Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in Visual Analytics, sluit een partnership met Ecare, ontwikkelaar van vernieuwende online software voor de zorgsector. Ecare gaat Qlik Sense® integreren in haar softwaresuite Puur, een geïntegreerde oplossing die alle primaire zorgprocessen ondersteunt. Door de toevoeging van Qlik Sense krijgen zorgprofessionals nu inzicht in alle stuurinformatie, waarmee zij de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Zaken als kwaliteitsgegevens, financiële gegevens, medewerkertevredenheid, cliënttevredenheid, ziekteverzuim en productiviteit worden in één dashboard visueel weergegeven. Doordat alle behandelingen en de effecten ervan direct in het systeem geregistreerd en geanalyseerd worden, krijgen zorgteams beter inzicht in het beste plan van aanpak. Dit zorgt voor een snellere weg naar de juiste behandeling.

Tools voor zelfsturende teams 
Qlik Sense (r) integratie Ecare PuurEcare heeft als doel om zorg kleinschaliger te organiseren en gelooft sterk in de kracht van zelfsturende teams. Met de combinatie van Puur en Qlik Sense bieden zij zorgteams het gereedschap waarmee zij daadwerkelijk slimmere beslissingen kunnen nemen. Door het dashboard zijn teams altijd volledig op de hoogte van de meest actuele status, krijgen zij direct feedback op hun eigen prestaties en worden verbeteracties inzichtelijk gemaakt. Daarnaast stimuleert het dashboard om onderling kennis te delen en te leren van andere teams en bevordert het positieve competitie. In het dashboard krijgen de teams bijvoorbeeld inzicht in hoe hun team het doet ten opzichte van de rest van de organisatie. Is het behandelplan van het ene team bijvoorbeeld effectiever dan dat van het andere team? Of is de inschatting van de zorgbehoefte altijd nauwkeuriger bij team A dan bij team B? Teams die op een bepaald onderdeel minder goed scoren, hebben direct inzicht bij welk team ze moeten aankloppen voor advies. Ecare heeft een standaarddashboard beschikbaar met de populairste KPI’s, maar richt de dashboards ook klantspecifiek in.

Robert van Ginkel van Ecare:

“Zelfsturende teams kunnen alleen goed presteren als ze daadwerkelijk real-time inzicht hebben in hun prestaties en die van anderen. Als ieder team een andere behandeling uitvoert voor hetzelfde ziektebeeld, dan is het natuurlijk extreem waardevol om inzicht te krijgen in welke behandeling het meest succesvol is. Alleen met deze kennis kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en kunnen de kosten worden teruggedrongen. Qlik is de aangewezen partij die ons hierbij kan helpen. De software is toonaangevend op het gebied van eenvoudige analyses voor iedereen. Ze zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van slimme software die stuurinformatie aantrekkelijk presenteert. En juist dit is onmisbaar voor de zorgprofessional.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Ecare is een perfect voorbeeld van een partij die op basis van slimme technologie de zorgsector wil verbeteren. Zij begrijpen als geen ander dat data steeds belangrijker wordt voor kwaliteitsverbetering en een efficiëntere zorgverlening. Je moet dan wel in staat zijn om het hele verhaal dat schuilgaat achter de data te ontdekken. Dit is wat onze software mogelijk maakt.”

Bron: Qlik


Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics, kondigt aan dat Vitalis WoonZorg groep in Eindhoven heeft gekozen voor QlikView®. Met QlikView krijgt Vitalis enerzijds meer inzicht in en grip op haar HR- en administratieve processen en anderzijds in de geleverde en nog te leveren zorgactiviteiten. Door de nieuwe organisatiestructuur van Vitalis krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheid en dus ook behoefte aan meer informatie. Met QlikView krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om zelf real-time visuele (management)analyses te maken. Deze geven meer inzicht in bijvoorbeeld hun eigen productiviteit, welke zorgproducten er nodig zijn, wat er past binnen het budget en welke vorm van zorg passend is voor de cliënt. Door deze informatie inzichtelijk te hebben, kunnen zij dagelijks belangrijke beslissingen nemen met betrekking tot de zorg die zij verlenen. Daarnaast kan er gericht worden gestuurd op HR-zaken, zoals ziekteverzuim of personeelsbezetting. VCD Business Intelligence, partner van Qlik, heeft in tien dagen het eerste basisdashboard Financieel, Productie en Personeel bij Vitalis geïmplementeerd.

Het dashboard van QlikView fungeert bij Vitalis als een managementinformatiesysteem en ontsluit alle informatie uit de verschillende onderliggende systemen van Vitalis. Deze informatie wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt in één integraal dashboard. Informatie is nu beschikbaar voor iedereen binnen de organisatie. Vitalis kan hierdoor optimaal gebruik maken van de data en de aanwezige kennis. De platform gebaseerde aanpak van Qlik was een belangrijke reden voor Vitalis om te kiezen voor QlikView. Zij hebben nu maar één platform nodig voor real-time management rapportages, datavisualisaties en analyses.

Stephan van der Pol, Manager ICT bij Vitalis:

“De dynamiek, flexibiliteit en de snelheid waarmee Qlik de data uit onze bronsystemen ontsluit is ongelofelijk. Daarnaast hebben wij van te voren onze eenheden en parameters duidelijk gedefinieerd, zodat duidelijk was welke informatie nodig was om het dashboard in te richten. Dit is een cruciale voorwaarde voor succes, want in de praktijk merk je dat men daar verschillende definities en interpretaties aan kan geven. Op dit moment vindt de formalisatie plaats voor het dashboard waarin de financiën, de productie en het personeel opgenomen zijn en zijn we zelfs al aan het nadenken over toekomstige dashboards. Deze gaan meer informatie geven over urenregistratie en –besteding, we gaan dieper in op verzuimrapportages en er wordt nagedacht over presentatie van zorginhoudelijke indicatoren. Verdere ontwikkeling laten we uiteraard afhangen van de informatiebehoefte in de teams, op de werkvloer.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Het is mooi om te zien dat de implementatie van Qlik, de medewerkers van Vitalis helpt om dichterbij één versie van de waarheid te komen. Vitalis kan nu sneller reageren binnen alle lagen van de organisatie en beter sturing geven aan de kwaliteit van de zorg en het eigen personeel. We zijn dan ook blij om te horen dat de plannen voor het ontwikkelen van nieuwe dashboards alweer op tafel liggen. Door de adoptie van Qlik wordt analytics dichter bij de eindgebruiker gebracht.”

Bron: Qlik


Sage voegt mobiele functionaliteit toe aan Sage XRT Treasury en integreert business intelligence

Sage XRT Treasury versie 4 biedt bedrijven een compleet, realtime overzicht van hun financiën en beschikbare middelen, en mobiele toegang voor validatie en goedkeuring van financiële stromen

SageSage XRT Treasury, toonaangevend in beheersoftware, introduceert Sage XRT Treasury versie 4: de modulaire oplossing voor treasury- en cashmanagement met talrijke functies en een verbeterde interoperabiliteit met alle ERP-systemen.

De oplossing is voortaan geïntegreerd met Sage Enterprise Intelligence (SEI), een business intelligence-platform (BI) voor bedrijven. De nieuwe versie omvat ook geavanceerde mobiele functionaliteit en de ergonomie is aangepast voor optimaal gebruik op verschillende apparaten.

Sage XRT Treasury helpt bedrijven hun treasuryprocessen aanzienlijk te verbeteren. Door de controle op, en het beheer van hun bancaire situatie zijn bedrijven in staat enorme besparingen te realiseren. Deze oplossing vormt een complete tool voor cashmanagement, waarbij alle informatie in één systeem verzameld wordt in plaats van in afzonderlijke modules.

“Moderne bedrijven hebben technologieën nodig om snel en efficiënt – zelfs op afstand – te werken en de implementatie daarvan is essentieel voor de zorgvuldige treasury- en cashmanagement van een bedrijf. Met Sage XRT Treasury visualiseren en beheren bedrijven hun financiële informatie altijd en overal op een veilige manier. Deze oplossing optimaliseert informatie-uitwisseling en samenwerking, en verbetert tegelijkertijd de controle van gevoelige transacties en gegevens. Mobiliteit is niet langer alleen maar handig. Het is onontbeerlijk geworden om een voorsprong te behouden in het huidige, concurrerende ondernemersklimaat. De integratie van SEI toont het belang van het combineren van bedrijfstechnische analyse en technologie in een mobiele wereld. Met Sage XRT Treasury versie 4 is business intelligence direct en altijd beschikbaar.”

zegt Jayne Archbold, CEO van Sage Enterprise.

Het dashboard van Sage Enterprise Intelligence geeft een overzicht van de organisatie. De gebruiker profiteert zo van strategische informatie – niet alleen over de cashflow, maar ook over het beheer van de middelen. Dit intuïtieve en gebruiksvriendelijke dashboard verschaft autonoom realtime informatie, wat analyse, besluitvorming en het opstellen van activiteitenverslagen eenvoudiger maakt.

Elke gebruiker kan zijn of haar dashboard personaliseren en afstemmen op eigen prioriteiten en eisen. Het dashboard is beschikbaar via internet en Microsoft® Excel. Dankzij de nieuwe mobiele functies is de oplossing ook via een mobiel apparaat te raadplegen. Een manager heeft bijvoorbeeld overal toegang tot alle informatie die hij nodig heeft via zijn of haar connected device, en het financiële team tot de meest gedetailleerde analyses via Excel-spreadsheets.

Daarnaast verbeteren mobiele handtekeningen de beveiliging en helpen ze fraude te voorkomen doordat gebruikers in staat zijn alle financiële stromen – maar vooral de gevoelige betalingen – te controleren, te valideren en te ondertekenen, overal en op elk gewenst moment.

Bron: Sage


QlikVeenman levert scherpere prijs door inzicht in data

Veenman, specialist op het gebied van geïntegreerde documentoplossingen, heeft gekozen voor Qlik®, leider in Visual Analytics. Veenman wendt zich tot het visual analytics platform QlikView® om beter inzicht in en grip te krijgen op haar belangrijkste bedrijfsprocessen, met als doel de klant beter te kunnen bedienen. Qlik-partner Active Professionals verzorgde de implementatie en ontwikkelde in de eerste fase van de samenwerking een dashboard waarin alle relevante salesdata direct visueel inzichtelijk is. Accountmanagers kunnen hierdoor betere beslissingen nemen en hun tijd op de juiste manier besteden op basis van inzicht in data. Bovendien kan Veenman een betere en accurate sales forecast doen. Eerder was dergelijke informatie versnipperd over de organisatie en opgeslagen in diverse systemen. Met behulp van QlikView wordt al deze data eenvoudig ontsloten en in één oogopslag gepresenteerd.

Scherpere prijs 
Naast het salesdashboard maakt Veenman ook gebruik van een dashboard voor alle significante data op het gebied van contracten en machines. Door analyses op contract- en machineniveau uit te voeren, kan Veenman scherper calculeren en haar klanten op basis hiervan een betere prijs te bieden. Met deze twee dashboards is Veenman in staat om te sturen op de belangrijkste bedrijfsprocessen op basis van data.

Data-integriteit en data-verrijking 
Het gebruik van QlikView levert Veenman meer op dan alleen inzicht in data, het bevordert ook de data-integriteit en verrijkt de bestaande database. De hele organisatie wordt immers gedwongen om alles goed te registreren. Bovendien wordt alle kennis van medewerkers door deze werkwijze beter geborgd in de organisatie. Active Professionals heeft voordat het project startte een strategiesessie gehouden om draagvlak voor de dashboards te creëren, maar ook om de organisatiedoelstellingen te vertalen naar KPI’s.

Stijn Snoek, manager controlling bij Veenman:

“QlikView maakt een einde aan onze lijstjescultuur. Iedere afdeling had wel een eigen lijstje waarop één bepaald aspect werd bijgehouden of geregistreerd. Het verkrijgen van een totaalplaatje van de situatie was hierdoor niet eenvoudig. QlikView krijgt deze informatie in een split second boven tafel en presenteert het ook nog eens duidelijk. Hierdoor kan iedereen binnen de organisatie aan de slag met data om betere beslissingen te nemen.”

Gaby Smit, directeur bij Active Professionals:

“Om haar klanten de beste dienstverlening te kunnen leveren, is inzicht in iedere klantsituatie van groot belang voor Veenman. Door de keuze voor Qlik laat de organisatie zien dat zij een vooruitstrevende en innovatieve partij is op dit gebied en is zij in staat om dagelijks slimme datagedreven beslissingen te nemen op het juiste moment. Juist deze gedeelde visie over de kracht van data maakt dat er een prettige samenwerking is ontstaan.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Iedereen op de werkvloer maakt talloze beslissingen op een dag, maar zijn dat wel de juiste? Zicht op data kan enorm helpen om te bepalen wat de juiste beslissing is, in iedere situatie. Of het nu gaat om het verlengen van een contract, het benaderen van een prospect of het afhandelen van een klacht. Veenman heeft dit goed begrepen en toont aan dat data-analyse voor iedereen toegankelijk is en ermee aan de slag kan om bij te dragen aan een duurzaam bedrijfsresultaat.”

Bron: Qlik


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Visionplanner CloudVisionplanner Cloud heeft de App Center Award gewonnen voor ‘Best App 2014’. De prijs werd door Exact uitgereikt tijdens Exact Connect, een jaarlijks evenement over de laatste ontwikkelingen op het gebied van apps, ecosysteem en samenwerken. Visionplanner Cloud, waarmee managementinformatie snel wordt samengesteld en gedeeld, is door de vakjury unaniem gekozen als winnaar voor beste app. De prijs voor ‘Rookie App 2014’ gaat naar Convect Beheer, ontwikkelaar van VvE-beheersoftware.

Visionplanner Cloud en Convect Beheer ontvingen de awards op het hoofdkantoor van Exact in Delft. Met de uitreiking wil Exact zowel gevestigde apps belonen die hun toegevoegde waarde in het Exact Online App Center al hebben bewezen, als recent toegevoegde apps die in korte tijd al veel impact hebben. In het App Center is een overzicht te vinden van alle apps die gekoppeld kunnen worden aan Exact Online. Voor de award Best App belandden behalve winnaar Visionplanner Cloud ook de Dealer4Dealer Magento app en Payt in de top-3. In de categorie Rookie App bleef Convect Beheer uiteindelijk WordPress WooCommerce en Teamleader voor.

Martijn Feekes, jurylid en Director Ecosystem & App Center bij Exact:

“Visionplanner Cloud biedt veel mogelijkheden voor koppelingen met andere apps, zodat klanten optimaal kunnen genieten van een veelzijdig ecosysteem. De jury is het er unaniem over eens dat daar de toekomst van apps ligt. Als 100 procent cloud-oplossing geeft Visionplanner Cloud gebruikers altijd inzicht hoe hun organisatie er voor staat, kunnen snel mooie rapportages worden gemaakt en financiële prognoses worden opgesteld. Die veelzijdigheid heeft een prachtig aantal klanten opgeleverd en maakt Visionplanner Cloud een goed voorbeeld hoe een succesvolle app in elkaar zou moeten steken.”

Gert Kwetters, CEO bij Visionplanner Cloud:

“Wij vinden dat apps het gebruikers zo gemakkelijk mogelijk moeten maken. Een plug-and-play principe zorgt dat gebruikers de app snel kunnen installeren, inrichten en delen. Met Visionplanner Cloud kunnen gebruikers dit vrijblijvend uitproberen. Een hoog aantal gebruikers is nu klant geworden en we hopen dat dit aantal verder groeit. De award voor Best App is een geweldige aanmoediging in dit traject en we zijn hier trots op.”

Feekes:

“Ook opkomende ondernemers die er voor durven te gaan verdienen volgens de jury een podium. Hier is de award voor Rookie App in het leven geroepen en deze gaat dit jaar verdiend naar Convect Beheer”.

Belangrijke factor is volgens de jury het inspirerende verhaal van oprichter Lennart van Ommen. Als jonge ondernemer durfde hij te innoveren in een nichemarkt die al een aantal jaar stilstaat. Van Ommen:

“We investeren enorm en onze app slaat aan. Door de koppeling met Exact Online bieden we een totaalproduct, waarmee we onze ambities voor 2015 gaan behalen. De prijs voor Rookie App 2014 is een mooie waardering én extra stimulans om de doelen te bereiken”.

Bron: Exact[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button2 h2=”Ontdek de mogelijkheden van Visionplanner Cloud tijdens Financial Systems 2015″ h4=”21 mei in NBC Nieuwegein” style=”rounded” txt_align=”left” title=”Meer over Financial Systems en Guided Tours” btn_style=”3d” color=”blue” size=”md” position=”bottom” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itmatchmaker.nl%2Fontmoet%2Ffinancial-systems||”]Ontdek de mogelijkheden van Visionplanner Cloud tijdens Financial Systems. Vanuit IT-Matchmaker verzorgen wij tijdens dit evenement diverse Guided Tours waarvan er één zal stoppen bij de stand van Visionplanner.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row]


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Saas Now: self service BI en Analytics in de cloud

BI en Analytics uit de Cloud AS en AMSIO SAS, specialist in Business Analytics en Amsio, leverancier van cloud en managed services, hebben een nieuwe Business Intelligence cloud-oplossing ontwikkeld: Saas Now. Deze self service BI-toepassing stelt de functionaliteit van SAS Visual Analytics beschikbaar via de cloud en is speciaal ontworpen voor het middenbedrijf. Saas Now biedt een simpele en kosteneffectieve manier om de kracht van BI te ervaren. Met Saas Now zijn rapportages binnen een dag beschikbaar op een iPad. Daarmee is het een perfecte oplossing voor organisaties die met datavisualisatie en analytics sneller tot betere beslissingen willen komen.

“We zien dat steeds meer middelgrote bedrijven op zoek zijn naar een professionele BI-omgeving zonder er qua kosten en doorlooptijd een omvangrijk project van te willen maken”, zegt Henk Mosterd, Managing Director van Amsio.

“Met Saas Now bieden we een simpele cloud-oplossing die eenvoudig te beheren is en waarvoor geen grote investeringen in hardware en software zijn vereist. Hiermee profiteren middelgrote organisaties op een flexibele manier van de analysekracht van SAS.”

Met Saas Now spelen SAS en Amsio in op de groeiende vraag naar self service analytics die altijd en overal beschikbaar is. De toepassing is sterk intuïtief waardoor business professionals zelf ad hoc data kunnen onderzoeken. Zij hebben via de cloud overal direct toegang tot visueel gepresenteerde inzichten.

Snel en eenvoudig 
Saas Now biedt veel flexibiliteit en is na aanvraag binnen één werkdag beschikbaar en per maand opzegbaar. Dit betekent dat bedrijven niet gehinderd worden door lange implementatietrajecten. Het aanvragen van Saas Now is net zo eenvoudig als het aanmaken van een e-mailaccount; gebruikers kunnen vrijwel direct aan de slag. Saas Now wordt bovendien per maand gefactureerd en is maandelijks opzegbaar waardoor vooraf geen grote investering is vereist.

Karel Kinders, Managing Director SAS Nederland:

“We zijn er trots op Saas Now samen met Amsio te hebben ontwikkeld. Met deze cloud-oplossing komen geavanceerde Business Intelligence en Analytics eenvoudig binnen handbereik van middelgrote ondernemingen. Daarmee kunnen we nog meer organisaties en business professionals op een flexibele manier overal en altijd snel inzicht geven in hun groeiende hoeveelheid data, zonder dat zij daarvoor afhankelijk zijn van de IT-afdeling of gebonden zijn aan lange licentiecontracten.”

Potentieel
Amsio en SAS werken al langer samen op het gebied van hosting en cloud. Saas Now is door Amsio en SAS Nederland ontwikkeld in nauwe samenwerking met engineers van het Amerikaanse hoofdkantoor van SAS. Het wordt in Nederland geïntroduceerd, maar is ook in andere landen beschikbaar. Mosterd:

“We zien veel potentieel voor Saas Now. Het sluit perfect aan bij de huidige IT-behoeften van bedrijven waarbij eenvoud en flexibiliteit voorop staan.”

Bron: SAS/AMSIO

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button2 h2=”Maakt u gebruikt van een BI-oplossing?” h4=”Wij zijn geïnteresseerd in uw mening” style=”rounded” txt_align=”left” title=”Naar het onderzoek” btn_style=”rounded” color=”blue” size=”md” position=”bottom” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itmatchmaker.nl%2Fgebruikerstevredenheidsonderzoek-financiele-software%2F||”]Momenteel doen wij onderzoek hoe de eindgebruiker zijn financiële software, waaronder BI, waardeert. Eind mei presenteren wij de resultaten, maar hoe meer beoordelingen des te beter worden de onderzoeksresultaten. Deel uw mening niet alleen met ons, maar juist ook met diegene die nu of op korte termijn op zoek zijn naar een BI-oplossing.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row]


[vc_row][vc_column][vc_column_text] QlikQlik® (NASDAQ: QLIK), leider in Data Discovery, heeft de wereldwijde implementatie van QlikView® verzorgd bij VWR (NASDAQ: VWR, website: vwr.com), een onafhankelijke leverancier van laboratoriumdiensten, producten en oplossingen. Met QlikView is VWR in staat om wereldwijd complexe analyses uit te voeren op de acht terabyte aan data.

Voordat QlikView werd geïmplementeerd, had VWR veel moeite om de grote hoeveelheid data te analyseren. Het proces was ingewikkeld en verliep allesbehalve flexibel. De data moest vanuit meer dan een miljard datasets worden verzameld, uit verschillende toepassingen, spreadsheets en andere bronnen, zoals de CRM-systemen. Nu QlikView is geïmplementeerd gaat dit een stuk eenvoudiger. VWR gebruikers kunnen met de QlikView Connector voor SAP® Netweaver eenvoudig data koppelen. Daarnaast krijgen ze toegang tot meerdere databronnen om data te ontsluiten en real-time inzicht te krijgen. Dankzij het eenvoudige gebruik van QlikView kunnen gebruikers via zowel mobiele devices als de computer met het associatieve zoekmodel onbeperkt vragen stellen om diepgaande analyses uit te voeren.

Jonathan De Deken, Vice President Information Services bij VWR.

“Met de eenvoudige en intuïtieve interface van QlikView kunnen onze medewerkers zelf op onderzoek uit gaan in plaats van te vertrouwen op de bestaande statische rapporten. Het platform voorziet onze medewerkers van real-time analyses met daarin belangrijke informatie die ondersteuning aan ons bedrijf biedt.”

VWR startte met de uitrol van QlikView in Europa met 1.400 gebruikers. Met behulp van Qlik Consulting Services is de uitrol van de eerste toepassing in slechts tien dagen gerealiseerd. In minder dan drie maanden tijd is de wereldwijde uitrol van meer dan zestig applicaties voor financiën en logistiek gerealiseerd. Deze applicaties worden gebruikt door inkoopmanagers, controllers en pricing managers.

David Bolton, Senior Director, Sector Group Leader, Market Development bij Qlik:

“Voorafgaand aan het gebruik van QlikView gaf big data een tal van uitdagingen. De data bood VWR onuitputtende mogelijkheden voor zakelijke kansen, die we door het ontbreken van inzicht niet konden benutten. Door het analyseproces te vereenvoudigen en business intelligence over te laten aan de gebruikers, ondersteunt QlikView VWR bij het sturen op belangrijk zakelijk inzicht. Hiermee helpt QlikView VWR om de complexiteit van de data te overwinnen en inzicht te geven waar en wanneer gebruikers het nodig hebben.”

Bron: Qlik[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_cta_button2 h2=”Hoe waardeert u uw BI/CPM oplossing?” h4=”Deel uw mening met ons” style=”rounded” txt_align=”left” title=”Naar het onderzoek” btn_style=”rounded” color=”blue” size=”md” position=”bottom” link=”url:itmatchmaker.nl%2Fgebruikerstevredenheidsonderzoek-financiele-software%2F||”]Hoe tevreden bent u over uw financiële software, waaronder uw BI-oplossing? Deel nu uw mening met ons en zorg ervoor dat andere die aan de vooravond van een pakketkeuze staan kunnen leren van uw ervaringen.[/vc_cta_button2][/vc_column][/vc_row]


QlikQlik, (NASDAQ: QLIK), Data Discovery specialist, is door Gartner, Inc. in het leiderskwadrant van het Business Intelligence en Analytics Platform Magic Quadrant Report 2015* geplaatst. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat Qlik deze positie in het leiderskwadrant inneemt, op basis van een complete visie en deskundige uitvoering. Het Gartner Magic Quadrant is een momentopname van hoe leveranciers presteren binnen een marktsegment en heeft als doel eindgebruikers te helpen beslissingen te nemen over bedrijven waarmee ze kunnen samenwerken of waarvan ze producten of diensten kunnen afnemen. Het volledige rapport is te downloaden viahttp://www.qlik.com/mq2015.

Gartner stelt in het rapport: “Er is een zichtbare overgang van platformen die snel geïmplementeerd worden en toegankelijk zijn voor zowel analisten, de business en IT. Hiermee kunnen analisten en de business snel inzichten verkrijgen. IT is hierdoor in staat snel data beschikbaar te maken, om vervolgens sneller te voorzien in zakelijke behoeftes die meer voordelen opleveren. Gartner schat dat meer dan de helft van de inkoop van organisaties gebaseerd is op Data Discovery. Deze verschuiving naar een gedecentraliseerd model, toegankelijk voor meer zakelijke gebruikers, duidt tevens de noodzaak voor een nieuwe data discovery-aanpak aan.

Lars Björk, CEO van Qlik: “We hebben altijd al een sterke positie binnen de Business Intelligence markt gehad. Een paar jaar terug was ons Data Discovery-aanbod nog een visionair concept, dat andere spelers in de markt graag volgden. Nu is Data Discovery simpelweg de standaard voor Business Intelligence. Qlik zal als pionier in de markt continu grote stappen blijven zetten en daarmee de markt op het gebied van selfservice, visualisatie en governance herdefiniëren.”

Nu de Data Discovery-markt volwassen is geworden werkt Qlik aan de volgende transformatie. Qlik lanceerde onlangs Qlik® Sense, het eerste enterprisewaardige product dat device-onafhankelijke, selfservice visualisatie en discovery mogelijk maakt. Gebouwd op een moderne architectuur en aangedreven door een gepatenteerde data indexing engine geeft Qlik Sense gebruikers de mogelijkheid om gepersonaliseerde analyses te maken en op ontdekkingsreis te gaan naar verbindingen binnen datasets. Qlik Sense is ontworpen om alle gebruikers hetzelfde te bedienen zonder compromis. Daarnaast profiteert de business van een intuïtieve ervaring en ontwikkelaars beschikken over onbegrensde mogelijkheden wat betreft development. IT is gelijktijdig in staat om centraal de controle te houden over het beheer en te waken over bijvoorbeeld management en governance.

Doordat Data Discovery steeds belangrijker wordt neemt de behoefte van Qlik-gebruikers om de kracht van interactieve en collaboratieve analytics in combinatie met geautomatiseerde rapportage toe. Zo kondigde Qlik eerder deze maand de overname van Vizubi en haar NPrinting-productlijn aan. De NPrinting-applicatie voor QlikView® is marktleidend als het gaat om het opstellen, verspreiden en inroosteren van gepersonaliseerde en interactieve rapportages. Met deze overname fungeert QlikView nu als totaalplatform voor zowel guided analytics als rapportages. Hierdoor kunnen organisaties aanzienlijke kosten besparen door overbodige Business Intelligence-oplossingen van de hand te doen.

Ondanks de constante innovatie en de veranderingen in de BI-wereld, blijft Qlik zich inzetten om de wereldwijde standaard te worden voor hoe mensen inzichten verkrijgen uit data. Met de gepatenteerde technologie, associatieve ervaring, collaboratieve en mobiele capaciteiten van Qlik, kunnen gebruikers, individueel en in groepen, vragen stellen en beantwoorden waar en wanneer ze maar willen. Tevens kunnen gebruikers onbeperkt met informatie aan de slag gaan en ontdekkingen doen, zonder beperkt te worden tot een vooraf gedefinieerd pad aan vragen. Met een implementatie van slechts een paar dagen of weken is de time to value vrijwel direct te realiseren.

[teaser title=”Hoe tevreden bent u met uw BI oplossing?” align=”” image=”” style=”” button_title=”Naar vragenlijst” button_link=”http://itmatchmakernl.polldaddy.com/s/gebruikerstevredenheid-financiële-software-2015″ new_tab=”yes” animation=”” animation_delay=”” class=””] Geef uw mening in ons Gebruikerstevredenheidsonderzoek Financiële Software [/teaser]

Bron: Qlik


Zorgorganisatie Pieter van Foreest kiest business intelligenceoplossing vanuit de cloud

ZorgmonitorPieter van Foreest gaat UNIT4 Zorgmonitor inzetten voor het snel verkrijgen van inzicht in de performance van de organisatie. De ouderenzorgorganisatie gaat de BI-oplossing gebruiken om gegevens uit meerdere bedrijfssystemen eenvoudig en actueel te kunnen aanbieden aan het management. Het doel is het ontsluiten van stuurinformatie voor het management en zelfsturende teams. Daarnaast kan de zorgorganisatie het systeem ook inzetten voor verantwoording naar cliënten, zorgautoriteiten en gemeenten. Pieter van Foreest neemt de BI-oplossing af als clouddienst gebaseerd op het Azure platform.

Pieter van Foreest behoort tot de twintig grootste ouderenzorgorganisaties in Nederland en biedt (thuis)zorg en welzijnsactviteiten in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt 25 locaties, 3.400 medewerkers en er zijn 2.400 vrijwilligers actief.

Pieter van Foreest ging begin 2014 op zoek naar een business intelligence-oplossing om het genereren en presenteren van managementinformatie te vereenvoudigen. Managementinformatie kwam tot stand met behulp van de op Excel gebaseerde oplossing. Na een selectie en validatie bij een referentieklant, is UNIT4 als voorkeursleverancier geselecteerd.

Doorslaggevend bij de keuze voor UNIT4 Zorgmonitor noemt Pieter van Foreest de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie voor de hele organisatie. In de visie van Pieter van Foreest is de BI-oplossing geen planning- en controlmodus, maar een systeem van en voor de zorg. De oplossing haalt de informatie uit het cliëntadministratie-, personeels-, rooster- en financiële systeem van Pieter van Foreest. Vervolgens zijn er diverse dashboards direct beschikbaar. Het is mogelijk om overzichten te maken zonder dat er technische werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Martin van de Ruit, Directeur Thuis bij Pieter van Foreest:

“Bij integrale verantwoordelijkheid hoort snelle en correcte stuurinformatie. Met de inzet van UNIT4 Zorgmonitor kunnen we een flinke slag maken om het management uit te rusten met de hulpmiddelen die anno 2015 nodig zijn voor sturing en grip op de organisatie. De medewerkers binnen onze teams willen we op termijn voorzien van stuurinformatie. Zo beschikken ook zij direct over de juiste informatie die hen helpt hun werkzaamheden beter uit te voeren. Op deze manier zijn we transparant richting cliënten, mantelzorgers, zorgautoriteiten en gemeenten en kunnen we onze bedrijfsvoering verder verbeteren.”

UNIT4 Zorgmonitor bevat koppelingen voor veelgebruikte systemen in de zorg. De applicaties die Pieter van Foreest in gebruik heeft zullen worden ontsloten. De verzamelde informatie komt vervolgens in dashboards en analyses beschikbaar voor diverse niveaus. Ook kan het systeem zelf waarschuwingen sturen wanneer er bijvoorbeeld normen worden overschreden en (bij)sturing gewenst is.

Robert van Ginkel, Manager Sales bij UNIT4 BI Solutions:

“Sturing en verantwoording is voor zorgorganisaties een belangrijker onderwerp dan ooit te voren. Business Intelligence is een uitstekend hulpmiddel om stuur- en verantwoordingsinformatie snel te genereren en te presenteren. We zijn erg blij dat Pieter van Foreest de toegevoegde waarde ziet van UNIT4 Zorgmonitor en we verwachten dat de oplossing bijdraagt aan efficiëntere sturing en vergroting van de transparantie.”

Pieter van Foreest neemt UNIT4 Zorgmonitor af vanuit het Azure cloudplatform en is daarmee één van de eerste zorginstellingen in Nederland die BI As A Service (BIAAS) gaat gebruiken.

Bron: Unit4


 Business Intelligence (BI)Qlik®, (NASDAQ: QLIK), leider in data discovery, maakt bekend dat het HagaZiekenhuis heeft gekozen voor QlikView®, het markt bewezen Business Intelligence platform voor de snelle creatie van guided analytics, om snel informatie uit databronnen te ontsluiten en besluitvorming te verbeteren.Het QlikView platform zal uiteindelijk het huidige datawarehouse vervangen. Hierdoor verwacht HagaZiekenhuis met QlikView een kostenbesparing te realiseren, omdat de Total Cost of Ownership naar verwachting lager ligt dan die voor de huidige datawarehouse omgeving. De eindgebruikers zijn straks minder afhankelijk van een centrale ondersteuning voor hun informatiebehoeften, wat voor hen, maar ook de centrale ondersteunende afdelingen veel tijd gaat schelen.

Patiëntveiligheid en kwaliteit
Het ziekenhuis gaat naast het matchen van personele data, zoals ziekteverzuim en bezetting met het financiële systeem en het productiesysteem, straks ook de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid monitoren. Dit zijn belangrijke KPI’s voor de zorgverlener. De monitoring heeft niet alleen een externe functie, zoals het opstellen van kwaliteitsaudits, maar geeft ook inzichten voor interne kwaliteitssturing aan de medewerkers. De inzet van QlikView maakt het voor Haga bovendien mogelijk om grote hoeveelheden data met elkaar te matchen om daaruit patronen te ontdekken en een rijkere informatievoorziening te creëren.

Randy Kiemeney, Hoofd Managementinformatie en Business Intelligence bij HagaZiekenhuis:

“Om meer te doen met data waren wij op zoek naar een nieuwe generatie business intelligence. Op basis van seeing-is-believing-sessies hebben wij dit gevonden in het QlikView platform. Door interpretaties in de juiste context te plaatsen levert dit ons in potentie een kwalitatief betere en snellere besluitvorming op, waardoor we er zowel kwalitatief als kwantitatief op vooruit gaan. In eerste instantie wilden we QlikView bovenop ons datawarehouse laten draaien, maar gaandeweg kwamen we erachter dat QlikView ook heel goed als basis kan dienen. Door de technologische ontwikkelingen is het sec opslaan van gegevens om daar achteraf analyses op te doen een achterhaald principe geworden. Veel meer zullen business intelligence omgevingen real-time gegevens kunnen analyseren en daar patronen in ontdekken. Onze kosten zullen hierdoor niet alleen dalen, we krijgen er meer voor terug. Nu kunnen we daadwerkelijk handen en voeten geven aan meer doen met minder.”

Bron: Qlik