Provincie Gelderland heeft na een uitgebreid selectietraject gekozen voor de e-HRM oplossing Centric Personnelities.

De overeenkomst is 28 januari ondertekend door Tammo Hoogakker, afdelingsmanager P&O van provincie Gelderland, en Ronald Botterman, directeur Centric HR & Payroll Solutions.

HR-processen efficiënter en effectiever ondersteunen

Provincie Gelderland kiest voor Centric Personnelities omdat deze oplossing het beste aansluit op de eisen en wensen van de provincie rondom het sterk reduceren van handmatige administratieve processen. De oplossing geeft invulling aan de ambitie van de provincie om de HR-processen efficiënter en effectiever te ondersteunen, te standaardiseren en aan te bieden via selfservice.

Centric biedt de provincie toegevoegde waarde door onder meer haar HR- & Payroll-ervaring in de overheidsbranche en door gestandaardiseerde processen aan te bieden. De oplossing wordt geïntegreerd met het al binnen de provincie operationele Salarisdienstverlening LPS.

Over Centric Personnelities

Centric Personnelities is een toekomstbestendige oplossing voor e-HRM. Personnelities staat voor zekerheid, continuïteit en toegankelijkheid en omvat alle HR- en Payroll-processen. Met Employee Self Service (ESS) kan personeel online de eigen gegevens inzien en wijzigen. Management Self Service (MSS) geeft stuurinformatie voor managementtoepassingen. De workflowprocessen zijn flexibel in te richten, waardoor ze naadloos aansluiten op de werkwijze van de organisatie.

Over provincie Gelderland

Gelderland is met 56 gemeenten en een oppervlakte van ongeveer vijfduizend vierkante kilometer de grootste provincie van Nederland. Het provinciebestuur, dat bestaat uit Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, is actief op een breed terrein, zoals ruimtelijke ordening, verkeer, economie, milieu en cultuur. Als gevolg van de ontwikkelingen binnen de centrale overheid moet de provincie enerzijds bezuinigen, anderzijds wil zij de dienstverlening efficiënter maken en verder professionaliseren. Hiermee worden goed werkgeverschap en Het Nieuwe Werken nagestreefd.