De 2012 editie van de Global E-Invoicing Study, uitgevoerd door Basware en het Institute of Financial Operations (IFO) toont aan dat de adoptiegraad van e-facturatie wereldwijd toeneemt, maar nog steeds vertrouwen veel organisaties, groot en klein, op handmatige processen en instrumenten, zoals email en PDF’s, waardoor deze bedrijven zich niet bewust worden van de voordelen van “echte” e-facturatie.

Sneeuwbaleffect stimuleert e-factuur adoptie:

  • 56% van de bedrijven die gebruik maken van een webbased of ge-outsourced oplossing voor e-facturatie geven aan dat ze behoorlijk besparen op factuurverwerking (vergeleken met 47% van de PDF gebruikers) en 38% rapporteren een sterke afname in fouten (vergeleken met 28% van de PDF gebruikers)
  • 15% van de respondenten geeft aan de meerderheid van de facturen elektronisch wordt verstuurd (was 9% in 2011)
  • Weerstand vanuit leveranciers ten opzichte van elektronische facturen nam af van 46% in 2011 tot 26% in 2012.
  • 61% van de bedrijven met minder dan 100 medewerkers, geven aan dat klanten de reden zijn voor de overstap naar e-facturatie. Bij bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers is dit slechts 34%

Dit onderzoek is gebaseerd op de de terugkoppeling van 908 bedrijven rond de wereld.

Het rapport kunt u downloaden op de site van Basware.