Altijd inzicht, up-to-date rapportages en nauwkeurige forecasts

ExactExact Business Software en LucaNet introduceren Exact Consolidation – Powered by LucaNet. Met deze oplossing bieden zij bedrijven die zowel nationaal als internationaal op meerdere locaties gevestigd zijn de mogelijkheid alle financiële systemen snel en eenvoudig te consolideren. Hierdoor krijgen bedrijven betrouwbaar en volledig inzicht in de resultaten van alle onderdelen en worden forecasts nauwkeuriger. Klanten van Exact die hier reeds gebruik van maken, zijn onder andere Generator Hostels, TET Groep en Pirtek.

 

Volledig inzicht en nauwkeurige forecasts

LucanetMet Exact Consolidation – Powered by LucaNet, is het mogelijk financiële data uit elke willekeurige rapportagetool of elk rapportagesysteem te ontsluiten. Naast Exact Globe, Exact Financials en Exact Online zijn ook bronnen als Excel en andere ERP-systemen naadloos gekoppeld aan de consolidatie-oplossing. Daardoor ontstaan heldere analyses en betrouwbare managementinformatie. Exact Consolidation is door alle financiële medewerkers eenvoudig te beheren en te gebruiken.

Jarno van Hurne, Product Marketing Director Business Solutions bij Exact.:

“Wij zijn zeer verheugd over dit partnership en de bijbehorende propositie. Het is voor bedrijven die op meerdere locaties gevestigd zijn, ingewikkeld volledig inzicht te verkrijgen voor de hele groep. Verschillende structuren, processen en buitenlandse wet- en regelgeving brengen complexiteit met zich mee, wat het lastig maakt de resultaten goed te kunnen beoordelen. Met deze aanvulling van LucaNet op onze software kunnen wij organisaties nog beter van dienst zijn.”

Oliver Schmitz, executive board member LucaNet:

“Als je het hoofd wilt bieden aan je concurrenten moet je je managementinformatie op orde hebben. Met deze consolidatie-oplossing hebben bedrijven betrouwbare en real-time analyses ter beschikking op basis waarvan zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Wij hebben reeds jarenlange ervaring met het ontwikkelen van consolidatie-tools en hebben gewerkt aan een oplossing die snel en eenvoudig te implementeren is. We verwachten dat we door het partnership met Exact de markt in hoog tempo ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.“

Certificering

Exact Consolidation – Powered by Lucanet is gecertificeerd op basis van de IDW PS880 audit-standaard. Hierbij zijn alle validatieregels en audit trails volledig geïntegreerd.

Bron: Exact


Concept ontwikkelen in 1 dag tijdens grootste business software event van Nederland

Exact HackathonVanmorgen vroeg is de eerste Nederlandse Exact Hackathon van start gegaan in Jaarbeurs Utrecht. Gedurende de dag proberen tien teams, bestaande uit vier personen, een product of service te bedenken en te koppelen aan Exact Online. Daarbij krijgen zij alle vrijheid een concept te ontwikkelen dat er toe doet, opvalt en aanslaat bij het grote publiek.

Het winnende concept gaat de markt op
Met als thema ‘Everything is connected’, moeten de teams binnen 1 dag een proof of concept ontwikkelen dat de mogelijkheid krijgt een echt product te worden. Het winnende product wordt toegevoegd aan het vorig jaar gelanceerde Exact Online App Center, waar meer dan 200.000 ondernemers en accountants wereldwijd toegang toe hebben en inmiddels ruim 300 apps in staan.

Waarom de Hackathon
Exact stimuleert wereldwijd partners apps te ontwikkelen voor ondernemers en accountants. Het softwarebedrijf organiseert internationaal hackathons omdat het een uitgelezen kans is om vernieuwende concepten te ontdekken die passen bij de grote groei van Exact en de uitrol van de online bedrijfssoftware naar het buitenland. Deze Hackathon is ook toegankelijk voor deelnemers zonder connectie met het business softwarebedrijf.

De winnaar wordt aan het eind van de dag bekend gemaakt tijdens de afsluiting van Exact Live 2015*.

Bron: Exact


SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Eveneens opvallend is de grote diversiteit aan oplossingen die op het gebied van CRM in gebruik zijn. In totaal worden ruim 200 verschillende toepassingen genoemd. Dit blijkt uit analyse van circa 7.500 interviews die Computer Profile voerde met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen (met ten minste 50 medewerkers) over het gebruik van CRM-software.

Marktaandeel CRM leveranciers

Parkaandelen CRM
Er zijn duidelijke verschillen in aandelen te zien binnen de verschillende marktsegmenten. SAP is binnen de multinationals duidelijk marktleider met ruim een derde deel. Ook presteert Salesforce binnen dit segment het beste. Bij middelgrote Nederlandse bedrijven met 50 tot 250 medewerkers heeft Microsoft juist een groter aandeel dan SAP.

Ontwikkeling CRM
Het aantal locaties dat een CRM-softwaresysteem gebruikt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Momenteel heeft een kwart van de locaties een CRM-systeem, terwijl dit twee jaar geleden nog geen 12 procent was. Bij de overige segmenten is het aandeel redelijk gelijk gebleven door de jaren heen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat naarmate een locatie meer medewerkers heeft zij eerder gebruikmaken van een CRM-systeem.

Installed base CRM leveranciersLocatie van CRM
Van alle in kaart gebrachte CRM-oplossingen draait ongeveer 15 procent in de cloud. Oplossingen die onder de noemer private cloud vallen, worden meegenomen in de categorie hosted. Met andere woorden, cloud betreft alleen publieke cloudoplossingen. Het afgelopen jaar is het aantal locaties dat gebruikmaakt van een hosted oplossing met 8 procent gestegen. Vorig jaar hadden nog geen 20 procent van de locaties hun CRM-applicatie via een host draaien, inmiddels is dit 28 procent.ERP-oplossingen

SAP is ook met zijn ERP-oplossingen de grootste partij bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Bijna 40 procent van de ERP-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 12 procent van de ERP-oplossingen. Exact staat op de derde plaats.

Marktaandeel ERP leveranciers

Parkaandelen ERP

Binnen het segment multinationals is SAP veruit de grootste aandeelhouder in de ERP-markt met ruim 60 procent. Bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers is het aandeel van Microsoft groter dan dat van SAP. Binnen de publieke sector is 1 op de 6 oplossingen van Exact. Daarmee verdient Exact binnen dit segment de tweede plaats.

Ontwikkeling ERP
70 procent van de locaties heeft een ERP-softwaresysteem. Als er wordt gekeken naar de verschillende industrieën zijn er geen sterk stijgende of dalende lijnen, maar wel is dan te zien dat in de maakindustrie 90 procent van de locaties een ERP-softwaresysteem heeft. Dit is dan ook gelijk de industrie waarbij de hoogste dichtheid gevonden wordt. Binnen de gezondheidszorg maken de minste locaties gebruik van ERP, namelijk 43 procent. Dit valt uiteraard in de lijn der verwachting. Ook doet de factor ‘bedrijfsgrootte’ weinig aan de penetratie van ERP-systemen; over de gehele lijn is dit gemiddeld ongeveer 70 procent. Binnen het publiek domein worden er fors minder ERP-systemen gebruikt in vergelijking met de andere sectoren.

Locatie van ERP
De meeste ERP-systemen draaien op een remote locatie. Dat houdt in dat het wel binnen de organisatie draait, maar niet op hun vestiging. Het aantal organisaties dat dit zo heeft geregeld neemt terug, van 43 procent vorig jaar naar de huidige 38 procent. Hosted oplossingen nemen juist aanzienlijk toe, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal maken nu ruim 26 procent van de locaties gebruik van een hosted oplossing.

Bron: Computer Profile


Parts Express kiest voor Exact om de financiële processen te stroomlijnen. Parts Express is een internationale speler op de logistieke markt en specialist op het gebied van automotive, elektrotechnische producten en machine-onderdelen. De belangrijkste reden voor de samenwerking is de betrouwbare expertise van Exact en het feit dat de oplossingen van Exact eenvoudig mee kunnen groeien met Parts Express. Met behulp van de software van Exact krijgt het bedrijf real-time inzicht in de financiën van alle vestigingen in Nederland en België. Daarvoor wordt ‘Exact voor Groothandel’ ingezet.

Internationale uitrol
Met meerdere vestigingen in Nederland en België en een steunpunt in Luxemburg, had Parts Express behoefte aan een systeem dat snel en eenvoudig in meerdere landen uitgerold kan worden, met inachtneming van landspecifieke wet- en regelgeving. Bovendien moest een nieuw systeem passen bij hun flexibele bedrijfsmodel, waarmee gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden door het inzetten van partners op piek- en dalmomenten.

Benno van Leusden, CFO van Parts Express:

“Voor ons is één van de grootste voordelen van de Exact-oplossing dat het gemakkelijk in al onze internationale vestigingen geïmplementeerd kan worden. Door een blauwdruk te maken van het Nederlandse systeem, kan in korte tijd worden uitgerold naar België. Hier verliezen we dus geen kostbare tijd mee. Daarnaast kunnen we het nieuwe systeem al naar gelang uitbreiden met oplossingen voor andere bedrijfsprocessen, waaronder documentbeheer. Zo kunnen we gemakkelijk op- en afschalen waar nodig en zo onze flexibiliteit behouden.”

Positieve ervaringen Exact
Het financiële informatiesysteem dat Parts Express momenteel in gebruik heeft, is verouderd en kan niet meer worden geüpdatet. Daarnaast is het lastig met andere systemen te koppelen. De software van Exact kan daarentegen op vele systemen worden aangesloten en daar ook gegevens uithalen. Dit maakt het mogelijk snel real-time rapportages te maken en processen en werkstromen te centraliseren en optimaliseren.

Van Leusden:

“Het is voor ons van groot belang dat financiële software ons interne transportmanagementsysteem ondersteunt. Dit systeem is cruciaal om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren. Met Exact is dit geen enkel probleem. Met de software hebben we altijd real-time inzicht in onze geldstromen. Samen met het feit dat zowel de manager in België als ikzelf positieve ervaringen hebben met Exact vanuit het verleden, was de keuze snel gemaakt.”

Jarno van Hurne, Director Product Marketing bij Exact:

“Om overeind te blijven in een sterk concurrerende internationale markt, is het belangrijk de interne processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Wij zien dan ook in toenemende mate dat organisaties kiezen voor een oplossing die eenvoudig geïntegreerd kan worden met andere systemen. Organisaties kunnen dit stap voor stap doen, bijvoorbeeld door te beginnen met een pakket voor de financiële, project- of logistieke administratie en dit later uit te breiden om processen als documentbeheer, HRM of CRM te stroomlijnen. Dit resulteert in een volledig geïntegreerde oplossing die kan meeschalen met de internationale organisatie en die volledig in de private cloud kan draaien.”

Bron: Exact


Shadow-IT nog steeds uitdaging voor veel bedrijven

ExactExact tijdregistratie app Hour Entry brengt de tijdregistratie-app Hour entry op de zakelijke markt. Medewerkers kunnen met deze app overal en altijd hun facturabele uren registreren. De app is gekoppeld aan Exact Synergy en zorgt ervoor dat bedrijven altijd inzicht hebben in de uren van medewerkers, zodat tijdig factureren en het inplannen van capaciteit zo efficiënt mogelijk gebeurt. De app is gratis beschikbaar voor zowel Android als iOS. De verwachting is dat de app eind van dit jaar beschikbaar komt voor Windows. De toevoeging van deze app aan het Exact App Center zet de teller op een 13-tal mobiele Exact-apps.

Voorkom shadow-IT
Bedrijven missen cruciale informatie van medewerkers doordat zij eigen oplossingen gebruiken die niet gekoppeld zijn met de back-office, het zogenaamde ‘shadow-IT’. Dit vindt plaats als een bedrijf met groepen gaat werken en technologie implementeert zonder daarbij de IT-afdeling te betrekken. Exact zorgt er met de ontwikkeling van haar zakelijke applicaties voor dat medewerkers alle zakelijke informatie direct, overal en beveiligd kunnen verwerken. Alle data wordt meteen bijgewerkt in de achterliggende bedrijfssystemen. De tijdswinst die bedrijven met het inzetten van de tijdregistratie-app boeken is aanzienlijk. Omdat de uren iedere dag verwerkt worden, kunnen afgeronde projecten direct worden gefactureerd, in plaats van pas aan het einde van de maand.

Jarno van Hurne, ‎Product Marketing Director Business Solutions bij Exact:

“In de zakelijke dienstverlening zien we dat Shadow-IT meer en meer een uitdaging vormt. Medewerkers gebruiken bij gebrek aan zakelijke apps hun eigen applicaties waar ze goede ervaringen mee hebben. Dit brengt echter grote risico’s met zich mee als het gaat om de beveiliging van informatie. We zien dat ICT-afdelingen vaak gevangen zitten in legacy-applicaties en complex vervlochten ICT-systemen en daardoor flexibiliteit en snelheid missen. Wij brengen met onze apps gebruiksgemak, functionaliteit voor productiviteit en nieuwe manieren van werken samen in een volledig gecontroleerde en veilige online omgeving die los van device, locatie en tijd beschikbaar zijn.”

App-updates
Naast de introductie van de tijdregistratie-app, kondigt Exact een aantal updates aan voor zijn bestaande apps:

  • Push-functionaliteit voor CRM-app

Met deze nieuwe functionaliteit krijgt de gebruiker meteen een melding als er een nieuwe activiteit in de werkstroom verschijnt, bijvoorbeeld een nieuwe lead of terugbelverzoek. Vanuit deze melding kan de activiteit meteen geopend en behandeld worden.

  • Field Service-app

Met deze app hebben buitendienstmedewerkers alle benodigde klantgegevens altijd binnen handbereik. De aftekenprocedure is volledig vernieuwd zodat de handtekening altijd op de juiste plek terecht komt. Door veelgebruikte gegevens op de tablet zelf te laden, zijn handelingen als het registreren van materialen, uren alsmede het aftekenen zelf sneller uit te voeren. Hierdoor kunnen servicemedewerkers efficiënter werken, proactiever en sneller reageren en meer taken per dag uitvoeren waardoor de omzet en klanttevredenheid stijgen.

  • Beveiliging

De apps worden nu naar keuze beveiligd door middel van een pincode. Om deze beveiliging nog verder aan te scherpen, kunnen systeembeheerders deze verplicht gaan stellen voor hun medewerkers. De apps kunnen dan alleen gebruikt worden als de extra pincodebeveiliging is ingeschakeld. Hierdoor is de beveiliging van bedrijfsdata gewaarborgd.

  • Apps beschikbaar voor Windows

In de loop van 2015 zullen de apps ook voor Windows 10 beschikbaar gemaakt worden. Gebruikers kunnen dan het gemak van de apps niet alleen op Windows Phone of Tablets ervaren, maar zelfs op hun PC en/of laptop.

Aan het einde van 2015 zijn daarmee alle Exact-apps voor zowel het Android- en iOS-platform, alsook het Windows-platform beschikbaar.


Accountants verwachten afname persoonlijk contact bij inzicht geven in financiële situatie

Kwalitatief onderzoek van Exact over rol van accountant

Klantcontact accountant via (cloud)softwareWaar klanten nu hoofdzakelijk vanuit persoonlijk contact met hun accountant inzicht krijgen in hun financiële situatie, verwachten accountants- en administratiekantoren dat dit over drie jaar vooral gebeurt via (cloud)software. Dat is een van de uitkomsten van het Exact-onderzoek¹ naar de rol van de accountant in Nederland. Op dit moment krijgt meer dan de helft (53 procent) van de klanten financieel inzicht via een-op-een contact met de accountant. Een kwart van de kantoren gebruikt hier al (cloud)software voor. De respondenten denken dat dit voor accountants- en administratiekantoren de komende jaren toeneemt naar respectievelijk 39 procent en 36 procent.

Meer omzet door advies
Daarnaast verwachten accountants- en administratiekantoren de komende 12 maanden te groeien. Administratiekantoren zijn daarover positiever dan accountants. Zij verwachten met gemiddeld 13 procent te groeien, terwijl de accountants denken 5 procent meer omzet te behalen. De respondenten verwachten hun extra omzetgroei te behalen op het gebied van advisering. In 2018 denken zij dat de rol van adviseur hun voornaamste taak is. Administratiekantoren zien hun groei vooral in primaire sectortaken als boekhouden, ondersteuning bij de jaarrekening of bij belastingaangifte. Onder accountancykantoren verwacht ruim de helft te groeien in het geven van belastingadvies en maar liefst 63 procent op het gebied van bedrijfsadvies. Opvallende uitkomst is dat maar weinig accountancybedrijven zich verdiepen in sectorspecialisatie. Hoewel de accountants wel aangeven met specifieke sectorkennis te adviseren, zijn er niet veel accountants die zich uitgesproken specialiseren.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact:

“In de zoektocht naar meer toegevoegde waarde voor de accountant, kan sectorspecialisatie een enorme bijdrage leveren. Uit het onderzoek komt nu naar voren dat accountants die stap nog niet veelvuldig zetten. Maar wanneer accountants zich focussen op een specifieke branche, leren zij de uitdagingen en cijfers van die ondernemers extra goed kennen. Dat maakt benchmarking mogelijk, plus dat het hen beter in staat stelt advies te geven over hoe de ondernemers verder kunnen groeien. Dat maakt je onderscheidend van de concurrentie.”

Werken aan nieuwe vaardigheden
Om de gewenste adviseursrol te kunnen pakken, zijn volgens de respondenten andere vaardigheden nodig. Accountants denken dat ze op dit moment vooral tekortschieten op het gebied van communicatieve en coachende vaardigheden. Dat wordt op de voet gevolgd door een gebrek aan kennis op het vlak van ICT en software. Op het gebied van data-analyse wil de accountant ook graag zijn kennis vergroten. Ging het er eerder vooral om de cijfers te verwerken in een gezonde boekhouding, is het nu steeds meer nodig om met cijfers aan de slag te gaan, trends en ontwikkelingen te identificeren en vervolgens de klant richting te geven op basis van onderbouwde analyses en prognoses.

De accountants denken dat het onderwijs voor hun sector zich hierop moet aanpassen. Hoewel redelijk tevreden, vindt geen van de respondenten dat er goed op het veranderend werkveld wordt ingespeeld. Zij wensen meer aandacht voor zowel bedrijfsadvisering, ICT- en softwarekennis als voor communicatieve vaardigheden en coaching.

Bron: Exact


Oplossing legt verbinding tussen Franse ondernemers en hun accountants

  • Exact loopt met business software in de cloud voorop in de Franse markt
  • Samenwerking met accountancyfirma SmallBusinessAct; de eerste mkb business coach in Frankrijk
  • Frankrijk huisvest meer dan drie miljoen kleine en middelgrote ondernemingen

Ondernemers en accountants in Frankrijk kunnen vanaf vandaag de bedrijfsvoering ondersteunen met Exact Online. Voor Exact is de commerciële introductie in Frankrijk de volgende stap in het realiseren van zijn ambitie om een wereldwijde top-3 speler te worden met business software in de cloud voor het mkb. Frankrijk is het zesde land waar Exact Online beschikbaar is. Met de oplossing worden wereldwijd ruim 200.000 bedrijven ondersteund.

Frankrijk herbergt drie miljoen kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder veel bedrijven die de financiële armslag missen om vooraf hoge investeringen in automatisering door te voeren. Met Exact Online krijgen die organisaties de beschikking over business software in de cloud die specifiek voor hen is ontwikkeld. Hierdoor ontstaan er op automatiseringsgebied mogelijkheden die tot voor kort alleen bereikbaar waren voor kapitaalkrachtige organisaties.

Samenwerking met SmallBusinessAct
Accountancyfirma Small Business Act (SBA) is partner van Exact en een van de eerste Exact Online-gebruikers in Frankrijk. SBA richt zich specifiek op die kleinere organisaties en adviseert niet alleen rond de financiële kant van de business, maar werpt zich als eerste in Frankrijk op als business coach voor het mkb. Met Exact Online beschikt SBA over een oplossing die hen in staat stelt om die rol te pakken omdat er bedrijfsbreed inzicht is dankzij de sectorspecifieke processen die worden ondersteund met de oplossing.

Erik van der Meijden, CEO Exact:

“Als je kijkt naar het huidige speelveld in Frankrijk zijn we de eerste die echte business software in de cloud voor het mkb biedt. Dat is ook precies de reden dat SBA met Exact Online in staat is om de rol van bedrijfsadviseur op zich te nemen. Exact en SBA zijn beiden voorlopers in de Franse markt. Het potentieel is geweldig en ik ben ervan overtuigd dat we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan het groeipotentieel van lokaal en internationaal opererende ondernemers.”

Bron: Exact


MKB Cloud Barometer: innovatie in top drie van uitdagingen

Exact Cloud Barometer Smart Industry staat hoog op de agenda. Minister Kamp gaf recentelijk nog aan dat Europa hier meer werk van zou moeten maken om de concurrentiepositie te versterken. Dat smart industry van belang is, blijkt ook uit de MKB Cloud Barometer 2015*, een internationaal onderzoek van Exact en KPN. Ruim 70 procent van de Nederlandse mkb-productiebedrijven verwacht een grote impact van technologische ontwikkelingen op hun markt en de bijbehorende concurrentie. Dit percentage ligt hoger dan bij welke ondervraagde branche ook in Nederland.

Of productiebedrijven goed in kunnen springen op de technologische ontwikkelingen is nog maar de vraag. Voor bijna 40 procent van de ondervraagden staat innovatie in de top drie van hun grootste sectorspecifieke uitdagingen. Zij geven hierbij aan het moeilijk te vinden om betere of nieuwe producten te ontwikkelen. Personeel met technische kennis is hierbij cruciaal, maar dat vormt een vraagstuk voor de bedrijven. Bijna 45 procent noemt het een uitdaging om goed opgeleid technisch personeel te vinden. Geen enkel ander Europees land heeft hier meer moeite mee.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact herkent dit beeld:

“Wij zien dat veel productiebedrijven worstelen met de technologische ontwikkelingen die op de branche afkomen. Denk hierbij aan intensievere samenwerking in de keten en digitalisering van bedrijfsprocessen. Om personeel hier op voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen. Niet alleen bindt een bedrijf op deze manier personeel aan zich, het is makkelijker om juist de specifieke kennis over te dragen die van belang is voor hun bedrijf.”

Meer veranderingen dan alleen technologische ontwikkelingen
Naast innoveren en het vinden van goed opgeleid technisch personeel, ziet 45 procent van de ondervraagde productiebedrijven inzicht in kosten en voorraadbeheer als hun grootste bedrijfsopgaven. Het gebrek aan inzicht maakt het lastig om een goede verkoopprijs vast te stellen en de inkoopsprijs laag te houden. Meer dan de helft van de ondervraagden ziet dit als een uitdaging. Ruim 10 procent van alle contracten eindigt dan ook met een negatief eindsaldo als gevolg van een verkeerde inschatting van de kosten. Veranderende klantbehoeften vragen daarnaast om een andere manier van werken door mkb-productiebedrijven. Bijna 60 procent geeft aan meer, maar kleinere orders te ontvangen. De levertijd van deze bestellingen is bovendien korter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 klanten wegloopt wanneer levering te lang duurt.

De Jong:

“Sneller schakelen en anticiperen is een must. Het hebben van realtime inzicht in de bedrijfssituatie is daarom cruciaal voor deze bedrijven. Niet alleen in hoe de financiën er voorstaan, minstens zo belangrijk is inzicht in projectmanagement, CRM, logistiek, voorraadbeheer en planning. Zo is de bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat bedrijven aan de veranderende klantvraag blijven voldoen.”

Bron: Exact


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Visionplanner CloudVisionplanner Cloud heeft de App Center Award gewonnen voor ‘Best App 2014’. De prijs werd door Exact uitgereikt tijdens Exact Connect, een jaarlijks evenement over de laatste ontwikkelingen op het gebied van apps, ecosysteem en samenwerken. Visionplanner Cloud, waarmee managementinformatie snel wordt samengesteld en gedeeld, is door de vakjury unaniem gekozen als winnaar voor beste app. De prijs voor ‘Rookie App 2014’ gaat naar Convect Beheer, ontwikkelaar van VvE-beheersoftware.

Visionplanner Cloud en Convect Beheer ontvingen de awards op het hoofdkantoor van Exact in Delft. Met de uitreiking wil Exact zowel gevestigde apps belonen die hun toegevoegde waarde in het Exact Online App Center al hebben bewezen, als recent toegevoegde apps die in korte tijd al veel impact hebben. In het App Center is een overzicht te vinden van alle apps die gekoppeld kunnen worden aan Exact Online. Voor de award Best App belandden behalve winnaar Visionplanner Cloud ook de Dealer4Dealer Magento app en Payt in de top-3. In de categorie Rookie App bleef Convect Beheer uiteindelijk WordPress WooCommerce en Teamleader voor.

Martijn Feekes, jurylid en Director Ecosystem & App Center bij Exact:

“Visionplanner Cloud biedt veel mogelijkheden voor koppelingen met andere apps, zodat klanten optimaal kunnen genieten van een veelzijdig ecosysteem. De jury is het er unaniem over eens dat daar de toekomst van apps ligt. Als 100 procent cloud-oplossing geeft Visionplanner Cloud gebruikers altijd inzicht hoe hun organisatie er voor staat, kunnen snel mooie rapportages worden gemaakt en financiële prognoses worden opgesteld. Die veelzijdigheid heeft een prachtig aantal klanten opgeleverd en maakt Visionplanner Cloud een goed voorbeeld hoe een succesvolle app in elkaar zou moeten steken.”

Gert Kwetters, CEO bij Visionplanner Cloud:

“Wij vinden dat apps het gebruikers zo gemakkelijk mogelijk moeten maken. Een plug-and-play principe zorgt dat gebruikers de app snel kunnen installeren, inrichten en delen. Met Visionplanner Cloud kunnen gebruikers dit vrijblijvend uitproberen. Een hoog aantal gebruikers is nu klant geworden en we hopen dat dit aantal verder groeit. De award voor Best App is een geweldige aanmoediging in dit traject en we zijn hier trots op.”

Feekes:

“Ook opkomende ondernemers die er voor durven te gaan verdienen volgens de jury een podium. Hier is de award voor Rookie App in het leven geroepen en deze gaat dit jaar verdiend naar Convect Beheer”.

Belangrijke factor is volgens de jury het inspirerende verhaal van oprichter Lennart van Ommen. Als jonge ondernemer durfde hij te innoveren in een nichemarkt die al een aantal jaar stilstaat. Van Ommen:

“We investeren enorm en onze app slaat aan. Door de koppeling met Exact Online bieden we een totaalproduct, waarmee we onze ambities voor 2015 gaan behalen. De prijs voor Rookie App 2014 is een mooie waardering én extra stimulans om de doelen te bereiken”.

Bron: Exact[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button2 h2=”Ontdek de mogelijkheden van Visionplanner Cloud tijdens Financial Systems 2015″ h4=”21 mei in NBC Nieuwegein” style=”rounded” txt_align=”left” title=”Meer over Financial Systems en Guided Tours” btn_style=”3d” color=”blue” size=”md” position=”bottom” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itmatchmaker.nl%2Fontmoet%2Ffinancial-systems||”]Ontdek de mogelijkheden van Visionplanner Cloud tijdens Financial Systems. Vanuit IT-Matchmaker verzorgen wij tijdens dit evenement diverse Guided Tours waarvan er één zal stoppen bij de stand van Visionplanner.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row]


Exact heeft Paul Ramakers benoemd tot Managing Director Business Solutions en lid van de Raad van Bestuur.

Hij wordt verantwoordelijk voor de business unit die zich richt op het leveren van private cloud- en on-premise-oplossingen. De oplossingen bestaan uit geïntegreerde ERP-, financiële, CRM-, HRM- en BPM-software voor grotere bedrijven of meer complexe vraagstukken.

Paul Ramakers:

“Dit is een enerverende tijd voor Exact aangezien we op weg zijn een mondiale top drie-speler te worden die business software uit de cloud levert aan het mkb. Mijn carrière bij Exact begon bijna twee decennia geleden en sindsdien zijn we altijd in staat geweest om succesvol te transformeren en ons aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden. Onze jarenlange ervaring in het ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven over de hele wereld, onze brede kennis van hun lokale en internationale bedrijfsprocessen en het niveau van onze technologische expertise, zorgen ervoor dat ik veel vertrouwen heb in de toekomst.”

Exact Online HandelRamakers werkt sinds 1995 bij Exact en heeft diverse leidinggevende functies bekleed, waaronder Managing Director Benelux en Corporate Strategy Director. In deze laatste functie richtte Ramakers zich op de toekomstige koers van het bedrijf en initieerde hij projecten die bijdragen aan de voorlopersrol van Exact met business software uit de cloud voor het mkb.

Erik van der Meijden, CEO Exact:

“Met zijn enorme kennis van de sector, het bedrijf, onze oplossingen en ons ecosysteem van partners, resellers en klanten, biedt Paul een geweldige mix aan ervaring die ons zal helpen onze ambitie waar te maken om een wereldwijde top drie-speler in business software uit de cloud voor het mkb te worden. Sinds 2003 is Paul altijd zeer nauw betrokken geweest bij het Exact reseller-netwerk. Dit netwerk is van onschatbare waarde voor de onderneming, want samen met onze partners willen we het internationale succes van ons private cloud-aanbod stimuleren.”

Bron: Exact

1 2 3 5