Bij meer dan 50 procent van de organisaties maken HR en Finance gezamenlijk een business case om de bedrijfskundige aanpak van HR te ondersteunen. Dit blijkt uit onderzoek van HR-softwareleverancier Raet onder 486 eindverantwoordelijken van HR en Finance.

De cijfermatige benadering van HR wordt bij 81 procent van de organisaties door Finance ondersteund en gestuurd. Bij deze organisaties trekken de afdelingen samen op om de investering in en door HR inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij niet alleen om de bekende Kritieke Proces Indicatoren zoals verzuim, bezetting en verloop, maar ook om cijfers rondom de productiviteit en kennis van medewerkers. Dit aandeel is ten opzichte van 2011 significant gestegen, toen lag het totaalpercentage op 74 procent.
Relatie HR en Financiën

Klik op de afbeelding voor een vergroting

“Wat is de toegevoegde waarde van een individuele medewerker voor de organisatie? HR en Finance zijn steeds beter in staat om dit te kwantificeren doordat zij elkaars competenties weten aan te vullen. Dit helpt om de juiste initiatieven te ontplooien die waarde toevoegen, kosten beperken, efficiëntie verhogen en effectiviteit vergroten voor de organisatie. Cijfermatig inzicht is hierbij essentieel. Bij organisaties waar HR en Finance elkaar goed weten te vinden, kunnen organisatie zo de optimale balans vinden tussen het toevoegen van waarde en het beperken van de kosten”, zegt Cees van den Heijkant, CEO Raet.

Download het onderzoeksrapport op de site van RAET