Unit4 komt met een nieuwe app om zorgverleners in de ouderen- en gehandicaptenzorg nog beter te ondersteunen. Met deze app volstaan een paar handelingen om direct de noodzakelijke cliëntgegevens op te vragen en de belangrijke administratieve activiteiten te registreren. De Cura App, die op meerdere besturingssystemen kan draaien en is geïntegreerd met Unit4 Cura Suite, kwam in samenwerking met CareConnections tot stand.

Het verlenen van zorg brengt voor zorgverleners ook altijd administratief werk met zich mee. Dit kost te vaak nog te veel tijd. Ook is de kans op fouten groter als de registratie later op de dag plaatsvindt, mede omdat dan vaak gegevens van meerdere cliënten verwerkt moeten worden. “Daarom willen zorgverleners de gegevens bij voorkeur éénmalig en direct verwerken op de plaats waar zij de zorg daadwerkelijk verlenen”, zegt Hans ter Brake van Unit4. “Niet zoals zo vaak gehoord anywhere, anytime en any device maar: ‘just in time’, op de ‘point of care’ en met het ‘preferred device’.”

Snel rapporteren
Unit4 ontwikkelde de Cura App in nauwe samenwerking met zorgverleners. Eenvoud en snelheid in gebruik stonden hierbij voorop. Alle benodigde informatie over de cliënt is op te vragen en bij te werken via een tablet of smartphone. Zorgverleners kunnen daarnaast ook hun planning, inclusief doelen en rapportages, inzien en bewerken.

Offline werken
Ook als er geen publieke dataverbinding mogelijk is, kunnen zorgverleners met de Cura App werken. Zodra er wel verbinding is, synchroniseren de gegevens weer. Daardoor zijn alle gegevens altijd in te voeren en op te vragen. Hiervoor gebruikt Unit4 het Microsoft cloud platform Azure.

Geschikt voor diverse werkwijzen
Zorgorganisaties bepalen zelf welke mogelijkheden in de app ze aan hun medewerkers beschikbaar stellen. Dit is zelfs in te regelen per groep van medewerkers en zelfs individueel. Daarnaast kan de Cura App omgaan met verschillende werkwijzen in de zorg. “De Cura App zorgt voor lastenverlichting en tijdbesparing voor zorgverleners”, stelt Ter Brake. “We stellen zorgverleners in staat om op de plaats waar zij de zorg verlenen toegang te hebben tot alle benodigde gegevens en ook alle benodigde registraties te kunnen doen. De Cura App is daarmee ook een goed hulpmiddel voor zorgorganisaties die sturende activiteiten toenemend bij hun medewerkers willen leggen.”

Bron: Unit4


Het wordt een bijzonder jaar voor MUIS Software. Zij viert namelijk vanaf 1 december haar 30-jarige bestaan. Sinds de oprichting in 1984 is MUIS Software al bezig om boekhoudsoftware te ontwikkelen die de administratieve taken voor ondernemers en accountants op geautomatiseerde wijze laat verlopen.

MUIS Software: 30 jaar gespitst op uw cijfers
Moest men vroeger nog alle afschriften van de bank handmatig invoeren in de administratie, tegenwoordig is dit niet meer nodig. Het inlezen van bankafschriften bijvoorbeeld, verloopt nu helemaal op geautomatiseerde wijze door middel van de koppelingen tussen iMUIS (Online) en de ABN AMRO BANK en de Rabobank.

MUIS Software houdt altijd alle boekhoudontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ook in de toekomst zal MUIS Software hier direct op inspelen. Voor de komende 30 jaar blijft haar visie dan ook: `ondernemers moeten vooral tijd hebben om te kunnen ondernemen en zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve taken`.

Bron: MUIS Software


Reeleezee introduceert Accountancy Data Exchange (ADX)

Reeleezee, aanbieder van online administratieve- en accountancy toepassingen, lanceert zijn nieuwe tool Accountancy Data Exchange (ADX). Dit is een uniek open financieel data exchange platform in de cloud, waarmee financiële gegevens direct vanuit de bron op basis van standaarden als SBR of RGS kunnen worden gerapporteerd of uitgewisseld met andere software leveranciers en aangeleverd aan de uitvragende partijen als de Belastingdienst, banken, KvK en CBS.

Door ontwikkelingen als digitalisering en big data wordt een dienstverlening van accountants verwacht die niet langer reactief maar proactief is: van verslaggeving achteraf naar advies op basis van actuele of zelfs realtime data. Deze laatste dienstverlening wordt ook wel continuous monitoring genoemd. Ook wordt van accountants gevraagd om te voldoen aan de toenemende standaardisatie op SBR van de uitvragende partijen als de Belastingdienst, KvK, CBS en banken. Zo kondigde de ING-Bank onlangs aan dat zijn mkb-klanten vanaf januari 2017 op basis van SBR hun cijfers aan moeten leveren. Hiervoor hebben accountants nieuwe, op deze standaards gebaseerde tools nodig, die krachtig en flexibel genoeg zijn om ook deel uit te blijven maken van toekomstige ontwikkelingen.

SBR aan de bron
Feit is dat de bron, de financiële administratie, vaak nog geen SBR ‘spreekt’. Om de bronadministratie wel geschikt te maken om efficiënt SBR-rapportages op te kunnen stellen, komt Reeleezee nu als eerste met een werkelijk toepasbare cloud-dienst die ‘onder de motorkap’ de administratiesoftware van de accountant effectiever aansluit op het rapportageproces. Waarbij de accountant wel zelf de regie behoudt. Wilko Stronks, CEO van Reeleezee: ‘In veel gevallen wordt er bij de huidige software voor accountantskantoren aan het eind van het werkproces een SBR-conversie toegepast. Dit maakt het werkproces niet efficiënter, veelal bewerkelijker en duurder. Met ons financieel data exchange platform ADX als cloud service, bieden we een alternatief om de transitie naar SBR direct en dicht bij de bron te integreren.’ Daarmee ontstaat één platform waarop voor alle administraties de rapportages in de SBR-standaard beschikbaar zijn. Hierop kunnen, naast de gebruikelijke verplichte rapportages, nieuwe analyses, benchmarking en monitoring worden uitgevoerd die zich kunnen vertalen in meer inkomsten uit dienstverlening voor accountantskantoren’.

Extra comptabele gegevens
Met ADX kunnen accountants op één centrale plek ook alle niet financiële (extracomptabele) gegevens opslaan, beheren en direct toepassen in alle SBR-rapportages. Denk hierbij aan algemene teksten zoals van de grondslagen, maar ook klant- en periode specifieke gegevens die juist niet in de administratie beschikbaar zijn zoals de woz-waarden.

Koppelingen
ADX is geen vervanging van bestaande software, maar ondersteunt automatische koppelingen met software die gebruikt wordt op accountantskantoren. Dat betreft voornamelijk administratiesoftware, maar zal ook worden uitgebreid naar salaris, rapportage en fiscale software. De ADX-technologie is online gekoppeld aan Reeleezee Accounting en aan Reeleezee Portal. Stronks:

‘In ons administratiepakket functioneert ADX als een geïntegreerde rapportage tool die de gebruiker in staat stelt om direct vanuit de administratie (bron) ieder SBR rapport te genereren en af te leveren. Deze functionaliteit en integratie komt in de Reeleezee Accountancy Portal ook beschikbaar voor directe rapportage uit onder meer Exact Online en Twinfield.’

Bron: Reeleezee


De komende periode maken we ons op voor Exact Online introducties in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland én Frankrijk. Daarmee spelen we in op de steeds verdergaande globalisering. Een trend die voor veel ondernemers speelt. Dit betekent dat u uw internationale ambities waar kunt maken met uw eigen vertrouwde Exact Online.

De wereld wordt ‘kleiner en kleiner’. Dat alles dankzij onder meer beter en sneller vervoer, internet en telefoons. Deze middelen zijn beter beschikbaar en worden steeds goedkoper.

Een praktijkvoorbeeld? Denk eraan hoe makkelijk het nu is om wereldwijd samen te werken of productiecijfers te volgen vanaf de andere kant van de wereld.

Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen. Steeds meer mkb’ers steken de grens over in de zoektocht naar groei. Dat varieert van het openen vestigingen in een ander land of het aangaan van partnerships.

Deze internationale expansie heeft grote invloed op de bedrijfsprocessen van deze ondernemers. Denk aan internationaal inkopen, sales, logistiek, CRM en de financiële administratie.

Bij groei en het uitbreiden van het werknemersbestand is het essentieel dat processen en informatiestromen van de vestigingen op elkaar afgestemd zijn.

Exact speelt in op deze trend. We gaan in de komende jaren groeien over de grenzen van de Benelux. Op korte termijn starten we in het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgen de oversteek naar de andere kant van de Atlantische Oceaan en vervolgens Duitsland en Frankrijk.

Ideaal voor internationale bedrijven. Met de introductie van Exact Online in meerdere landen kunnen wij ook klanten die internationaal werken ondersteunen.

Er wordt hard gewerkt om de lokale wetgeving van deze landen te implementeren in Exact Online, bijvoorbeeld op het gebied van de btw-aangifte, bankformaten, betaalcheques en natuurlijk ook valuta.

Doe mee met de controlled release. Wilt u op binnenkort al profiteren van de mogelijkheden vanExact Online in Engeland of de Verenigde Staten? Meld u dan aan voor de controlled release. U werkt dan in 2013 gratis met Exact Online en ontvangt ondersteuning bij het opzetten van uw administratie.We komen ook graag in contact met Exact Online-klanten die een administratie voeren of gaan voeren in Duitsland. Wilt u in de loop van dit jaar ook deelnemen aan de controlled release? Meld u dan aan!

Ook gebruikmaken van deze buitenkans? Stuur dan een e-mail naar info@exactonline.nl o.v.v.Exact Online CR Internationaal of bel ons direct op 015 – 711 51 00 (optie 2).

 

Bron: Exact.nl