Megatrends DigitalIT-afdelingen hebben onvoldoende vaardigheden om het meeste te kunnen halen uit de megatrends cloud, mobiel, social media en big data. Dit blijkt uit onderzoek van EMC onder managers van Nederlandse ondernemingen. De meerderheid van de respondenten betwijfelt of de IT-afdeling de bekwaamheid heeft om de komende jaren deze megatrends bij te kunnen houden. Dit terwijl juist 64 procent van de managers verwacht concurrentievoordeel te kunnen realiseren door deze mogelijkheden intensief te benutten.

Nieuwe communicatiemogelijkheden hebben een grote verandering teweeg gebracht in de verwachtingen van consumenten en eindgebruikers. Zij kunnen altijd en overal bevredigd worden in hun informatie- en communicatiebehoeften. Dit willen zij ook binnen de organisatie waar zij werken. Dit vraagt van bedrijven dat zij deze moderne techniek snel en adequaat toepassen. Nederlandse organisaties denken dat de meerwaarde van cloud, mobiel, social media en big data in het bijzonder bijdraagt aan betere klantrelaties. Zo verwacht 46 procent door de genoemde trends nieuwe, innovatieve producten en diensten te kunnen ontwikkelen, 37 procent ziet mogelijkheden de klantervaring te verbeteren en 33 procent denkt de eigen organisatie efficiënter in te kunnen inrichten en te stroomlijnen.

Nieuwe platformen
In eenzelfde onderzoek vorig jaar, gaf tweederde van het ondervraagde management al aan, dat de snelle IT-ontwikkeling het lastig maakt om de kennis en vaardigheden binnen de eigen organisatie op peil te houden. Ook nu betwijfelt een meerderheid van de ondervraagden of de IT-afdeling voldoende kennis en kunde heeft om de genoemde trends te volgen en de voordelen hiervan te kunnen benutten voor de business. Oude informatietechniek wordt langzamer afgebouwd dan nieuwe techniek wordt ontwikkeld en door consument en eindgebruikers wordt omarmt. Dit maakt het een lastig voor bedrijven om bij te blijven.

Een derde kiest voor applicaties in de cloud
Het onderzoek geeft aan dat 52 procent van de bedrijven behoefte heeft aan gecombineerde publieke en private cloud-diensten, ofwel de hybride cloud. Dit komt mede omdat organisaties steeds meer online zaken doen. Een derde van de respondenten geeft zelfs aan geen problemen te hebben om de meeste applicaties en data in een public cloud onder te brengen. En zien weinig noodzaak in hun organisatie voor hybride oplossingen en een daarbij behorende interne IT-verantwoordelijke.

IT beslist minder vaak over IT-investeringen
Waar informatietechniek voorheen een middel was om kosten te verlagen en efficiënter te werken, wordt het nu steeds meer ingezet om klanten beter te bedienen en het bedrijf te laten groeien. Informatie als productiemiddel. Zo ziet 59 procent van de respondenten IT steeds meer als dienstverlener die de business faciliteert. 44% geeft aan dat beslissingen voor investeringen in informatievoorziening minder vaak door de IT-afdeling worden genomen. De business kan steeds beter en makkelijker – met de ervaring in de consumentenwereld – zijn informatiebehoeften herkennen en zo nodig van buiten betrekken. Dat hierbij dan zaken als privacy, compliance en aansprakelijkheid buiten het zich van de organisatie komen, is evident en zorgwekkend.

“De verwachtingen van informatiegebruikers zijn radicaal veranderd. Zij willen zowel privé als zakelijk overal en altijd supersnel via verschillende devices met elkaar kunnen communiceren”, vertelt Coen Bos, Country Manager EMC Nederland. “Om relevant te blijven en zich voldoende te kunnen onderscheiden, hervormen veel bedrijven hun business model naar de eisen van de nieuwe informatiewereld. Het benutten van de mogelijkheden van genoemde megatrends is essentieel: in de buitenwereld is het immers al enige tijd de norm. Voor elke organisatie is het van strategisch belang dat haar IT-afdeling deze kennis en vaardigheid snel ontwikkelt en kan toepassen, om hen zo succesvol te begeleiden in deze transformatie.”