Alle belangrijke HR- én financiële informatie overzichtelijk op het scherm. De Rotterdamse onderwijsinstelling PCBO heeft dat sinds dit jaar voor elkaar dankzij een intensieve samenwerking tussen leveranciers Raet en Optim. Hierdoor is de belangrijke gegevensuitwisseling van HR-informatie en financiële cijfers mogelijk.

logo PCBO Vorig jaar koos de stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) voor e-HRM-portal Raet Online als vervanging van het verdwijnende salarissysteem Caso. De portal biedt onder meer door de online technologie veel meer mogelijkheden. Hierdoor is het eenvoudigermanagementinformatie van Human Resources (HR) op verschillende (onderwijs)locaties actueel op het scherm te krijgen.

PCBO, waar 35 onderwijsinstellingen deel van uit maken, wilde daarnaast een stap verder gaan. De stichting wilde de actuele HR-informatie koppelen aan de financiële gegevens, om zo één, duidelijk, overzicht te krijgen van de belangrijkste ken- en stuurgetallen van een onderwijsinstelling.
Het verzoek van het bestuursbureau van de Rotterdamse onderwijsinstelling resulteerde in een samenwerking tussen de leveranciers van de verschillende softwaresystemen: Raet en Optim. Samen zorgen ze voor een goede gegevensuitwisseling tussen de systemen.

Gegevensuitwisseling

De portal Raet Online en Optim wisselen sinds januari onderling informatie uit. Het financiële systeem van Optim ontvangt hiervoor hierbij gedetailleerde salarisgegevens uit de e-HRM-portal en zet deze af tegen de ontvangen ‘lumpsum’-inkomsten. De informatie uit beide systemen is een krachtig en betrouwbaar hulpmiddel voor het vormgeven van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering in het onderwijs.

“Met de keuze voor Raet en Optim hebben wij twee IT-specialisten uit het onderwijs in huis gehaald met oplossingen die op elkaar zijn afgestemd”, vertelt Piet Monster, lid College van Bestuur van PCBO. “Wij hebben een weg ingeslagen om de administratie in eigen beheer te houden en de schooldirecties hebben inmiddels hun waardering uitgesproken over deze dienstverlening. Wij zijn bijzonder trots op het bereikte resultaat. We zijn onze partners dankbaar voor de transparantie die weten te verschaffen in de inkomsten en uitgaven van de scholen.”

 

Bron: Raet