Ggz-instelling Geriant controleert met software de juistheid van declaraties. Deze week ontving de instelling daarvoor een certificering. Eline van der Wal, financieel manager van Geriant, geeft uitleg over de software en vertelt wat de certificering voor Geriant betekent.

Waarom is de certificering nodig?

‘De certificering van de financiële module in ons EPD Synaps (Topicus) draagt bij aan de goedkeuring van onze productie en jaarcijfers richting accountant en zorgverzekeraars. In de software werken wij met validatieregels die controleren of de dbc voldoet aan de spelregels van de NZa en DBC Onderhoud. Dit moet voorkomen dat wij verkeerde declaraties naar zorgverzekeraars sturen. Deze validatieregels hadden we al in ons systeem, maar door de certificering kunnen we naar buiten toe aantonen dat de validatieregels correct zijn. Dat maakt het werk van de accountant makkelijker en we merken dat zorgverzekeraars daar ook om vragen.’

Wat doen deze validatieregels precies?

‘Het gaat om in totaal 140 validatieregels waarop een declaratie getoetst wordt. Er zijn simpele regels die kijken naar verplichte velden als naam van de cliënt, geboortedatum of de reden van het sluiten van de dbc. Daarnaast zijn er meer ingewikkelde regels die kijken of er wel een diagnose is gesteld en of de dbc niet langer dan 365 dagen open staat. Wanneer een DBC na 366 dagen wordt afgesloten, krijgen wij niet betaald. Toen Geriant begin 2014 met het EPD ging werken, hebben we op alle mogelijke manieren getest, een omvangrijke klus. Uiteindelijk bleken circa 80 validatieregels foutgevoelig. Validatieregels veranderen echter jaarlijks. Door de certificering van de validatieregels is het niet nodig deze tests te herhalen.’

Zorgt dat ook voor een daling van de administratieve lasten?

‘Inderdaad. Door administratieve fouten te voorkomen, verminder je de administratieve lasten van secretariaten en zorgverleners. Administratie is niet bepaald een hobby van zorgverleners. Zij mogen per uur geleverde zorg een opslagpercentage van 30 procent rekenen voor administratieve taken en aanverwante zaken. Dat klinkt veel, maar is in de praktijk echt krap. De laatste jaren is de hoeveelheid werk per cliënt zodanig toegenomen dat het percentage eerder rond de 40 a 50 procent ligt. Maar we hebben de opslag tot op heden toch niet verhoogd: je moet dat als zorgorganisatie niet willen. Wij proberen om dat percentage omlaag te brengen zodat de hoofdbehandelaar zijn tijd kan besteden aan de cliënten. Het inbouwen van controles en het certificeren van het epd helpt daarbij. Door declaraties in een keer goed in te dienen, hoef je niet achteraf te corrigeren.’

Wat is de volgende stap?

‘Het liefste zouden we de spelregels van verzekeraars ook meenemen. We werken nu nog met veel lijstjes, maar dat blijkt toch lastig. De verzekeraars hanteren namelijk allemaal verschillende regels. Wij behandelen geriatrische patiënten. Wanneer iemand in het ziekenhuis wordt gediagnosticeerd met dementie, kan het ziekenhuis naar ons verwijzen. Echter niet elke zorgverzekeraar accepteert het ziekenhuis als verwijzer; wij hebben dan bijvoorbeeld een verwijzing nodig van de huisarts. Als we dat vergeten, klopt de declaratie niet en krijgen we niet betaald. Een ander voorbeeld is dat niet elke zorgverzekeraar de specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar accepteert. Sommige accepteren alleen een psychiater. Zo zijn er verschillen tussen de zorgverzekeraars die fouten kunnen veroorzaken in de declaraties.’

Elke zorgverzekeraar hanteert dus verschillende regels?

‘Het gaat zelfs nog verder. Behalve dat we met VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, Multizorg, DSW en CZ aparte afspraken maken, zijn er ook nog verschillende afspraken per contractjaar. Daarnaast bestaan er verschillen in voorwaarden tussen de basis- en specialistische ggz. Eigenlijk hebben we twaalf contracten om rekening mee te houden en dat kost veel tijd om het allemaal te toetsen. En dan laat ik de wijkverpleging- en Wmo-contracten nog maar even buiten beschouwing. Het meest vervelende is dat onze hulpverleners aparte regels per cliënt moeten toepassen: dat moet je  eigenlijk helemaal niet willen. Door de declaratiecontrole te automatiseren willen we ervoor zorgen dat onze mensen het alleen nog maar goed kunnen doen. Nu voeren we nog veel periodieke controles uit. Dat gaat wel, maar het is wel de route van het meeste werk.’

Bron: Zorgvisie

 


Electronisch Patienten DossierUnit4 kiest Servoy voor vergroting van gebruiksvriendelijkheid Electronisch Clienten Dossier

Bedrijfssoftwareleverancier Unit4 heeft Servoy gekozen om de gebruiksvriendelijkheid van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Unit4 Cura verder te verbeteren. Servoy gaat Unit4 Cura voorzien van een nieuwe user interface en deelapplicaties ook beschikbaar maken voor gebruik op mobiele apparaten. Daardoor komen Unit4 en Servoy tegemoet aan de behoeften van zorginstellingen.

Servoy is een business applicatieplatform waarmee de gebruikersvriendelijkheid van bestaande software snel is te vergroten en geschikt te maken voor gebruik in de cloud en mobiele apparaten. De meest recente versie – Servoy8 – speelt volledig in op productiviteitsverbetering.

Unit4 heeft een team samengesteld dat de modernisatie samen met de experts van Servoy zal realiseren. Er zal op basis van Agile en Scrum worden gewerkt.

Jan Aleman, CEO van Servoy:

“We zijn trots dat Unit4 de toegevoegde waarde van Servoy8 ziet als instrument om Unit4 Cura nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van gebruikers. Het platform biedt de ontwikkelaars een korte leercurve, gebruikt een moderne taal (HTML5, Javascript) en voorziet in de noodzaak zowel SaaS (Software as a Service) als ‘on premise’ te kunnen draaien. Daarnaast sluit de technologie aan bij die van Unit4.” 

Rene Houwen, Manager R&D Unit4 Cura:

“Om onze software aan te laten sluiten bij de behoefte van de gebruikers, kijken we continu hoe we de gebruiksvriendelijkheid kunnen verbeteren. In Servoy hebben we de ideale partij gevonden die ons hierbij kan helpen.”  

Deze zomer is de eerste vernieuwde deelapplicatie klaar, waarna binnen korte tijd Unit4 Cura gefaseerd beschikbaar komt, voorzien van een vernieuwde user experience, geschikt voor gebruik op mobile apparaten en af te nemen via de cloud.

Rene Houwen:

“Door deze vernieuwingsslag voldoet Unit4 Cura ECD aan de behoefte van zorginstellingen die de cliënt centraal (willen) stellen en daarbij ondersteuning willen van zeer gebruikersvriendelijke software.”

Bron: Unit4


electronisch patientendossierDe schade die het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft geleden door de mislukte invoering van het elektronisch patientendossier (EPD) is opgelopen tot ruim 24 miljoen euro.

Maar vanwege een afspraak in het contract met de leverancier hoeft het Bossche ziekenhuis niet te rekenen op meer dan 1,5 miljoen euro schadevergoeding.

In totaal vier ziekenhuizen ruziën met het Portugese softwarebedrijf Alert over de mislukking van het softwareproject. Het gaat behalve het Jeroen Bosch Ziekenhuis om het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Bernhoven in Uden en het Atrium MC in Zuid-Limburg.

Berekeningen
Een woordvoerster van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vertelde woensdag dat de feitelijke schade is berekend. Het gaat bijvoorbeeld om noodoplossingen zoals opslag van dossiers en extra personeelskosten (bodes).

Alert is het niet eens met de berekening en zegt onder andere dat het ziekenhuis probeert te profiteren door kosten op te voeren voor een nieuw systeem dat wel aan de eisen voldoet.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis verloor eerder een rechtszaak over schadevergoeding maar kreeg deze week in hoger beroep gelijk. Het gerechtshof gaat tot een maximum van 1,5 miljoen euro beslissen over een schadevergoeding.

Bron: ANP