Deltagoot: innovatie anno 2015Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Toepassing van ICT wordt daarbij steeds belangrijker. Daarom komt de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro speciaal beschikbaar voor ICT-onderzoek en innovatie. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) draagt 7 miljoen euro bij, TNO 12 miljoen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 20 miljoen euro. Dit maakten minister Kamp van EZ en staatssecretaris Dekker van OCW maandag 5 oktober bekend in Delft, tijdens de ondertekening van de innovatiecontracten voor 2016 en 2017. Minister Kamp en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) openen bij Deltares de Deltagoot, een nieuw innovatief centrum dat onderzoekt wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of golfbrekers. Schultz trekt voor deze en andere innovatieve projecten in de Topsector Water de komende twee jaar ruim 46 miljoen euro uit.

Om ICT en innovatie op verschillende terreinen verder aan te jagen wordt een consortium opgericht van bedrijven, kennisinstellingen en overheden dat zich richt op de toepassing van big data -de verzamelnaam voor grote hoeveelheid digitale informatie- op het gebied van energie, zorg, veiligheid en smart industry. Tevens wil het consortium meer ICT-specialisten opleiden op het gebied van cyber security en big data. Hierbij wordt samengewerkt met hogescholen en universiteiten.

Minister Kamp:

“Nederland is onlangs gestegen van plek 8 naar plek 5 op de ranglijst van meest concurrerende economieen ter wereld. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden hebben samen gebouwd aan deze ijzersterke uitgangspositie. Nederland is nu een van de meest innovatieve landen ter wereld, mede dankzij een sterke ICT-infrastructuur. Om concurrerend te blijven, is ICT onmisbaar geworden. Het speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Door extra in te zetten op ICT versterken we het fundament voor verdere economische groei en zorgen we voor meer werkgelegenheid.”

Staatssecretaris Dekker:

“De uitdagingen waar we in de toekomst voor staan, ook op ICT gebied, worden steeds complexer. Oplossingen vinden we niet als wetenschappers, bedrijven of de overheid elk met de deur dicht gaan bedenken hoe we die problemen het hoofd kunnen bieden. We hebben elkaar daar hard bij nodig, daarom is deze investering in de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven zo belangrijk.”

De Deltagoot biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar waterveiligheid, tsunami’s en natuurlijke oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering. Minister Schultz:

“De Deltagoot laat zien dat we alles in huis hebben om de proeftuin van de wereld te zijn. We slaan twee vliegen in een klap. We lopen voorop met innovatieve oplossingen om onze eigen watervraagstukken op te lossen. En de kennis die we opdoen, kunnen we weer aanbieden in andere landen.”

In 2014 is door overheden, kennisinstellingen en bedrijven, voor 814 miljoen euro gezamenlijk geinvesteerd in 3500 innovatieprojecten. 359 miljoen daarvan kwam van private partijen. Hiermee is de kabinetsdoelstelling dat in 2015, 500 miljoen euro moest omgaan in publiek private samenwerking, waarvan 40% privaat, gehaald.

De innovatiecontracten voor 2016 en 2017 worden dit jaar voor de derde keer afgesloten. Ze hebben een waarde van 4,2 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro voor rekening komt van het bedrijfsleven.

In het innovatiecontract maken ondernemingen en onderzoeksinstellingen afspraken over samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Hiermee dragen zij bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en aan de concurrentiekracht van Nederland. In dit overzicht staan de bijdragen per Topsector voor 2016 en 2017.

Bron: Nieuwsbank

 


GovUnitedHet samenwerkingsverband GovUnited stopt ermee in oktober 2016. De zich dan aandienende nieuwe aanbesteding van een gezamenlijke front- en midofficesuite voor gemeenten komt er niet. De deelnemende gemeenten pakken de samenwerking liever regionaal op.

Roerig bestaan
GovUnited is een samenwerkingsverband van (nu nog) 15 gemeenten die verspreid zijn over Nederland. Uitgangspunt voor het verband was steeds gezamenlijke aanbesteding en regie over de ontwikkeling van moderne gemeentelijke software. Het verband heeft de afgelopen acht jaar een roerig bestaan geleid waarin de grenzen van de gezamenlijkheid in gemeentelijke ICT (en het zaakgericht werken) zijn verkend. Eerst onder de vleugels van ICTU (BZK) en leverancier Logica, de laatste twee jaar als zelfstandige stichting, met leverancier Green Valley.
Liever regionaal
Geld en afstanden blijken twee factoren te zijn die nu meespelen. GovUnited-gemeenten zien momenteel meer in ‘ beleidsvrijheid om eventueel in regionale setting nadere besluitvorming in te leiden in plaats van zich te verbinden aan een nieuwe contractperiode via GovUnited’, aldus het persbericht. Daarbij is de kern van het GovUnited-systeem – het zogeheten zaaksysteem – op de softwaremarkt ook een stuk goedkoper geworden, zodat met een moeizame gezamenlijke landelijke aanbesteding minder kosten zijn te besparen.

Rustig stoppen
Bestuursvoorzitter Erwin Koenen van GovUnited wil het stoppen geen zwaar besluit noemen. ‘Als je constateert dat de meerwaarde er op termijn niet meer is, moet je op tijd je conclusie trekken en rustig de tijd nemen om ermee te stoppen.’ Hij benadrukt de belangrijke rol die GovUnited heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het concept ‘zaaksysteem’. ‘We hebben belangrijk pionierswerk gedaan.’

Sociaal domein

In zijn eigen gemeente Werkendam ziet Koenen ook dat er samen met buurgemeenten wordt gekeken hoe er verder aan de inzet van gezamenlijke ICT-systemen kan worden gewerkt. Een belangrijke factor vormen daarbij de decentralisaties.

‘Die dwingen gemeenten al tot regionale samenwerking. Dan moet de software ook op elkaar aansluiten.’

Koenen denkt dat er zeker gemeenten zullen zijn die na oktober 2016 met de software van GovUnited zullen doorgaan.

Dat zullen ze individueel met de leverancier moeten regelen of in een ander collectief of regionaal verband. Een aantal gemeenten staat zeker niet te trappelen om naar een ander systeem te migreren.’

Financiën gezond

Tot oktober 2016 zijn de financiën gezond, meldt GovUnited. De begroting is gebaseerd op de huidige contractverplichtingen van deelnemende gemeenten richting de Stichting GovUnited en leverancier Green Valley. De huidige 15 deelnemende gemeenten zijn: Aa en Hunze, Berkelland, Hilversum, Middelburg, Rheden, Renkum, Steenwijkerland, Terneuzen, Teylingen, Uithoorn, Utrecht, Werkendam, Westerveld, Winterswijk en Zutphen. Zij hebben nu voldoende tijd om voor het aflopen van de zogeheten ANDEZ3/GU1-samenwerkingsovereenkomst met Green Valley hun eigen plan te trekken.

 

Bron: Binnenlands Bestuur


In 2014 zullen de bestedingen aan Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) naar verwachting met 2,1 procent groeien. Software en cloud-gerelateerde hardware zijn de grote aanjagers, met groeiverwachtingen van ruim 5 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers voor 2014 die branchevereniging Nederland ICT vandaag publiceert.

Cloud groeit snel
De grootste uitschieters zijn de clouddiensten die groeipercentages van tientallen procenten tonen. In 2014 zet de verschuiving naar hosted en private en public clouddiensten door. Voor Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS) wordt volgens onderzoek van partner Keala Consultancy groei verwacht van tussen de 25 en 50 procent. Het toenemende belang van clouddiensten zal zorgen voor toename van bestedingen aan netwerkapparatuur en opslag met respectievelijk 6,7 en 4,9 procent.

Groei tabletmarkt zet door
De markt voor printers, copiers en scanners heeft het onverminderd zwaar met een verwachte krimp van 3,2 procent. Voor de andere hardwarebestedingen verwacht Nederland ICT een groei van 3,8 procent. Groeiende bestedingen aan tablets en smartphones compenseren hier de dalende verkopen van laptops en desktops. Ook de bestedingen aan netwerkapparatuur stijgen en in toenemende mate verkiezen bedrijven de cloud boven systemen in eigen huis.

De telecombestedingen groeien vrijwel niet (0,2 procent). Bestedingen aan vaste en mobiele telefonie dalen, terwijl vaste en mobiele datadiensten een lichte groei vertonen. De nieuwe productgroep wearable technology wordt dit jaar voor het eerst zichtbaar in de marktcijfers. De bestedingen aan apparatuur zoals smartwatches en smart glasses worden in 2014 geraamd op een bescheiden 30 miljoen euro.

Diensten
De markt voor dienstverlening groeit naar verwachting licht in 2014. Dit komt door een bestedingsgroei van diensten ten behoeve van functioneel beheer en een groei van het segment technisch onderhoud en ondersteuning.

 

Groei in 2014
Totaal ICT-bestedingen in Nederland  + 2,1%
Hardware (o.a. servers, systemen, tablets) 3,8%
Networking equipment 6,7%
Backoffice equipment (storage) 4,9%
Office equipment (o.a. printers, copiers) -3,2%
Software 5,3%
Diensten 0,6%
Telecom 0,2%


ICT-bestedingen in Nederland – groeiverwachtingen 2014

 

Bron: NederlandICT


Bron: DFTHet Veldhovense Simac voelt de crisis, maar deze speelt het technologiebedrijf tegelijkertijd in de kaart. Dat zegt Eric van Schagen, Simacs topman. „Onze concurrenten hebben het vizier momenteel te veel op de financiën gericht, bijvoorbeeld door in het personeelsbestand te snijden. Wij investeren juist en winnen marktaandeel.” Van Schagen zet in op cloud computing, en hoopt daaruit nieuwe opdrachten binnen te halen.

Cloud computing is het toegankelijk maken van data, computerkracht en online diensten via het internet, zodat deze niet aan een bepaalde pc of laptop gebonden zijn. „In 2012 zijn we bezig geweest om een aantal werknemers te specialiseren in deze clouddiensten, waar steeds vaker vraag naar is. Dat zorgde voor extra personeelskosten, maar moet zich later terugbetalen”, stelt Van Schagen. „In relatieve zin stegen de personeelskosten ook vanwege de margedruk waar we mee te kampen hebben.”

Vorig jaar waren er bij Simac gemiddeld 939 vaste medewerkers in dienst, een jaar eerder waren dat er 841. „We zien de crisis als kans om te investeren. Neem de cloud. Simac is niet het enige bedrijf dat daarop inzet, maar concurrenten zien dit vooral als een gestandaardiseerd proces. Terwijl zo’n systeem voor bijvoorbeeld een mediabedrijf heel anders ingericht zou moeten zijn dan voor uitvaartverzorger Dela.”

Groeien

De naam Dela is hier niet toevallig gekozen: het is de eerste grote klant voor de ’cloud-activiteiten’ van Simac en het contract zal volgens Van Schagen miljoenen euro’s per jaar opleveren. „We hebben ook kleinere klanten in die tak.”

Simac, actief in de Benelux, wil de komende jaren zijn activiteiten in gezondheidszorg uitbreiden, en wil ook groeien in onderwijs. Van Schagen: „Er is een groeiende behoefte technologische zaken uit te besteden, mede door het grote belang van betrouwbare technologie. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg, waarbij contact wordt gehouden via een beeldscherm, en zorgverlening via internet. Maar ook aan it-systemen in ziekenhuizen.”

Kleinschalig

Het bedrijf zegt voordeel te hebben van het kleinschalige karakter, in vergelijking met concurrenten als KPN en Capgemini. In de retailsector is Simac volgens Van Schagen een top 3-speler, het verzorgt bijvoorbeeld kassasoftware. Jumbo is een belangrijke klant, met honderden winkels. In 2012 zag Simac de nettowinst afnemen naar €3,1 miljoen, bij een gestegen omzet naar €167,3 miljoen. Van Schagen is al lang het gezicht van het bedrijf.

In 1989 werd hij mededirecteur naast zijn vader Mac, die het bedrijf in 1971 oprichtte. De in 2010 overleden Mac van Schagen werkte ooit bij Philips en startte daarna vanuit zijn slaapkamer als vertegenwoordiger van het Amerikaanse Singer Instrumentation. In combinatie met zijn voornaam kwam hij tot de naam Simac.


AMSTERDAM – Eurocommissaris Neelie Kroes wil dat meer mensen aan het werk komen in de Europese technologiesector.

Volgens Kroes staan er 700.000 banen open, maar zijn er onvoldoende mensen met de kennis en training om ze uit te voeren.

Daarom roept de Europese Commissie tijdens het World Economic Forum in Davos bedrijven, overheden en scholen op om meer mensen op te leiden voor ‘digitale banen’.

Ondanks de crisis zijn er elk jaar 3 procent meer banen in de technologie zijn bijgekomen, zegt Kroes in een verklaring. Maar ze waarschuwt voor een ‘digitale vaardigheidskloof’: “We hebben gezamenlijke actie van overheden en bedrijven nodig om die kloof te overbruggen.”

 

Bedrijven

De Commissie werkt samen met bedrijven als Nokia, HP en Cisco om mensen op te leiden voor banen in de technologie. Zij zullen meer arbeidsplaatsen en stages creëren, startups financieren en gratis online cursussen aanbieden.

Ook wil de Commissie de lessen op scholen en universiteiten verbeteren, en meer flexibiliteit in de arbeidsmarkt creëren.

“De ICT-sector is de ruggengraat van de Europese economie. Samen kunnen we een verloren generatie en een gebrek aan concurrentie vanuit Europa voorkomen”, aldus Kroes.

Bron: nu.nl