SAP IQSAP IQ en VCD IT

In de retailmarkt is een snelle en accurate informatievoorziening van essentieel belang om de concurrentie voor te blijven. Hoogvliet Supermarkten, met 64 vestigingen, wil daarom alle informatie zo goed als real-time beschikbaar hebben en de mogelijkheid hebben om grote hoeveelheden gegevens snel te analyseren. Doelstelling hierbij is dat medewerkers, management en directie snel nieuwe inzichten en meer kennis verkrijgen, en direct betere beslissingen kunnen nemen. De foodretailer koos  daarom voor SAP IQ en VCD Business Intelligence als SAP implementatiepartner.

Met de ontwikkeling van een Retail datawarehouse op SAP IQ brengt de retailer alle data – enkele terabytes aan zowel logistieke, financiële, marketing en commerciële data – onder in één geïntegreerd datawarehouse. Deze centrale informatiebron wordt gedurende de gehele dag continu geüpdate. Door de integratie van alle primaire bedrijfsprocessen in het datawarehouse hebben medewerkers de mogelijkheid informatie uit verschillende bronnen op te vragen, te combineren en te analyseren. Dat stelt hoge eisen aan de prestaties van dat datawarehouse. SAP partner VCD toonde bij Hoogvliet door middel van een proof of concept aan, dat SAP IQ een voor dat doel geoptimaliseerde database is, die een dergelijke uitdaging gemakkelijk aankan. 

De nieuwe situatie

 
SAP IQ is in staat zeer snel veel data te laden. De gebruikelijke laadtijd is met meer dan 75 procent verkort. Het resultaat hiervan is dat het datawarehouse nu continu ververst met de meest actuele data, near real-time dus. De technologie van IQ comprimeert daarnaast data tot ruim 85 procent. De terabytes aan informatie zijn daardoor sterk gereduceerd. Hiermee wordt aanzienlijk bespaard op dure SAN-opslagruimte. Het belangrijkste voordeel van SAP IQ voor Hoogvliet is echter de perfomance bij het uitvragen van gegevens. De SAP IQ database gaat op een andere, slimmere manier om met rijen en kolommen. Hierdoor gaat bevragen zeer snel: zelfs de zwaarste query duurt niet langer dan vijf seconden, ten opzichte van meer dan zes minuten op de traditionele database-omgeving.


“De Proof of Concept overtuigde ons ervan dat SAP IQ precies de oplossing is die we nodig hebben. We hebben nieuwe informatiegebieden / lacunes gedefinieerd, en gaan nu een voor een de verschillende informatiebronnen op het datawarehouse aansluiten. Het is ons doel om bijna real-time sturingsinformatie, zowel op het vlak van logistiek als commercie en marketing, beschikbaar te stellen aan onze medewerkers. Daarnaast krijgen we met SAP IQ een omgeving waarin we tot op kassabonniveau onze commerciële analyses kunnen uitvoeren met een hoge snelheid, denk aan klantsegmentatie en basketanalyses. Het Retail datawarehouse gaat tenslotte het platform worden waarbinnen we Big Data en predictive analytics gaan implementeren.”

zegt Albert Cornelisse, manager ICT bij Hoogvliet.


“Een maand na de POC tekende Hoogvliet het contract. Dat geeft wel aan hoeveel indruk SAP IQ maakt,” zegt Niko Brouwer, directeur bij VCD. “Heel veel retailers hebben problemen met de zogenaamde ‘basket-analyses’ en het kunnen analyseren van grote hoeveelheden logistieke en commerciële informatie. Hun kassasystemen staan vaak op zichzelf en zijn dus niet echt geïntegreerd in de ERP-omgeving. De kassabon-gegevens worden ergens anders opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor analyses. Dat probleem lost VCD met de koppeling aan SAP IQ en de opzet van het Retail datawarehouse op.”

Bron: SAP/ VCD