ERP Software

Het belangrijkste doel voor de inzet van een ERP laat zich feitelijk samenvatten in één zin: “Snelle toegang tot betere informatie om de bedrijfsprocessen te kunnen optimaliseren”.

Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de eindgebruiker van de tooling “de ERP software”: de gebruiker is immers zowel leverancier als afnemer van gegevens en informatie die via de ERP oplossing verwerkt wordt.

ERP selectie criteria

Bij de selectie van een ERP oplossing wegen aspecten zoals “Praktische toepasbaarheid” en “Ergonomie” van de ERP software minder zwaar dan “Functionaliteit” en “Flexibiliteit” van de software, zo blijkt ook uit de Trovarit studie “ERP in de Praktijk: gebruikerstevredenheid, voordelen en perspectieven”.

ERP selectie criteria

Praktische toepassing en ergonomie zijn één van de belangrijkste criteria bij de selectie van een ERP pakket. Deze criteria worden echter nog wel voorgegaan door Functionaliteit en Flexibiliteit van de software (Bron: Trovarit AG)

Deze prioritering is grotendeels begrijpelijk, omdat de ERP-software een bepaalde functionaliteit vereist  om optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen te kunnen bieden. Aangezien de structuur van een onderneming nooit lange tijd onveranderd blijven en de bedrijfsprocessen in de loop van de tijd mee veranderen, is het bijna van zelfsprekend dat men een hoge mate van flexibiliteit zoekt in de software.

Tegelijkertijd zorgt de toenemende digitalisering van de bedrijfsprocessen – niet in het minst gedreven door steeds uitgebreidere en krachtigere ERP-oplossingen – voor belangrijke uitdagingen bij de gebruiker: Met het groeiend aantal mogelijkheden neemt ook de complexiteit van de software hand over hand toe. Met name nieuwe gebruikers en gebruikers die slechts zelden gebruik maken van de software hebben hier grote moeite mee.

Gebruikersvriendelijkheid

Het is dan ook niet verwonderd dat de gebruikersvriendelijkheid in het verleden niet tot de sterkste punten van een ERP-oplossing was. In feite hebben gebruikers hier al sinds jaar en dag kritische noten over gekraakt,waardoor de ergonomie in de constante aandacht blijft.

Ergonomie ERP software

Toepasbaarheid is geen sterkte van ERP systemen. Gebruikersonderzoeken tonen aan, dat ERP installaties in de meeste gevallen nog weinig aandacht hebben voor de gebruikersvriendelijkheid (Bron: Trovarit AG)

Deze kritiek is ook in context te plaatsen, dat de gebruiker in zijn privé omgeving gewend is te werken met bijgewoon gebruikersvriendelijke en intuïtieve software. Een klein kind, dat intuïtief een smartphone app bedient,  is een referentiekader dat voor de meeste ERP oplossingen hedentendage nog verre toekomst zal zijn.

Toekomst van ERP gebruikerstevredenheid

Of zij nu gedreven worden door de continue kritiek van hun klanten, aangemoedigd zijn  door de diverse voorbeelden van goede “app”licaties of gewoon vanwege het feit dat de efficiëntie van de ERP-implementatie als gevolg van een goede ergonomie in toenemende mate een goed verkoopargument is: de ERP -leveranciers nemen de toepasbaarheid van hun software blijkbaar steeds serieuzer.

Zij investeren flink in nieuwe toepassingen met als doel een vernieuwde “gebruikers ervaring”, zoals

  • Een gebruikercentrale, rolgebaseerde user interface
  • Workflows ter ondersteuning van verbeterde gebruikershandelingen
  • „App“lificatie van complexe business software.

Al deze inspanningen lijken hun vruchten af ​​te werpen, aangezien gebruikers van moderne ERP-oplossingen  de gebruiksvriendelijkheid van hun ERP-oplossing significant beter beoordelen dan gebruikers met oudere software-installaties.

Er gloort hoop aan de horizon wat gebruikerstevredenheid betreft. Hoe modernere de huidige software is des te beter is de ergonomie. Kennelijk hebben de diverse leveranciers de kritieken van de afgelopen jaren serieus genomen. (bron: Trovarit AG)

Er gloort hoop aan de horizon wat gebruikerstevredenheid betreft. Hoe modernere de huidige software is des te beter is de ergonomie. Kennelijk hebben de diverse leveranciers de kritieken van de afgelopen jaren serieus genomen. (bron: Trovarit AG)

Wilt u weten hoe de ontwikkeling zich voortzet? In september verschijnen de onderzoeksresultaten van het ERP gebruikerstevredenheidonderzoek editie 2014/2015. Heeft u uw ERP of business software oplossing al beoordeeld?

Doe het nu nog voor eind juni, door onze online vragenlijst in te vullen.

Origineel: Trovarit AG| IT-Matchmaker


Onderzoek Trovarit/ IT-Matchmaker.nl: ERP in de praktijk:

Gebruikerstevredenheid, voordelen en vooruitzichten

Voor de 7e keer vraagt Trovarit/ IT-Matchmaker.nl ERP gebruikers hoe tevreden zij zijn met hun oplossing die zij dagelijks gebruik en met hun leverancier, tijdens het grootste wereldwijde onderzoek op het gebied van ERP/Business Software.

Ergebnisse_der_Trovarit-Studie_ERP-Praxis_-_Anwenderzufriedenheit_Nutzen_amp_Perspektiven-209426

Hoe tevreden zijn gebruikers met hun ERP/business software? Wat zijn voor de voordelen van het gebruiken van een ERP? Hoe ontwikkelen het gebruik en de ERP markt zich?

Deze vragen staan opnieuw central in het door Trovarit georganiseerde onderzoek “ERP in de Praktijk: Gebruikerstevredenheid, voordelen en vooruitzichten”. Tot eind juni kunnen ERP gebruikers hun oordeel van 2 jaar geleden actualiseren of een nieuwe beoordeling opvoeren van hun ERP oplossing en leverancier. De cijfers worden gegeven op, bijvoorbeeld, de prijs/kwaliteit verhouding van de oplossing, de service tijdens de implementatie en het onderhoud naderhand, de ondersteuning van het systeem bij het verwerken van de dagelijkse orders vs de gerealiseerde voordelen dankzij het systeem.

Natuurlijk is tevredenheid een subjectief gegeven, dat geen wiskundig correcte conclusies toelaat wanneer het gaat om bepaalde kenmerken van een oplossing, of de toepasbaarheid van een specifieke oplossing,

erkent Dr. Karsten Sontow, CEO Trovarit.

Desondanks geeft, bij voldoende beoordeling, het tevredenheidsprofiel van een oplossing helder aan welke sterke en zwakke punten er zijn. In combinatie met de voornaamste factoren die de tevredenheid hebben beïnvloed, biedt het een goede stap in de richting voor een goed onderbouwde keuze tijdens de selectie.

Naast inzichten voor andere gebruikers, bidet het onderzoek voor leveranciers geode aanknopingspunten voor verbetering. Dat leveranciers deze vorm van positieve feedback omarmen en hier concreet iets mee doen blijkt wel uit de ontwikkeling van de tevredenheidsprofielen wanneer deze van editie tot editie met elkaar vergeleken worden.

“Na alle jaren kunnen we nu echt stellen, dat dit onderzoek “ERP in de Praktijk”  een lange-termijn onderzoek is,“

voegt Sontow toe.

„In de afgelopen ca. negen jaar zijn er interessante en soms zelf verrassende ontwikkelingen aan beide kanten (gebruikers en leveranciers) zichtbaar geworden. Hedentendage gebruiken diverse gerenommeerde leveranciers het onderzoek als een aanvullende referentie m.b.t. gebruikerstevredenheid.”

Sinds 2004 zijn meer dan 10.000 installaties beoordeeld in dit onderzoek. Het onderzoek is hiermee het grootste uitwisseling van ervaringen onder ERP gebruikers wanneer het gaat om selectie, implementatie en gebruik van diverse ERP oplossingen. Sinds 2012 wordt het onderzoek ook georganiseerd in Turkije en Nederland.

De online vragenlijst is tot eind juni te vinden op www.it-matchmaker.nl/enquete-erp-in-de-praktijk.html. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen na afloop de management samenvatting en het gedetailleerde tevredenheidsprofiel van hun oplossing, als dank voor hun deelname toegezonden.