AytonDéhora Consultancy Group en Ayton werken al geruime tijd samen voor organisaties in de Zorg. Op woensdag 3 september jl. hebben zij hun samenwerking geformaliseerd met het ondertekenen van een overeenkomst. Zowel Déhora als Ayton ondersteunen organisaties bij het efficiënter en doelmatiger opzetten, inrichten en inzetten van de personeelsplanning. Met de overeenkomst kunnen beide partijen de dienstverlening naar elkaars opdrachtgevers verder uitbreiden. Daar waar Ayton planningssoftware ontwikkeld en implementeert, is Déhora gespecialiseerd in het verbeteren van resultaten met Workforce Planning. Het bundelen van beider diensten betekent voor opdrachtgevers,  dat zij zich verzekerd weten van een organisatie-brede ondersteuning bij het opzetten en inrichten van een efficiënte en duurzame personeelsplanning. 

Gedeelde visie en bundeling jarenlange praktijkervaring
Dat de visies van Ayton en Déhora op personeelsplanning overeenkomen, krijgt steeds vaker gestalte in de praktijk. Zo past de Ayton visie en de Aysist software bij de Déhora planningsconcepten over roostermethodieken en duurzame flexibilisering.  

Dat zorgt er voor dat het technische implementatieproces en de invoering van de nieuwe roostermethodiek naadloos op elkaar aansluiten. Ayton en Déhora wisselen daartoe hun jarenlange ervaring en kennis continu uit. Déhora biedt daarnaast een specifieke opleiding voor planners die met de Aysist software gaan werken. Opdrachtgevers kunnen ook gebruik maken van assessments voor planners, reeds opgeleide planners via detachering, of ze kunnen de planning in zijn geheel uitbesteden (Planning as a Service). 
In alle gevallen is het blijvend optimaliseren van de efficiency en effectiviteit van de personeelsplanning het gezamenlijke doel.