ERP vernieuwingNederlandse ondernemingen slagen er nog onvoldoende in te profiteren van de vernieuwingen die ERP-software te bieden heeft. Onder druk van met name bezuinigingen op IT en zorg voor een stabiele ERP-omgeving, houden bedrijven in het algemeen vast aan bestaande ERP-applicaties en de verdere optimalisatie ervan. Ondernemingen kijken nog nauwelijks naar de meerwaarde die met het gebruik van innovatieve toepassingen, zoals cloudoplossingen en in-memory-technieken gerealiseerd kan worden.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de wijze waarop SAP-gebruikers omgaan met vernieuwingen die de ERP-software te bieden heeft. Van de onderzochte bedrijven geeft de helft van de ondernemingen aan dat zij niet van plan zijn om de komende jaren hun innovatieve vermogen aan te wenden om nieuwe toepassingen te gaan gebruiken. ”

“Disruptieve technologieën, zoals S/4 Hana, SAP in de Cloud en in mindere mate ook de integratie van sociale media in de ERP-systemen, worden door de onderzochte bedrijven zeker als relevant beschouwd voor het stimuleren van de noodzakelijke veranderingen binnen de onderneming”, constateert Gerben de Roest, partner bij KPMG.

De Roest:

“Toch heeft niet meer dan een handvol bedrijven een duidelijk beeld van de werkelijke waarde die deze nieuwe toepassingen hebben en de middelen die nodig zijn om ze te kunnen ondersteunen.”

Veilig stellen van eerdere investeringen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de investeringen die bedrijven de komende jaren in hun ERP-landschap zullen doen er vooral op gericht zijn om het maximale rendement uit de huidige toepassingen te halen.

De Roest:

“De nadruk ligt dus vooral op het veilig stellen van de investeringen die in het verleden zijn gedaan, terwijl er een potentieel onbenut blijft om meerwaarde uit ERP te halen. Als we kijken naar de agenda voor de komende drie tot vijf jaar dan zien we dat vooral aandacht wordt besteed aan traditionele doelstellingen, zoals het optimaliseren van het bestaande ERP-landschap en een betere beheersing van de belangrijkste data en processen in de ERP-systemen.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het voor veel bedrijven een enorme uitdaging is om een nieuwe technologie te introduceren in een grootschalige en complexe ERP-omgeving, en er om die reden afstand van te bewaren. Bovendien is de ervaring van veel bedrijven dat het realiseren van maatwerk en het integreren van systemen steeds complexer wordt. Ondernemingen hebben hier alleen al de handen vol aan. Hierdoor wordt ook de innovatie van de ERP-omgeving beperkt en daarmee het maximaal rendement van de ERP-omgeving voor de organisatie beperkt.

Het wekt dan ook geen verbazing dat 75% van de onderzochte bedrijven een her-implementatie van haar ERP-systeem heeft overwogen of zelfs heeft uitgevoerd om bestaande complexiteit te reduceren.”

Vinden van de juiste balans

Volgens De Roest is het voor de bedrijven de komende jaren de belangrijkste uitdaging om een juiste balans te vinden tussen het enerzijds optimaliseren en simplificeren van bestaande ERP- landschappen en anderzijds het op het juiste moment toepassen van nieuwe technologieën.

De Roest:

“Voor veel bedrijven zal de waarde van IT in het algemeen, en ERP in het bijzonder, worden bepaald door de timing en effectieve adoptie van de nieuwe toepassingen. Dit is niet eenvoudig en met één simpel antwoord af te doen, omdat technologische ontwikkelingen, denk hierbij aan IT megatrends zoals digitalisering, social media, big data, cloud, mobility en apps, in volle gang zijn en elkaar in rap tempo opvolgen.

ERP-software dat traditioneel de backoffice-processen ondersteunt, volgt deze IT megatrends ook waarbij de ERP-functionaliteiten worden uitgebreid ter ondersteuning van de front-office en ‘client facing’-processen. Bovendien veranderen bedrijfsmodellen van organisaties én de wijze waarop organisaties klanten en consumenten benaderen (digitalisering) ook sneller dan voorheen en moet een dergelijke keuze ook nog eens ‘sustainable’ zijn zodat hier voor het komende decennium een degelijke fundering ligt.

Mijn advies aan organisaties is om te focussen op het reduceren van complexiteit van de bestaande ERP-omgevingen, waardoor de kosten voor de ERP-operatie verlagen en er ruimte komt voor innovatie en het inpassen van nieuwe technologieën op basis van een gedegen ERP-plan. Mits juist toegepast zal de waarde van ERP voor organisaties alsmaar toenemen.”

Het onderzoek kunt u downloaden via deze pagina.

Bron: KPMG


Oud-voorzitter KPMG MKB, Jacco Oudhof, betreedt de markt voor accountancysoftware met zijn nieuwe bedrijf Dapas Software.

Oudhof zegt met zijn nieuwe bedrijf kennis op het gebied van accountancy en IT samen te brengen. Dapas biedt een combinatie software-oplossingen – accountantssuite, proces monitor en Microsoft Dynamics CRM DS – en wil daarmee accountantskantoren gaan ondersteunen.

Dapas Software werkt samen met Green Accountants voor het testen en ontwikkelen van de software, en richtte daartoe het Experience Centre op, een plek waar accountantskantoren volgens Oudhof “kunnen ervaren hoe het accountantskantoor van de toekomst eruit ziet”.

Bron: Accountant.nl


Grote ondernemingen ondervinden wereldwijd aanzienlijke problemen met het vormgeven van hun digitale strategie. Hoewel digitale innovatie de bestuursagenda van de bedrijven in het algemeen beheerst, hebben de ondernemingen moeite om hun strategie hieraan aan te passen.

Vooral het tempo waarin de digitalisering zich voltrekt en de dringende noodzaak om te innoveren maakt het voor bedrijven lastig een digitale ondernemingsstrategie te realiseren en de noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis te halen. De onderzochte bedrijven beschouwen het aantrekken van specialisten die in staat zijn big data te analyseren op dit moment als het meest nijpende probleem.

CIO Survey 2015Dit blijkt uit de CIO Survey 2015 van Harvey Nash en KPMG. Aan het onderzoek werkten wereldwijd bijna 4.000 CIO’s mee. Zo’n 75% van de onderzochte CIO’s geeft aan dat de onderneming nog niet beschikt over een digitale ondernemingsstrategie.

Twee derde van de onderzochte CIO’s verwacht dat de digitalisering de huidige bedrijfsvoering ingrijpend zal veranderen. En een meerderheid verwacht dat de gevolgen van deze disruptie binnen nu en twee jaar merkbaar zullen zijn.

Opmars Chief Digital Officer

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemingen in hun poging om een digitale strategie van de grond te krijgen er steeds vaker toe overgaan om naast de Chief Information Officer (CIO) een Chief Digital Officer (CDO) te benoemen die die digitale strategie van de onderneming voor zijn rekening neemt.

William Koot, partner bij KPMG Management Consulting:

De opmars van de Chief Digital Officer is opvallend. Het is een signaal dat de nood bij de bedrijven kennelijk hoog is, dat zij vaart willen maken met de ontwikkeling van hun digitale activiteiten en op zoek gaan naar de noodzakelijke competenties.

Overigens verschillen de verantwoordelijkheden van de CDO bij de bedrijven aanzienlijk. Bij minder dan de helft van de bedrijven heeft de CDO de volledige verantwoordelijkheid voor de digitale strategie. De overige bedrijven delen met name de CIO, de CMO en de CEO het leiderschap toe. 

Bij één op de vier bedrijven is de digitale strategie op dit moment nog het exclusieve domein van de marketingafdeling, een opvallende daling met 16% ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn organisaties met een sterke samenwerking tussen CMO en CIO zeer succesvol.”

 

Accent niet langer op kostenbeheersing

Om te voldoen in de personeelsbehoefte blijken steeds meer bedrijven een beroep te doen op mensen van buiten. De helft van de CIO’s geeft aan dat zij externen inhuren om te kunnen voorzien in de noodzakelijke vaardigheden die zij binnen de eigen onderneming ontberen.

Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash:

“De invloed van dit tekort laat zicht steeds sterker gelden. Vooral als het gaat om functies op het gebied van enterprise architecture, big data en project management. Er blijken zich verder aanzienlijke verschuivingen voor te doen in de voornaamste redenen om IT in te zetten in een organisatie.

Het verbeteren van processen en efficiency is belangrijker geworden dan kostenbeheersing. CIO’s vinden IT-projecten die geld opleveren belangrijker dan IT-projecten die geld besparen. Bijna 40% van de CIO’s kent aan het leveren van analytische informatie en business intelligence de hoogste prioriteit toe.”

Zoektocht buiten de geijkte paden

Hoewel 2015 voor veel CIO’s een jaar vol uitdagingen zal zijn, zien zij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. ’t Jong:

“Het leidt in de ogen van de CIO geen twijfel dat de digitale revolutie een realiteit is en dat zij snel zullen moeten bewegen om de kansen te verzilveren die zich aandienen. Maar waar nieuwe kansen zich aandienen, heeft de CIO ook te maken met een aantal bekende obstakels uit het verleden. Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn nieuwe vaardigheden essentieel. De CIO die voorop loopt zoekt dat ook buiten de geijkte paden om nieuw talent in te lijven, paden die soms buiten de traditionele IT-afdelingen liggen.”

Een digitale versie van het onderzoek kunt u aanvragen via deze link.

Bron: KPMG/Harvey Nash


Crimsonwing Crimsonwing is gespecialiseerd in Microsoft-oplossingen op het gebied van ERP, CRM en e-commerce.

Als de aandeelhouders van Crimsonwing instemmen met het bod ontstaat KPMG Crimsonwing, een joint venture van de KPMG-praktijken in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Malta. Crimsonwing’s oprichter David Walsh zal leiding geven aan het samenwerkingsverband, waarin de huidige Microsoft Dynamics teams van KPMG in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en de huidige werknemers van Crimsonwing vertegenwoordigd zullen zijn. Crimsonwing telt op dit moment 350 werknemers, die vanuit kantoren in Hilversum, Valkenswaard, Londen en Marsa (Malta) opereren. Vanuit de Nederlandse KPMG-praktijk zal een twintigtal professionals zich aansluiten bij het nieuwe samenwerkingsverband.

Erik Schut, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor de managementconsulting-praktijk:

‘De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap in de groei van onze ERP- en CRM-dienstverlening. ‘Ondernemingen zijn in toenemende mate op zoek naar Microsoft Dynamics gedreven oplossingen om het maximale rendement uit hun bedrijfsvoering te halen. De vraag naar deze oplossingen groeit en dat betekent dat wij mee willen. Daarop baseren wij onze strategie. De mogelijke overname van Crimsonwing stelt ons in staat in deze vraag te voldoen. De overname is bovendien een logisch vervolg op de investeringen die wij in het verleden in het ERP-domein hebben gedaan. De combinatie van Crimsonwing met onze eigen Dynamics adviespraktijk maakt ons in één keer tot de grootste speler in onze markt in Europa als het om Microsoft Dynamics gaat en stelt KPMG in staat om, gebruikmakend van de Malteser near-shore capaciteit in heel Europa de dienstverlening op het gebied van ERP, CRM en e-commerce versneld in te voeren. Voor de bestaande klanten van Crimsonwing betekent de overname dat wij hen kunnen bijstaan in de groeiende vraag naar bredere zakelijke dienstverlening en de behoefte aan een groter internationaal bereik, waardoor in een groot aantal landen implementaties kunnen worden ondersteund.’

Bron: Accountancynieuws