Raet biedt vanaf vandaag zijn e-HRM-portfolio aan onder de naam Youforce. De nieuwe naam onderstreept de ingeslagen weg van Raet om software aan te bieden die werkgevers kengetallen en inzicht biedt in de resultaten van het HR-beleid en effecten op de organisatiedoelen. Het portfolio van Youforce ondersteunt daarmee organisaties in hun ambitie om Human Capital Management vorm te geven.

De Youforce-software biedt bedrijven een volledig pallet aan applicaties die het mogelijk maken hun Human Resources (HR)-processen te optimaliseren. De software is gebaseerd op het IT-concept Software as a Service (SaaS). De online toegang en het eenvoudige gebruik maken de HR-software zeer geschikt voor medewerkers om altijd en overal over actuele en nauwkeurige gegevens te beschikken die hun functioneren en werkplezier aangaan. De HR-software maakt het eveneens mogelijk voor managers om te sturen op een efficiënte en effectieve inzet van de medewerkers. Door de online technologie is het relatief eenvoudig de HR-data te koppelen aan andere belangrijke bedrijfsinformatie zoals klanttevredenheid en financiële data.

Human Capital Management

Cees van den Heijkant, CEO van Raet: “HR evolueert in de richting van Human Capital Management. Als HR-softwareleverancier merken we een groeiende vraag naar software voor het optimaal managen, ontwikkelen en inzetten van medewerkers om zo concurrerend te blijven en volledig rendement te behalen. Organisaties willen de verbanden zien tussen investeringen in Human Resources, de performance van HR en de organisatiedoelstellingen. Ze willen beter inzicht krijgen in, bijvoorbeeld, de effecten van opleidingen. Ze willen nauwkeuriger weten of ze de juiste mensen aannemen, hoe lang medewerkers blijven en door wie ze kunnen worden opgevolgd. En in toenemende mate willen ze in kaart gebracht hebben welke invloed dit heeft op de bedrijfsresultaten. Met Youforce kunnen de personeelsplanning, de productiviteit van personeel en de toenemende aandacht voor talentmanagement, succesvoller worden aangestuurd door de directie.”

Optimale relatie tussen werknemer en werkgever

Met de naam Youforce voor de HR-software onderstreept Raet zijn overtuiging dat Human Capital Management een wezenlijk onderdeel is van de organisatiestrategie. In de naam Youforce staat de you voor de focus op de medewerker die centraal staat. Raet is ervan overtuigd dat organisaties alleen succesvol kunnen zijn als medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en ambities kunnen verwezenlijken. De e-HRM-portal maakt het mogelijk dit ‘employee centric’-denken door te voeren en de medewerkers, de force, te empoweren. In de force komt ook het werkgeversperspectief tot uitdrukking, die zijn team, de workforce, sterker wil maken en bekrachtigen.

Van den Heijkant: “Voor ons staat de naam Youforce voor de kern van HCM: de optimale relatie tussen medewerker en organisatie waarbij beide in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen.”

Met de overgang naar Youforce, verdwijnt de naam Raet Online voor de e-HRM-portal van Raet definitief. Voor de huidige klanten is er een overgangsperiode tot begin oktober. Raet laat de regie hiermee aan de relaties; zij kunnen zelf het moment kiezen waarop zij de overstap maken.

 

Bron: Raet