KEWILLHet beheer van risico’s die een bedreiging vormen voor de veiligheid en efficiëntie binnen supply chains, heeft hogere prioriteit gekregen bij logistieke dienstverleners en verladers. Dit blijkt uit onderzoek van Transport Intelligence (TI), specialist in marktonderzoek binnen de transport- en logistieke sector, en Kewill. Zij onderzochten hoe wereldwijde supply chain-trends zijn veranderd en wat de belangrijkste problemen hierbinnen zijn voor logistieke organisaties.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 271 professionals wereldwijd werkzaam in de logistieke dienstverlening en retail- en maakindustrie, met als doel inzicht te krijgen in de operationele en strategische aanpak voor het beheren van supply chain-risico’s. Door globalisering zijn supply chains complexer geworden en de factoren die de veiligheid en efficiëntie beïnvloeden zijn veranderd. Zo hebben retailers en distributeurs tegenwoordig vaak minder producten en goederen op voorraad en verwerken derden de bestellingen. Hierdoor is het lastiger om kwaliteit te waarborgen als het gaat om verpakkingen en etikettering. Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de logistieke professionals bezorgd is over de impact van plotseling hogere kosten op de omzet en winstgevendheid.

Voor 73 procent van de respondenten is het risico van een slechte naleving van de planning door transportpartners een grote bron van zorg. Ook vindt 33 procent het lastig de prestaties van transportpartners te vergelijken met de afgesproken Service Level Agreements (SLA’s). De oorzaak hiervoor blijkt te liggen bij de hogere eisen die klanten stellen als het gaat om het volgen van zendingen en het ontvangen van gedetailleerde rapportages van hun logistieke dienstverleners.

Meer inzicht in de supply chain – door data real-time beschikbaar te stellen aan klanten en de planning aan te kunnen passen – wordt veelal gezien als een oplossing voor het beter beheren van risico’s binnen supply chains. Logistieke professionals vinden warehousemanagement-, transportmanagement- en expediteursystemen de belangrijkste operationele IT-systemen die dit mogelijk maken dankzij de transparante data en rapportagemogelijkheden. Ruim de helft (54 procent) geeft aan van plan te zijn te investeren in extra IT-systemen om inzicht te verbeteren. Het aanstellen van een Chief Risk Officer heeft minder prioriteit; minder dan drie procent van de organisaties is dit van plan.

John Manners-Bell, CEO bij TI, zegt:

“Moderne supply chains worden steeds verder uitgebreid naar opkomende markten waarbij sociale en milieuwerkwijzen minder geavanceerd zijn en gecontroleerd worden dan in de  ontwikkelde landen. Multinationals zien steeds vaker dat het gedrag en de prestaties van hun leveranciers en transportpartners grote invloed hebben op de reputatie van hun merk. Zij beseffen dat verantwoording en inzicht hand in hand gaan.”

Evan Puzey, chief marketing officer bij Kewill:

“Uit het onderzoek blijkt dat logistieke dienstverleners en verladers op zoek zijn naar systemen die inzicht en ‘track-and-tracing’ mogelijk maken. De systemen die veel supply chain-organisaties nu nog gebruiken werken vaak niet goed samen wat ten koste gaat van de samenwerking tussen partners en hen uiteindelijk meer geld kost. Het is daarom belangrijk dat ze in een systeem investeren waarmee alle mogelijkheden zijn geïntegreerd.”

Bron: Kewill