Relatie tussen CEO en CFO met HR is waardevol, maar HR-managers moeten zich meer focussen op strategische belangen ~

Samenvatting onderzoek

Economist Intelligence Unit (EIU) heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Oracle en IBM, naar de strategische rol die HR-managers spelen in hun organisatie en hun relatie met C-level managers.
De EIU heeft 235 C-level managers ondervraagd, waarvan 95 uit West-Europa, die werkzaam zijn bij organisaties gevestigd in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Van de 235 managers is 57 procent CEO en 43 procent is CFO.
Uit het rapport “C-level perspectives of the HR function in Western Europe” blijkt dat veel CEO’s en CFO’s in deze regio van mening zijn dat de expertise en ervaring van HR-organisaties kunnen helpen met het maken van moeilijke, maar cruciale beslissingen in uitdagende economische tijden.
De studie toont ook aan dat West-Europese managers hun relatie met senior HR-managers waarderen. Zeker 69 procent van de respondenten ziet hun relatie als ‘hecht en vertrouwd’ en 63 procent zegt de relatie met het hoofd van HR ‘hoog in het vaandel’ te hebben staan.
Er is een meer strategische rol voor HR in organisaties mogelijk. Slechts 38 procent van de West-Europese respondenten ziet de HR-directeur als een belangrijke speler in strategische planning. Slechts een op de tien vindt de rol van HR zeer belangrijk.

Invloed van HR-manager vergroten
• De meerderheid van de respondenten uit zorgen over de kennis van HR-managers over de onderneming als geheel. Tweeënveertig procent gelooft dat de HR-directeur teveel is gericht op processen. Daarnaast zegt 36 procent dat HR-managers de business niet goed genoeg begrijpen.
• Het rapport concludeert tevens dat HR-directeuren die dezelfde uitzichten delen met de CEO en de CFO waarschijnlijk meer invloed hebben. Eenentachtig procent van de respondenten die met de HR-directeur op een lijn zitten over de HR-strategie van de organisatie, ziet hun HR-directeur als een belangrijke strategische speler.
• C-level managers bij de grootste bedrijven zijn meer bezig met HR-vraagstukken gerelateerd aan het leiderschap. Meer dan tweederde van de respondenten bij bedrijven met meer dan 1.500 medewerkers maakt zich zorgen dat hun organisatie binnen de komende 12 maanden financieel schade kan oplopen door onvoldoende leidinggevend talent. Bij kleine bedrijven is dat slechts 49 procent.
• Leidinggevenden, werkzaam bij een organisatie met een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljard US dollar bespreken vaker hun zorgen over hun talent management met HR-managers. Tweeënveertig procent van de respondenten bij de grootste bedrijven bespreekt regelmatig de prestaties en ontwikkeling van het management. Bij kleinere bedrijven is dit 24 procent.
• HR-managers kunnen hun invloed op de strategische richting van hun organisatie vergroten als ze:
o bij een groter bedrijf of organisatie werken;
o meer strategische ideeën aandragen, zeker wanneer het senior-level talentontwikkeling betreft;
o soortgelijke ideeën met betrekking tot HR-strategie delen met de CEO en CFO.

Ondersteunende quote
• “In deze sterk concurrerende markt zoeken organisaties naar het beste talent, maar moeten daarbij rekening houden met de beperkte middelen. Dit is een kans voor senior HR-managers een meer strategische rol in te nemen in het bepalen van de richting en de planning van hun organisatie”, zegt Henry Barenholz, Senior Director, HCM Leader Benelux van Oracle. “Door processen meer te automatiseren en administratie te vereenvoudigen met behulp van IT, kan HR meer focussen op het afstemmen van talent-strategieën op de zakelijke lange termijn doelstellingen. Dit rapport is een leidraad voor HR-managers om hun relaties met CEO’s en CFO’s te verbeteren, zodat ze een meer strategische rol kunnen spelen in de groei en het succes van de organisatie.”
IBM is een Diamond lid van Oracle PartnerNetwork (OPN).