Marktleider in schone opslag gaat naar de cloud om HR te transformeren

Workday, Inc. (NYSE: WDAY),leverancier van enterprise cloud applicaties voor finance en human resources, kondigt vandaag aan dat Royal Vopak, de wereldwijd opererende tankterminal operator, heeft gekozen voor de Human Capital Management (HCM) oplossing van Workday. Met Workday beschikt Royal Vopak over een modern, cloud-gebaseerd HR systeem dat helpt bij het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en extra zichtbaarheid biedt in de organisatie om betere besluitvorming in het bedrijf te realiseren. Met 6.000 werknemers verspreid over 24 landen, beheert Royal Vopak een wereldwijd netwerk van terminals voor de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Het bedrijf had geen uniform HR systeem en was op zoek naar een eenduidige, eenvoudig te gebruiken applicatie waarmee het management en de werknemers onafhankelijk van hun locatie wereldwijd kunnen beschikken over de juiste informatie. Een systeem dat ook in staat is om de toekomstige groei te ondersteunen.

Met Workday verwacht Royal Vopak:

  • over een enkelvoudig, betrouwbaar cloud systeem te beschikken dat ondersteuning biedt aan cruciale HR processen en zorgt voor een reducering van de tijd die wordt besteed aan handmatige, administratieve taken.
  • de planning van arbeidskrachten te verbeteren met behulp van realtime analyses en verslaglegging waardoor managers worden voorzien van robuuste, betrouwbare gegevens over hun werknemers en teams, en waardoor bedrijfsleiders een helder inzicht krijgen in het totale personeelsbestand.
  • betere inzicht te krijgen teneinde haar beste medewerkers te kunnen behouden met de mogelijkheid om vanuit één systeem het volledige arbeidsverleden te traceren en beheren.
  • dure en tijdsintensieve upgrades, waarmee legacy systemen worden geassocieerd, te vermijden door het benutten van de continue innovatie van Workday’s ontwikkeling in een single codeline die wordt geleverd vanuit de cloud.

Leo Brand, chief information officer:

“Royal Vopak richt zich op het leveren van kwaliteit binnen onze dagelijkse activiteiten en op het bieden van de beste ervaring voor onze klanten en werknemers. We hebben Workday HCM geselecteerd omdat het zich onderscheidde van andere technologieën en het allerbeste HR systeem levert waarmee we onze bedrijfsvoering kunnen standaardiseren en vereenvoudigen. Dit resulteert in het reduceren van de handmatige, tijdsintensieve HR processen, zodat onze medewerkers zich kunnen concentreren op activiteiten die de groei stimuleren.”

ChanoFernandez, president, EMEA & APJ, Workday:

“Het is cruciaal voor snel groeiende organisaties om een uniform, mondiale blik te hebben op HR informatie om het volledige potentieel van hun teams te benutten. Steeds meer organisaties zoals Royal Vopak begrijpen dit en verplaatsen HR naar de cloud met Workday. Zo geven ze hun werknemers de vrijheid om effectiever te zijn, en de concurrerende voorsprong van het bedrijf in de markt verder te helpen uitbouwen.”

Bron: Workday


Financieel dienstverlener Atradius heeft zijn verouderde Peoplesoft-applicaties vervangen door modules uit de Oracle Human Capital Management Cloud. Het gaat om applicaties voor workforce- en talentmanagement. De software wordt ingezet in alle 35 landen waar Atradius actief is en omvat de administratie voor personeelszaken van alle ruim 3500 medewerkers van de financieel dienstverlener.

De module voor talentmanagement bevat performance management-functionaliteiten die specifiek zijn toegespitst op het beloningenbeleid in de financiële sector. De software is geïmplementeerd door de Dordrechtse Oracle-partner Profource.

Atradius hoopt met de nieuwe hr-applicaties zijn hr-processen te moderniseren en de kosten voor programmatuur te verminderen. De applicaties bevatten ook toepassingen voor business intelligence. Daarmee kan de financieel dienstverlener allerlei analyses uitvoeren op gegevens uit de personeelsadministratie. De apps kunnen via de mobiele telefoon worden gebruikt.

De implementatie nam zes maanden in beslag en is volgens betrokken partijen binnen tijd en budget afgerond. Oracle-partner Profource heeft het mogelijk gemaakt om vanaf één centrale server in te loggen in de cloud en on-premise via single sign-on. Dat proces loopt via Oracle Identity Management. ‘De organisatie begint met twee modules, maar de eerste plannen voor uitbreiding zijn al gemaakt’, voegt Henry Barenholz, senior director HCM Leader Benelux & Nordics van Oracle toe.
Bron: Computable


Bron: Tangramsoftware

’s Heeren Loo, ondersteuner voor mensen met een verstandelijke beperking, kiest voor de HR-software van Tangram. De oplossing ondersteunt op integrale wijze het proces van in-, door- en uitstroom van (potentiële) medewerkers. ’s Heeren Loo maakt de keuze voor Tangram om de externe en interne arbeidsmarkt optimaal te matchen vanuit één systeem, en maakt hiermee een efficiëntie- en professionaliseringsslag.
De totaaloplossing van Tangram biedt ’s Heeren Loo overzicht van en inzicht in zowel bestaande en toekomstige vacatures als alle interne- en externe kandidaten. ’s Heeren Loo biedt in bijna heel Nederland zorg aan en heeft ruim 800 locaties en 14.000 werknemers. De HR-afdeling vervult jaarlijks 1.400 vacatures en verwerkt 18.000 sollicitaties. Door het in-, door- en uitstroomproces te integreren is ’s Heeren Loo in staat om de kandidaten beter te bedienen en een ideale match te realiseren. Geautomatiseerd wordt rekening gehouden met aspecten als opleiding, diplomering en voorrangsposities, waardoor doorstroom in de organisatie wordt bevorderd.
Het gebruiksvriendelijke karakter van de software zorgt voor een snelle en effectieve afhandeling van de sollicitaties. In de oplossing kunnen bovendien trajecten worden toegevoegd aan medewerkers, waarmee HR-professionals kandidaten actief kunnen begeleiden naar ander werk binnen of buiten de organisatie. Een correcte en complete dossieropbouw is hiermee gewaarborgd.
“De software helpt ons het in-, door- en uitstroomproces goed te stroomlijnen”, aldus Elwy Duijvestijn, teammanager personeelsondersteuning bij ’s Heeren Loo. “Sinds 2004 werkten we al met de recruitment software van Tangram. Door de uitbreiding kunnen we nu onze huidige en toekomstige personeelsplanning goed overzien. Bovendien zorgt het ervoor dat we de kansen van de interne arbeidsmarkt niet over het hoofd zien. De keuze sluit dan ook goed aan bij ons thema van 2013: Vitaal aan het werk.”
Maurice Meesters, algemeen directeur van Tangram: “Als werkgever en als HRM’er wil je een optimaal rendement realiseren uit je volledige personeelsbestand. Alleen met goed overzicht van interne en externe kandidaten en vacatures, en een goede samenwerking tussen recruiters en mobiliteitsadviseurs, kun je snel en adequaat reageren om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door in-, door- en uitstroom als geïntegreerd proces in te richten, kun je het maximale uit je HR-beleid halen.”