Digitale Gouden Eeuw

bron: groene.nl

Nederland staat aan de vooravond van de eerder aangekondigde Digitale Gouden Eeuw. Er is een spectaculaire explosie van digitale gegevens – big data – die het bedrijfsleven enorme economische kansen biedt. Deze kansen worden echter onvoldoende benut, aldus Monique Rutten, strateeg bij brancheorganisatie DDMA en woordvoerder van de Data Academie. “Bedrijven die data niet integreren in de bedrijfsstrategie gaan het heel moeilijk krijgen.”

Economische goudmijn
Het gedrag van consumenten verandert. Via klikgedrag, zoekopdrachten, online aankopen en tweets laten zij steeds meer digitale sporen achter. Het resultaat is een enorme berg data die in hoog tempo toeneemt en zelfs elke twee jaar verdubbelt. Rutten: “Bedrijven die deze gigantische hoeveelheid gegevens slim analyseren en omzetten in relevante informatie hebben goud in handen. In Nederland is Ziggo een van de bedrijven die daarin voorloopt. Websitebezoekers krijgen bijvoorbeeld een homepage voorgeschoteld die volledig is gepersonaliseerd, op basis van eerder zoek- en aankoopgedrag.”

Profiteren van data vraagt volgens Rutten echter wel om nieuwe bedrijfsprocessen en data-driven business- en marketingmodellen.

“Het Nederlandse bedrijfsleven anticipeert hier op dit moment nog onvoldoende op. Organisaties die data niet integreren in hun bedrijfsstrategie, missen de boot. Een digitale transitie is noodzakelijk om concurrerend te blijven, zowel op internationaal niveau als ten opzichte van flexibele startups. We zien in hoog tempo een knowledge gap ontstaan. Er is heel veel data, maar vooral ook een groot gebrek aan datakennis om die gegevens op een waardevolle en effectieve manier te gebruiken.”

Oproep om kenniskloof dichten
De vraag naar goede datakennis is enorm – op Linkedin is dataspecialist al jaren het meest gezochte beroep en meer dan de helft van de bedrijven ervaart een gebrek aan kennis. Rutten doet daarom een oproep aan het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek om gezamenlijk de kenniskloof te dichten.

“Op wetenschappelijk vlak komen er steeds meer goede initiatieven, zoals de Big Data Alliance onder aanvoering van Alexander Rinnooy Kan. Ook bieden steeds meer universiteiten data-specifieke masters aan. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om kinderen al van jongs af aan in contact te brengen met de wereld van data. Zo maken we Nederland toekomstbestendig.”

Om ervoor te zorgen dat ons land op korte termijn niet de boot mist, is bijscholing binnen bedrijven nu al hard nodig. Daarom heeft DDMA de Data Academie opgericht.

Naast een gebrek aan kennis in bepaalde afdelingen signaleert Rutten ook dat de technologie nog niet altijd toereikend is om de grote berg data te lijf te gaan.

“Nederlandse startups kunnen op dit vlak een voortrekkersrol vervullen. Het innovatieve startupklimaat leent zich hier perfect voor, zo laten partijen als Yippie en Synerscope al zien. DDMA is regelmatig in Den Haag en Brussel te vinden, omdat wij als brancheorganisatie de politiek willen laten zien welke kansen deze initiatieven bieden. Politieke steun is noodzakelijk als we onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen willen behouden.”

Bron: Data-Academie (een initiatief van DDMA (Data Driven Marketing Association))


Software AG Digital Business Platform Software AG, bekend van onder andere Alfabet, Apama, ARIS en webMethods, voegt een high-performance, big data predictive analytics-voorziening toe aan zijn Digital Business Platform. Hierdoor kunnen organisaties in uiteenlopende sectoren als retail, productie, financiële dienstverlening, telecommunicatie, utilities en hospitality eenvoudiger en sneller anticiperen op kritieke inzichten die ze vergaren.

Wolfram Jost, Chief Technology Officer van Software AG:

“De mogelijkheid te voorspellen wat er waarschijnlijk gaat gebeuren wordt steeds belangrijker om klanten tevreden te stellen, je bedrijfsvoering te verbeteren en concurrenten te verslaan. Predictive analytics maakt gebruik van patronen in historische en real-time data om een indicatie te geven van wat komen gaat. De toevoeging van predictive analytics verbetert de mogelijkheden van ons Digital Business Platform en stelt organisaties in staat toekomstige risico’s en kansen voor omzet, resources en output te identificeren en daarop te reageren.”

Concreet heeft Software AG ADAPA (Adaptive Decision and Predictive Analytics) van partner Zementis toegevoegd aan zijn big data streaming analytics-applicatie Apama. Apama analyseert razendsnel grote hoeveelheden gegevens in beweging om zakelijke besluitvorming te ondersteunen en gerichte (al dan niet geautomatiseerde) acties te ondernemen. Met de toevoeging van ADAPA kunnen organisaties nu profiteren van een ‘one stop shop’ voor zakelijk inzicht en real-time analyses. Zementis ADAPA is een extreem snel, op standaarden gebaseerd deployment-platform en scoring engine voor predictive analytics. Het maakt gebruik van algoritmes die patronen in big data ontdekken, die wellicht vergelijkbare uitkomsten in de toekomst hebben. Alle bekende commerciële en open-source data mining tools kunnen met deze oplossing samenwerken.

Michael Zeller, Chief Executive Officer van Zementis:

“Te veel bedrijven stoeien met de vraag hoe ze big data moeten omvormen tot waardevolle inzichten en nog belangrijker: actie. Door gebruik te maken van high performance, big data predictive analytics kunnen bedrijven een schat aan informatie aanboren die ze helpt hun performance te optimaliseren of hun onderscheidend vermogen te vergroten.”

Internet of Things Award
Nieuwe technologieën zoals in-memory processing, streaming analytics, cloud computing, big data en Internet of Things (IoT), in combinatie met steeds snellere en goedkopere computing-platformen en sensoren dragen allemaal bij aan het groeiende succes en de toegevoegde waarde van predictive analytics. De toepassingen hiervoor zijn legio, waaronder predictive maintenance, smart metering, smart logistics, supply chain-optimalisatie, fraudedetectie en gepersonaliseerde marketing – gebieden waar Software AG flink in investeert.

Dit gaat niet onopgemerkt aan de markt voorbij: onlangs heeft Software AG namens IoT Evolution Magazine een prijs voor ‘IoT Evolution Product of the Year’ in ontvangst mogen nemen voor zijn focus op geavanceerde en bewezen technologie voor het Internet of Things. IoT Evolution Magazine omschrijft het Digital Business Platform van Software AG als zeer innovatief en superieur.

Bron: Software AG


BDA: universiteiten pakken de handschoen op

Big Data AllianceOp 24 juni is in de Amsterdamse Academische Club, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, de Big Data Alliance (BDA) opgericht. De alliance bevordert de samenwerking van alle toonaangevende instituten in Nederland op het gebied van Big Data. Doel van de BDA, een initiatief van bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, is het ontsluiten van kennis, delen van expertise, het delen van onderzoek en het stimuleren van innovatie op dit gebied. 

Sprekers bij de oprichting waren voorzitter prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, prof. dr. Marc Salomon, bestuurslid en Albert Bogaard, partner van ORTEC en initiatiefnemer van de BDA. De bijeenkomst werd bezocht door vele academici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Alexander Rinnooy Kan over de BDA:

“De Big Data Alliance biedt Nederland een enorme economische kans. Het is belangrijk dat we technologie-startups en innovaties bevorderen. Onze  opleidingen en research op dit gebied behoren al tot de wereldtop. Er is een enorme kans nu, als we erin slagen alle krachten te verenigen, dat dit een heel belangrijk product in onze economie wordt.”

Marc Salomon vult aan:

“Het voordeel dat we met de BDA kunnen behalen, is het delen van kennis, resources en rekenkracht op een hoger niveau. Hierdoor kunnen echt complexe problemen worden opgelost. Wat we niet moeten hebben in Nederland is dat elk kennisinstituut op zijn eigen eiland gaat zitten. Dat is slecht voor het onderwijs en onderzoek.” 

De BDA heeft verschillende speerpunten: architectuur (expertise op het terrein van opslag en toegankelijkheid van Big Data), analytics (expertise met betrekking tot verschillende statistische methodes) en de visualisatie en communicatie (expertise met betrekking tot de communicatie van uitkomsten van analytics). De alliantiepartners van de BDA zijn overeengekomen samen te werken op het terrein van voorlichting, opleidingen, research en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Datasets combineren
Bedrijven en instellingen hebben veel data of complexe problemen om op te lossen, maar vaak beschikken zij niet over de kennis of middelen om ermee aan de slag te gaan. De BDA wil zorgen voor een oplossing door samenwerking tot stand te brengen. Zo is het mogelijk datasets te combineren. Bijvoorbeeld: data over verkeersintensiteit kan worden gecombineerd met data over luchtkwaliteit in een bepaalde regio om te zien of het beleid van steden om autogebruik terug te dringen effectief is. Deze gegevens kunnen worden afgezet tegen bijvoorbeeld de resultaten van de jaarlijkse vlindertelling of het aantal astmagevallen in die regio om te zien of de juiste maatregelen genomen zijn. Big Data gaat niet alleen over hoeveelheid, maar ook om structuur en het combineren en analyseren van data. Omdat in de Big Data Alliance expertise wordt gebundeld, kunnen oplossingen uit verschillende invalshoeken aangedragen worden. Partijen krijgen hierdoor sneller en beter antwoorden op hun vragen. Big Data worden in Nederland nu al succesvol ingezet voor kankerbestrijding, dijkenverbetering, veiliger verkeer, een beter milieu en het behalen van Olympische medailles.

Over de Big Data Alliance
De BDA is opgericht in 2015 en is een gezamenlijke initiatief op het gebied van Big Data tussen bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Initiatiefnemer van de BDA en partner bij ORTEC is Albert Bogaard. Hij zag de noodzaak om tal van partijen en prominenten te verenigen in de BDA. ORTEC werkt al langere tijd samen met universiteiten in heel Nederland. Naast de Amsterdamse universiteiten UvA en VU hebben Tilburg, Rotterdam, Eindhoven en Wageningen zich aangesloten naast kennisinstellingen als het Centrum voor Wiskunde en Informatice en SURFsara.  De verwachting is dat nog meer universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven zich zullen aansluiten en zitting zullen nemen in het bestuur van de BDA.

Voorzitter: 

 • Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, Universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam.

Oprichters: 

 • Albert Bogaard, ondernemer en als adviseur verbonden aan ORTEC
 • Prof. dr. Marc Salomon, programmadirecteur van de MBA in Big Data & Business Analytics, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. ir. Anwar Osseyran, CEO SURFSara en hoogleraar Business Analytics & Computer Science, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Rob van der Mei, onderzoeksleider aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam en hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. Ger Koole, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie over de BDA: www.bigdata-alliance.org 

Bron: Ortec


Beacons eerste stap om check-in en bagageafhandeling te verbeteren

Internet of Things (IoT) airlinesLuchthavens wereldwijd zijn van plan om de komende drie jaar flink te investeren in Internet of Things (IoT). Dit blijkt uit het SITA 2015 Airline IT Trends-onderzoek. Een grote meerderheid van de luchtvaartmaatschappijen (86%) verwacht dat IoT de komende drie jaar veel voordelen gaat bieden en meer dan een derde (37%) heeft hier al budget voor gereserveerd. Het onderzoek toont bovendien aan dat de geplande IoT-investeringen vooral gericht zijn op het inchecken van passagiers en bagage en het ophalen van bagage.

Het onderzoek van SITA, uitgevoerd onder ’s werelds top 200 luchtvaartmaatschappijen, laat zien dat meer dan de helft van de luchtvaartmaatschappijen van plan is om de komende drie jaar te investeren in IoT. 16% van de respondenten is zelfs van plan om grootschalige IoT-programma’s te lanceren in de komende drie jaar. Daarnaast is 41% van plan om te investeren in Research & Development. De luchthavens spelen hiermee in op het grote aantal vliegtuigpassagiers (83%) die reizen met een smartphone.

Als zaken zoals voorwerpen, passagiers en medewerkers met elkaar verbonden worden, creëert dit een immense hoeveelheid data. Deze data dient omgezet te worden in bruikbare data voor luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor krijgen zaken als Business Intelligence (BI) en data centers steeds meer prioriteit. 94% van de ondervraagde luchtvaartmaatschappijen investeert al in BI en 74% is van plan om voor 2018 grote investeringsprogramma’s op te zetten op dit vlak. Tevens heeft 68% plannen om de komende drie jaar te investeren in data centers en gaat 14% investeren in R&D of een pilot-programma.

Het inzetten van beacons, sensoren waarmee locatie en andere informatie aan elkaar gekoppeld kunnen worden, heeft prioriteit voor luchtvaartmaatschappijen. Momenteel gebruikt nog maar 9% van de luchtvaartmaatschappijen beacons, maar dit zal naar verwachting stijgen naar 44% in 2018. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat beacons met name ingezet gaan worden bij bagageafhandeling. 44% van de luchtvaartmaatschappijen is van plan om ze te gebruiken bij het inchecken van bagage en 43% bij het ophalen van bagage.

Een ander aspect dat hoog op de agenda staat voor luchtvaartmaatschappijen is het aanbieden van interactieve diensten via mobiele devices. Vooral locatie-gebaseerde informatie zal centraal staan bij deze diensten. In veel gevallen komt deze informatie tot stand door het inzetten van beacons. Hierbij kan gedacht worden aan diensten voor het oplossen van problemen met bagage-afhandeling. Daarnaast is het mogelijk om berichten te verzenden aan passagiers op basis van hun locatie, zodat ze op tijd boarden, zelfs als die zich nog niet in de luchthaven bevinden. Momenteel biedt 60% van de luchtvaartmaatschappijen actuele vluchtinformatie aan passagiers via een smartphone app. In 2018 zal dit naar verwachting stijgen naar 96%. Ook bij deze diensten worden voornamelijk beacons ingezet. Tenslotte gaat 57% in de komende drie jaar beacons gebruiken voor apps die passagiers helpen de weg te vinden in een luchthaven.

“Onze hele wereld wordt steeds meer “connected” en luchtvaartmaatschappijen zien dat investeringen in IoT nodig zijn om op dit vlak de vruchten te kunnen plukken”, zegt Jim Peters, Chief Technology Officer van SITA. “IoT is een echte game-changer in de manier waarop we dingen doen – niet alleen voor de luchtvaartindustrie, maar in alle aspecten van ons leven. Luchthavens en –maatschappijen kunnen samen beacons gebruiken om intelligente luchthavens te creëren en business intelligence en analytics in te zetten om een betere passagierservaring te leveren.”

Meer informatie over het SITA 2015 Airline IT Trends-onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Airline Business, is hier terug te vinden.


Oracle CloudOracle breidt grootste enterprise-cloudportfolio ter wereld uit

Larry Ellison, voorzitter van de raad van bestuur en CTO van Oracle, presenteerde vandaag tijdens een event nieuwe toevoegingen aan het Oracle Cloud Platform. Deze uitgebreide, geïntegreerde suite met diensten maakt het voor developers, IT-professionals, zakelijke gebruikers en analisten eenvoudiger cloudapplicaties te bouwen, uit te breiden en te integreren. Het Oracle Cloud Platform – met meer dan 24 nieuwe clouddiensten –vergroot het marktleiderschap van Oracle met het breedste en diepste portfolio van SaaS, PaaS en IaaS ter wereld. De nu beschikbare nieuwe Oracle Cloud-diensten zijn Oracle Database Cloud – Exadata, Oracle Archive Storage Cloud, Oracle Big Data Cloud, Oracle Integration Cloud, Oracle Mobile Cloud en Oracle Process Cloud.

Het Oracle Cloud Platform helpt klanten nieuwe applicaties te bouwen, bestaande applicaties uit te breiden, en bestaande on-premise workloads eenvoudig naar de cloud over te zetten zonder applicaties te veranderen. De diensten maximaliseren de ervaring en productiviteit van de eindgebruiker; stellen developers in staat data te beheren en analyseren en snel applicaties te ontwikkelen, testen en implementeren; stellen architecten in staat on-premise en cloudapplicaties snel te integreren; en stellen zakelijke gebruikers in staat waardevolle bedrijfsinzichten te genereren en enterprisesamenwerking mogelijk te maken. Met het Oracle Cloud Platform profiteren klanten en partners van de toonaangevende middleware- en databasesoftware van Oracle, die duizenden organisaties over de gehele wereld al gebruiken om hun eigen business op te draaien – en dat allemaal via een cloudmodel. De hoge mate van automatisering die is toegepast in de Oracle Cloud resulteert in snellere time-to-value, grotere innovaties en lagere kosten voor klanten.

Oracle Cloud Platform maakt een exponentiële groei door en is nu al de drijvende kracht achter een aantal van ’s werelds meest gerenommeerde merken en organisaties. Oracle Cloud Platform heeft meer dan 1.800 klanten, waarvan er in het laatste kwartaal 1.419 bijkwamen. Australian Finance Group, Avaya en Calix behoren tot de vele organisaties die op dit moment beschikbare Oracle Cloud Platform-diensten gebruiken, zoals Database Cloud, Java Cloud, Documents Cloud, Business Intelligence Cloud en Database Backup Service.

“Uit het CloudView-onderzoek van IDC blijkt dat het grootste IT-voordeel van PaaS is: ‘het hebben van een self-serviceomgeving voor toegang tot ontwikkeling- en implementatietools’. Voor zakelijke gebruikers geldt dat de ‘ingebouwde integratie met mijn SaaS-applicaties’ het grootste voordeel is”, zegt Robert Mahowald, Program Vice President Cloud Software van IDC. “Een full-service PaaS-platform naast een compleet applicatieportfolio zorgt voor beide voordelen. Gebruikers van het Oracle Cloud Platform profiteren van toegang tot de robuuste mogelijkheden voor applicatieontwikkeling en -implementatie, databeheer, big data-analytics, integratie en mobile. Zo is te voldoen aan de belangrijkste behoeften van zowel IT als de business.”

Oracle Cloud wordt steeds populairder en ondersteunt dagelijks meer dan zeventig miljoen gebruikers en 31 miljard transacties. Oracle Cloud draait op 54.000 devices met ruim zevenhonderd petabyte aan storage in negentien datacenters over de gehele wereld.
Dit zijn de nieuwe Oracle Cloud Platform and Infrastructure-diensten, die nu beschikbaar zijn. 

 • Oracle Database Cloud – Exadata Service brengt alle kracht van het Exadata-databaseplatform naar de cloud. Met deze dienst kunnen klanten Oracle-databases in de cloud draaien met dezelfde functionaliteit, performance en beschikbaarheid als on-premise, op Oracle Exadata gebaseerde productiedatabases, die al in gebruik zijn op duizenden kritische locaties wereldwijd. Oracle-databases in de cloud als onderdeel van deze dienst zijn honderd procent compatibel met de databases die on-premise geïnstalleerd zijn. Dat garandeert een soepele migratie naar de cloud en maakt een probleemloze overstap naar een hybride-cloudstrategie mogelijk.
 • Oracle Archive Storage Cloud Service biedt storage voor applicaties en workloads die lang bewaard moeten blijven, tegen de laagste prijs in de markt. Als ‘diepe-cloud’-archief is de Archive Storage Cloud geschikt voor grootschalige datasets die niet regelmatig gebruikt worden, zoals zakelijke financiële gegevens, medische en farmaceutische archieven, cultuurbehoud informatie, verzekeringsgegevens en originelen van digitaal filmmateriaal. De dienst – ondersteund door enterprise-grade SLA’s – geeft organisaties toegang tot gearchiveerde documenten en datasets met behulp van kwalitatief hoogwaardige API’s, en integratie van back-up, archivering en bewaarsoftware van Oracle en andere partijen. De dienst biedt ook een extra laag voor on-premise Oracle-storagesystemen, waaronder ZS Series-, FS Series- en Oracle StorageTek-tapeoplossingen.
 • Oracle Big Data Cloud Service en Big Data SQL Cloud Service biedt een veilig platform met hoge prestaties voor het draaien van diverse workloads op Hadoop- en NoSQL-databases om grote organisaties te helpen big data te verwerven en te organiseren. In combinatie met de nieuwe Big Data SQL Cloud breidt Oracle Big Data Cloud Oracle’s toonaangevende implementatie van SQL uit naar Hadoop en NoSQL. Zo zijn gebruikers voorzien van een allesomvattend big data-beheersysteem in een grootzakelijke cloud.
 • Oracle Integration Cloud Service vereenvoudigt de integratie van de cloud met on-premise applicaties van Oracle en andere partijen. Innovatieve, nieuwe features als vooraf ingebouwde integratie en aanbevelingen op basis van best practices, bieden een compleet nieuwe applicatie-integratie-ervaring. De Integration Cloud biedt eenvoudige, intuïtieve applicatie-integratie die de behoefte aan gebruiksgemak van zakelijke gebruikers combineert met de bewezen kritische basis van Oracle SOA Suite.
 • Oracle Mobile Cloud Service vereenvoudigt enterprise mobility door de complexiteit uit de mobiele back-endinfrastructuur te halen. De Mobile Cloud – een nieuwe-generatie Mobile Back-end-as-a-a-Service (MBaaS) – stelt developers in staat snel mobiele apps te ontwikkelen en implementeren, die geïntegreerd zijn met een robuuste, enterprise-grade back-end-cloudinfrastructuur. Mobiele-appintegratie, mobiele API’s en beveiliging worden losgekoppeld van developers, wat hen in staat stelt probleemloos samen te werken en snel mobiele apps te ontwikkelen en te leveren die op elk device draaien en aan elke businesseis voldoen. Daarnaast kunnen stakeholders van de business met ingebouwde mobile analytics inzicht verkrijgen in het mobiele-appgebruik en ervaringen personaliseren.
 • Oracle Process Cloud Service stelt zakelijke gebruikers in staat te innoveren en procesapplicaties onafhankelijk van IT te leveren. Met een zero-code, cloudgebaseerd procesautomatiseringsplatform geeft de Process Cloud zakelijke gebruikers de mogelijkheid de complete levenscyclus van bedrijfsprocessen te beheren. Ook geeft het waardevolle inzichten in SLA’s en hoe optimaal die processen zijn. Gebruikers kunnen nu mobiele workflows creëren, handmatige processen automatiseren en SaaS-applicaties op maat maken.

Bron: Oracle

 


Grote ondernemingen ondervinden wereldwijd aanzienlijke problemen met het vormgeven van hun digitale strategie. Hoewel digitale innovatie de bestuursagenda van de bedrijven in het algemeen beheerst, hebben de ondernemingen moeite om hun strategie hieraan aan te passen.

Vooral het tempo waarin de digitalisering zich voltrekt en de dringende noodzaak om te innoveren maakt het voor bedrijven lastig een digitale ondernemingsstrategie te realiseren en de noodzakelijke kennis en vaardigheden in huis te halen. De onderzochte bedrijven beschouwen het aantrekken van specialisten die in staat zijn big data te analyseren op dit moment als het meest nijpende probleem.

CIO Survey 2015Dit blijkt uit de CIO Survey 2015 van Harvey Nash en KPMG. Aan het onderzoek werkten wereldwijd bijna 4.000 CIO’s mee. Zo’n 75% van de onderzochte CIO’s geeft aan dat de onderneming nog niet beschikt over een digitale ondernemingsstrategie.

Twee derde van de onderzochte CIO’s verwacht dat de digitalisering de huidige bedrijfsvoering ingrijpend zal veranderen. En een meerderheid verwacht dat de gevolgen van deze disruptie binnen nu en twee jaar merkbaar zullen zijn.

Opmars Chief Digital Officer

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemingen in hun poging om een digitale strategie van de grond te krijgen er steeds vaker toe overgaan om naast de Chief Information Officer (CIO) een Chief Digital Officer (CDO) te benoemen die die digitale strategie van de onderneming voor zijn rekening neemt.

William Koot, partner bij KPMG Management Consulting:

De opmars van de Chief Digital Officer is opvallend. Het is een signaal dat de nood bij de bedrijven kennelijk hoog is, dat zij vaart willen maken met de ontwikkeling van hun digitale activiteiten en op zoek gaan naar de noodzakelijke competenties.

Overigens verschillen de verantwoordelijkheden van de CDO bij de bedrijven aanzienlijk. Bij minder dan de helft van de bedrijven heeft de CDO de volledige verantwoordelijkheid voor de digitale strategie. De overige bedrijven delen met name de CIO, de CMO en de CEO het leiderschap toe. 

Bij één op de vier bedrijven is de digitale strategie op dit moment nog het exclusieve domein van de marketingafdeling, een opvallende daling met 16% ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn organisaties met een sterke samenwerking tussen CMO en CIO zeer succesvol.”

 

Accent niet langer op kostenbeheersing

Om te voldoen in de personeelsbehoefte blijken steeds meer bedrijven een beroep te doen op mensen van buiten. De helft van de CIO’s geeft aan dat zij externen inhuren om te kunnen voorzien in de noodzakelijke vaardigheden die zij binnen de eigen onderneming ontberen.

Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash:

“De invloed van dit tekort laat zicht steeds sterker gelden. Vooral als het gaat om functies op het gebied van enterprise architecture, big data en project management. Er blijken zich verder aanzienlijke verschuivingen voor te doen in de voornaamste redenen om IT in te zetten in een organisatie.

Het verbeteren van processen en efficiency is belangrijker geworden dan kostenbeheersing. CIO’s vinden IT-projecten die geld opleveren belangrijker dan IT-projecten die geld besparen. Bijna 40% van de CIO’s kent aan het leveren van analytische informatie en business intelligence de hoogste prioriteit toe.”

Zoektocht buiten de geijkte paden

Hoewel 2015 voor veel CIO’s een jaar vol uitdagingen zal zijn, zien zij de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. ’t Jong:

“Het leidt in de ogen van de CIO geen twijfel dat de digitale revolutie een realiteit is en dat zij snel zullen moeten bewegen om de kansen te verzilveren die zich aandienen. Maar waar nieuwe kansen zich aandienen, heeft de CIO ook te maken met een aantal bekende obstakels uit het verleden. Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zijn nieuwe vaardigheden essentieel. De CIO die voorop loopt zoekt dat ook buiten de geijkte paden om nieuw talent in te lijven, paden die soms buiten de traditionele IT-afdelingen liggen.”

Een digitale versie van het onderzoek kunt u aanvragen via deze link.

Bron: KPMG/Harvey Nash


[vc_row][vc_column][vc_column_text] QlikQlik® (NASDAQ: QLIK), leider in Data Discovery, heeft de wereldwijde implementatie van QlikView® verzorgd bij VWR (NASDAQ: VWR, website: vwr.com), een onafhankelijke leverancier van laboratoriumdiensten, producten en oplossingen. Met QlikView is VWR in staat om wereldwijd complexe analyses uit te voeren op de acht terabyte aan data.

Voordat QlikView werd geïmplementeerd, had VWR veel moeite om de grote hoeveelheid data te analyseren. Het proces was ingewikkeld en verliep allesbehalve flexibel. De data moest vanuit meer dan een miljard datasets worden verzameld, uit verschillende toepassingen, spreadsheets en andere bronnen, zoals de CRM-systemen. Nu QlikView is geïmplementeerd gaat dit een stuk eenvoudiger. VWR gebruikers kunnen met de QlikView Connector voor SAP® Netweaver eenvoudig data koppelen. Daarnaast krijgen ze toegang tot meerdere databronnen om data te ontsluiten en real-time inzicht te krijgen. Dankzij het eenvoudige gebruik van QlikView kunnen gebruikers via zowel mobiele devices als de computer met het associatieve zoekmodel onbeperkt vragen stellen om diepgaande analyses uit te voeren.

Jonathan De Deken, Vice President Information Services bij VWR.

“Met de eenvoudige en intuïtieve interface van QlikView kunnen onze medewerkers zelf op onderzoek uit gaan in plaats van te vertrouwen op de bestaande statische rapporten. Het platform voorziet onze medewerkers van real-time analyses met daarin belangrijke informatie die ondersteuning aan ons bedrijf biedt.”

VWR startte met de uitrol van QlikView in Europa met 1.400 gebruikers. Met behulp van Qlik Consulting Services is de uitrol van de eerste toepassing in slechts tien dagen gerealiseerd. In minder dan drie maanden tijd is de wereldwijde uitrol van meer dan zestig applicaties voor financiën en logistiek gerealiseerd. Deze applicaties worden gebruikt door inkoopmanagers, controllers en pricing managers.

David Bolton, Senior Director, Sector Group Leader, Market Development bij Qlik:

“Voorafgaand aan het gebruik van QlikView gaf big data een tal van uitdagingen. De data bood VWR onuitputtende mogelijkheden voor zakelijke kansen, die we door het ontbreken van inzicht niet konden benutten. Door het analyseproces te vereenvoudigen en business intelligence over te laten aan de gebruikers, ondersteunt QlikView VWR bij het sturen op belangrijk zakelijk inzicht. Hiermee helpt QlikView VWR om de complexiteit van de data te overwinnen en inzicht te geven waar en wanneer gebruikers het nodig hebben.”

Bron: Qlik[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button2 h2=”Hoe waardeert u uw BI/CPM oplossing?” h4=”Deel uw mening met ons” style=”rounded” txt_align=”left” title=”Naar het onderzoek” btn_style=”rounded” color=”blue” size=”md” position=”bottom” link=”url:itmatchmaker.nl%2Fgebruikerstevredenheidsonderzoek-financiele-software%2F||”]Hoe tevreden bent u over uw financiële software, waaronder uw BI-oplossing? Deel nu uw mening met ons en zorg ervoor dat andere die aan de vooravond van een pakketkeuze staan kunnen leren van uw ervaringen.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row]


59 procent van de ondervraagden zegt dat analyse van digitale klantdata essentieel is voor innovatie en toch zet slechts 24 procent de data effectief in

Customer ExperienceVeel Europese organisaties doen te weinig om waardevolle informatie te halen uit digitale klantervaringen. Dat blijkt uit onderzoek van Oxford Economics en het Center for the Future of Work van Cognizant. Voor het onderzoek zijn 150 managers uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië uitgebreid ondervraagd. Er is met name gekeken naar hoe digitale middelen – zoals websites, apps, mobiele diensten, digitale diensten in de winkel en wearables – worden ingezet om interactie met de klant te creëren. Op die manier kunnen bedrijven de klant nieuwe ervaringen bieden en daarnaast kijken hoe ze data kunnen analyseren en in kunnen zetten.

Het onderzoek toont aan hoe bereid organisaties zijn om de mogelijkheden te benutten die interactie met de klant via digitale kanalen hen biedt. De meerderheid van de respondenten (59%) zegt dat analyse van digitale klantdata essentieel is voor innovatie van het bedrijf en toch geloven ze niet echt in de kwaliteit van hun digitaal aanbod. Slechts een derde (33%) geeft aan dat de digitale ervaring van de klant van ‘hoge kwaliteit’ is en drie procent gelooft dat deze ‘excellent’ is.

Om moderne uitdagingen – die het verbeteren van de beschikbare data met zich meebrengt – het hoofd te bieden, moeten organisaties gebruik maken van de digitale informatie die klanten, bedrijven en apparaten omringt (Code Halos). Iedere online klik, reactie, zoekopdracht of social media post van een klant biedt meer inzicht in zijn gedrag, voorkeuren en wensen. Door deze data te bekijken en analyseren kunnen organisaties hun klanten beter begrijpen, sneller reageren en anticiperen op toekomstige wensen om verder groei van het bedrijf te realiseren.

Als het op het analyseren van deze Code Halos aankomt, kunnen sommige organisaties vaak veel meer doen. Slechts 24 procent van de respondenten geeft aan digitale klantdata succesvol te verzamelen en in te zetten en 17 procent gebruikt een Application Programming Interface (API) om het aankoopgedrag van klanten – zowel on- als offline – te analyseren. Het vinden van geschikt personeel met digitale vaardigheden is hierbij ook een struikelblok. Minder dan de helft (44%) zegt dat ze de juiste tools en geschikt personeel hebben om digitale data te analyseren. Misschien komt het door al deze tekortkomingen dat minder dan vier van de tien respondenten (38%) aangeven dat ze aanpassingen hebben gemaakt in het business model om digitale klantinformatie in te zetten.

“De digitale ervaring die bedrijven hun klanten bieden kan verder worden uitgebreid, gepersonaliseerd en op maat worden gemaakt”, zegt Ben Pring, mededirecteur van Cognizant’s Center for Future of Work. “We hebben nu een duidelijk beeld van hoe ver bedrijven moeten gaan op het gebied van digitalisering, zeker als het gaat om het verzamelen van data, analyseren en betekenisvolle informatie uit de data halen. De bevindingen uit het onderzoek zouden organisaties moeten stimuleren om actie te ondernemen om de digitale toekomst van het bedrijf veilig te stellen.”

De volledige bevindingen van het onderzoek staan in Cognizant’s rapport: Putting the Experience in Digital Customer Experience.

Bron: Cognizant

 


Dataverkeer tussen alle marketingsystemen eindelijk mogelijk

Marketeers hebben vaak allerlei technologieën in huis, die afzonderlijk van elkaar hun werk doen. Door deze decentralisatie van data en content, ontbreekt het marketeers helaas vaak aan slagkracht. Daarom introduceert BlueConic grensverleggende functionaliteit: Quick Connections.

BlueConicMet Quick Connections kunnen marketeers BlueConic verbinden met ál hun andere systemen. Denk bijvoorbeeld aan CRM-systemen als Salesforce, statistieksoftware als Google Universal Analytics, contentmanagementsystemen als XperienCentral of sociale media als Facebook. Het uitwisselen van data en/of content tussen verschillende systemen, brengt grote voordelen met zich mee.

Ondanks separate data toch centraal klantinzicht 
Een van de grote voordelen is dat marketeers nu veel meer uit hun bestaande klantdata kunnen halen. Klantdata is namelijk vaak versnipperd opgeslagen: in het CRM-systeem staan onder meer de NAW-gegevens van klanten, in de webanalytics-software staat data over hun online gedrag, enzovoort. BlueConic brengt al deze separaat opgeslagen klantdata nu bijeen in één systeem. Daardoor hebben marketeers een ongekend compleet klantinzicht dat ze direct kunnen gebruiken om de klantervaring voortdurend te optimaliseren.

Meer content binnen handbereik 
Een ander voordeel is dat marketeers met Quick Connections over veel meer content beschikken doordat zij verbinding kunnen maken met andere content-databases. Ze kunnen vanuit BlueConic bijvoorbeeld rechtstreeks content selecteren uit hun eigen CMS. Ook kunnen ze door BlueConic te koppelen aan externe contentkanalen als YouTube of Flickr rechtstreeks video’s of foto’s publiceren op hun eigen kanalen. Daarmee komt definitief een einde aan het opslaan van content op verschillende plaatsen.

Meer slagkracht door opheffen silo’s
‘Marketeers gebruiken verschillende technologieën om te communiceren met hun doelgroep. Omdat deze systemen niet samenwerken, is het vaak complex om echt effectieve marketing te bedrijven’, aldus Willem Rossieau, CEO van GX Software. ‘BlueConic heft deze silo’s op. Daardoor halen ze veel meer uit hun bestaande technologie. Bovendien dragen ze zo bij aan het verbeteren van de klantervaring, waardoor veel betere marketingresultaten worden behaald.’

Bron: GX Software


Nieuwe technologie helpt big data te integreren met enterprise computing; inzicht in big data wordt werkelijkheid

big dataOracle presenteert nieuwe big data-oplossingen die informatietoegang en -discovery vereenvoudigen. Klanten kunnen hun data zo snel bruikbaar en waardevol maken. Nieuwe producten omvatten: Oracle Big Data Discovery, Oracle GoldenGate for Big Data, Oracle Big Data SQL 1.1 en Oracle NoSQL Database 3.2.5. Deze aanvullingen versterken de visie van Oracle om Hadoop-, NoSQL- en SQL- technologie samen te laten werken en veilig in te zetten in elk model – of dit nu in de public of private cloud is of in een on-premise infrastructuur.

Het creëren van waardevolle data uit big data vraagt om de juiste tools om data te verplaatsen en op te slaan. Om op een effectieve manier tot nieuwe inzichten te komen en deze inzichten operationeel te maken, moet nieuwe data veilig geïntegreerd worden met bestaande data, infrastructuur, applicaties en processen. Deze Oracle-oplossingen werken naadloos samen om bedrijven sneller te laten profiteren van big data, tegen lagere kosten en met minder risico. Het stelt ze in staat veilig tussen Hadoop-, NoSQL- en relationele databases te schakelen en zo eenvoudig en kosteneffectief grote en uiteenlopende datasets te analyseren.

“Eén type technologie is niet langer voldoende om alle data te analyseren. Tegelijkertijd ontstaat er een onhandelbare IT-brij als je datamanagement en -analyse beschouwt als op zichzelf staande projecten”, zegt Dan Vesset, vicepresident Business Analytics Research bij IDC. “IDC voorspelt dat tegen 2017 een unified dataplatformarchitectuur de basis is van een bedrijfsbrede big data- en analyticsstrategie. Er zal een samensmelting plaatsvinden tussen informatiemanagement, -analyse en -zoektechnologie.”

“Data is een nieuw soort kapitaal en bedrijven moeten hier strategisch in investeren om er het optimale rendement uit te halen”, zegt Neil Mendelson, vicepresident big data bij Oracle. “Oracle biedt klanten een geïntegreerd platform dat toegang tot al hun data vereenvoudigt, ze tot nieuwe inzichten brengt, in real-time uitkomsten voorspelt en alle data veilig beheert.”

De nieuwe big data-oplossingen van Oracle zijn ook ontworpen om naadloos samen te werken met het recent aangekondigde Oracle Big Data Appliance X5 en Oracle Exadata Database Machine X5. Samen vormen deze oplossingen een compleet, kosteneffectief platform voor toegang, discovery, beheer en beveiliging van big data.

De nieuwe innovaties omvatten:

 • Oracle Big Data Discovery, de ‘visual face of Hadoop’ en een end-to-end-product voor het vinden, ontdekken, transformeren en delen van inzichten uit big data. Big data wordt toegankelijker voor meer bedrijfsanalisten binnen de organisatie en helpt risico’s te reduceren en verbetert de time-to-value voor big data-projecten.
 • Oracle GoldenGate for Big Data, een op Hadoop gebaseerde technologie die klanten in real-time ongestructureerde data laat streamen vanuit verschillende transactiesystemen naar big data-systemen, inclusief targets als Apache Hadoop, Apache Hive, Apache HBase en Apache Flume. Dit vergroot de waarde van analytics-initiatieven voor big data van klanten door bestaande real-time architecturen samen te voegen in big data-oplossingen, terwijl de big data-reservoirs up-to-date blijven met de productiesystemen.
 • Oracle Big Data SQL 1.1, een technologie die Oracle SQL verlengt naar Hadoop en NoSQL, met alle veiligheid van de Oracle Database. Het maakt het snel draaien van één enkele query mogelijk, geschreven in Oracle SQL, voor transparante toegang tot data in Hadoop, NoSQL en Oracle Database. Oracle Big Data SQL 1.1 biedt een nauwere integratie tussen Hadoop en Oracle Database, terwijl de query performance met tot veertig procent stijgt ten opzichte van vorige versies.
 • Oracle NoSQL Database 3.2.5 is een aanpasbare oplossing die ontwikkelaars in staat stelt sterk presterende next generation-applicaties te bouwen. De nieuwste release biedt voorspelbare low latency, een RESTful API en een Thrift-based C API en is geïntegreerd met het Oracle Big Data-platform. Bouwend op Oracle Big Data SQL, biedt Oracle NoSQL Database 3.2.5 ook data definition language (DDL), wat het nog eenvoudiger maakt om met SQL een query te draaien van NoSQL-data.


Oracle Big Data Discovery vanaf nu beschikbaar
Oracle Big Data Discovery profiteert van de kracht van Hadoop, zodat gebruikers ruwe data snel en eenvoudig kunnen veranderen in bedrijfsinzichten waar je wat mee kunt – en dat met één product.

 • Vind en ontdek big data alsof je online aan het shoppen bent. Oracle Big Data Discovery biedt een aantrekkelijke visuele interface voor het vinden en doorspitten van ruwe data in Hadoop. Het fungeert als schetsboek voor het naar boven halen van statistische correlaties tussen data-attributen en -combinaties om te zien of een dataset potentieel heeft en het waard is om op verder te gaan. Gebruikers browsen door een interactieve visuele datacatalogus met bekende navigatie en krachtige zoekopties.
 • Transformeer en verrijk data op schaal. Ruwe data in Hadoop moet voorbereid worden voordat het geanalyseerd wordt. Oracle Big Data Discovery maakt deze voorbereiding een stuk korter en stroomlijnt datafricties met een eenvoudige en spreadsheet-achtige ervaring. Gebruikers kunnen data visueel verbeteren, zonder van tool te switchen of code te schrijven, zodat er meer tijd overblijft voor analyse.
 • Ontdek en deel nieuwe waardevolle data. Discovery en analyse vragen om andere tools dan datapreparatie. Oracle Big Data Discovery laat gebruikers naadloos overgaan van voorbereiding naar analyse en je deelt inzichten in één klik. Gebruikers kunnen samen werken aan de resultaten, originele datasets terug naar Hadoop publiceren en de resultaten in andere tools gebruiken, zoals Pig, Hive en Python.
 • Toegang tot big data voor meer mensen. Big data is normaliter in handen van een paar analisten met bepaalde vaardigheden. Duur en schaars. Oracle Big Data Discovery maakt big data eenvoudiger te beheren en toegankelijker voor een grotere groep, onder wie analyseteams en zakelijke gebruikers. Het integreert ook met bestaande big data-tools, waardoor organisaties makkelijker hun big data-teams kunnen uitbreiden om zo het meest te halen uit hun data en hun mensen.

 

Bron: Oracle