Nationale roadshow-campagne van start in aanloop naar lancering Visma eAccounting
Visma Software start vandaag met een nationale roadshow waarbij de leverancier van bedrijfssoftware startende ondernemers een gratis podium geeft op sociale media. Met een opvallende klassieke Volkswagen bus rijdt een team van Visma-medewerkers door het hele land op zoek naar start-ups die via een 30-secondenfilmpje hun bedrijf onder de aandacht kunnen brengen. Het meest originele filmpje wordt beloond met een reis voor twee personen naar Silicon Valley in de Verenigde Staten. Deze actie loopt vooruit op de introductie van Visma eAccounting, online boekhoudsoftware voor start-ups, zzp’ers en kleine ondernemers, dit najaar.

Onder het motto ‘Je kan het!’ biedt Visma eAccounting start-ups en ondernemers een podium om te laten zien waar ze goed in zijn. Door een filmpje te maken en te plaatsen opFacebook doen ondernemers mee aan de winactie. Op deze manier helpt Visma de veelal startende bedrijven met succesvoller ondernemen.

‘Het is voor het eerst dat Visma direct de dialoog aangaat met start-up bedrijven. Deze campagne helpt ons om nog beter te begrijpen wat de specifieke uitdagingen zijn van start-ups en wat zij verwachten van bedrijfssoftware. Zo willen zij altijd en overal via elk apparaat hun business software aan kunnen spreken. Alles moet sneller maar toch veilig en de ondernemer moet makkelijk en snel kunnen starten tegen een scherpe prijs. Bedrijfsprocessen moeten slimmer, leuker en vooral makkelijker gaan,’

vertelt Ivo Bodenstaff, marketing directeur van Visma Software in Nederland.

‘De eerste reacties op onze campagne zijn heel positief. Elk startend bedrijf kan wel wat hulp gebruiken om hun producten en/of diensten onder de aandacht te brengen in onze wereld waarin hevige concurrentie om aandacht de norm is. Bovendien is een gratis bezoek aan Silicon Valley, het mekka voor start-ups, een bestemming waar iedere ondernemer veel inspiratie op kan doen. Dat krijgen we ook bevestigd van de ondernemers die we spreken,’

vervolgt Bodenstaff.

Deze ‘Je kan het!’-campagne is vandaag gestart en loopt door tot begin oktober. Daarna wordt bekendgemaakt welke twee personen in aanmerking komen voor de hoofdprijs. Met de website www.jekanhet.nl zal Visma startende ondernemers een podium blijven bieden en tips & tricks geven over hoe bedrijfssoftware je kan helpen succesvoller te ondernemen.

Bron: Visma Software


MEER DOEN MET HETZELFDE AANTAL MENSEN DOOR EEN HOGERE GRAAD VAN AUTOMATISERING

Bij J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij b.v., opgericht in 1854, kijkt men terug op ruim 160 jaar ervaring in het verwerken van diverse specerijen tot melanges en extracten die smaak geven aan  o.a.  koek, banket, thee en ijs. Klanten uit de hele wereld weten J.S. Polak te vinden voor deze kwalitatief hoogwaardige natuurproducten. Om aan toekomstige wensen te kunnen blijven voldoen, is  J.S. Polak continue bezig haar bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Vorige week hebben ze een grote slag geslagen door te kiezen voor SI Foodware, een bedrijfsbreed softwarepakket op basis van Microsoft Dynamics ERP.

VERTROUWEN OP BETERE EN SNELLER BESCHIKBARE STUURINFORMATIE
SI Foodware Dynamics AXBij Polak staat de continuïteit van de productie bij klanten centraal. Om snel en adequaat producten van goede kwaliteit te kunnen leveren, beschikt J.S. Polak al over een volwassen automatiseringssituatie. Het huidige pakket begint echter verouderd te raken, volgens dhr. Sars, Algemeen Directeur van J.S. Polak:

‘Om in Foodtermen te spreken: De THT-datum van het huidige ERP-pakket komt in zicht. De wens is met een nieuw ERP-pakket nog beter, maar ook gemakkelijker en sneller te kunnen werken. Met dezelfde mensen meer kunnen doen door een hogere graad van automatisering. Kunnen vertrouwen op betere en sneller beschikbare stuurinformatie. Om voorstaande te realiseren, zijn wij op zoek gegaan naar een partner met verstand van processen in de Food. En daarom hebben we gekozen voor Schouw Informatisering en haar pakket SI Foodware.’

BENT U BENIEUWD WAARMEE J.S. POLAK GAAT WERKEN?
Microsoft Dynamics® NAV en AX vormen de basis van de bedrijfsbrede software oplossingen van Schouw Informatisering. Deze worden aangevuld met de eigen standaard software specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie: SI Foodware®. 

Bron: Schouw Informatisering


Q-Park heeft een langetermijncontract getekend met Cegeka om het parkeerbedrijf te ondersteunen bij zijn digitale transformatie. Het samenwerkingscontract heeft een onbepaalde looptijd. Samen met Cegeka heeft Q-Park de bestaande bedrijfsprocessen opnieuw gedefinieerd. Cegeka ontwikkelt nu een maatwerkapplicatie voor het registreren en factureren van de parkeerabonnementen en integreert deze applicatie met het huidige ERP-pakket (Microsoft Dynamics NAV) en CRM-systeem (Microsoft Dynamics CRM). De nieuwe architectuur zorgt voor een grote toegevoegde waarde binnen de bedrijfsprocessen van Q-Park.

Frank De Moor, CEO van Q-Park:

Wij zochten een manier om onze klanten persoonlijker te benaderen en hun parkeerbehoeften makkelijker in te vullen. Dat willen we bijvoorbeeld doen door meer diensten online aan te bieden en partnerships met hotels en restaurants af te sluiten.”

De bestaande ICT-architectuur van Q-Park wordt nu klaargestoomd voor die digitale transformatie.

Hybride ERP-project
Op aanraden van Cegeka wordt niet alle functionaliteit ondergebracht in één ERP-Systeem, maar wordt er gekozen voor een hybride structuur die de fundering gaat vormen voor de verdere digitalisering. Cegeka behoudt het goed functionerende ERP-systeem, maar er worden aanpassingen doorgevoerd om de huidige bedrijfsprocessen van Q-Park beter te ondersteunen. Cegeka zorgt ook voor de integratie van het CRM-systeem met de nodige klantdata.

“Dankzij deze integratie kunnen we onder andere gemakkelijk marketingcampagnes opzetten. Hierdoor leren we onze klanten beter kennen en ontwikkelen we formules op maat voor zowel klanten als partners”, zegt De Moor.

High level bedrijfsprocessen
Bert Van Dessel, ICT-directeur bij Q-Park:

“Voor deze transformatie denken we niet langer in applicaties, data en technologie maar in bedrijfsprocessen. En dat maakt het zo revolutionair. Dankzij het contact-to-contractproces brengen we onze processen in kaart van het eerste contact tot het uiteindelijke ticket of langetermijncontract. Het proces ‘access-to-exit’ beschrijft het proces van toegang tot de garage tot de uiteindelijke uitrit. Het ‘record-to-report’ proces zorgt voor een volledige boekhoud- en managementrapportering. Een dergelijke procesmatige aanpak maakt het ontwerpen en implementeren van oplossingen effectiever, omdat processen volledig met alle benodigde systemen worden geïntegreerd.”

André Knaepen, CEO van Cegeka:

“Ik ben trots dat onze Cegeka-medewerkers zo een strategisch project kunnen definiëren en begeleiden. Hier bieden we onze klant, Q-Park, echt wat hij nodig heeft: ondersteuning op langere termijn van een toekomstgerichte, modulaire en geïntegreerde architectuur. Bij zulke transformaties maken de brede, geïntegreerde diensten van Cegeka het verschil.”

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat eind dit jaar overstapt naar de nieuwe architectuur, de andere landen volgen in de loop van 2016.

Bron: Cegeka

 


Snoeien in complexiteit organisaties werkt vaak contraproductief

Stroomlijnen bedrijfsprocessenSlechts 7 procent van de bedrijven in de maakindustrie weet welke kosten kunnen worden toegerekend aan ‘onnodige complexiteit’ in hun organisatie. Volgens 60 procent van de respondenten is de meeste complexiteit te vinden op de afdelingen verkoop en marketing. Deze is er ingeslopen door een wildgroei aan producten en diensten en door te zwichten voor eisen van de klant. Fusies en overnames dragen ook hun steentje bij. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door PA Consulting onder 40 CIO’s, IT-directeuren en senior IT-managers die werkzaam zijn in de Nederlandse maakindustrie. In het rapport ontzenuwen de onderzoekers vier mythes die heersen over complexiteit.

Complexiteit is een sluipend proces. Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende complexiteit doordat markten en klanten veeleisender worden. Soms zijn onder één dak ook meer businessmodellen aanwezig, die heel verschillende eisen stellen aan de bedrijfsinrichting en IT. IT wordt automatisch meegesleurd in de complexiteitsgolf. Die complexiteit moet wel hanteerbaar blijven. Het wegnemen van complexiteit lukt vrijwel alleen als over de functionele afdelingen heen acties worden ondernomen.

Het onderzoek toont aan dat er ‘goede’ en ‘slechte’ complexiteit bestaat. De goede variant helpt om beter of sneller in te spelen op de wensen van klanten en complexiteit in te zetten om concurrerend te zijn. De slechte variant kost alleen maar geld en heeft een negatief effect op de prestaties van een bedrijf. Dat 93 procent van de ondervraagden geen idee heeft wat de impact is van complexiteit op hun financiële resultaten, staat volgens de onderzoekers in schril contrast met kosten die wel inzichtelijk zijn. Een voorbeeld zijn de kosten van gebrekkige kwaliteit, welke meestal wél zijn gekwantificeerd. Complexiteit inzichtelijk krijgen lijkt niet zo moeilijk, maar is voor veel bedrijven lastig te doen, juist omdat het een sluipend proces is en managers vaak onvoldoende over afdelingsgrenzen heenkijken.

Onderzoeksresultaten

  • Productiebedrijven kunnen volgens de onderzoekers niet langer meer leunen op de waarde strategieën van bijvoorbeeld Treacy en Wiersema. Ondernemers moeten tegenwoordig uitblinken op alle aspecten: operational excellence, productleiderschap en customer intimacy. Door deze minder scherpe, bredere focus ontstaat meer complexiteit in de organisatie. Tegelijkertijd worden ondernemers gedwongen extreem klantgericht te werken, zowel off- als online en de time-to-market voor nieuwe producten en diensten aanzienlijk te verkorten.
  • Het blijkt dat ondernemingen die oorspronkelijk uitblonken met een strategie die gebaseerd was op operational excellence, nu het beste uitgerust zijn om de complexiteit in hun onderneming te reduceren. Zij zijn van nature gericht op het zo efficiënt mogelijk inrichten van hun eigen processen, met het oog op kostenbesparing en leverbetrouwbaarheid. Bedrijven met een focus op productleiderschap en customer intimacy konden zich vanwege hogere winstmarges lange tijd de luxe van ‘organizational slack’ en complexiteit veroorloven, maar die tijd is voor veel bedrijven voorbij.
  • Slechts 20 procent van de ondervraagde ondernemingen geeft aan over een integrale strategie te beschikken waarbij business en IT gezamenlijk de complexiteit te lijf gaan.
  • De disciplines verkoop en marketing spelen een belangrijke rol bij toenemende complexiteit. Vaak is de klant heel ver doorgedrongen in de interne keten, waardoor productie- en levering worden verstoord. Veeleisende klanten zijn niet altijd winstgevende klanten. Daarnaast worstelen veel bedrijven met steeds meer (online en offline) distributiekanalen. Als je hier begint met keuzes maken, bereik je het snelst resultaat en zal uiteindelijk de complexiteit in de hele organisatie afnemen.

Hans Houmes, lid van het management team van PA Consulting Group:

“Net zoals medici ooit hebben ontdekt dat er goede en slechte cholesterol bestaat, maken wij een onderscheid tussen goede en slechte complexiteit. Complexiteit is namelijk niet per definitie slecht. Zo maken succesvolle high-frequency traders gebruik van ingewikkelde algoritmes. Zij peinzen er niet over om hun processen of berekeningen te versimpelen. Het begrip complexiteit heeft in de praktijk weliswaar een negatieve lading, maar in veel gevallen is complexiteit juist nodig en helpt het de klant te ontzorgen. Net zoals bij cholesterol is er een goede variant die waarde creëert en competitief voordeel oplevert. Slechte complexiteit hoopt zich op en vernietigt juist waarde, net zoals slechte cholesterol de bloedvaten aantast. Bedrijven moeten leren hoe ze goede en slechte complexiteit in hun bedrijfsvoering en IT-omgeving kunnen herkennen.”

Veel managers hebben volgens PA Consulting wel de ambitie om korte metten te maken met complexiteit in hun organisaties, maar blijven steken in een project. Zo becijferde het internationale adviesbureau Source for Consulting dat bedrijven in 2017 een bedrag van 4.2 miljard dollar zullen investeren in initiatieven om hun bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2014 toen hiervoor nog 1.8 miljard dollar werd gereserveerd. Ronduit verontrustend is volgens de PA-onderzoekers echter dat ondanks dit hoge ambitieniveau, slechts een kleine minderheid van 20 procent van de ondernemingen het complexiteitsvraagstuk benadert vanuit duidelijke keuzes omtrent bedrijfsmodel en IT inrichting . Afdelingsgewijze benaderingen werken vaak niet omdat dan effecten in de keten niet worden aangepakt.

Vier mythes
De onderzoekers beschrijven in het rapport vier mythes:

  • Het is een misverstand om te denken dat alle soorten complexiteit op dezelfde manier moeten worden behandeld en dat alle complexiteit per definitie uitgeroeid dient te worden. Een complexe productconfigurator die door klanten enorm werd gewaardeerd, werd na een overname bijna weggesaneerd, doordat het nieuwe moederbedrijf de standaard ERP-applicatie wilde opleggen.
  • Ook is het een misverstand om te denken dat complexiteit op afdelingsniveau kan worden weggemasseerd. Het uitroeien van complexiteit op de ene afdeling kan leiden tot extra complexiteit op een andere afdeling. Bovendien bestaat er een sterke correlatie tussen de hoeveelheid complexiteit in de business en in de ondersteunende IT. Hoe complexer de functionele afdelingen, hoe complexer de IT-applicaties zullen zijn.
  • Het is naïef om te veronderstellen dat als je de complexiteit in de IT aanpakt, het hele probleem is opgelost. Hoewel automatisering veel zaken inzichtelijk maakt, zijn de eisen van de business vaak conflicterend en ambivalent. Als je dit niet als geheel oplost blijft complexiteit bestaan.
  • De backoffice wordt meestal als de grote boosdoener beschouwd, terwijl in de praktijk het juist de frontoffice is die op alle onmogelijke klanteisen wil inspelen, waardoor extra complexiteit in de organisatie ontstaat. Snoeien in een te ver uitgedijd assortiment doet wonderen voor de vereenvoudiging en stroomlijning van bedrijfsprocessen.

ERP
De onderzoekers signaleren dat er in de maakindustrie een sterke focus is op het rationaliseren van het applicatielandschap in het algemeen en ERP in het bijzonder. Eén van de respondenten vertelde over het streven om het aantal verschillende ERP-systemen terug te dringen van 60 naar 6, terwijl een andere manager een vuistregel hanteert dat voordat een aanvraag voor een nieuwe toepassing wordt gehonoreerd, er eerst een oude applicatie moet worden uitgefaseerd. Het ERP-landschap in de maakindustrie wordt gedomineerd door SAP, dat bij de ondervraagde ondernemingen een marktaandeel heeft van 55 procent. Infor/Baan, JDEdwards, Microsoft Dynamics en Axapta volgen op gepaste afstand met een marktaandeel van respectievelijk 15, 10 en 10 procent. 28 procent van de ondervraagde IT-managers geeft aan dat ze voor specifieke bedrijfsfuncties belangrijke software zelf hebben ontwikkeld.

Bedrijven die door PA Consulting zijn ondervraagd zijn onder meer bedrijven in de machinebouw, chemie, voeding-& genotmiddelen, autobanden- en onderdelenfabricage, verwerkers van agrarische producten, kunststof, klimaatbeheersingsinstallaties en kantoormeubelfabricage.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

De onderzoeksresultaten zijn niet alleen relevant voor de maakindustrie, ook in het bankwezen valt nog een wereld te winnen als het gaat om het snoeien in de organisatiecomplexiteit. Zo besloot de Spaanse bank Santander het aantal financiële producten voor consumenten terug te brengen van 95 naar 5 en zich meer te richten op service.

Bron: PA Consulting


 Infor, een leverancier van bedrijfssoftware, introduceertInfor Sales and Operations Planning (S&OP) 10x. Deze nieuwe versie van S&OP (versie 10.4) is gebaseerd op Infor’s 10x technologie en gebruikt onder andere Infor ION® voor zaken als workflow en meldingen en de social collaboration engine Infor Ming.le om interne en externe communicatie te faciliteren en vast te leggen. De interne samenwerking tussen afdelingen en de externe communicatie met klanten en leveranciers worden zo verbeterd, waardoor financiële en strategische bedrijfsdoelstellingen eenvoudiger en sneller kunnen worden behaald.

“De introductie van S&OP is een volgende stap in de verdere verbetering en optimalisering van werkprocessen die sterk verbonden zijn met de marktdynamiek en het hoofdkantoor,” zegt Vittorio Boero, chief information officer bij Ferrari. 

De 10x release biedt de Social S&OP-functionaliteit waardoor gebruikers beter kunnen samenwerken en de nauwkeurigheid en efficiëntie kunnen verhogen. Door de integratie met Infor Ming.le kunnen deelnemers aan het S&OP-proces die voorheen in gescheiden onderdelen van de supply chain opereerden eenvoudig samenwerken met andere stakeholders in de supply chain en binnen het bedrijf om eenvoudiger en beter tot consensus te komen. Social S&OP heeft bovendien een uitstekend overzichtsscherm, waarmee je in één blik planning alerts, uitstaande taken en workflows kan overzien. Daarnaast kunnen gebruikers en stakeholders er meldingen invoegen en zo zaken laten escaleren.

De oplossing heeft verder een onderdeel genaamd S&OP Xpress. Dit onderdeel biedt een best-practice S&OP-proces, waardoor Infor S&OP snel kan worden geïmplementeerd en klanten eenvoudig aansluiting kunnen vinden met deze best-practice S&OP-processen. Onder S&OP Xpress vallen onder andere geconfigureerde rapportages, workflows, KPI’s en planningsoverzichten. S&OP 10x omvat verder een playbook waarmee de presentatie voor de pre-S&OP bijeenkomsten in gestructureerde hoofdstukken kunnen worden bijgehouden en waarmee opgemaakte MS PowerPoint presentaties geautomatiseerd kunnen worden gecreëerd. S&OP 10x daarbij ook nog eens uitgerust met Infor GIS waarmee gebruikers inzicht hebben in bijvoorbeeld het aanbod en de vraag in een bepaald gebied, waar de producten het beste verkopen en waar de kosten het hoogst zijn. 

De oplossing verbetert de besluitvorming dankzij ingebouwde analyses uit Infor ION Business Intelligence (BI). Infor S&OP 10x geeft bovendien eindgebruikers inzicht in hun eigen individuele score op voor hen belangrijke KPI’s, zoals betrouwbaarheid van de sales forecast, voorraad, productie en verkoopcijfers. Doordat de worksheets kunnen worden voorzien van real-time data kunnen gebruikers efficiënter werken.

Infor quote

Infor S&OP 10x geeft bedrijven de mogelijkheid vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de financiële consequenties van de te overwegen scenario’s vooraf inzichtelijk te maken,” zegt John Bermudez, vice president Product Management bij Infor. “Deze versie van Infor S&OP ondersteunt het planningsproces met voor gedefinieerde workflows en social collaboration, biedt 10x-technologie en helpt bedrijven ervoor te zorgen dat processen de algemene strategie ondersteunen.

Infor S&OP wordt één van de kerncomponenten van de Infor Integrated Business Planning suite, die later dit jaar aangekondigd zal worden. 

Bron: Infor


Typhone.nl, de grootste online telecom webwinkel in Nederland, stapt over op Microsoft Dynamics AX. Edan Business Solutions verzorgt de implementatie van de ERP-oplossing om de complexe bedrijfsprocessen van Typhone te stroomlijnen. 

Edgar Hofstee, Algemeen Directeur Typhone E-Concepts B.V.: “Door de razendsnelle ontwikkelingen in de telecommarkt en toenemende servicebehoeften van klanten, hebben wij gekozen om onze ERP-oplossing te vervangen door een nieuwe oplossing waarbij we een efficiëntere en betrouwbaardere bedrijfsvoering kunnen borgen en meer service kunnen bieden aan onze klanten. Daarnaast stelt een nieuwe oplossing ons beter in staat om onze groeiambities te kunnen verwezenlijken, waarbij internationale uitrol een belangrijk speerpunt is. ERP heeft de reputatie betrouwbaar en degelijk te zijn, maar ook enigszins star. Nu richten we het zo in dat we aan de achterkant vertrouwen op de stabiele ERP-oplossing van Edan en aan de voorkant op software van ons eigen development team, dat snel kan reageren op ontwikkelingen in de markt”.

Typhone heeft te maken met ingewikkelde prijsberekeningen en orderverwerkingen. Het bedrijf verkoopt niet alleen mobiele toestellen, maar ook de daaraan gekoppelde abonnementen. Daarbij zijn er de laatste jaren enorm veel keuzemogelijkheden en verschillende soorten bel- en databundels bijgekomen. Typhone moet ook rekening houden met procedures en abonnementsconstructies van de telecomproviders, die allemaal hun eigen aanpak en richtlijnen hanteren. Dit alles stelt de nodige eisen aan een automatiseringssysteem, dat moet zorgen voor sluitende processen en informatiestromen. Om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, viel de keuze van Typhone op Microsoft Dynamics AX en implementatiepartner Edan, die de oplossing specifiek voor de business processen van Typhone heeft ingericht.

“De keuze is op Edan gevallen, omdat dit bedrijf eruit sprong als de meest professionele en ervaren partner, met een sterke visie op de toekomst én op ontwikkelingen in de retailmarkt. Daarnaast was er met de mensen van Edan direct een goede match”, zegt Edgar Hofstee.

Sander van Oversteeg, directeur Edan Nederland: “Microsoft heeft zwaar geïnvesteerd in het fijn slijpen van de Dynamics AX functionaliteit voor de retailmarkt. Dat zorgt voor een solide basispakket dat we voor Typhone hebben ingericht. Daarnaast hebben wij al ERP-implementaties gedaan in de telecomsector in België, waardoor we de nodige kennis van de markt hebben kunnen laten zien: voor Typhone eveneens argumenten om voor ons te kiezen.”

Het implementatietraject is in mei van start gegaan en duurt naar verwachting 9 maanden.

Bron: Edan Business Solutions.


“Epicor ERP generates very detailed reports to support strategic decision-making and planning processes. This greatly reduces the risks associated with large projects because it helps us to accurately plan workflows and measure profitability.”
Salman Moin, IT manager Mabani Steel

 

Since its inception, Mabani Steel has become a preferred designer, fabricator and erector of Pre-Engineered Steel Buildings (PEB). Its factory, located in Ras Al-Khaimah, UAE, is one of the most modern steel fabrication and painting factories in the gulf, supplying PEBs to more than 42 countries in the Arabian Gulf, Africa, South Asia and the Far East.

Mabani Steel is equally owned by Al Rajhi Holding and Engineer Raed Al Mashal. Al Rajhi is one of the 10 largest business groups in the Middle East, and Raed Al Mashal is a prominent businessman. The company is managed by a team of professionals who have vast experience in all aspects of PEBs and are committed to a customer-centric approach to all areas of its business guaranteeing quality, reliability, innovation and ethical practices.

Mabani Steel’s plant at Ras Al-Khaimah is spread over an area of 124 000 sq metres. It houses state-of-the-art facilities centred on functionality and efficiency. It has the capacity to manufacture and supply:

* Pre-Engineered Steel Buildings (PEBs)
* Hot rolled steel structures
* Structural steel products
* Building accessories

Mabani Steel is recognised by consultants, contractors and project owners as a company that promptly responds to queries, pays careful attention to detail and offers short lead times.

Exclusive ERP requirements

Due to the sheer size of Mabani Steel’s operation and its impeccable reputation within the steel fabrication industry, there is no room for compromise when it comes to selecting the most comprehensive and versatile enterprise resource planning (ERP) software.

When Mabani Steel began the process of selecting a new ERP system, the accuracy and detail of its reporting capabilities were key focus areas because of their importance in decision making and strategic planning. It also became apparent that during the quoting process large projects seemed profitable, however, once put into practice, this would be quite the opposite. To remove the risk from taking on large processes and to improve profitability, Mabani Steel requires a system that offers the best fit for the PEB industry. This has a direct effect on the profitability of projects and ultimately customer satisfaction.

Once production starts, the automation of processes and the optimisation of resources are crucial to plan and manage workflow and accurately allocate inventory, to keep to budgets and deadlines.

Without an effective ERP system in place that offers the functionality to meet these very specific criteria, it is almost impossible to streamline operations, keep up with customer demand and adhere to vital scheduling plans, ensuring delivery on time, every time. With these objectives in mind, Epicor ERP was the only choice for Mabani Steel. Other leading ERP options simply did not offer the same functionality, nor did they meet Mabani Steel’s specific ERP requirements.

Epicor bolsters growth

For Mabani Steel, growth is dependent on many factors. Having detailed and accurate reports at executive managements fingertips supports decision-making and makes it possible to measure all areas of the business while making it possible to effectively manage projects from the outset.

“Epicor ERP generates very detailed reports to support strategic decision-making and planning processes. This greatly reduces the risks associated with large projects because it helps us to accurately plan workflows and measure profitability,” says Salman Moin, IT manager.

“The risk associated with large projects is minimised because we now carry out accurate projections and can establish immediately if we are making good margins or not. This has boosted our profitability and growth,” adds Moin.

Automating processes means that Mabani Steel can redirect resources to other areas of the business. An example of this is when the Bill of Materials automatically retrieves data from the drawing or CAD file and uploads into Epicor ERP. Before the implementation of Epicor ERP, this was done manually, which took far too long and required many man hours.

Unique features of Epicor ERP

Epicor ERP boasts unique functionality that other leading ERP systems simply do not offer, making Epicor the perfect fit for companies that ‘engineer to order’, like Mabani Steel. These include:

* On-the-fly part creation which enables the user to add the items required for fabrication at speed and as they are required for the task, or project, at hand.
* Bill of Material creation made up of more than 1 000 items can be created in one go without creating an item master.

The implementation

Epicor offered unwavering support during the implementation process. “The Epicor implementation team was very professional and did not give up until our system was working to specifications, often working day and night,” says Moin.

Tried and tested

Mabani Steel enjoys significant growth and profitability as a result of the precise reporting capabilities provided by Epicor ERP. This makes it possible for executive management to streamline operations and carry out accurate strategic planning. Now ‘budget vs. actual’ reporting is very precise and the maximisation of resources is guaranteed. Complete process automation means that Mabani Steel has cut back on time wastage caused by manual reporting. This results in shorter lead times, greater profitability and improved long-term growth.

Success highlights
Challenges and opportunities

* Industry calls for very specific ERP system
* Old system no longer fulfils needs
* Requires a project and fabrications solution to manage projects and work order
* Looking to automate processes and cut back on unnecessary resources
* System must support multiple geographical locations
* Requires superior reporting to facilitate strategic decision-making

Why Epicor?

* Proven system that meets Mabani Steel’s very specific ERP requirements
* Offers project model and workflow management
* Generates detailed reports to support precise decision-making
* Automates processes and streamlines operations

Benefits

* Precise reporting to support strategic decision-making
* Streamlined operations
* More accurate calculations on margins and materials
* Process automation means reduction in man hours
* Helps to establish efficient work flow and assists with project management

Bron: CIOZone


Newell Rubbermaid kiest wereldwijd voor SAP

Newell Rubbermaid, bekend van Paper Mate, Parker, Waterman, Rotring, Rolodex, Dymo en Rubbermaid, gaat wereldwijd over naar SAP. Voor Noord-Amerika en Europa is de migratie inmiddels afgerond, de Zuid-Amerikaanse vestigingen zijn momenteel bezig met de voorbereidingen. De multinational in huishoudelijke artikelen, gereedschappen en schrijfgerei werkte onder meer met Movex van Infor. Alle bestaande softwarepakketten zijn of worden geïntegreerd in SAP, dat alle bedrijfsprocessen gaat ondersteunen.

Setje Parker-pennen

Newell Rubbermaid, dat zelf de invoering van SAP uitvoert, laat weten dat er met een standaard bedrijfssoftwarepakket voortaan een consolidatie van gegevens in één omgeving kan plaatsvinden. Omdat alle gegevens van activiteiten wereldwijd in een omgeving zichtbaar zijn kan er beter worden gestuurd. In de oude situatie moesten de data overal vandaan worden gehaald en vaak nog voor een verdere verwerking, bijvoorbeeld een geconsolideerde boekhouding, handmatig worden ingevoerd.

Bij de Amerikaanse beursgenoteerde multinational werken wereldwijd bijna twintigduizend mensen. De omzet ligt op zo’n 5,9 miljard dollar. In de Europese regio voert het concern producten als Sharpie, Paper Mate, Parker, Waterman, Rotring, Graco, Teutonia, Goody, Irwin, Lenox, Rubbermaid en Dymo. De Nederlandse vestiging staat in Goirle.

Intentia

In 1999 nam Newell Rubbermaid over en in datzelfde jaar koos het fusiebedrijf voor de wereldwijde invoering van het enterprise resource planning (ERP) system Movex van het Zweedse Intentia (overgenomen door Lawson, en Lawson is weer overgenomen door Infor). Het concern stak er toen 6,4 miljoen dollar in. Het systeem, draaiend op en AS/400, moest de financiën, productie en distributie ondersteunen. In de jaren erna groeide het concern via overnames en ontstond er weer een gevarieerd it-landschap.

Bron: Channelweb