In oktober 2013 is onze opdrachtgever – een organisatie gericht op het onderzoeken, behandelen, ondersteunen en onderwijzen van iedereen die moeite heeft met spreken of horen – een software selectie project gestart voor het vervangen van de huidige financiële en HRM oplossingen. Na diverse workshops is een Programma van Eisen opgesteld en zijn via een Europese aanbesteding software leveranciers uitgenodigd om hierop in te schrijven. Uiteindelijk zijn na afloop van deze fase drie leveranciers uitgenodigd een uitgebreide demo te verzorgen, aan de hand van het opgestelde demoscript.

Exact Software

Gunningsbesluit

Op basis van alle verzamelde input heeft de selectiecommissie het Bestuur geadviseerd om voor deze aanbesteding met Exact Software over te gaan tot het vormen van een contract. Conform dit advies heeft het Bestuur besloten.

Motivering

De selectiecommissie is tot haar oordeel gekomen door het toebedelen van scores aan de inschrijvingen, conform de in de aanbesteding beschreven gunningscriteria:

  1. Kwaliteit (40%)
  2. Prijzen en tarieven (30%)
  3. Demonstratie (30%)

Alle punten zijn conform de wegingsfactoren verwerkt, hetgeen geleid heeft tot het advies én besluit om tot contractvorming over te gaan met Exact Software. Hoewel de partijen bijzonder dicht bij elkaar eindigen – qua functionaliteiten -, heeft de selectiecommissie in de aanpak en openstelling van Exact Software dé partner herkend, die hen in goede harmonie kan leiden naar een optimale implementatie van de financiële en HRM/Payroll software. Exact werkt primair vanuit een partnership en stelt de klantbehoefte centraal, waarbij de andere leveranciers meer vanuit de kracht van de oplossing acteren.

 

[teaser align=”alignleft” style=”boxed” title=”Wilt u weten hoe uw software selectie project ook succesvol uitgevoerd kan worden?” button_title=”Vraag vrijblijvend meer informatie aan!” button_link=”http://www.itmatchmaker.nl/contact-3″ new_tab=”yes”]

[/teaser]


TNO heeft na een aanbestedingsprocedure besloten de SAP-applicatie en de onderliggende infrastructuur uit te besteden aan Capgemini. Het onderzoeksinstituut zegt dat te doen om redenen van bedrijfszekerheid, continuïteit en voordelen van schaalgrootte. Vijf SAP-beheerders van TNO gaan over naar Capgemini, waarbij de Wet Overgang Onderneming van toepassing is. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar, met drie keer een optie tot verlenging met twee jaar. Over de contractwaarde doet TNO geen mededelingen.

Al eerder maakte Computable bekend dat er een voorlopige gunning was gesloten tussen de twee partijen. Naast het SAP-beheer wil het onderzoeksinstituut nog meer ict uitbesteden. Het zoekt dit jaar nog naar een partner die de servicedesk en het werkplekbeheer wil overnemen, plus de circa dertig automatiseerders die dit werk nu doen. Daarnaast wil TNO een bedrijf selecteren dat datacenterfaciliteiten kan aanbieden.

Bron: Computable