Persbericht: 2020Vision

30 januari 2013 – Terwijl menig bedrijf er op dit moment van droomt, heerst bij 20/20 vision Europe BV sechts gematigd optimisme over de in 2012 gerealiseerde omzetgroei.

Hoewel opnieuw een zogenaamde “double digit growth” is gerealiseerd, bleef deze enigszins achter bij de stevige ambities. Met name in de tweede helft van het jaar werd een aantal verwachte beslissingen uitgesteld. Desondanks kon in 2012 een aantal mooie organisaties worden toegevoegd aan het klantenbestand van 20/20 vision, zoals: BisonDe LottoFD MediagroepNCOI Opleidingsgroep en Rotterdam Zoo. De grootste groei werd echter gerealiseerd binnen de advocatuur. In samenwerking met partner TimeSoft (leverancier van Aderant), hebben inmiddels diverse grote en middelgrote advocatenkantoren gekozen om het factuurverwerkingsproces (“declaraties”) te automatiseren en te optimaliseren met behulp van 20/20 vision.

“Natuurlijk merken ook wij dat het huidige economische klimaat invloed heeft op besluitvormingsprocessen binnen organisaties”, zegt Marco Cupido, Algemeen Directeur van 20/20 vision. “Besluitvormingsprocessen nemen meer tijd in beslag en de beslissing wordt veelal op een hoger niveau genomen. Wij zien echter ook dat organisaties juist nú behoefte hebben aan optimaal zicht én grip op hun uitgaven. Daarnaast blijven organisaties bereid om te investeren om concrete efficiencyverbeteringen te kunnen realiseren.”

“Wij verwachten de groei van de afgelopen jaren ook in 2013 door te kunnen trekken. Het afgelopen jaar hebben wij wederom flink geïnvesteerd in onze organisatie om deze groeiambitie te kunnen realiseren. Met name ten behoeve van productontwikkeling, projectmanagement en customer support hebben wij onze organisatie kwalitatief en kwantitatief versterkt om nog beter in te kunnen spelen op klantbehoeften en marktkansen.”