Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Mavim geselecteerd voor de levering en implementatie van de business process management software Rules. Met deze oplossing gaat gemeente ‘s-Hertogenbosch gericht werken aan verbetering van de informatievoorziening. Met Rules wordt inzicht, overzicht en samenhang gecreëerd tussen dienstverlening en IT.

Het afgesloten contract betreft de levering van software en licenties, de implementatie en het onderhoud en het geven van opleidingen en ondersteuning.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch beschrijft in het visiedocument ‘Visie op procesmodellering’, dat procesmodellering en architectuur een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van de organisatiebrede informatievoorziening. Renate den Elzen, adviseur informatievoorziening gemeente ’s-Hertogenbosch: “Rules vervangt ons voormalige Business Process Management systeem Bwise. Met Rules wordt procesmodellering eenvoudiger en dat helpt ons bij het ontwikkelen, vernieuwen, gebruiken en beheren van de organisatiebrede informatievoorziening. Hieronder vallen onder andere het vindbaar maken werkinstructies en organisatieprocessen.”

Implementeren in fasen

De gemeente wil strategie en beleid vertalen naar bedrijfsdoelstellingen en deze implementeren in de werkwijze van de organisatie. Door middel van het gebruik van business process management software blijven deze doelstellingen inzichtelijk en kunnen deze eenvoudig worden bewaakt. De ambitie om de doelstellingen te behalen komt voort uit het meerjareninformatieplan. Dat plan bevat onder meer de doelstelling om procesmodellering uit te breiden tot architectuur.

Samenhang tussen bedrijfsprocessen

Mavim helpt de gemeente ’s-Hertogenbosch met Rules, door inzicht te verschaffen in alle verbanden en samenhang tussen bedrijfsprocessen, informatie-architectuur, documenten, risico’s, wet- en regelgeving en andere actoren en stakeholders. Hierdoor kan de gemeente gericht werken aan verbeteringen van haar informatievoorziening. Daarnaast biedt Rules de gemeente ‘s-Hertogenbosch de nodige ondersteuning bij het bepalen van haar doelstellingen om de gemeentelijke dienstverlening continu te verbeteren.

 

Bron: Documentwereld