• Softwarebranche zorgt voor omzetgroei in IT-markt
 • Cloud computing heeft een marktaandeel van 20%
 • Exportpotentieel Nederlandse software neemt sterk toe

Softwarebedrijven presteren al langere tijd ruimschoots beter dan de rest van het bedrijfsleven. De belangrijkste drivers achter deze groei zijn het toenemende belang van software voor de samenleving en de sterke groei van cloud computing. Begin dit jaar stelde ABN AMRO al dat er goede kansen liggen voor Nederlandse start-ups in de internet- en softwarebranche. Nu werpt de bank een blik op de hele softwarebranche, die niet alleen sterk presteert, maar ook grote veranderingen ondergaat.

De Nederlandse softwaremarkt

Voor de economische crisis van 2009 gold de gehele IT-branche als een groeibriljant, maar de tijden zijn veranderd. Zowel software als IT-dienstverlening halen niet meer de omzetgroei uit betere tijden en zijn duidelijk conjunctuurgevoeliger geworden. Hiervoor zijn twee oorzaken. Enerzijds geldt informatietechnologie steeds meer als een ‘gewoon’ inkoopitem in plaats van een soort van heilige graal. Dit combineert naadloos met een bedrijfsleven, dat door de langdurige economische malaise sterk op de kosten let. Anderzijds heeft de IT-branche te maken met een verdienmodel, dat verouderd is geraakt.

Software versus dienstverlening

Sinds medio 2013 presteert de IT-branche als geheel weer duidelijk beter dan de economie. Al komt dit wel grotendeels op het conto van de softwarebedrijven – de ISV’s, oftewel Independent Software Vendors.  IT-dienstverleners zien hun markt in 2014 nog niet echt aantrekken. Vooral de grote (internationale) IT-bedrijven hebben nog last van een slappe markt voor IT-diensten. Software boekt dit jaar een omzetgroei van circa 4% en houdt deze groei naar verwachting ook in 2015 vast. Softwaremakers hebben duidelijk de wind mee: het bedrijfsleven investeert meer om efficiency en/of veiligheid te verhogen en via cloud computing liggen nieuwe markten binnen handbereik.

Groeifactoren:

 • Samenleving gebuikt meer software
 • Bedrijfsinvesteringen stijgen weer
 • Gestegen vraag naar cybersecurity
 • SaaS boort nieuwe markten aan
 • Software verhoogt efficiency

Belemmeringen:

 • Tekort programmeurs
 • Zorgen om privacy in cloud
 • Tekort goede salesmanagers
 • Lastig IT-talent te importeren
 • Nederlandse markt is vrij beperkt

De impact van cloud computing

Na ontwrichting van vele andere economische sectoren, zorgt het internet ook voor grote veranderingen in de IT-wereld zelf. In 2012 signaleerde ABN AMRO in het rapport ‘Groeistuipen van Cloud Computing’ al de potentie van onder meer SaaS. Momenteel laat  cloud computing een sterke omzetgroei zien. ISVWorld heeft berekend dat 16,6% van de ISV’s een cloud oplossing aanbiedt. NederlandICT schat de marktgroei in 2014 op 29%, waarbij het marktaandeel van cloud diensten stijgt van 16% naar 20% van de totale markt voor software en services. Hoewel de groei hoog is, is de toename van het marktaandeel jaarlijks dus nog maar beperkt. De cloud revolutie is meer een geleidelijke evolutie te noemen. Maar wel een, die grote gevolgen heeft voor de toekomst. Veel hangt af van de mate van acceptatie door het bedrijfsleven. Op dit moment is de hype gepasseerd, werken de early adopters al (deels) in de cloud, maar staat het grootste deel van het bedrijfsleven nog voor de vraag of en zo ja hoe precies gebruik te maken van cloud computing.

Kleinschalig

Het CBS geeft aan dat slechts 1% van de softwarebedrijven (maatwerk- en productsoftware) meer dan 50 werknemers heeft. Het gaat hier in totaal om circa 200 bedrijven. Het merendeel van de ondernemingen (81%) betreft zelfstandig werkende IT-professionals en programmeurs. Deze kleinschaligheid komt ook naar voren uit de online database ISVWorld: 87% van de makers van productsoftware (exclusief zzp’ers) heeft een omzet lager dan EUR 5 mln. Uit de omzetcijfers blijkt duidelijk dat de branche is te classificeren als een typische MKB-branche. Toch is deze kleinschaligheid absoluut niet nadelig voor de groeikansen van Nederlandse softwaremakers.

Klein maar fijn

IT uitdagingen MKBDe bestaande en nieuwe vraag naar software in het MKB komt voor een groot deel terecht bij de middelgrote en kleine Nederlandse ISV’s. Bij de tien populairste aanbieders van ERP en financiële software, staan slechts twee buitenlandse bedrijven (Microsoft en Visma). Bij middelgrote en grote bedrijven, domineren de bekende grote namen als belangrijkste leveranciers: Microsoft, Oracle en SAP. Toch hebben ook in deze markt Nederlandse leveranciers als Exact en Unit4 een stevige voet aan de grond. In het segment HR-oplossingen domineren Nederlandse softwaremakers zowel de MKB-markt als de markt in het grootbedrijf.

Hotspot

Begin 2014 rapporteerde ABN AMRO in het rapport “Tech-nomaden: multinationals vanaf de start” al over de groeiende kansen van software en internet start-ups. Recent bevestigde het Amerikaanse tijdschrift Forbes dit groeiende momentum door Nederland aan te wijzen als een van de “Seven European Startup Hotspots to Watch”. Nederland heeft software programmeurs van hoge kwaliteit, vindt ook Uber, dat in Amsterdam een ontwikkelteam heeft opgezet. Het lukt kleine en startende softwarebedrijven in ons land ook steeds vaker om buitenlands venturekapitaal binnen te halen. Nederland is inmiddels na Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden, naar omzet het vijfde softwareland in Europa. De uitgaven aan SaaS per hoofd van de bevolking, zijn in Nederland ook twee keer zo hoog als in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk.

Wereldwijd potentieel

Een andere duidelijke indicatie van het potentieel van de branche, zijn de overnames van Nederlandse softwarebedrijven door financiële partijen en concurrenten. Begin 2014 werd Unit4 van de beurs gehaald door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Advent. En eind 2014 volgde het bod op Exact door Eiger Acquisitions (Apax), waardoor de softwaremaker naar verwachting begin 2015 van de beurs verdwijnt. Beide investeerders zien het groeipotentieel van SaaS en hebben Unit4 en Exact van de beurs gehaald om met eigen geld het SaaS-model verder uit te rollen. Als de transitie naar een globaal opererende SaaS-leverancier voltooid zullen beide bedrijven naar alle waarschijnlijkheid weer worden verkocht of naar de beurs gebracht. Andere opvallende overnames betreffen Total Specific Solutions (door Constellation Software) en Quintiq (door Dassault Systèmes).

 

Bron: ABNAMRO