WT+LOGO+BEFRANK+2+REGELS+FCjpgKlanten van AFAS Software kunnen sinds kort gebruik maken van een koppeling met online pensioenuitvoerder BeFrank. Door deze koppeling is het niet meer nodig om mutaties in de personeelsbestanden handmatig door te geven, want dit proces kan volledig geautomatiseerd doorlopen worden. Omdat de aanlevering parallel loopt aan de loonaangifte, vermindert bovendien de kans op te late aanlevering.

Administratief gemak

De gerealiseerde koppeling heeft betrekking op de HRM en Payroll software van AFAS en de pensioenadministratie van BeFrank. Hierdoor kunnen klanten van AFAS hun wijzigingen in salaris- en personeelsbestand geautomatiseerd doorgeven aan BeFrank. Dit levert werkgevers veel administratief gemak op en het proces is veel minder foutgevoelig. Tijdens de pilotfase is de koppeling uitgebreid getest door de gezamenlijke klanten Fletcher Hotels en ANVA. Ook AFAS zelf maakt al ruime tijd met succes gebruik van de koppeling tussen beide systemen.

BeFrank heeft de ambitie eind 2015 de helft van al haar mutaties via automatische systeemkoppelingen te verwerken.

Klanten van AFAS kunnen op de website van BeFrank controleren of een koppeling voor hen zinvol is. Zij kunnen ook contact opnemen met BeFrank om de mogelijkheid van een koppeling te bespreken.

Bron: AFAS Software/BeFrank


Exact SoftwareExact Online is het eerste online boekhoudprogramma in Nederland waarvoor een bankkoppeling bestaat met ING. Deze nieuwe koppeling zorgt ervoor dat bij- en afschrijvingen op Mijn ING Zakelijk iedere dag automatisch online verwerkt worden in de boekhouding van ondernemers. Hierdoor is de administratie up-to-date en besparen ondernemers veel tijd en moeite, omdat handmatig importeren en exporteren van bankafschriften niet langer nodig is.

Marcel van de Sandt, Product Marketing Director bij Exact:

“Tijdens de innovatiepanels, die we regelmatig organiseren met ondernemers en accountants, kwam de grote behoefte naar de koppeling met ING regelmatig ter sprake. Niet alleen vanwege het tijdsvoordeel dat de koppeling geeft, ook omdat het risico van foutieve of dubbele boekingen afneemt. Daarnaast verloopt de samenwerking tussen ondernemer en accountant beter, omdat de accountant beter op de hoogte is van de financiële transacties van zijn klant. We zijn dan ook erg trots dat we als eerste softwareleverancier onze gebruikers deze bankkoppeling met ING kunnen aanbieden.”

Hoe werkt het?
Naast het automatisch inlezen van bankgegevens, is het later mogelijk betaalopdrachten vanuit Exact Online naar Mijn ING Zakelijk te versturen waar ze worden klaargezet voor betaling. De enige handeling die dan nog vereist is, is het vrijgeven van de betalingen via het gebruikelijke proces. Hierdoor hebben zowel ondernemers als accountants altijd inzicht in de financiële situatie van de onderneming. De bankkoppeling met ING is per direct beschikbaar voor gebruikers van Exact Online. Na de eerste positieve testresultaten met Exact is ING ook voornemens om later dit jaar ook de koppeling met andere grote softwareleveranciers van online boekhouden te realiseren.

Bron: Exact


AFAS Software en FWG, specialist op het gebied van functiewaardering in de gezondheidszorg, hebben recentelijk een koppeling gelanceerd. Voor instellingen die zowel met FWG als met AFAS Software werken, biedt de gecertificeerde koppeling een oplossing voor het huidige gebrek aan controle op de functiewaardering en het loongebouw in de zorgsector.

De koppeling maakt een einde aan de situatie waarbij de controle op de juiste inschaling van medewerkers niet goed functioneert door een gebrek aan samenhang tussen functiehuis en loongebouw. Wanneer de inschaling van een medewerker afwijkt van het ‘normale patroon’ bestaat er nog geen automatisch signaal dat deze afwijking onder de aandacht brengt. Instellingen hebben daardoor nu regelmatig te maken met dubbele invoer, waardoor de kans op fouten aanzienlijk toeneemt.

Efficiency

De FWG-koppeling maakt aan deze situatie een einde. De koppeling zet de gegevens van FWG 3.0 automatisch door naar de software van AFAS; de automatische signaleringen bieden de managers optimale controlemogelijkheden. De koppeling maakt dubbele handelingen en extra handmatige invoer overbodig. Dat scheelt tijd en reduceert de kans op fouten.

Functiehuis en loongebouw

“Het functiehuis en loongebouw zijn door deze koppeling met elkaar verbonden”, zegt Sander Kleiweg, manager Shared Service Center van FWG. “Daardoor kun je in kaart brengen waar de verschillen zitten en kun je beginnen dit voorheen grijze gebied helder te krijgen en zelfs de effecten berekenen van een andere indeling. Met deze koppeling ontzorgen we de klant en beiden we hem inzicht in zijn personeelsbeleid. Ik verwacht dat de klanten van FWG en AFAS Software veel voordeel zullen hebben van deze koppeling.”


De HRM-koppeling die in 2010 geïntroduceerd werd door het Zorg Initiatief als onderdeel van de geïntegreerde totaaloplossing voor het automatiseren van de administratieve processen rondom patiënten en medewerkers is nu als standaardkoppeling beschikbaar. De koppeling, die wordt aangeboden door AFAS Software, De Heer Software, ORTEC en Performation, bestond voorheen alleen als maatwerkoplossing.

De HRM-koppeling tussen AFAS Software, De Heer Software en ORTEC is een standaardkoppeling die bij alle zorginstellingen toepasbaar is. Personeelsgegevens worden binnen de HRM-software van AFAS eenmalig vastgelegd en zijn hierdoor snel beschikbaar in het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) en het dienstroosterplanningssysteem. Wanneer een zorginstelling een nieuwe medewerker aanmaakt in AFAS Software, zitten die gegevens na synchronisatie direct in PlanCare van De Heer Software en in Harmony van ORTEC.

Eenvoudig en veilig

De eenmalige vastlegging van gegevens voorkomt dubbel werk en levert daardoor een tijds- en kostenbesparing op. Het biedt zowel de instelling als de cliënten zekerheid en veiligheid door eenduidig gebruik van de bron. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot bepaalde dossiers. De HRM-koppeling ontlast het applicatiebeheer, doordat bijvoorbeeld de afdelingsrechten van flexmedewerkers niet meer doorgevoerd hoeven te worden. Bovendien is de toegang tot dossiers goed en veilig geregeld en wordt de administratieve last van managers tot een minimum beperkt.

Zorginstelling NOVO

NOVO, een zorginstelling in het noorden van het land die de begeleiding en opvang van mensen met een verstandelijke beperking verzorgt, maakt al gebruik van de standaardkoppeling. Volgens Everhard Sprik, stafmedewerker informatievoorziening en systeemintegratie bij NOVO, biedt de HRM-koppeling veel voordelen. “We beschikken nu altijd over een zuiver bronsysteem. De koppeling bespaart veel werk aan de beheerkant en biedt veel flexibiliteit. Processen verlopen soepeler dankzij de standaardkoppeling. Wij werken sinds november 2012 met de koppeling en het werkt vlekkeloos. Ik ben heel tevreden over de oplossing.” Meer informatie is te vinden in de whitepaper over de standaard HRM-koppeling.

Vakbeurs Zorg & ICT

Van 13 tot 15 maart 2013 is het Zorg Initiatief aanwezig op Zorg & ICT in de Jaarbeurs Utrecht (stand 10.A028) en presenteert daar de nieuwe standaard HRM-koppeling.

 

Bron: Zorginitiatief


CEDIN uit Drachten heeft als eerste instelling een interface laten realiseren tussen het al langer in gebruik zijnde QX2 van AllSolutions en de verkozen service voor de declaratie van de DBC’s-GGZ en aanlevering ROM-SBG: Careweb.

Edwin Stegeman van CEDIN: ‘binnen onze instelling is QX2 goed ingebed. We maken al enkele jaren gebruik van alle componenten rond Finance, Projecten, dossiers registratie (leerling en EPD’s) agendavoering, HR, etc. Natuurlijk hebben wij de interne en externe communicatie met onze cliënten, relaties en leveranciers ook met deze oplossing ingericht. Kortom de extended enterprise is hiermee ingevuld. Het kennisdelen via onze website, extranet en intranet, maakt dat we snel en makkelijk onze cliënten op de hoogte kunnen houden van de veranderingen in zowel de zorg als ook de andere ontwikkelingen erom heen. Door het besluit om ook behandeling voor ernstige dyslexie aan te bieden, ontstond voor onze leverancier AllSolutions de situatie dat ze een oplossing moesten aanbieden, welke in ieder geval voor de behandelaren geen merkbaar effect zou hebben op hun dagelijkse registratie-werkzaamheden.’

Dion van Bladel, AllSolutions: ‘Cedin maakt gebruik van AllSolutions QX2 welke standaard is voorzien van Onderwijsadvies specifieke functionaliteit. Waar wij niet in voorzien is declaratie van DBC’s-GGZ via Vecozo. Die functionaliteit konden we zelf ontwikkelen, maar de achterstand op bestaande aanbieders is groot. Die weg zijn we niet opgegaan. We hebben gezocht naar een partner die onze visie deelt op ICT in de zorg en zo zijn we bij Careweb van 12Care uitgekomen.

Qruun Schram, 12Care: ‘Koppelen met andere pakketten past binnen onze visie, maar we stellen daarbij wel eisen aan de partner. We hebben veel geleerd van eerdere projecten. AllSolutions deelt een aantal eigenschappen met Careweb die vertrouwen geven voor een langdurige samenwerking welke ‘sustainable’ toegevoegde waarde aan klanten kan bieden. Zo zijn beide pakketten 100% webbased, multitenant SaaS oplossingen. Beide ontwikkelteams werken in JAVA en op basis van webstandaarden en streven de hoogste kwaliteit op langere termijn na.

De gerealiseerde koppeling betreft een SOAP-service welke als publieke API door 12Care beschikbaar is gesteld. 12Care en AllSolutions mikken in eerste instantie op gebruikers van QX2 in het onderwijsadvies- en dyslexieveld, waaronder de deelnemers binnen ONL.

Dion van Bladel: ‘het initiatief voor de samenwerking is ontstaan doordat een aantal bestaande klanten van AllSolutions hun visie op de toekomst zien van hun bedrijfstak hebben gedeeld. AllSolutions heeft samen met haar klanten uit het Onderwijsadvies een onderzoek gedaan welke functionaliteit gewenst is. Na dit onderzoek bleek dat de onze klanten de dossierregistratie van zowel leerlingbegeleiding als ook DBC-GGZ registratie binnen QX2 moest komen te liggen. Declaratie zou via een derde partij gekoppeld moeten worden. Nadat de klanten een eigen onderzoek hebben uitgevoerd kwamen ze op Careweb van 12Care uit. Careweb sluit heel goed aan op de toekomst visie van onze klanten en van onszelf. Daarnaast is Careweb een bewezen oplossing in deze markt. Om die reden investeren wij met vertrouwen in de samenwerking met Careweb en is ons er alles aan gelegen om bij zowel Cedin als de CED groep een perfect werkende QX2 koppeling met Careweb te realiseren. Uiteindelijk twijfelen wij er niet aan dat meer spelers binnen Onderwijsadvies de overstap zullen maken.

Edwin Stegeman: ‘Dat zou voor ons goed nieuws zijn, omdat meer draagvlak altijd voordeel meebrengt. Je kunt dan samen verder investeren in vervolgwensen, want die zullen er zonder meer zijn. Zo zijn we nu al bezig met de koppeling via QX2 naar de SBG-ROM module van Careweb en onderzoeken we hoe we de COV-check welke in Careweb beschikbaar is, naar voren te halen in QX2. Nu is er al grote winst omdat de hulpverleners maar in 1 applicatie hoeven te registreren. De backoffice voert nu ook nog handelingen uit in Careweb: als we dat verder kunnen terugbrengen, misschien wel tot nul, dan trekken we onze nu al 90% tevredenheid zonder meer door naar 100%. Het doet goed om te ervaren dat je in een respectvolle, constructieve samenwerking met twee softwareleveranciers zoveel toegevoegde waarde kunt realiseren.

Bron: 12care (persbericht)