Vraag nu een vrijblijvend gesprek aan: info@it-matchmaker.nl

Tag Archives: CIO


Grote ondernemingen ondervinden wereldwijd aanzienlijke problemen met het vormgeven van hun digitale strategie. Hoewel digitale innovatie de bestuursagenda van de bedrijven in het algemeen beheerst, hebben de ondernemingen moeite om hun strategie hieraan aan te passen.

Vooral het tempo waarin de digitalisering zich voltrekt en de dringende noodzaak om te innoveren maakt het voor bedrijven lastig een digitale ondernemingsstrategie te realiseren en de noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis te halen. De onderzochte bedrijven beschouwen het aantrekken van specialisten die in staat zijn big data te analyseren op dit moment als het meest nijpende probleem.

CIO Survey 2015Dit blijkt uit de CIO Survey 2015 van Harvey Nash en KPMG. Aan het onderzoek werkten wereldwijd bijna 4.000 CIO’s mee. Zo’n 75% van de onderzochte CIO’s geeft aan dat de onderneming nog niet beschikt over een digitale ondernemingsstrategie.

Twee derde van de onderzochte CIO’s verwacht dat de digitalisering de huidige bedrijfsvoering ingrijpend zal veranderen. En een meerderheid verwacht dat de gevolgen van deze disruptie binnen nu en twee jaar merkbaar zullen zijn.

Opmars Chief Digital Officer

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemingen in hun poging om een digitale strategie van de grond te krijgen er steeds vaker toe overgaan om naast de Chief Information Officer (CIO) een Chief Digital Officer (CDO) te benoemen die die digitale strategie van de onderneming voor zijn rekening neemt.

William Koot, partner bij KPMG Management Consulting:

De opmars van de Chief Digital Officer is opvallend. Het is een signaal dat de nood bij de bedrijven kennelijk hoog is, dat zij vaart willen maken met de ontwikkeling van hun digitale activiteiten en op zoek gaan naar de noodzakelijke competenties.

Overigens verschillen de verantwoordelijkheden van de CDO bij de bedrijven aanzienlijk. Bij minder dan de helft van de bedrijven heeft de CDO de volledige verantwoordelijkheid voor de digitale strategie. De overige bedrijven delen met name de CIO, de CMO en de CEO het leiderschap toe. 

Bij één op de vier bedrijven is de digitale strategie op dit moment nog het exclusieve domein van de marketingafdeling, een opvallende daling met 16% ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn organisaties met een sterke samenwerking tussen CMO en CIO zeer succesvol.”

 

Accent niet langer op kostenbeheersing

Om te voldoen in de personeelsbehoefte blijken steeds meer bedrijven een beroep te doen op mensen van buiten. De helft van de CIO’s geeft aan dat zij externen inhuren om te kunnen voorzien in de noodzakelijke vaardigheden die zij binnen de eigen onderneming ontberen.

Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash:

“De invloed van dit tekort laat zicht steeds sterker gelden. Vooral als het gaat om functies op het gebied van enterprise architecture, big data en project management. Er blijken zich verder aanzienlijke verschuivingen voor te doen in de voornaamste redenen om IT in te zetten in een organisatie.

Het verbeteren van processen en efficiency is belangrijker geworden dan kostenbeheersing. CIO’s vinden IT-projecten die geld opleveren belangrijker dan IT-projecten die geld besparen. Bijna 40% van de CIO’s kent aan het leveren van analytische informatie en business intelligence de hoogste prioriteit toe.”

Zoektocht buiten de geijkte paden

Hoewel 2015 voor veel CIO’s een jaar vol uitdagingen zal zijn, zien zij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. ’t Jong:

“Het leidt in de ogen van de CIO geen twijfel dat de digitale revolutie een realiteit is en dat zij snel zullen moeten bewegen om de kansen te verzilveren die zich aandienen. Maar waar nieuwe kansen zich aandienen, heeft de CIO ook te maken met een aantal bekende obstakels uit het verleden. Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn nieuwe vaardigheden essentieel. De CIO die voorop loopt zoekt dat ook buiten de geijkte paden om nieuw talent in te lijven, paden die soms buiten de traditionele IT-afdelingen liggen.”

Een digitale versie van het onderzoek kunt u aanvragen via deze link.

Bron: KPMG/Harvey Nash


Schaduw IT60 procent van de CIOs is van mening dat het steeds gebruikelijker wordt om te investeren in schaduw-IT. Dit is alle IT die buiten de IT-afdeling valt en niet officieel is goedgekeurd. In 2014 liepen deze uitgaven op tot naar schatting 13 miljoen euro als onderdeel van het totale IT-budget van bedrijven*. Dit wordt bevestigd door 51 procent van de beslissingsbevoegden van bedrijven, die erkennen dat tussen 5 en 15 procent van het budget – in totaal ruim 8,6 miljoen euro – wordt besteed aan schaduw-IT. Naar verwachting nemen deze uitgaven in 2015 met ruim 20 procent toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Canopy, de Atos cloud.

Schaduw-IT is in opkomst door de introductie van cloud computing. Dankzij de cloud kunnen gebruikers met n muisklik alle denkbare diensten via het web afnemen. Schaduw-IT kan een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie en aan de basis staan van IT-oplossingen die in een later stadium wel worden goedgekeurd. IT-managers staan hierbij voor de uitdaging om te kijken of deze hard- en software aan alle veiligheidseisen voldoen. Beslissingsbevoegden geven aan dat de belangrijkste drijfveer voor deze investeringen bestaat uit back-upbehoeften. Zo heeft 44 procent in 2014 hierin genvesteerd. File sharing-software (36 procent) en data-archivering (33 procent) zijn ook een belangrijke reden om te investeren in schaduw-IT. Uit het onderzoek blijkt dat front-end gerelateerde IT-functies, die door projecten op het terrein van digitale transformatie vaak een hoge omzet genereren – zoals mobility en social tools (28procent) en statistieken (27 procent) – in 2014 minder vaak leiden tot vergelijkbare investeringen. Slechts 17 procent van de CIOs stelt dat het leveren van functionaliteiten voor een betere en snellere digitale ervaring ten opzichte van de concurrentie een reden is om de IT-afdeling te omzeilen.

Governance wint aan belang

Het is verrassend dat schaduw IT-uitgaven worden besteed aan backoffice-functies. Dit zijn afdelingen die in de meeste ondernemingen gecentraliseerd en zorgvuldig beheerd worden door de IT-afdeling, aldus Philippe Llorens, CEO van Canopy. Dit toont aan dat op de meeste IT-afdelingen nog steeds een betere verslaglegging nodig is. Aangezien bedrijven digitalisering omarmen, is het cruciaal dat de IT-afdeling niet alleen de IT-infrastructuur en -diensten levert voor het ondersteunen van digitale transformaties. Zij moet ook het governance-model leveren voor een maximale kostenefficintie, een goed risicobeheer en het leveren van veilige IT-diensten.

De grootste gebruikers van schaduw-IT zijn volgens CIOs bedrijven uit de Verenigde Staten. Hieraan is in 2014 ruim 26 miljoen per bedrijf uitgegeven als onderdeel van hun totale IT-budget. Dat is ruim het dubbele van de uitgaven van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (11 miljoen euro) en Frankrijk (10 miljoen euro). Duitse bedrijven geven ruim vier keer minder uit aan schaduw-IT dan Amerikaanse ondernemingen. Hieruit blijkt dat internationale bedrijven voor de uitdaging staan de verschillende houdingen van werknemers ten opzichte van schaduw IT-uitgaven te managen.

Wat zijn de drijvers van Schaduw-IT in 2015?

Met het oog op toekomstige groei voorspelt 37 procent van de CIOs, CFOs en beleidsmakers in bedrijven waar al in schaduw-IT wordt genvesteerd dat een betere mobiliteit grote invloed heeft op toekomstige investeringen. Dit percentage is hoger dan gemiddeld in de retail (44 procent), IT en telecom (42 procent) en de financile dienstverlening (39 procent). Canopy vindt het zorgwekkend dat 37 procent van de respondenten aangeeft dat investeringen in schaduw-IT vooral worden veroorzaakt doordat IT-afdelingen niet meewerken aan korte pilots. 34 procent denkt dat dit komt doordat zij niet in staat zijn producten tijdig voor de lancering te hosten. Ruim 6 op de 10 managers van nutsbedrijven noemen trage IT-afdelingen als een belangrijkste reden. 34 procent noemt een betere dienstverlening aan klanten door de ontwikkelen van nieuwe toepassingen als belangrijkste motivatie. Dit geldt vooral voor de retailsector, waar 43 procent deze mening deelt.

Naarmate bedrijven gewend raken aan het opereren met digitale snelheid, waarbij IT wordt ingezet voor een betere klantervaring en het vergroten van de omzet, moet de IT-afdeling hiervoor zijn toegerust, zowel op technologisch gebied als op terrein van verslaglegging. Korte-termijnprojecten moeten worden ondersteund en de ontwikkeling van cloud-native applicaties versneld, zodat de service beter wordt en de klant meer gaat uitgeven, aldus Llorens.

 Over het onderzoek

Het onderzoek stond onder leiding van Vanson Bourne en is in september 2014 verricht in vijf kernmarkten. In het onderzoek komen 75 CIOs, 75 CFOs en 50 BDMs uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten aan het woord. In Nederland waren dit 50 CIOs, 50 CFOs en 50 BDMs. 59 procent is werkzaam voor beursgenoteerde bedrijven, van wie 21 procent aan de FTSE, 34 procent aan de NASDAQ, 33 procent aan de NYSE en 44 procent aan EURONEXT. 71 procent is werkzaam in relatief kleine organisaties (met 1000+ werknemers) en 17 procent voor ondernemingen met ruim 10.000 werknemers. De gemiddelde jaarlijkse omzet bedraagt 1,49 miljard euro. Bedrijven met meer dan 10.000 werknemers realiseren een gemiddelde jaaromzet van 4,06 miljard euro. De respondenten zijn werkzaam in de financile dienstverlening (inclusief verzekeringen), IT en telecom, productiebedrijven, de zakelijke dienstverlening, retail, media, vrije tijd en amusement, transport en reizen, nutsbedrijven (inclusief olie en gas), de logistieke sector en consumentendiensten.

Bron: Canopy| Atos


PricewaterhouseCoopers (PwC) has forged a strategic alliance with Microsoft that will see PwC become the first professional services network to build business transformation projects based on the Microsoft Dynamics family of enterprise applications.

“Companies embarking on large transformation projects want to be sure they deliver both value and sustainable change to their organisations,” said David McGee, consulting partner, PwC Ireland.

“Using PwC’s transformation skills, industry sector insights and knowledge of technology platforms and applications in combination with tools like Microsoft’s suite of solutions can help companies maximise the return on their investment. Organisations in Ireland will be able to benefit from the combined global reach of the PwC network and Microsoft .”

Under the agreement, PwC consultants will provide advice and implementation assistance to clients who select Microsoft Dynamics together with other Microsoft technologies, including Microsoft Dynamics AX enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM) and business intelligence (BI) solutions as part of a business transformation project.

“PwC brings their extensive industry and process knowledge that will extend Microsoft Dynamics solutions for our mutual customers,” said Kieran McDonnell, business manager, Microsoft Dynamics Ireland  “Microsoft Dynamics business solutions help Irish enterprises become ‘Dynamic Businesses’ and PwC has a proven track record in facilitating business transformation for enterprise customers.

“Our combined strengths from product to industry offerings will enable Irish businesses to successfully modernise their business applications.”

 

Source: Siliconrepublic.com


Analysts to Discuss Future Trends in CRM at Gartner Customer Strategies & Technologies Summit 2013, June 5-6 in London, U.K. and the Gartner Customer 360 Summit 2013, May 1-3 in Orlando

Significant shifts will occur in the customer relationship management (CRM) market in the next two years. Gartner, Inc. predicts mobile CRM apps available for download on app stores will grow to over 1,200 by 2014 from over 200 in 2012. More than 50 percent of total CRM software revenue for certain types of applications will be delivered as software as a service (SaaS) during 2016, and Gartner predicts salesforce.com will remain the largest CRM vendor by revenue in 2013.

“CRM continues to be high on the CIO’s agenda,” said Ed Thompson, vice president and distinguished analyst at Gartner. “According to Gartner’s Executive Program survey of 2,053 CIOs in 2013, attracting and retaining new customers was ranked the No. 4 business priority for 2013. Customer experience management is emerging as a business discipline for marketing, sales and customer service leaders. Every day, these leaders are incorporating more new technology into their projects to achieve their organizational goals.”

From a vendor perspective, salesforce.com surpassed SAP to become the No. 1 CRM vendor by revenue in 2012. Salesforce.com reached $2.5 billion CRM revenue in 2012, a 26 per cent increase from 2011, while SAP grew 0.1 per cent year-on-year and totaled $2.3 billion in CRM revenue.

“As salesforce.com has achieved this milestone it will gain more support from Tier 1 system integrators (such as Accenture, IBM, Deloitte and Capgemini), which already conduct 16 percent of their CRM project work with salesforce.com. Additionally, salesforce.com will attract more interest from buyers in the many geographies where it does not hold the No. 1 spot,” said Mr. Thompson.

Gartner’s latest predictions for the CRM market include:

By 2014, the Number of Mobile CRM Apps Available for Download from App Stores Will Have Grown by 500 Percent

“Many organizations want to extend their customer service to the mobile platform market. However, the reality is that not all good applications make a good mobile application,” said Johan Jacobs, research director at Gartner.

To develop a successful mobile application’s strategy IT leaders need to consider four areas, which aredemand – what customers want and what the business needs; supply – what staff and skills are needed to manage external partners; control – who owns and manages the strategy, and risks – what could derail the strategy and the other factors that will affect it.

CRM application vendors will be forced to decide which types of mobile CRM to support, as well as assessing their functionality as suitable to be broken up into bite-size chunks and adopted as apps. The shift to apps will create a competitive advantage for some CRM vendors, but, they will need to decide whether to provide apps free of charge, in paid versions or both.

In the short term, if there is a rapid rise in demand for CRM apps, there will be a shortage of development skills. “IT leaders should weigh the benefits of accessibility with usability – the choice will depend on corporate policies for smartphones and tablets. Besides, they should focus first on getting the performance right, as it’s critical for users and ensure that the page design and the content does not get crowded with rich media that takes a long time to load,” said Mr. Jacobs.

During 2016, More Than 50 Percent of Total CRM Software Revenue Will Be Delivered as SaaS

In 2012, almost 39 percent of the CRM software market revenue was delivered by SaaS. Gartner forecasts the market to increase 42 percent by the end of 2013. During 2016, more than 50 percent of the CRM software revenue will be delivered by SaaS.

The worldwide CRM software market forecast, which includes both SaaS and on-premises, is on pace to grow 9.7 percent in 2013, while SaaS-delivered CRM will increase almost 18 percent during the same period.

Depending on the type of CRM application, there is a huge variance in the proportion that is delivered via SaaS. It varies from less than 5 percent for some types of CRM application to over 98 percent for others.

While the perceived benefits for CRM SaaS are well accepted by most organizations, SaaS is not suited to all aspects of CRM functionality. “Almost all large organizations will use a mix of SaaS and non-SaaS CRM applications for the next decade, which will require IT organizations to develop the skills needed to integrate SaaS and non-SaaS deployments,” said Joanne Correia, research vice president at Gartner.

More detailed analysis is available in the report “Predicts 2013: CRM Goes More Cloud, Becomes an App, Has a New Leader and Changes Name” available on Gartner’s website athttp://www.gartner.com/resId=2264615.

 

source: 4-traders.com


Door slechte datakwaliteit voldoen financiële instellingen niet aan de wet- en regelgeving en maken zij bedrijfsbeslissingen op basis van verkeerde informatie. Dit blijkt uit een studie van Peter Berger, Manager Financial Services Industry bij risk- en businessconsultant Protiviti. Berger won hiermee de NBA VRC Scriptie Prijs.
risico_ermGebrekkig inzicht in de kwaliteit van data, leidt tot onvoldoende inzicht in het risicoprofiel van een organisatie en schijnveiligheid. Financiële instellingen lopen daarbij het risico niet te voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld Basel en Solvency II.

Naast gebrekkig inzicht in de kwaliteit van data, ontbreekt het ook aan een structurele oplossing om datakwaliteit op de lange termijn optimaal te houden. Hierdoor kost het management en directie onnodig veel tijd en geld om de juiste informatie te verkrijgen of om te voldoen aan de steeds strengere eisen van toezichthouders. Directie en management van financiële instellingen moeten data beschouwen als een essentieel onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Peter Berger: ‘Voor financiële instellingen – die volledig gebaseerd zijn op data – is data van goede kwaliteit cruciaal. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de effectiviteit en hoe meer kosten bespaard kunnen worden. Bedrijven kunnen sneller inspelen op risico’s en dus op kansen. Ze begrijpen hun klanten en de markt beter en zijn in staat hier veel sneller op in te spelen met bijvoorbeeld productinnovatie.’

Datavervuiling

Datavervuiling begint al wanneer data bij organisaties binnenkomt: klantdata, productvoorwaarden, onderpanden, verzekerde objecten et cetera. De vervuiling wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door slecht ingerichte processen, maar ook doordat de organisatie zich er simpelweg niet bewust van is. Daarbij veroudert de data snel. Bij met name banken en verzekeraars is het risico tot datavervuiling groot omdat zij complexe producten hebben en met verschillende verouderde systemen werken. ‘Data wordt uiteindelijk omgezet naar informatie; op basis daarvan nemen directie en management beslissingen. Verkeerde data levert verkeerde informatie op. Dat betekent dat aannames worden gedaan en beslissingen dus worden genomen op basis van onjuiste informatie’, aldus Berger. Directie en management weten volgens Berger vaak niet wat de kwaliteit van data is, of ze erop kunnen vertrouwen en wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor datakwaliteit.

Wie is verantwoordelijk?
Alhoewel IT een belangrijke rol speelt bij datamanagement is het van groot belang hen niet verantwoordelijk te stellen. De gehele organisatie moet zich bewust zijn van het belang van optimale datakwaliteit, te beginnen bij directie en management. ‘De CIO kan een belangrijke rol spelen om een goed framework te implementeren, maar uiteindelijk moeten alle afdelingen en functies hun verantwoordelijkheid nemen. Dan pas kan data waarde toevoegen aan je organisatie’, aldus Berger.

Bedrijven moeten allereerst bepalen wat hun core business is en dan pas welke data en framework nodig zijn, in plaats van andersom. Berger: ‘In veel gevallen kun je gebruikmaken van bestaande structuren. Een valkuil is om een extra administratie- of managementlaag te creëren om te voldoen aan regelgeving, terwijl deze geen waarde toevoegen aan de organisatie.’

Opbouw framework
Een data framework moet opgebouwd worden met simpele en overzichtelijke bouwstenen. Dit legt de basis voor een goede data-infrastructuur en kwaliteitsstandaard die vervolgens top down geïntegreerd kan worden in de volledige organisatie. Vervolgens moet datakwaliteit continu gemonitord en bewaakt worden. Berger: ‘Het implementeren van een goed data framework kost tijd, maar levert veel op. Het is tijd om datakwaliteit te beschouwen als een continue aandachtspunt en vast onderdeel van de dagelijkse praktijk.’
Bron: Protiviti.nl


U.K. public sector IT buyers are frustrated with their enterprise resource planning (ERP) purchases.

That’s the implication of a new poll of 100 IT and finance managers at U.K. organizations including local and central government, police, healthcare and the armed forces.

According to the study, 63% of respondents said their ERP system hasn’t met their expectations in at least one area. It also suggests that more than 33% of respondents have spent more than they had expected on their ERP implementation, 20% are disappointed by how their platform met their needs out of the box, and only 20% would be prepared to go through a similar ERP project a second time.

What’s behind this serious buyer’s remorse? The report’s authors suggest that a mismatch between expectations and the reality of ERP has given such systems a bad name. Customers either did not clearly understand the real cost of such implementations, or their goals for the software were too high.

The study further alleged that some buyers may have mistakenly looked to ERP as a solution to issues they hadn’t adequately defined before going to market. In such cases, a better approach would be to look for a wider set of possible solutions. “It’s therefore key for the public sector to start with an open mind when choosing an IT system, as a large-scale ERP implementation could simply be unsuitable and far too costly for their needs,” the study concluded.

Iain Gravestock, public sector technology consulting business lead at consultancy firm KPMG U.K., said that organizations convinced ERP is the answer need to “take a step back.” Instead, he recommended that CIOs start by fully understanding what it is they want to achieve. “What value will be delivered — defined both qualitatively and quantitatively? This is crucial. Then the organization needs to consider all the options for meeting their objectives,” he advised.

The survey was carried out by an independent market researcher but paid for by a local U.K. ERP supplier Advanced Business Solutions.


De rol van de chief information officer (cio) verandert fundamenteel in de komende jaren. Uit onderzoek van Vanson Bourne in opdracht van Brocade onder honderd cio’s in de EMEA-regio blijkt dat de rol van de cio veel meer in de richting van adviseur en mediator gaat door de opkomst van de cloud en door minder controle van de it-afdeling als gevolg van een democratisering van de it.

Klik hier!

Daarentegen hebben cio’s alleen met een juiste infrastructuur de vrijheid om meer strategische verantwoordelijkheden op zich te nemen en zo een operationele positie in te nemen en hun plek voor de lange termijn veilig te stellen. Bijna de helft van de ondervraagde cio’s verwacht dat de toename van cloudgebruik en het feit dat bedrijfsonderdelen steeds vaker hun eigen it-inkoopprocessen beheren, zorgen voor minder kopzorgen over technisch onderhoud van de infrastructuur.

Datavolume en bandbreedte

Toch is driekwart van de cio’s bang dat de sla’s niet aan de minimumeisen voldoen. Meer dan de helft maakt zich zorgen dat men niet in staat is het datavolume en de vereiste bandbreedte te voorspellen en zodoende het netwerk niet effectief kan beheren. Beide issues kunnen leiden tot flinke downtime en langzame applicaties. Dit beïnvloedt de productiviteit, kan ervoor zorgen dat bedrijven niet compliant zijn en er klanten door verliezen. Ondertussen stijgen de it-kosten.

Slechts 20 procent van de geïnterviewden ziet de rol van de cio zoals die nu is, uiteindelijk overbodig worden. Dat zal niet de komende tien jaar gebeuren. De respondenten geloven eerder dat hun rol evolueert naar een bredere functie en een derde ziet voor zichzelf een weg richting meer strategische discussies. Volgens cio’s leiden de zorgen rond de operationele impact van het outsourcen van it-diensten tot een samensmelting van de rollen van de cio en de coo, nu het netwerk steeds bedrijfskritischer van aard wordt.

Niet voldoen aan standaardeisen

Meer dan een derde van de respondenten beaamt dat clouddiensten in onderdelen van hun organisaties worden ingezet zonder dat de it-afdeling hierbij betrokken wordt. Twee derde voorziet dat steeds meer bedrijfsonderdelen zelf clouddiensten gaan aanschaffen in de periode richting 2020. Terwijl de cloud vooral gebruikt wordt door de it-afdeling en niet door de verschillende andere afdelingen, vindt toch de helft van de ondervraagde cio’s het lastig om het bedrijfsnetwerk efficiënt te beheren vanwege een gebrek aan inzicht in datavolume en vereiste bandbreedte. Dit zien ze als belangrijkste zorg als het gaat om cloudgebruik zonder tussenkomst van de it-afdeling. Daarbij haalt twee derde ook nog aan dat sla’s, kijkend naar het gebruik van clouddiensten, wellicht niet voldoen aan de standaardeisen.

Het resultaat is, dat de rol van cio evolueert en dat het opleggen van regels, het verbreiden van de technologische boodschap en het overleg tussen bedrijfsonderdelen en hun leveranciers tegen 2020 de belangrijkste verantwoordelijkheden voor de cio worden, aldus de respondenten. Twee derde ziet door deze veranderende it-levering eerder hun rol worden samengevoegd met die van de coo dan dat ze worden vervangen door de chief financial officer (cfo), doordat ze zien dat technologie steeds essentiëler wordt voor het functioneren van een organisatie.

Hot-desking en campusnetwerken

Het ontwikkelen van regels en het opleggen ervan worden steeds belangrijker onderdelen van het risicomanagement, alsook beveiliging en beheer van apparaten nu bring your own device (byod) en mobiliteit van werknemers in razend tempo door bedrijven geadopteerd worden. Maar weinig cio’s zien in deze trends kantoren verdwijnen, maar denken wel dat het leidt tot meer hot-desking en de behoefte aan investeren in campusnetwerken, zodat iedereen toegang heeft tot belangrijke diensten; zowel eigen diensten als die van derden.

Tegelijkertijd groeit de behoefte aan advies over het extraheren van informatie uit verschillende gefragmenteerde databronnen. Meer dan de helft van de cio’s geeft toe dat het verkrijgen van strategische data al een uitdaging werd toen de bedrijven virtueler werden.

Bron: Channelweb