Qurius N.V. presenteert 2012 cijfers

Zaltbommel, 14 maart 2013 – Qurius N.V. kondigt vandaag haar cijfers over 2012 aan. Vanaf december 2012, toen de beursgenoteerde vennootschap de haar resterende werkmaatschappijen overdroeg aan Prodware S.A., is Qurius NV een inactieve en lege vennootschap die niet meer onderneemt.

Qurius N.V. (niet te verwarren met de voormalige Qurius werkmaatschappijen die vanaf 25 maart Prodware heten) begon 2012 vanuit een sterkere positie dan voorgaande jaren dankzij het herstructureringsprogramma dat in 2010 werd gestart. De verbetering van het bedrijfsresultaat dat zich vanaf 2011 aftekende, beloofde zich voort te zetten en de vernieuwde positionering in de markt met innovatieve oplossingen, gaf uitzicht op een hogere omzet. Hoewel de herstructurering haar eerste resultaten opleverde, was het tempo waarin het herstel zich voordeed, lager dan beoogd. Het concern was nog steeds kwetsbaar voor tegenvallers en de kaspositie was onvoldoende sterk. Toen zich een tegenvaller voordeed bij de Duitse werkmaatschappij en andere werkmaatschappijen dat onvoldoende konden opvangen, zag Qurius N.V. zich genoodzaakt haar werkmaatschappijen aan het Franse Prodware te verkopen. Daarmee zijn de belangen van klanten, medewerkers en partners, veilig gesteld. Het jaarverslag over 2012 zal daarbij gedetailleerd ingaan op de loop van de gebeurtenissen.

Jaarcijfers
Over het eerste halfjaar 2012, rapporteerde Qurius N.V. reeds een nettoverlies van EUR 22,3 miljoen. Over geheel 2012 is dit verlies opgelopen tot EUR 30,6 miljoen. EUR  29 miljoen hiervan is het gevolg van de afwaardering van goodwill en een negatief resultaat op de verkochte bedrijfsonderdelen. Het eigen vermogen van de vennootschap op de balansdatum, 31 december 2012, is als gevolg van de ontwikkelingen in 2012, geslonken tot EUR 0,6 miljoen terwijl de activa EUR 1 miljoen bedragen. Daarbij dient te worden aangetekend dat de lopende kosten, zoals die van de beursnotering, hieruit betaald dienen te worden zonder dat daar inkomsten tegenover staan.
(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Value8 N.V. grootaandeelhouder in Qurius N.V.
Op 31 december 2012 maakte Value8 N.V., een beursgenoteerde investeringsmaatschappij en financiële dienstverlener gevestigd in Bussum, bekend “een belang te hebben verworven in Qurius van 30 miljoen aandelen, ofwel ruim 22 procent van de uitstaande aandelen. Tegen de achtergrond van de verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Qurius en de – na afronding van het herstructureringsproces – beperkte omvang van de resterende onderneming, heeft Value8 aangeboden om een rol te spelen bij het vinden van een nieuwe toekomst voor deze beursvennootschap.”

Qurius N.V. is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in december 2012, een lege vennootschap. Grootaandeelhouder Value8 N.V. heeft aangeboden om een rol te spelen bij het vinden van een nieuwe toekomst voor deze beursvennootschap.