SAGESage, een van ’s werelds grootste uitgevers van managementsoftware, heeft een onderzoek laten uitvoeren om informatie te verzamelen over middelgrote bedrijven (honderd tot vijfhonderd werknemers) en de cloud. Het onderzoek is gehouden onder 670 ICT-beslissers in tien Europese landen. Het initiatief volgt op de recente lancering van Sage ERP X3 in de cloud.

Europese bedrijven in het middensegment gaven aan dat een cloud-oplossing ze een kostenbesparing van meer dan 25% opleverde in vergelijking met een on-premise-oplossing. Bij een op de vijf bedrijven bedroeg dat percentage zelfs 50%. Toch loopt de implementatie van ERP-oplossingen in de cloud ver achter bij andere diensten.

ERP haalt cloud-achterstand snel in 
Bijna negen van de tien bedrijven in het middensegment (87%) maakt op dit moment gebruik van cloud-oplossingen; in Nederland is dat een gelijkwaardig percentage (86%). Het aantal bedrijven dat de cloud invoert, neemt momenteel snel toe: bijna vier op de vijf bedrijven (78%) heeft dit nieuwe dienstenmodel in de loop van de afgelopen twee jaar ingevoerd.

Hoewel de cloud steeds populairder wordt, is hij nog niet overal aanwezig; ERP loopt achter op andere diensten. Op dit moment maakt slechts 20% van de bedrijven gebruik van een ERP-oplossing voor de cloud. Uit het onderzoek van Sage blijkt echter, dat deze trend zal keren. 60% van de bedrijven die nog niet beschikken over ERP-oplossingen in de cloud, geeft namelijk aan daarin wel geïnteresseerd te zijn, terwijl 55% de mobiliteit graag wil integreren.

In Nederland zijn bedrijven al verder, aangezien een op drie (32%) reeds een ERP in de cloud gebruikt. Van de bedrijven die er nog niet over beschikken, is een op de twee er wel in geïnteresseerd en wil 58% de mobiliteit integreren.

Redenen om over te stappen op ERP-oplossingen voor de cloud zijn kostenbesparing (50%), efficiency (40%), strategisch voordeel (32%) en groei (31%). De voornaamste belemmerende factoren die worden genoemd, zijn veiligheid en betrouwbaarheid (57%) en interne weerstand, zoals gebrek aan begrip (23%) en prijs (20%).

Het onderzoek is gehouden onder 670 ICT-beslissers bij middelgrote bedrijven (honderd tot vijfhonderd medewerkers) in tien landen.

Zij zijn in augustus 2014 online door Redshift Research ondervraagd door middel van een uitnodiging per e-mail en een online enquête. De steekproef is tot stand gekomen op basis van het Crowdology-panel van Redshift en partnerpanels. Op de resultaten van alle enquêtes worden foutmarges toegepast. De foutmarge van een enquête is afhankelijk van de omvang van de steekproef en het vastgestelde percentage. Meer specifiek geldt voor dit onderzoek, dat er 95% kans is dat een onderzoeksresultaat maximaal circa 3,7 punten afwijkt van het resultaat dat verkregen zou zijn als de wereldwijde bevolkingsgroep waarvan de steekproef een afspiegeling is, zou zijn ondervraagd.

Bron: SAGE