Ricoh Company, Ltd. heeft een plaats gekregen op de Top 100 Global Innovators-lijst 2014 van Thomson Reuters, wereldwijd een van de meest vooraanstaande informatiebronnen voor bedrijven en professionals.

De Top 100 Global Innovators Award is een erkenning voor bedrijven die wereldwijd een vooruitstrevende positie innemen door creatieve ideeën en innovaties te beschermen met intellectuele eigendomsrechten en deze ideeën te vertalen in succesvolle zakelijke activiteiten.
De gegevens van de afgelopen vijf jaar zijn geanalyseerd aan de hand van vier hoofdcriteria: de totale hoeveelheid octrooien, het percentage succesvol ingediende octrooiaanvragen, de wereldwijde reikwijdte van de portefeuille en de invloed van de octrooien.

Ricoh is geselecteerd vanwege het hoge percentage succesvol ingediende octrooiaanvragen (octrooiaanvragen die daadwerkelijk werden geregistreerd) en een hoge score voor de mondiale reikwijdte van de portefeuille (een evenwichtige verdeling van de verkregen octrooien in de vier belangrijkste markten – China, de Verenigde Staten, Europa en Japan).

De Ricoh Group is erop gericht om naast haar primaire focus op kantooroplossingen de activiteiten in andere groeigebieden, zoals commercial printing, industriële producten en producten voor de consumentenmarkt, verder te versterken. De intellectuele eigendommen die hierbij worden gecreëerd, worden door de groep beschouwd als uiterst waardevolle managementmiddelen. Ricoh ziet de uitverkiezing voor de Thomson Reuters Top 100 Global Innovators Award dan ook als een mooie erkenning voor haar wereldwijde activiteiten op het gebied van technologische innovatie.

Bron: Ricoh Nederland