De leverancier van cateringdiensten en facilitaire dienstverlening stroomlijnt verzuimregistratie 6.000 medewerkers met software van UNIT4

Sliedrecht – 21. March 2013

Sodexo heeft gekozen voor de verzuimsoftware VerzuimSignaal van UNIT4-dochter i-Signaal. De leverancier van cateringdiensten en facilitaire dienstverlening krijgt met de software meer inzicht te  in het verzuim binnen de organisatie.

Sodexo is in Nederland actief op 1.300 locaties en levert een breed pakket aan diensten voor het bedrijfsleven, bij overheidsdiensten, ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen. Bij het bedrijf werken 6.000 medewerkers, verspreid over het hele land. Voor het registreren van verzuim gebruikte het bedrijf enkel een personeelsinformatiesysteem en personeelsdossiers. Met VerzuimSignaal wil Sodexo de verzuimregistratie efficiënter organiseren.

Matthijs Doggen, Manager Arbeid & Gezondheid bij Sodexo: “Bij verzuimregistratie zijn veel verschillende mensen betrokken: de leidinggevende, een adviseur arbeid & gezondheid en mogelijk een bedrijfsarts en HR-Businesspartner. Met VerzuimSignaal kunnen we al deze mensen op het juiste moment op de hoogte houden van de status in verzuimdossiers en dat biedt enorm veel mogelijkheden.”

Een belangrijke reden om te kiezen voor deze software is het brede draagvlak in de markt: “We hebben vier arbodienstverleners gevraagd om mee te denken over een pakket en drie van hen stelden VerzuimSignaal voor. Daarnaast werken al veel arbodiensten, verzekeraars en re-integratiebedrijven met dit pakket. Dat betekent voor ons dat we kunnen samenwerken met verschillende partijen, zonder dat we noodzakelijkerwijs hoeven over te stappen op een nieuw systeem.”

Het verzuim bij Sodexo bedraagt op dit moment ongeveer 6 procent. Volgens Matthijs Doggen is het terugdringen van het verzuim een secundair doel van de implementatie: “VerzuimSignaal is een belangrijke tool voor mensen die op de een of andere manier een rol hebben in het terugdringen van verzuim. De applicatie biedt ze meer regie-, signalerings- en bewakingsmogelijkheden, waardoor ze dichter op de bal kunnen zitten.”

Over UNIT4
UNIT4 zet een wereldwijde standaard voor bedrijfssoftware die snel veranderende organisaties in de commerciële en publieke sector helpt om in te kunnen spelen op interne en externe veranderingen. Simpel, snel en kosteneffectief. De automatiseerder heeft activiteiten in zestien landen in Europa en tien landen in Noord-Amerika, Afrika & Azië-Pacific. De omzet in 2012 bedroeg 469,8 miljoen euro. Het bedrijf telt meer dan 4.000 werknemers en het hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht. UNIT4 biedt een breed portfolio van oplossingen. In de Benelux levert UNIT4 business software voor verschillende sectoren, waaronder accountancy, gezondheidszorg, groothandel en distributie, mkb, onderwijs, publieke sector en zakelijke en financiële dienstverlening. Daarnaast levert UNIT4 oplossingen voor personeelsinformatie en salarisverwerking, business intelligence, e-commerce en diensten op het gebied van continuïteit en cloud computing.

Website: http://www.unit4.nl