MKB Cloud Barometer: innovatie in top drie van uitdagingen

Exact Cloud Barometer Smart Industry staat hoog op de agenda. Minister Kamp gaf recentelijk nog aan dat Europa hier meer werk van zou moeten maken om de concurrentiepositie te versterken. Dat smart industry van belang is, blijkt ook uit de MKB Cloud Barometer 2015*, een internationaal onderzoek van Exact en KPN. Ruim 70 procent van de Nederlandse mkb-productiebedrijven verwacht een grote impact van technologische ontwikkelingen op hun markt en de bijbehorende concurrentie. Dit percentage ligt hoger dan bij welke ondervraagde branche ook in Nederland.

Of productiebedrijven goed in kunnen springen op de technologische ontwikkelingen is nog maar de vraag. Voor bijna 40 procent van de ondervraagden staat innovatie in de top drie van hun grootste sectorspecifieke uitdagingen. Zij geven hierbij aan het moeilijk te vinden om betere of nieuwe producten te ontwikkelen. Personeel met technische kennis is hierbij cruciaal, maar dat vormt een vraagstuk voor de bedrijven. Bijna 45 procent noemt het een uitdaging om goed opgeleid technisch personeel te vinden. Geen enkel ander Europees land heeft hier meer moeite mee.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact herkent dit beeld:

“Wij zien dat veel productiebedrijven worstelen met de technologische ontwikkelingen die op de branche afkomen. Denk hierbij aan intensievere samenwerking in de keten en digitalisering van bedrijfsprocessen. Om personeel hier op voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen. Niet alleen bindt een bedrijf op deze manier personeel aan zich, het is makkelijker om juist de specifieke kennis over te dragen die van belang is voor hun bedrijf.”

Meer veranderingen dan alleen technologische ontwikkelingen
Naast innoveren en het vinden van goed opgeleid technisch personeel, ziet 45 procent van de ondervraagde productiebedrijven inzicht in kosten en voorraadbeheer als hun grootste bedrijfsopgaven. Het gebrek aan inzicht maakt het lastig om een goede verkoopprijs vast te stellen en de inkoopsprijs laag te houden. Meer dan de helft van de ondervraagden ziet dit als een uitdaging. Ruim 10 procent van alle contracten eindigt dan ook met een negatief eindsaldo als gevolg van een verkeerde inschatting van de kosten. Veranderende klantbehoeften vragen daarnaast om een andere manier van werken door mkb-productiebedrijven. Bijna 60 procent geeft aan meer, maar kleinere orders te ontvangen. De levertijd van deze bestellingen is bovendien korter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 klanten wegloopt wanneer levering te lang duurt.

De Jong:

“Sneller schakelen en anticiperen is een must. Het hebben van realtime inzicht in de bedrijfssituatie is daarom cruciaal voor deze bedrijven. Niet alleen in hoe de financiën er voorstaan, minstens zo belangrijk is inzicht in projectmanagement, CRM, logistiek, voorraadbeheer en planning. Zo is de bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat bedrijven aan de veranderende klantvraag blijven voldoen.”

Bron: Exact