Wincare ECD

Bron: Winvision

Kenter Jeugdhulp, organisatie voor opvoedhulp en jeugd-ggz in Noord-Holland, tekende onlangs met ICT-dienstverlener Winvision de overeenkomst voor ingebruikname van het Elektronisch Cliënten Dossier WinCare. Vanaf medio 2016 vervangt WinCare het huidige ECD van de Jeugdriagg en het registratiesysteem van OCK het Spalier – de twee organisaties die per 1 juli 2015 zijn gefuseerd tot Kenter Jeugdhulp. Volgens de bestuurders Hendrik Beelen en Kees Bastiaanse helpt WinCare Kenter Jeugdhulp de hulp effectiever, transparanter en dichter bij de cliënten te organiseren.

Kenter Jeugdhulp wil landelijk voorop lopen bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke vernieuwing in de specialistische jeugdhulp. Digitalisering en informatisering zijn daarbij belangrijke instrumenten. Gert-Jan van der Wal, projectmanager ECD bij Kenter Jeugdhulp:

“Wij willen flexibel, digitaal, locatieonafhankelijk en dichtbij de cliënt kunnen werken. Bij de selectie van een nieuw integraal Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) voor de fusieorganisatie hebben we gezocht naar een systeem dat de hulpverleners daarbij goed ondersteunt. Een integraal platform dat papier overbodig maakt, cliënten centraal stelt, en de hulp effectiever, efficiënter en transparanter maakt. Na een uitgebreide selectie, waarin ook de medewerkers een belangrijke stem hadden, hebben wij voor WinCare van Winvision gekozen.”

Ruimte voor verdere verbetering
Voor Winvision is Kenter Jeugdhulp de derde grote jeugdhulporganisatie die na launching partner Parlan en Stichting De Praktijk kiest voor WinCare. Ronald Eleveld, algemeen directeur van Winvision:

“Er is samen met Parlan en andere jeugdhulporganisaties ruim twee jaar gewerkt aan WinCare. Nu is WinCare als centraal platform voor de jeugdhulp ‘code complete’: het systeem is volledig klaar voor gebruik. In samenwerking met Kenter Jeugdhulp wordt de komende maanden een additionele module voor de jeugd-ggz toegevoegd.”

“Dit jaar en de aanloop er naar toe waren voor veel jeugdhulporganisaties hectisch. Er is nu meer ruimte om de zorgverlening verder te verbeteren. Vooral op het gebied van digitalisering, online samenwerking en mobiel werken valt veel winst te boeken. WinCare helpt jeugdzorginstellingen om die stappen te zetten. We verwachten dan ook dat dit jaar en volgend jaar meer zorginstellingen voor WinCare kiezen.”

Privacy en gegevensveiligheid
Bij de keuze voor het nieuwe ECD wogen voor Kenter Jeugdhulp de privacy van cliënten en gegevensveiligheid zwaar. Gert-Jan van der Wal:

“Gegevensveiligheid is in de zorg altijd belangrijk en voor jeugdhulp en jeugd-ggz helemaal. Wij wilden niet alleen zeker weten dat de data goed beveiligd was, maar ook dat heel duidelijk is wie wel en wie niet bij de gegevens kan. Winvision en Microsoft hebben ons in dat opzicht alle zekerheid kunnen geven.”

De verwachting is dat WinCare medio 2016 volledig operationeel is bij Kenter Jeugdhulp. De medewerkers worden in de aanloop daar naartoe uitgebreid getraind om goed om te kunnen gaan met het nieuwe systeem, de mobiele toepassingen en de nieuwe samenwerking met cliënten en hun omgeving. Van der Wal:

“We zien er echt naar uit om WinCare te gaan gebruiken. Ik hoor van medewerkers dat ze haast niet kunnen wachten om de hulpverlening met WinCare effectiever, inzichtelijker en cliëntvriendelijker te maken.”

WinCare en Microsoft
WinCare is het nieuwe registratiesysteem specifiek ontwikkeld voor de jeugdhulp dat mensen, organisaties en gegevens samenbrengt. WinCare is volledig gebaseerd op het Microsoft-platform. Ronald Eleveld: “Het systeem brengt vrijwel alle Microsoft-troeven bij elkaar. We hebben bewust voor de integratie van cloud toepassingen als Office 365 en CRM Online gekozen. Niet alleen omdat Microsoft daar op inzet, maar vooral omdat wij zien dat die toepassingen een oplossing bieden om flexibel, mobiel, transparant, dichtbij de cliënt en veilig vanuit de cloud te werken, op een manier die aansluit bij de doelstellingen en strategie van organisaties. Zorginstellingen die kiezen voor WinCare hebben dan ook direct alle voordelen van het complete Microsoft-pakket.”

Bron: Winvision


Sherpa is de eerste Nederlandse gehandicaptenzorgorganisatie die zonder tussenkomst van een zorgserviceprovider rechtstreeks vanuit een Elektronisch Cliënten Dossier geautomatiseerd iWMO- en iJW-berichten met gemeenten uitwisselt via het VECOZO Schakelpunt. Door deze automatiseringsslag is het niet meer nodig om de berichten via de site van VECOZO te up- en downloaden. Hierdoor bespaart de zorgorganisatie tijd en worden fouten voorkomen.

iWMO (VISD.nl)Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de financiering van de zorg die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Elke wet heeft eigen berichtenstandaarden en declaratie-eisen. Zo staat elke zorgorganisatie voor het declaratieverkeer en de berichtuitwisseling van zorgtoewijzingen dagelijks in contact met diverse partijen, zoals zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders en gemeenten. Gezien de hoeveelheid van de berichten en de foutgevoeligheid bij de handmatige verwerking, is het wenselijk om hier een automatiseringsslag in aan te brengen. Unit4 heeft daarom koppelingen ontwikkeld voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen het zorginformatiesysteem Unit4 Cura en het VECOZO Schakelpunt.

Sherpa heeft dit proces voor de WMO en JW als eerste zorgorganisatie in Nederland geautomatiseerd door afspraken te maken met gemeenten over deze standaarden. Zijn er iWmo- of iJW-berichten vanuit de gemeente, dan komen deze automatisch via het VECOZO Schakelpunt terecht in het zorginformatiesysteem Unit4 Cura waarmee beide zorginstellingen werken. Ook het versturen van de berichten vanuit UNIT4 Cura naar het VECOZO Schakelpunt verloopt automatisch. Van daaruit worden de berichten verder verwerkt richting de aangesloten gemeenten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK).

Martin Horst, teamleider verzuim, salaris- en cliëntenadministratie bij Sherpa:

“Voor de Wet langdurige zorg hadden we het berichtenverkeer al geautomatiseerd en dat loopt perfect. Begin dit jaar kregen we van de regio Gooi en Vechtstreek al gauw 400 zorgindicaties. Die moesten we handmatig overhalen van het VECOZO Schakelpunt naar Unit4 Cura en vervolgens het retourbericht weer uploaden. We hebben Unit4 gevraagd of dit berichtenverkeer ook automatisch kon, want handmatig werk is erg foutgevoelig. Dit bleek snel te kunnen en we hebben direct ook het declaratieverkeer geautomatiseerd.”

Sherpa bespaart naar eigen zeggen direct tijd omdat het niet meer hoeft te kijken op de site van VECOZO of er berichten zijn. Is er een beschikking / retourbericht van een declaratie binnengekomen, dan komt die in Unit4 Cura en krijgt Sherpa daar een melding van. Toch is het succes afhankelijk van de gemeenten, heeft Martin Horst ervaren.

“De regio Gooi en Vechtstreek (acht gemeenten) waar 95 procent van ons berichtenverkeer en declaratieverkeer vandaan en naar toe gaat, had de automatisering voor het berichtenverkeer ook al vroeg op orde. Daardoor konden we snel goede afspraken maken.”

Ronald Veurink, integratiespecialist bij Unit4:

“Unit4 heeft al jarenlange ervaring en succes met de automatische uitwisseling van WLZ (Wet langdurige zorg) berichten en het declaratieverkeer via het VECOZO Schakelpunt. Veel zorgorganisaties in Nederland die met Unit4 Cura werken, maken gebruik van deze koppelingen inclusief monitoring en zijn daar erg tevreden over. We zijn blij dat Sherpa nu ook veel tijd kan besparen door het geautomatiseerde berichtenverkeer met gemeenten. Zorgorganisaties die ook een efficiencyslag willen aanbrengen in het berichtenverkeer, kan ik van harte aanbevelen om samen met gemeenten te kiezen voor de landelijke standaarden. Zo kunnen ze snel tijdwinst realiseren en de foutkans minimaliseren.”

Unit4 Cura bevat behalve standaardkoppelingen voor het iWMO en iJW berichtenverkeer dus ook koppelingen voor het berichtenverkeer met betrekking tot de iWLZ en het declaratieverkeer richting gemeenten en zorgkantoren.

Bron: Unit4


Prodware is er als eerste in geslaagd een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) te ontwikkelen dat samenwerkt met elk ERP-pakket. Dit maakt het uiterst complete ECD van Prodware beschikbaar voor elke zorginstelling in Nederland. Het ECD van Prodware past naadloos in alle bestaande bedrijfssoftware zoals Microsoft Dynamics NAV/AX, Oracle, SAP, Baan, Sage, Exact.

In mei 2013 was Prodware ook al de eerste die Microsoft HealthVault in zijn ECD opnam. Hierdoor kunnen cliëntgegevens uit andere systemen, met HealthVault als brug, in het eigen Elektronisch Cliënten Dossier worden opgenomen. Het ERP-onafhankelijke platform kwam daarmee al in zicht, maar de essentiële onderdelen van ERP ontbraken. Inroosteren en andere planningsfuncties, monitoring, terugkoppeling, registratie en facturatie, zijn niet mogelijk met HealthVault.

Alles in één

Het nieuwste ECD dat Prodware op de Zorg & ICT beurs van 2014 introduceert, is het meest geavanceerde pakket dat momenteel beschikbaar is. In de kern is het een Client Volg- en Ondersteuningspakket (CVO) dat geheel op Microsoft technologie is gebaseerd. Daardoor past het van nature in de reguliere Microsoft kantoorautomatisering en biedt het medewerkers die gewend zijn aan Microsoft Office, de bekende manier van werken. Op deze basis heeft Prodware hoogwaardige software ontwikkeld die voorziet in alle mogelijke behoeften van cliënten in de zorg en alles en iedereen daaromheen.

Nieuw aan deze jongste versie van Prodware Healthcare Solutions, is dat het CVO/ECD-deel van de oplossing via ingebouwde layering (ESB Enterprise Service Bus) naadloos kan worden aangesloten op willekeurig welk ander ERP-pakket dan ook.

Rob Schaart, Directeur Healthcare Prodware

Ons ECD heeft een reisstekker gekregen. Waar je ook bent & wat je ook wilt, kan je alles eraan koppelen.

Prodware Nederland is er trots op dat het als onderdeel van de grootste Microsoft Business Solutions partner in Europa, de voortrekkersrol heeft waar het om IT in de zorgsector gaat.


Overal en altijd mobiele ontsluiting van Elektronisch Cliënt Dossier

Deze week hebben VCD Healthcare en Coresystems de handen ineengeslagen en zijn een strategische samenwerking aangegaan. De technologische samenwerking tussen de twee partners maakt het voor zorgmedewerkers mogelijk overal en altijd informatie vanuit Vinova, het Elektronisch Cliënt Dossier van VCD Healthcare, te ontsluiten. De informatie is dus niet alleen beschikbaar binnen de muren van de zorginstelling, maar ook via een innovatieve App voor tablets of smartphones op locatie bij de cliënt; thuis of op elk andere willekeurige locatie.

De eerste mijlpaal in deze samenwerking betreft de ontwikkeling van een mobiele zorgoplossing voor de ontsluiting van Vinova op locatie bij de client. Het unieke concept reikt veel verder dan een één-op-één vertaling van de huidige software naar een web-oplossing die toegankelijk is via laptop, tablet of smartphone. Het is een combinatie van de Coresuite Intelligente Cloud oplossing en een zeer uitgebreide native zorg App die optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van smartphones en tablets. De Vinova functionaliteit zoals; planning, tijdsverantwoording, cliëntplannen, formulieren en protocollen is daarmee overal en altijd beschikbaar. Met deze unieke combinatie van de rijke functionaliteit van Vinova en de vernuftige Coresuite intelligent cloud biedt VCD een veilig, schaalbaar en offline beschikbaar ECD. Daarmee beschikt de zorgverlener, ook als er geen internetverbinding is, altijd over cliëntinformatie en de noodzakelijke rapportages en is hij of zij in staat om registraties en rapportages te verwerken en deze op een later tijdstip te synchroniseren naar het zorg informatie systeem.

“Vinova stelt de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional centraal”, aldus Jouke Langhout die als productmanager verantwoordelijk is voor Vinova. “Met dit nieuwe concept heeft de zorgverlener altijd en overal de beschikking over cruciale informatie. Het ECD wordt hierdoor meer in het werkproces geïntegreerd in plaats van dat het een administratieve taak is aan het einde van de dag. Het gebruiksgemak is groot, zodat zowel de zorgverlener als de cliënt en zijn naasten heel gemakkelijk en begrijpelijk toegang krijgen tot hulp, advies, diensten en ondersteuning.”

Zorginstellingen betalen voor gebruik op abonnementsbasis en zien zich in de beginfase dus niet geconfronteerd met enorme investeringen. In het partnership met Coresystems is geborgd dat de Coresuite mobile naadloos integreert met de zorgoplossingen van VCD. Dit betreft dus niet alleen Vinova, maar ook ViPharma (medicatieverstrekking) en Vidaví (ERP). Standaard is de mobile care client zeer uitgebreid en gaan we uit van maximale standaardisatie: What You See Is What You Get. Jouke Langhout: “Hiermee voorkomen we lange implementaties. Door voor deze oplossing te kiezen, kunnen zorginstellingen ook nog eens meer mensen zorg bieden met minder zorgverleners omdat alle processen eromheen worden gestroomlijnd. Ook dit is belangrijk in een sector waar de kosten en budgetten op dit moment onder een vergrootglas liggen.”

Het nieuwe concept  wordt gezamenlijk ontwikkeld door VCD Healthcare en Coresystems Benelux. Steven Doesburg, managing director van Coresystems Benelux vertelt: “Coresystems is een internationale organisatie met een ruime ervaring op het gebied van ontwikkelen en leveren van mobility oplossingen. Door deze samenwerking met VCD Healthcare, een organisatie met meer dan 35 jaar ervaring in de zorg in Nederland, bundelen we de krachten van twee specialisten elk op het eigen terrein. Het zogenaamde één plus één is drie effect.”

De samenwerkingsovereenkomst werd begin februari in Eindhoven ondertekend door Steven Doesburg en Jack Bakker. Jack Bakker, directeur van VCD Healthcare is trots op het nieuwe concept: “Dit unieke concept past in de visie die wij als IT leverancier hebben op de toekomst van de zorg in Nederland. Alles moet kostenefficiënter en het werk moet met minder mensen worden uitgevoerd. Daarom zijn slimme oplossingen, zoals dit nieuwe gezamenlijke concept voor Vinova, cruciaal voor de moderne toekomstgerichte zorginstelling. In de nabije toekomst zullen in samenwerking met Coresystems ook onze oplossingen Vidaví en ViPharma worden uitgebreid met geavanceerde mobiele functionaliteit.”

Over VCD Healthcare
VCD Healthcare richt zich op het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van software oplossingen ter ondersteuning van de complexe administratieve, financiële, inkoop, logistieke, medicatie en zorgprocessen voor zorginstellingen in de breedste zin. Daarnaast voorzien we in diensten die geheel of gedeeltelijk bedrijfsprocessen uit handen nemen, zoals bijvoorbeeld de facturatie en inning van DBC’s voor zorginstellingen. VCD Healthcare is onderdeel van de VCD IT Groep.

Over Coresystems Benelux
Sinds 1 september 2012 ontplooit Coresystems haar bedrijfsactiviteiten voor de Benelux en Zorg vanuit de nieuwe vestiging in Waardenburg in Nederland. Met de innovatieve Coresuite-oplossingen van Coresystems kunnen ambulante bedrijfsprocessen optimaal en continu ondersteund worden. Bedrijfskritische Informatie uit ERP-omgeving wordt ontsloten via een intelligente cloud en gepresenteerd via zeer innovatieve en gebruiksvriendelijke apps.. Momenteel heeft Coresystems wereldwijd ca. 145 medewerkers in dienst.

 

Bron: persbericht