MySolution FlexTiming implementeert het komende half jaar Mysolution FLEX om daarmee het primaire proces van de dienstverlening naar haar uitzendkrachten en klanten verder te optimaliseren. De afgelopen drie jaar is het Mysolution platform volledig vernieuwd. Het basisplatform Microsoft Dynamics NAV is overgezet van traditionele windows naar een moderne en rolgebaseerde User Interface en optimale integratie met Office 365. De  app, portal en planningsapplicatie van Mysolution communiceren niet meer op basis van webservices en XML, maar op basis van moderne WebAPI’s. Hierdoor is ook de ontsluiting naar de andere applicaties in de uitzendbranche en de  website van Timing sterk vereenvoudigd en versneld. Mysolution heeft het afgelopen jaar een volledig nieuwe loonengine ontwikkeld voor uitzenders en detacheerders. Een onderdeel van Timing is sinds juli 2015 al volledig operationeel met Mysolution Flex. Vanaf januari 2016 zullen meer dan 400 gebruikers gebruik gaan maken van Mysolution FLEX.

Wij doen!
Timing weet zich te onderscheiden van andere uitzendbureaus door zich te specialiseren op uitvoerend, het zogenaamde doen-werk. De uitvoerende functie verdient volgens Timing meer erkenning dan dat deze nu krijgt. Het bedrijf richt zich op banen in de productie, schoonmaak, logistiek, zorg, callcenters en op kantoor. Belangrijk werk waar wij op onze eigen praktische manier een steentje aan willen bijdragen. Wij doen!  De pay-off onderstreept waar Timing voor staat. Nuchter zijn en hard werken. Timing is een bedrijf van praktische oplossingen. Wij doen. Dat is hoe Timing groot geworden is.

“Dat pragmatisme zien we ook terug bij de organisatie en het product Mysolution (FLEX)”,

aldus Margriet Spijker van Timing.

Bron: MySolution


Dynamics NAV 2015Ctac heeft Microsoft Dynamics NAV 2015 geïmplementeerd bij de Zonnebloem. De charitatieve instelling is hiermee voorzien van de nieuwste versie van Navision met veel meer gebruiksgemak en mogelijkheden voor koppelingen met andere Microsoft-bedrijfstoepassingen. Dankzij de integratie met Office 365 en Azure hebben medewerkers de mogelijkheid om flexibel via de cloud te werken. Daarmee loopt de organisatie in Nederland voorop. De implementatie werd afgerond binnen het gestelde budget en tijdsbestek.

De oplossing van Microsoft vervangt het grootste deel van de systemen bij de Zonnebloem. Doordat de organisatie afhankelijk is van donateurs, is het zaak om richting stakeholders, donateurs en lokale afdelingen zeer open en efficiënt te zijn. Dat is met Dynamics NAV goed te realiseren.

Noud van Rooij, directeur van de Zonnebloem:

“De nauwe samenwerking met Ctac verliep erg prettig. Mede daardoor is de implementatie vlekkeloos verlopen. Voor ons is dit nieuwe systeem een grote stap voorwaarts, zowel in effectiviteit als in efficiëntie.”

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac:

“Dit implementatieproject bij de Zonnebloem is een mooie, gezamenlijke eerste mijlpaal”. Ik ben er trots op dat Ctac een organisatie met een missie als de Zonnebloem kan ondersteunen in haar werk.”

Bron: CTAC


BoltricsOp 2 juli 2015 zijn 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics door Microsoft gecertificeerd voor Dynamics NAV 2015, wat betekent dat onze oplossingen wederom voldoen aan de hoogste eisen die Microsoft stelt aan software van haar partners.
De oplossingen mogen het Certified for Microsoft Dynamics logo dragen. Onze oplossingen hadden tot nu toe de certificering voor NAV 2013.

3PL Dynamics / Nekovri Dynamics zijn uitvoerig en onafhankelijk getest door VeriTest (onderdeel van Lionbridge) op ontwikkelkwaliteit en compabiliteit met Microsoft Dynamics NAV. Voorwaarde voor de certificering is dat 10 klanten de oplossing aanbevelen, wat voor Boltrics geen probleem is, omdat meer dan 40 klanten met de oplossingen werken. Tevens is vereist dat de software partner de Gold Certified Partnerstatus heeft.

Doug Kennedy, vicepresident Microsoft Dynamics Partners:

“Software oplossingen met ‘Certified for Dynamics NAV’ accreditatie voldoen aan Microsofts hoogste kwaliteitseisen, waardoor wij bedrijven kunnen garanderen dat die oplossingen werken in combinatie met hun Microsoft Dynamics oplossing. Microsoft feliciteert Boltrics met het behalen van de Certified for Microsoft Dynamics status voor 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics’.

Jan Bolks, Algemeen Directeur Boltrics Group:

“Boltrics stelt hoge eisen aan haar software ontwikkelaars. We bieden onze klanten in de logistieke dienstverlening de beste software oplossingen en zorgen dat ze altijd up-to-date op de nieuwste versie werken. De toekenning van het Microsoft certificaat is de bevestiging van onze eigen kwaliteitsstandaard. Voor onze (toekomstige) klanten is het certificaat de bevestiging dat ze kiezen voor kwaliteit, continuïteit en zekerheid.”

Over Nekovri Dynamics
Nekovri Dynamics is een complete en geïntegreerde totaaloplossing voor logistiek dienstverleners die actief zijn in de Koel- en Vries logistiek. Alle bedrijfs- en logistieke  processen worden vanuit één standaard softwareproduct ondersteund. Functionaliteiten zoals WMS, TMS, RF scanning, Forwarding, Douane, Web portalen en EDI zijn standaard beschikbaar voor een sterk concurrerende prijs. Dit alles is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, waarmee ook de volledige financiële administratie vanuit dezelfde software aan gestuurd kan worden.

Over 3PL Dynamics
3PL Dynamics is een complete en geïntegreerde totaaloplossing voor logistieke dienstverleners. Alle bedrijfs- en logistieke processen worden vanuit één standaard softwareproduct ondersteund. Functionaliteiten zoals voorraadbeheer voor derden (WMS), RF scanning, Value Added Logistics, Forwarding, Douane, Web portalen en EDI integratiesoftware zijn standaard beschikbaar. De oplossing is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, waardoor het mogelijk is de volledige financiële administratie vanuit dezelfde software aan te sturen.

Over Boltrics
Boltrics, gevestigd in Ede, is specialist op het gebied van Microsoft Dynamics voor logistiek dienstverleners en voor de koel- en vriesbranche. Daarvoor heeft Boltrics de producten 3PL Dynamics, Nekovri Dynamics en BVBVK Dynamics ontwikkeld.

Bron: Boltrics


Van vastlegging naar procesondersteuning en van procesondersteuning naar procesautomatisering, Verito maakt het mogelijk met de introductie van de module Workflow.

Met Verito Workflow kunt u uw processen beter beheersen door deze grafisch te definiëren. Hierbij kunt u aangeven wat de trigger (aanleiding) is om een proces te starten en uit welke (vervolg)stappen het proces bestaat. Deze stappen kunnen vervolgens door een medewerker worden uitgevoerd, het is uiteraard ook mogelijk om deze automatisch uit te voeren. Voorbeelden?

  • Als het minimaal aantal deelnemers voor een cursus is gerealiseerd, wordt automatisch een bevestigingsbrief aangemaakt en naar de deelnemers gemaild. Parallel hieraan ontvangt de docent een mail en wordt de status van de cursus aangepast.
  • Als de kredietlimiet van een klant wordt overschreden, dan wordt deze klant automatisch geblokkeerd. Tevens ontvangt de verantwoordelijke accountmanager een taak en/of een mail om de klant te bellen.
  • Als er een gift wordt geregistreerd tot een zelf te bepalen bedrag, dan wordt automatisch een persoonlijke bedankbrief aangemaakt. Giften boven dit bedrag resulteren in een actie voor de verantwoordelijke fondsenwerver om de donateur persoonlijk te bedanken.
  • Als een medewerker zijn uren van afgelopen week niet (volledig) heeft verantwoord, dan wordt automatisch een reminder verstuurd aan de medewerker zelf. De leidinggevende ontvangt tevens een melding.

In de ontwerpmodule van de module wordt het proces grafisch opgebouwd. Hierbij is een groot aantal voorgedefinieerde processtappen beschikbaar om in de workflow op te nemen. In de factbox (aan de zijkant van de pagina) is inzichtelijk wat de status is van de workflow. Door deze te selecteren wordt de workflow grafisch gepresenteerd en wordt duidelijk in welke processtap de workflow zich bevindt.

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • U kunt zelfstandig en onbeperkt workflows aanmaken en beheren
  • Het beheer is bijzonder intuïtief door de grafische interface
  • Workflows kunnen handmatig worden gestart maar ook automatische worden gestart op basis van een gebeurtenis in Dynamics NAV
  • Met Workflow kunt u processtappen op een zelf te bepalen moment activeren.

Bron: Verito Informatisering


Cegeka Groep neemt de ERP-specialist Edan Business Solutions definitief over. Na de gebruikelijke ‘due diligence’-fase heeft de Raad van Bestuur van de Cegeka Groep groen licht gegeven, en nu heeft ook de Belgische rechtbank de noodzakelijke goedkeuring gegeven. De overname zal tegen 15 juli 2015 zijn afgerond. Alle medewerkers van Edan Business Solutions behouden hun baan en de bestaande klanten van Edan kunnen nu beroep doen op de uitgebreide diensten van Cegeka.

Cegeka Groep haalt met de overname extra expertise op het gebied van Microsoft Dynamics in huis. De Groep had na de eerdere overname van Brain Force al een sterke marktpositie voor ERP verworven in Franstalig België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Italië en ook Roemenië en Tsjechië van waaruit de groep nearshore diensten levert. Cegeka realiseert meer dan een kwart van zijn omzet met Microsoft-technologie en heeft 350 Microsoft Dynamics ERP-experts in dienst. Dit jaar wil Cegeka nog minstens 20 Microsoft Dynamics-experts werven in België en Nederland. De Groep plant ook verdere Microsoft Dynamics-overnames en/of -partnerships in heel Europa.

“Edan Business Solutions heeft een stevige reputatie als het gaat om Microsoft Dynamics-oplossingen op maat voor specifieke branches, zoals de voedingssector, verwerkende industrie, groothandel en distributie. Die unieke expertise gaan we nu Europees vermarkten. De consultants van Edan zullen deel uitmaken van ons internationale competentiecentrum voor ERP-diensten dat voor klanten in heel Europa strategisch advies levert en projecten uitvoert. Andersom kunnen de klanten van Edan bij Cegeka terecht voor infrastructuurdiensten, voor de integratie van hun ERP met andere toepassingen, nearshore softwareontwikkeling, enzovoort”,

zegt Christoph Neut, Chief Commercial Officer bij Cegeka.

“Het samengaan met Cegeka is een belangrijke stap om ons nog sterker te profileren naar onze klanten en ons beter te onderscheiden van de concurrenten. Onder de vleugels van Cegeka kunnen we onze klanten een nog breder portfolio aan ICT-diensten aanbieden en zullen we hen met onze Dynamics-expertise kunnen ondersteunen in de verschillende landen waar zij actief zijn”,

zegt Cédric Van Branteghem, Director bij Edan.

Edan Business Solutions werd in 1973 opgericht en is een van origine een Gents informaticabedrijf, gespecialiseerd in de integratie van ERP-software en met name de toepassingen Microsoft Dynamics NAV, Dynamics AX en Dynamics CRM. Bij de nieuwe dochteronderneming van Cegeka zijn in België en Nederland 150 personen werkzaam. Edan heeft in Nederland een vestiging in Helmond.

Bron: Cegeka GroepDutch BakeryDutch Bakery B.V. uit Waalwijk is gespecialiseerd in het produceren van verschillende diepgevroren, gekoelde en zuurstofarm verpakte hartige snacks, zoals worsten- en saucijzenbroodjes. Het brede assortiment wordt in binnen- en buitenland aan grote retailers verkocht. Onlangs heeft Dutch Bakery de thuisafbak divisie van Bakkersland overgenomen. Om de controle op de bedrijfsprocessen van deze productielocaties vast te houden en dubbele administraties uit te sluiten, vervangt Dutch Bakery de huidige softwaresystemen met Microsoft Dynamics NAV in combinatie met SI Foodware van Schouw Informatisering.

De mogelijkheden van dit food specifieke ERP-systeem passen perfect in de automatiseringsstrategie van Dutch Bakery volgens Algemeen Directeur Jefrem Schapendonk:

‘We willen de mogelijkheid hebben om later ook bij de andere werkmaatschappijen dezelfde oplossing te implementeren. Dat is mogelijk met SI Foodware en Schouw als partner.’

Daarnaast wil Dutch Bakery structuur en consistentie aanbrengen in de informatievoorziening en processen.

‘We waren op zoek naar één pakket waar alle bedrijfsprocessen in zijn geïntegreerd. Omdat alle data dan in één pakket zit, hebben we een betere beschikbaarheid van procesinformatie en dus sterkere controlemogelijkheden. Zo kunnen we efficiënter werken en uniform rapporteren’,

aldus Jefrem Schapendonk.

Bron: Schouw Informatisering


FonQ Trade+GAC heeft bij fonQ.nl Trade+ geïmplementeerd; een volledige ERP-oplossing gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Het webwarenhuis – dat compleet is in wonen, koken en tuin – verwerkt vanaf nu via Trade+ automatisch dagelijks gemiddeld 2.500 orders die via de webshops binnenkomen. Daarnaast vervangt de aanwezige business-logica in Trade+ delen van de bestaande interfaces en is de klantenservice volledig overgestapt op de servicemodule binnen Trade+.

Ruimte voor groei
FonQ.nl zocht een nieuwe partner voor de bedrijfsoplossing omdat de bestaande leverancier niet in staat bleek de toenemende orderaantallen te verwerken. GAC werd geselecteerd om het ERP-systeem te vervangen door Trade+; een totaaloplossing voor de groothandel met Microsoft Dynamics NAV als fundering. Deze oplossing is flexibeler inzetbaar en beter schaalbaar waardoor meer ruimte voor groei ontstaat. Met Trade+ verwerkt fonQ.nl dagelijks gemiddeld 2.500 orders, en kan het de piek van 7.500 orders per dag rond de feestdagen ook aan.

Interfaces vervangen
Vervanging van een ERP-systeem vraagt om zeer zorgvuldig handelen. GAC heeft bij de operatie meer dan dertig interfaces die op de bestaande oplossing waren aangesloten met succes overgezet naar Trade+. Daarbij zijn samen met fonQ.nl beschrijvingen opgesteld. Op basis van dit werk, en in samenwerking met GAC, kon fonQ.nl zelf grotendeels de interfaces opbouwen.

Analyses en klantenservice
Voor analyse en rapportage is onder meer QlikView geïmplementeerd. Deze oplossing stelt fonQ.nl in staat om snel en effectief informatie te delen met interne afdelingen en externe partijen. Ook aan de klantenservice is extra zorg besteed. Door deze afdeling functioneel volledig op te nemen binnen de NAV-implementatie is meer overzicht op alle fases van het ordertraject. Ook kunnen RMA’s nauwkeurig worden gevolgd. Klanten krijgen statusupdates via e-mail en zijn daarom tijdens de bestelling en afhandeling volledig op de hoogte.

POC-methode
De volledige implementatie van het systeem nam zes maanden in beslag en is uitgevoerd via de Proof of Concept implementatiemethode (POC-methode). Daarbij wordt de software met behulp van werkende voorbeelden op basis van gebruikersprocessen ingericht en op basis van feedback aangepast. De POC-methode zorgt vrijwel direct voor draagvlak onder de gebruikers, voorkomt problemen door verkeerde verwachtingen en versnelt het implementatieproces.


ProdwareBilfinger Industrial Services België/Nederland sluit een langetermijncontract af met Prodware Benelux voor de levering en implementatie van de HRM- en salarisoplossingen van Mercash. Het wordt geïmplementeerd op Microsoft Dynamics NAV en ondersteunt de processen van Bilfinger Industrial Services van België en Nederland.

“Microsoft Dynamics NAV biedt veel mogelijkheden om processen tot in detail te ondersteunen. Maar op het gebied van HRM en Salaris zijn er beperkingen. Onze softwaremodules, die naadloos aansluiten op Microsoft Dynamics NAV, geven de gewenste invulling aan die beperkingen. Uitgangspunt en doel hierbij is het realiseren van een vlekkeloze personeels- en salarisadministratie”, vertelt Wouter Bakker, directeur Mercash.

“De juiste medewerkers dienen op het juiste moment toegang te hebben tot de juiste informatie. Wij waren op zoek naar software die dit ondersteunt”, vertelt Rachel Konings, Projectmanager Bilfinger Industrial Services.

Konings vervolgt: “Met de oplossingen van Mercash kunnen wij tijd en kosten besparen rondom onze HR- en salarisprocessen. Ook verhogen wij ons interne serviceniveau. Door personeelsgegevens en routinematige HR-taken te automatiseren, krijgt niet alleen HR maar krijgen ook onze managers meer tijd en ruimte voor de procesmatige kant van hun functie. Dit verhoogt de output en het rendement van de onderneming. Prodware heeft zich in eerdere projecten als uitstekende partner getoond. We zijn ruimschoots tevreden over de expertise van de consultants die tijdens de aanloop bij ons over de vloer zijn geweest.”

“De implementatie van dit project is na grondige voorbereidingen, in samenwerking met onze partner Mercash, tot stand gekomen. Het is een mooie uitbreiding van onze bestaande samenwerking met Bilfinger Industrial Services. Wij zijn trots op en blij met het wederom in ons gestelde vertrouwen”, sluit André Sliedrecht, Managing Director Prodware Benelux, af.

Bilfinger Industrial Services België/Nederland
Bilfinger Industrial Services België/Nederland is de industriële benchmark voor projecten en onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets. De activiteiten als isolatie, steigerbouw, rope access, conservering, tracing, asbestverwijdering, vuurbescherming en lawaaibeheersing zijn afzonderlijk inzetbaar, maar worden ook multidisciplinair aangeboden. De organisatie van Bilfinger Industrial Services in België/Nederland bestaat uit 1400 werknemers. Daarnaast zijn er nog eens 1000 mensen werkzaam in de onderaanneming.

Bilfinger Industrial Services België/Nederland maakt onderdeel uit van de divisie ‘Insulation, Scaffolding & Painting’ binnen het Duitse engineering en services concern Bilfinger SE. Wereldwijd werken er bij Bilfinger SE 74.000 mensen, waarmee in 2013 een omzet van € 8,5 miljard werd gehaald.


ISProjectsPokon en Naturado zijn per januari 2008 gefuseerd tot 1 bedrijf.

De nieuwe combinatie is marktleider op het gebied van potgronden, meststoffen, gewasbeschermingsproducten en graszaden. Op 1 januari 2009 begon de bouw voor een extra Warehouse en vinden alle leveringen vanuit Veenendaal plaats. Pokon Naturado is extreem flexibel in logistiek waardoor klanten heel snel hun producten kunnen ontvangen.

Pokon Naturado verwerkt ongeveer 6.000 inkomende facturen per jaar in Microsoft Dynamics NAV (NAV). In totaal zijn ongeveer 25 medewerkers binnen de organisatie betrokken bij het vastleggen, boeken, goedkeuren en verder verwerken van deze facturenstroom.

Remco Donselaar, ICT Manager van Pokon Naturado vertelt: “Omdat één collega van de financiële administratie met pensioen ging en een andere collega ook afscheid nam, hebben wij besloten de inkomende factuurverwerking te automatiseren. Wij wilden de eenvoudige werkzaamheden automatiseren waardoor er tijd overblijft voor andere werkzaamheden. Tijdens het selectietraject zagen wij dat voor veel organisaties besparing in het aantal fte een belangrijke reden is om dit proces te automatiseren. Aangezien wij “slechts” 6.000 facturen per jaar verwerken in het ERP pakket NAV, was dit voor ons geen issue. Onze voornaamste drijfveer was om de administratieve medewerkers meer uitdaging in hun werkzaamheden te geven. De invoer is nu geautomatiseerd, wij hebben zicht op waar de facturen zich bevinden en hoeven niet meer achter collega’s aan te lopen, dus hebben wij tijd over om iets anders te doen!”

Donselaar: “Wij hebben drie verschillende factuurverwerkingspakketten bekeken. De keuze is op ISProjects gevallen omdat dit een standaard oplossing is met een volledig geïntegreerde koppeling met NAV en weinig maatwerk. Daarnaast waren de toekomstige gebruikers gecharmeerd van de overzichtelijkheid van de schermen en was deze oplossing ook nog het voordeligst! Wij hebben nog wat wensen om de functionaliteit uit te breiden waardoor wij bijvoorbeeld ook de toeslagen en vaste activa via ISP-Invoice verwerken. Dit staat de primaire werking echter niet in de weg en is een mooi vervolgproject.”

“Na de ondertekening van het contract heeft ISProjects een projectplan gemaakt. Dankzij dit plan is het project binnen de gestelde tijd opgeleverd en is het vaste budget ook niet overschreden! Tijdens het project en ook nu na livegang worden issues snel opgepakt en afgehandeld. Voor de gebruikers is het even wennen en kost het aanmaken van de templates nu wat meer tijd. Binnenkort zal dat echter zijn vruchten afwerpen. Kortom: wij zijn zeer tevreden over het verloop van het project en de resultaten!”

besluit Donselaar.


Lenco als eerste organisatie in Europa live met Microsoft Dynamics NAV 2015

GAC Business Solutions heeft als eerste Europese leverancier Microsoft Dynamics NAV 2015 geïmplementeerd. Sinds juli draait het Hi-Fi- en consumentenelektronica-merk Lenco de nieuwste versie van de bedrijfssoftware. NAV 2015 vereenvoudigt onder meer mobiel werken en geeft grotere toegang tot business intelligence met Power BI.

Growing Together
GAC Directeur Erik van Driel: “Wij zijn trots dat we op deze manier ons innovatievermogen kunnen tonen. Onze partner Lenco benut als eerste in Europa de nieuwe mogelijkheden van Microsoft Dynamics NAV 2015. Deze versie geeft bedrijven nog meer vrijheid om te groeien en dat geeft ons nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan ‘Growing Together’; groei realiseren door intensieve samenwerking.”

Grote upgrade
ICT Specialist Peter Derks van Lenco: “Voor ons is de overstap naar Microsoft Dynamics NAV 2015 een grote upgrade. Helemaal super is het dashboard in combinatie met de workflows die door GAC zijn ontwikkeld. Daarmee kunnen we processen van het begin tot het einde volgen. We hebben ook een app laten bouwen en de verbeterde connectivity studio ingezet. NAV 2015 geeft ons meer grip op processen en meer inzicht in onze cijfers.”

Multi-device
Microsoft Dynamics NAV 2015 is de opvolger van NAV 2013 en bevat onder meer innovaties die mobiel en locatie-onafhankelijk werken faciliteren. Deze versie bevat multi-device ondersteuning voor mobiele apparaten en maakt het eenvoudiger om een BYOD (Bring Your Own Device) policy in te voeren en te ondersteunen. Via een moderne webclient kunnen gebruikers altijd vanaf een browser veilig met de bedrijfssoftware werken.

Power BI
Een tweede belangrijke vernieuwing in NAV 2015 zijn de Power BI gereedschappen waarmee beslissingen nog beter op de bedrijfsgegevens in de software te baseren zijn. Power BI is een krachtige toevoeging om NAV 2015 als business intelligence tool in te zetten. Met behulp van een viertal gespecialiseerde gereedschappen maakt Power BI het mogelijk om zelfs al bij kleinere ondernemingen maximale informatie uit Big Data te halen.

One Microsoft Dynamcis NAV 2015
De interface van Dynamics NAV 2015 is nog verder gelijk getrokken met andere toepassingen van Microsoft. Dat verhoogt de herkenbaarheid en maakt het eenvoudiger voor nieuwe gebruikers om snel de weg te vinden in de gereedschappen. Daarnaast ondersteunt deze versie One Microsoft zodat gebruikers met slechts één keer inloggen direct van NAV, SharePoint en Office gebruik kunnen maken. Gekoppeld aan de reeds bestaande rolgebaseerde interface, die schermen aanpast aan de taken van een gebruiker, is Dynamics NAV 2015 met minimale training door iedereen te gebruiken.