medeverantwoordelijk voor een juist dienstrooster. Zo kunnen ze de planning altijd online inzien en kunnen ze daarop actie ondernemen, zoals diensten ruilen of wensen neerzetten voor niet-werken.”


Ook zelfroosteren is om die reden in de picture bij het Martini Ziekenhuis.

“Aangezien het gekoppeld is aan de volgende release van ORTEC Workforce Scheduling, willen we eerst die update doen. Echter, op het moment worden er al allerlei haalbaarheidsstudies gedaan om te zien wat het oplevert en in welk kader we het kunnen neerzetten, zodat het uitgerold kan worden.”

Al met al is het Martini Ziekenhuis zeer te spreken over de samenwerking met ORTEC.

“Duidelijk is dat ORTEC de kennis in huis heeft en aan de weg blijft timmeren. We hebben niet voor niets het volledige pakket aangeschaft bij ORTEC, want we willen snel zo groot mogelijke stappen maken. Zeker is dat we met ORTEC de komende tien jaar weer vooruit kunnen.”

Bron: Ortec


Als gevolg van het transactie-akkoord wordt het aantal meldkamers in Nederland teruggebracht van 25 naar 10. In het kader hiervan zijn de meldkamers van de Hulpverleningsdienst Drenthe, de Hulpverleningsdienst Groningen en de brandweer Fryslân samengevoegd binnen de organisatie van de Meldkamer Noord-Nederland. Om haar personeel voor de centrale die 24/7 bemand moet zijn, optimaal te plannen, koos de brandweer van de Meldkamer Noord-Nederland voor ORTEC. 

“De uitdaging is dat drie (rooster)culturen samengevoegd moeten worden tot één”, aldus Teamleider Brandweer MkNN Daphne Oude Veldhuis. “Om de planning van de medewerkers op de centrale te centraliseren en universeel te maken, besloten we tot implementatie van ORTEC’s personeelsplanningsoplossing ORTEC Workforce Scheduling (OWS, voorheen ORTEC Harmony). Het systeem was al in gebruik bij de Meldkamers in Groningen en Assen. Wegens goede ervaringen was de keuze snel gemaakt.”

Minimale bezetting

Voor de Meldkamer Noord-Nederland (afdeling brandweer) geldt dat er 24/7 een minimale bezetting moet zijn. 30 medewerkers draaien diensten van 8 uur en een kwartier. De planning wordt voor 18 week vooruit opgemaakt, waarbij er rekening gehouden moet worden met: parttimers met en zonder nachtdiensten, 18-, 24-, 26- en 36-uurscontracten en flexmedewerkers. Voorheen deed de MkNN de planning in Excel. “Op zich een prima werkwijze, maar de planning in Excel is natuurlijk een stuk foutgevoeliger. Bovendien is het best een puzzel om een rooster te maken, waarbij rekening gehouden moet worden met deze verschillende soorten contracten en flexmedewerkers”, zegt Daphne Oude Veldhuis. “Daarnaast willen we onze medewerkers laten rouleren, om te voorkomen dat medewerkers elke keer hetzelfde rooster hebben. Ook dat maakt het er niet gemakkelijker op.”

ORTEC Workforce Scheduling ondersteunt de MkNN doordat er rekening gehouden kan worden met al deze factoren. Op het moment is Daphne Oude Veldhuis de enige bij de Meldkamer Noord-Nederland die het rooster maakt. Dat doet ze naast haar werkzaamheden als teamleider. “Het zou mooi zijn als ik deze taak in de toekomst kan delegeren.”

Rooster inzien
Een van de grote voordelen van het personeelsplanningssysteem voor de MkNN is dat de centralisten vanuit huis hun rooster kunnen inzien en wensen kunnen aangeven. “Het is o.a. ook fijn om te zien wanneer er een tekort is aan mensen”, zegt Daphne Oude Veldhuis. “Er wordt niet gepland op ‘vraag en aanbod’. Dus kan het zijn dat de mensen op de centrale het ene uur niks te doen hebben en het volgende uur heel erg druk hebben.”

Toekomst
Als gevolg van de bezuinigingen ziet Daphne Oude Veldhuis nog wel wat veranderingen die staan te gebeuren. Ook met betrekking tot de personeelsplanning. “Een van de veranderingen die er zit aan te komen is dat de telefoontjes voor zowel brandweer als politie als ambulance in de toekomst binnen gaan komen op één punt. Waar ze nu nog binnen komen bij respectievelijk politie, brandweer en ambulance en daar ook per centrale minstens één aanname-centralist zit, zal dat in de toekomst dus anders worden.”

Wat de rol van ORTEC Workforce Scheduling (OWS) daarin gaat zijn, weet Daphne Oude Veldhuis nog niet. “Wel streven we natuurlijk naar een automatisch en vlekkeloos rooster. Liefst waar we dan met één druk op de knop de personeelsplanning rond kunnen maken. Hier werken we aan samen met ORTEC.”

Over de Meldkamer Noord-Nederland, afdeling brandweer

 • Samenvoeging van 3 meldkamers: Hulpverleningsdienst Drenthe, Hulpverleningsdienst Groningen en brandweer Fryslân.
 • 30 medewerkers
 • 200 – 300 telefoontjes per dag
 • Bezetting centrale 24/7: minimaal 3 medewerkers

Bron: Ortec


Woningcorporatie Accolade heeft haar planning geoptimaliseerd met ORTEC. Vanaf het begin van de samenwerking is een interface tussen het ERP systeem (Wocas4All) en ORTEC Service Planning operationeel. Dankzij een aanvullende interface die is gerealiseerd tussen ORTEC’s planningsoplossing en de website van Accolade, kunnen huurders nu heel gericht – in blokken van 2 uur – een reparatie-afspraak maken. “Het is niet meer van deze tijd dat klanten een hele dag thuis moeten blijven voor een afspraak”, aldus Manager Woonpunt Hiltsje Rinsma. 

De huurders van Accolade zijn erg te spreken over de nieuwe manier van werken en afspraken inplannen. De interface met de website, zorgt ervoor dat huurders kunnen inloggen en via een ‘vragenboom’ een reparatie melden en een afspraak kunnen plannen voor deze reparatie. Deze melding komt binnen bij de medewerker die in hetzelfde scherm werkt als de huurder. Hij of zij registreert het reparatieverzoek en bevestigt – wanneer de melding geen uitzonderingen bevat – de afspraak. De afspraak komt dan in de planningsoplossing van ORTEC, die automatisch de juiste vakman aan de juiste opdracht toewijst. Aan het eind van de dag kijkt de planner de planning na op eventuele afwijkingen.

Mooi resultaat
Applicatiebeheerder Jochum de Vries van Accolade: “Uiteraard is grotere tevredenheid onder de huurders al een mooi resultaat, maar we hebben ook ‘harde cijfers’. Zo is aangetoond dat als gevolg van een optimale planning de productiviteit met minstens 25 procent is gestegen. Waar men vroeger acht bonnen afhandelde, zijn dat er nu tien. Dit komt doordat vakmannen nu niet meer van A naar B en dan naar Q en F hoeven rijden. We houden rekening met de locatie van de vakman. De routeplanning is zo veel efficiënter. Bovendien moesten vakmannen voorheen zelf hun bonnen afhalen, waar ze nu alleen nog maar de pda hoeven op te starten. Dankzij een directe koppeling tussen ORTEC Service Planning en de pda sturen we real-time bij en kunnen vakmannen voltooide orders gemakkelijk afmelden.”

Inzetbaarheid
Recent heeft Accolade het eerstelijns klantcontact gecentraliseerd in de nieuwe afdeling Woonpunt. Waar dit werk voorheen gedaan werd vanuit Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek, heeft locatie Heerenveen de positie ingenomen van standplaats voor de meeste medewerkers. Medewerkers van het Woonpunt die voorheen werkzaam waren in bijvoorbeeld Franeker, zijn nu ook inzetbaar in Heerenveen. “Dankzij ORTEC Service Planning hebben we over de verschillende locaties heen overzicht op de planning. Daarmee is de inzetbaarheid van medewerkers groter geworden. Wanneer een vakman ziek is bijvoorbeeld, kunnen we bijsturen en bijvoorbeeld een andere vakman inzetten of de afspraak tijdig verzetten”, aldus Jochum de Vries.

Optimale planning
Woningcorporatie Accolade plant haar vakmannen twee dagen vooruit. De planning wordt niet te strak gedaan, zodat er ruimte blijft voor spoed-reparaties. Diensten zijn onderverdeeld in halve dagen. “Nu het systeem op juiste manier is ingericht, houden we in de planning automatisch rekening met diverse factoren. Bijvoorbeeld wanneer een huurder die een reparatieverzoek indient die lid is van de Vereniging van Eigenaren. Dan geldt dat wij verantwoordelijk zijn voor de binnenkant. De buitenkant is voor de VvE”, aldus Jochum de Vries.

Spoedopdrachten die tussendoor komen gaan direct door naar de planning. Accolade heeft twee planners in dienst, die real-time bijsturen op de planning, o.a. spoedopdrachten inplannen en de planning aan het einde van de dag fine-tunen.

Reparatieverzoeken
Telefonisch gemelde reparatieverzoeken komen binnen bij het Woonpunt. Meldt een bewoner zijn reparatieverzoek online, dan gaat de verwerking helemaal automatisch. “In de afgelopen maand lag de verhouding als volgt: 90 procent van de reparatieverzoeken kwam telefonisch binnen en 10 procent werd via de website aangevraagd”, aldus Hiltsje Rinsma. Accolade streeft ernaar dat het aantal reparatieverzoeken dat via de website binnenkomt groter wordt. “Om dit te stimuleren, verloten we klusbonnen onder mensen die hun reparatieverzoek via de website indienen. Dit promoten we vervolgens weer in ons bewonersblad met leuke quotes over de ervaringen met het indienen van een online reparatieverzoek.”

Alle medewerkers van het Woonpunt worden erin getraind reparatieverzoeken te kunnen aannemen. Hiltsje Rinsma: “Voorheen was slechts een team erin opgeleid om reparatieverzoeken te doen. Toen was het ook veel ingewikkelder met honderden codes die in de hoofden van de medewerkers zaten. Met het systeem en de interface die we nu hebben, is het niet alleen veel eenvoudiger, maar is het reparatieverzoeken aannemen ook een leuk onderdeel van het werk geworden. De vormgeving en te doorlopen stappen om te komen tot een reparatieverzoek dachten we uit samen met webapplicatiespecialist Malengo.” Bij Accolade rouleren de medewerkers van het Woonpunt  over de verschillende onderdelen: van woonwinkel naar het aannemen van reparatieverzoeken en afhandelen van de administratie.”

Twitter-vragen
Nu meer reparatieverzoeken via de website binnenkomen en het telefoonverkeer voor een gedeelte wegvalt, kunnen medewerkers zich concentreren op andere werkzaamheden. Hiltsje Rinsma: “Alhoewel, er komen ook weer nieuwe communicatiekanalen bij. Zo komen via Twitter nu vragen binnen bij woningcorporatie Accolade. En straks gaan we ook met Facebook aan de slag. Twee van onze medewerkers die het leuk vonden, zijn nu druk met het beantwoorden van Twitter-vragen. Zij zijn daar dusdanig enthousiast over dat andere collega’s er nu mee willen werken”, aldus Hiltsje Rinsma.

Dat dit niet het enige is dat verandert, valt volgens Hiltsje Rinsma en Jochum de Vries te wijten aan de digitalisering: “We moeten er toch aan geloven. Om die reden zijn wij als hoofdkantoor en in de grote plaatsen nog maar 3 dagen open en in de kleinere plaatsen 2 dagen. We blijven wel aanwezig in het werkgebied, maar het moet en kan efficiënter.”

Bron: ORTEC


SIRVA, Inc., wereldwijd marktleider op het gebied van verhuizingen, heeft met succes ORTEC’s rit en routeplanningsoplossing geïmplementeerd. Hiermee verlaagt het bedrijf de operationele kosten aanzienlijk en wordt de serviceverlening aan klanten verbeterd.

SIRVA kiest voor ORTEC om de state-of-the-art oplossing van deze leider in optimalisatiesoftware te implementeren. Gedurende de pilot waren zowel het legacy systeem als het ORTEC-platform parallel actief, om uitgebreide tests, gedetailleerde configuratie en training van bijna 1000 gebruikers mogelijk te maken. Op dit moment biedt ORTEC’s rit en routeplanningssoftware de corporate planning groep en honderden onafhankelijke SIRVA-agenten de mogelijkheid om hun zendingen in te plannen en te bewaken via webtoegang tot de centraal gehoste planningssoftware. SIRVA’s merkenportfolio bestaat uit Allied, Allied International, Allied Pickfords, DJK Residential, Global, North American, SIRVA Global Relocation en SIRVA Settlement.

“SIRVA streeft naar vereenvoudiging van haar relocatie-activiteiten door middel van technologische innovatie,” aldus Jezus Unzueta, SIRVA’s SVP & Global CIO. “Technologie is de katalysator voor het stroomlijnen van de efficiëntie in het relocatieproces, wat resulteert in meer succesvolle relocaties en sterkere, beter concurrerende bedrijven. Wat ORTEC heeft gedaan met SIRVA is revolutionair.” Unzueta verzorgde een uitgebreide presentatie over het project tijdens ORTEC’s jaarlijkse conferentie OPTIMUS 2013 Optimization Reimagined.

“Teams van SIRVA en ORTEC werkten fantastisch samen, met als resultaat een echt innovatieve software-oplossing,” verklaart Jeff Wilson, President van ORTEC.  “Beide bedrijven zijn marktleiders die constant streven naar uitmuntende klantenservice en een toewijding delen wat betreft mondiale duurzaamheidspraktijken. Dit gaat absoluut een langdurige samenwerking opleveren.”

ORTEC rit- en routeplanningssoftware biedt SIRVA de volgende voordelen:

 • Verlaging van de operationele kosten en verbeterde klantenservice
 • Verbetering in trailer-bezettingsgraad, qua vulpercentage en gemiddeld gewicht
 • Vermindering van late leveringen en leeg afgelegde kilometers
 • Betere naleving van Hours of Service (HOS) & reisplanning
 • Verbeterde efficiency voor bestuurder en dispatcher, dankzij geïntegreerde plattegronden op straatniveau
 • Geautomatiseerde planning door optimalisatie
 • Lagere total cost of IT ownership dankzij webtoegankelijkheid
 • Maakt rendabele groei mogelijk met gelijke activa

Bron: Ortec


Om het ophalen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur steeds efficiënter te laten verlopen, heeft het Franse milieubedrijf Eco-systèmes de planningsoplossing ORTEC Shortrec geïmplementeerd. Daarmee kan het zijn logistieke activiteiten optimaal organiseren en de CO2-uitstoot tijdens het transport van deze apparatuur terugdringen.

Eco-systèmes is een door de Franse overheid erkend milieubedrijf dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inzamelt, van vervuilende afvalstoffen ontdoet en voor hergebruik geschikt maakt. Om in heel Frankrijk 37,5 miljoen stuks elektrische en elektronische apparatuur op te halen (jaar 2012), steunt Eco-systèmes op een netwerk van logistieke dienstverleners. Voor optimalisatie van dat netwerk, vertrouwt de grote Franse eco-organisataie op de kennis en kunde van ORTEC.

Dankzij het gebruik van ORTEC-software kan Eco-systèmes de inzet van personeel en materieel optimaliseren. Bovendien is het gemakkelijker een raming te maken van het benodigde aantal routes per dag, de hoeveelheid in te zetten vrachtwagens, de brandstofkosten, maar ook van de CO2-balans.
Op grond van talrijke gegevens zoals het laadvermogen van elk voertuig, het aantal inzamelpunten en de vulcapaciteit ervan en de af te leggen kilometers berekent de software het optimale aantal ophaalroutes en de benodigde middelen.

Voor een bedrijf als Eco-systèmes, met een milieumissie, is ORTEC’s oplossing een heel goed hulpmiddel, dat ingezet kan worden om het brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Daarbij zorgt de simulatie van de best mogelijke organisatie van de ophaalroutes ervoor dat Eco-systèmes beter kan inschatten welke middelen daadwerkelijk moeten worden ingezet. Ook kan het bedrijf er daardoor op toezien dat zijn dienstverleners deze middelen zo rendabel mogelijk gebruiken. De logistieke partners verhogen hun productiviteit door hun middelen efficiënter in te zetten. Deze manier van werken strookt met de opdracht die Eco-systèmes heeft meegekregen: een netwerk opzetten dat topprestaties levert.

Over Eco-systèmes
Als door de Franse overheid erkende Eco-Organisatie heeft Eco-systèmes tot taak afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in te zamelen, van vervuilende afvalstoffen te ontdoen en voor hergebruik geschikt te maken. Om zijn taak van algemeen belang goed te vervullen, werkt Eco-systèmes met een netwerk van partners die de inzameling voor hun rekening nemen (distributeurs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en sociale bedrijven als Emmaüs of Envie), en een netwerk van dienstverleners voor de logistiek (transport) en de behandeling van deze apparatuur. Eco-systèmes is een onderneming zonder winstoogmerk die is opgericht door 33 producenten en distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur. Meer weten? Ga naar www.eco-systemes.fr

Over ORTEC 
ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. De ORTEC producten en diensten leiden tot optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijn beheer. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1750 klanten wereldwijd, 700 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord-en Zuid Amerika en Australië. Meer informatie: www.ortec.com.

 

Bron: persbericht


Samenwerking Transport Initiatief werpt vruchten af

Een miljoen karren met planten en bloemen vervoert Van Zaal Transport elk jaar door Nederland. Om de complexe planning te optimaliseren, integreerde de logistieke dienstverlener onlangs zijn Transics-fleetmanagementsysteem – inclusief de mobiele TX-SMART-applicatie – in de planningssoftware van ORTEC. Van Zaal is daarmee de eerste klant in het collectieve segment die werkt met een geïntegreerde oplossing van het Transport Initiatief, het Nederlandse samenwerkingsverband tussen vier leiders in automatisering en optimalisatie voor transportbedrijven.

Van Zaal Transport gebruikt al jarenlang boordcomputers van Transics. “Omdat we met Transics werkten, was de keuze voor ORTEC’s planningssoftware snel gemaakt. We waren overtuigd van de integratie die beide spelers via het Transport Initiatief aanbieden. ORTEC was trouwens ook het verst in de ontwikkeling van de planningssoftware”, aldus Merijn van Zaal, eigenaar van Van Zaal. “Het pakket omvat een hele brede waaier aan functionaliteit.”

Betere diensten, beter plannen en kosten besparen
“Dankzij de real-time koppeling tussen de Transics-boordcomputers en de ORTEC-planningssoftware kunnen we onze klantenservice verbeteren, vlotter plannen en onze kosten verlagen”, gaat Van Zaal verder. Hij illustreert met een voorbeeld: “Zoals elke logistieke dienstverlener in de groene sector hebben we veel te maken met retouren. We leveren karren met planten en de lege karren keren terug. Normaal wordt dit leeggoed in planningssystemen niet als planstroom gezien. ORTEC en Transics zorgen ervoor dat deze stroom nu wel inzichtelijk is. Zo besparen we kosten: waar we vroeger vaak geen huurgeld vroegen voor karren die niet terugkeerden, kunnen we dat saldo nu wel aanrekenen.”

Merijn van Zaal: “Ook de tijdrestricties vormen een interessante meerwaarde. Dankzij de geavanceerde planning in ORTEC’s systeem kunnen we tijdvensters toepassen op bijvoorbeeld bepaalde locaties in de stad of voor een klant die per sé op een bepaald tijdstip een levering wil krijgen. Door de real-time terugkoppeling via Transics zien we nu direct wanneer er vertragingen zijn. Dan kan je de klant veel eerder informeren en dus de klantentevredenheid verbeteren.”

Mobiele integratie van onze charters
Eveneens handig is Transics’ mobiele TX-SMART-applicatie die Van Zaal gebruikt bij de charters. Chauffeurs met TX-SMART op hun smartphone kunnen hiermee informatie uitwisselen met de planners in de backoffice: rit- of planningsdetails, barcodescans, palletinformatie, eventuele schadegegevens, foto’s, digitale handtekeningen, enz. “Ook de app TX-SMART is naadloos geïntegreerd in de planningssoftware van ORTEC zodat zowel chauffeur als planner realtime op de hoogte blijven en ook onze charters geïntegreerd zijn in de logistieke ketting”, legt Van Zaal uit. “Het pay-per-use model van TX-SMART is bovendien flexibel: op het einde van elke maand betalen wij enkel voor de dagen waarop de chauffeurs de software gebruikt hebben.”

Snel overzicht
Met ORTEC en Transics wil Van Zaal Transport naar een multi-user, geïntegreerde oplossing, die hen helpt om efficiënter te plannen en alle voertuigen beter in te zetten. Merijn van Zaal: “We werken veel met deelvrachten en het is allemaal ad-hoc. Niet morgen of overmorgen, het moet allemaal vandaag. Snel overzicht is dan van groot belang.”

Werkelijke ondersteuning
Het Transport Initiatief verwelkomt Van Zaal als eerste klant in het collectieve segment. “Bijzonder was de hele korte implementatiecyclus, die ook mogelijk was dankzij de goede samenwerking met Van Zaal Transport,” aldus Sales Manager Larry Diender van ORTEC. Accountmanager Russell Senden van Transics: “Met Van Zaal Transport hebben we bewezen dat we klaar zijn om het collectief vervoersegment te bedienen: de koppeling van onze oplossingen helpt transportbedrijven om werkelijk efficiënter te werken. Wat een must is in deze competitieve markt.” Merijn van Zaal zegt hierover: “De implementatieperiode was mede kort doordat er keihard werd doorgewerkt. ’s Nachts en in de weekenden. Niets was te veel en alles kon. De betrokkenheid van de projectmensen was ongelofelijk!”

Over Van Zaal Transport
Van Zaal Transport richt zich op transport, inslag en opslag voor de siertieeltsector. Ze verzorgt vervoer tussen kwekers en (klanten op) veilingen. Daarnaast vervoert ze versproducten naar kopers in de Benelux waaronder veel tuincentra. De dienstverlening van Van Zaal Transport kenmerkt zich door een snelle afhandeling, een hoge mate van service en flexibiliteit en scherpe tarieven. Van Zaal Transport beschikt over een wagenpark van ruim 50 eigen wagens, in het seizoen uitgebreid tot 120 wagens (huur, charters). 8 planners houden zich bezig met de planning van (retour) stromen. Per jaar gaan er een miljoen karren met planten en bloemen richting de klant. www.vzt.nl.

Over Transics
Transics International NV, opgericht in 1991, ontwikkelt en commercialiseert fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector. Dankzij jarenlange ervaring, doorgedreven R&D-inspanningen en een intensieve focus op de klantennoden mag Transics zich Europees koploper noemen in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België) is Transics actief over heel Europa.
www.transics.com.

Over ORTEC 
ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. De ORTEC producten en diensten leiden tot een optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijn beheer. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1750 klanten wereldwijd, 700 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika en de Pacifische regio. Meer informatie : www.ortec.com


ORTEC lanceert nieuwe versie web cliënt en App voor personeelsplanning

ORTEC heeft haar webinterface voor ORTEC Harmony vernieuwd. Met de nieuwe web client wordt het online werken in ORTEC’s personeelsplanningsoplossing nog sneller en gebruiksvriendelijker. Met de introductie van de interface, lanceert ORTEC ook ORTEC Employee Self Service als opvolger van ORTEC Harmony WebAccess. Hiermee kunnen medewerkers vanuit thuis inloggen om zo hun rooster in te zien en (verlof)aanvragen in te dienen. Ook de module zelfroosteren is een integraal onderdeel van Employee Self Service.

Nieuw is ook de App die ORTEC ontwikkelt voor Android en iOS. De App zorgt ervoor dat medewerkers hun rooster overal kunnen inzien, kunnen ruilen met collega’s, overzicht hebben op verlofdagen en deze ook kunnen aanvragen.

ORTEC’s personeelsplanningoplossing wordt met name in de gezondheidszorg gebruikt. Meer dan de helft van de 100 grootste zorginstellingen in Nederland maakt gebruik van ORTEC’s oplossing om de efficiëntie én kwaliteit van hun personeelsinzet te verhogen. Daarnaast wordt de oplossing door zowel professionele als publieke service-organisaties gebruikt, zoals gemeente Leeuwarden en G4S.

Product Manger Wouter Luijten van ORTEC zegt over deze nieuwe ontwikkelingen: “We blijven aan de weg timmeren, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Met de nieuwe web cliënt en app, maken we een grote sprong voorwaarts en spelen we in op zowel marktontwikkelingen, als de wensen van onze klanten.”

ORTEC op Zorg en ICT 2013
Voor mensen die meer willen weten over de oplossing, is de eerstvolgende mogelijkheid de Zorg & ICT 2013 die wordt gehouden van 13 – 15 maart 2013. Op haar stand (nummer 10A0228) zal ORTEC vooral aandacht besteden aan het oppeppen van planningsprocessen door middel van haar optimalisatieoplossingen. Het thema van ORTEC is “ORTEC Optimalisatie, Het beste medicijn voor uw personeelsplanning!” Op de Zorg en ICT kunnen bezoekers met klanten van ORTEC spreken over hun ervaringen rondom implementaties.

ORTEC in de gezondheidszorg
ORTEC is de grootste gespecialiseerde aanbieder van geavanceerde softwareoplossingen en consultancydiensten voor planning in de zorg. De ORTEC producten en adviezen geven zorginstellingen meer grip op hun planning en leiden tot een optimale afstemming van vraag en aanbod. Meer dan de helft van de 100 grootste zorginstellingen in Nederland maakt gebruik van de producten en diensten van ORTEC om de efficiëntie én kwaliteit van hun personeelsinzet en zorglogistiek te verhogen.

ORTEC biedt zowel stand-alone, als ook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners (op gebied van HR, ERP, ZIS, ECD, EPD). De personeelsplanningoplossing ORTEC Harmony, belangrijk onderdeel van onze integrale planningsaanpak, wordt inmiddels gebruikt voor het opstellen van de dienstroosters van ruim 350.000 medewerkers bij meer dan 150 zorginstellingen. ORTEC heeft meer dan 1750 klanten wereldwijd, 700 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Meer informatie: www.ortec.nl en http://www.ortec.nl/industries/hc.aspx


De HRM-koppeling die in 2010 geïntroduceerd werd door het Zorg Initiatief als onderdeel van de geïntegreerde totaaloplossing voor het automatiseren van de administratieve processen rondom patiënten en medewerkers is nu als standaardkoppeling beschikbaar. De koppeling, die wordt aangeboden door AFAS Software, De Heer Software, ORTEC en Performation, bestond voorheen alleen als maatwerkoplossing.

De HRM-koppeling tussen AFAS Software, De Heer Software en ORTEC is een standaardkoppeling die bij alle zorginstellingen toepasbaar is. Personeelsgegevens worden binnen de HRM-software van AFAS eenmalig vastgelegd en zijn hierdoor snel beschikbaar in het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) en het dienstroosterplanningssysteem. Wanneer een zorginstelling een nieuwe medewerker aanmaakt in AFAS Software, zitten die gegevens na synchronisatie direct in PlanCare van De Heer Software en in Harmony van ORTEC.

Eenvoudig en veilig

De eenmalige vastlegging van gegevens voorkomt dubbel werk en levert daardoor een tijds- en kostenbesparing op. Het biedt zowel de instelling als de cliënten zekerheid en veiligheid door eenduidig gebruik van de bron. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot bepaalde dossiers. De HRM-koppeling ontlast het applicatiebeheer, doordat bijvoorbeeld de afdelingsrechten van flexmedewerkers niet meer doorgevoerd hoeven te worden. Bovendien is de toegang tot dossiers goed en veilig geregeld en wordt de administratieve last van managers tot een minimum beperkt.

Zorginstelling NOVO

NOVO, een zorginstelling in het noorden van het land die de begeleiding en opvang van mensen met een verstandelijke beperking verzorgt, maakt al gebruik van de standaardkoppeling. Volgens Everhard Sprik, stafmedewerker informatievoorziening en systeemintegratie bij NOVO, biedt de HRM-koppeling veel voordelen. “We beschikken nu altijd over een zuiver bronsysteem. De koppeling bespaart veel werk aan de beheerkant en biedt veel flexibiliteit. Processen verlopen soepeler dankzij de standaardkoppeling. Wij werken sinds november 2012 met de koppeling en het werkt vlekkeloos. Ik ben heel tevreden over de oplossing.” Meer informatie is te vinden in de whitepaper over de standaard HRM-koppeling.

Vakbeurs Zorg & ICT

Van 13 tot 15 maart 2013 is het Zorg Initiatief aanwezig op Zorg & ICT in de Jaarbeurs Utrecht (stand 10.A028) en presenteert daar de nieuwe standaard HRM-koppeling.

 

Bron: Zorginitiatief