Hoewel een platform als de IT-Matchmaker (www.it-matchmaker.nl) het aanbesteden van software projecten van nature al efficiënt en transparant laat verlopen, is er nu ook een verankering in de wet. Per 1 april 2013 zal de nieuwe aanbestedingswet in werking treden.

De nieuwe wet neemt veel van de obstakels weg die ICT-bedrijven bij aanbestedingstrajecten tegenkomen. Om alle lidbedrijven voor te bereiden op de aanstaande veranderingen, organiseert Nederland ICT op 28 maart een informatiebijeenkomst over de nieuwe Aanbestedingswet. Hierbij wordt ook het fenomeen ‘Best Value Procurement’ besproken.

Proportionele eisen en minder administratieve lasten

Het nieuwe aanbestedingsbeleid is voor kleine (MKB) én grote ICT-bedrijven een flinke verbetering. Zo mogen diensten die een opdracht aanbesteden geen onredelijke eisen en voorwaarden meer stellen. Onder de oude wetgeving kon het voorkomen dat geschikte partijen werden uitgesloten van deelname op basis van criteria die niets met de feitelijke opdracht te maken hadden.

Daarnaast moet de nieuwe wet voorkomen dat overheden en overheidsdiensten onnodig verschillende kleine opdrachten clusteren en als één opdracht aanbesteden. Bedrijven die in het verleden al bij voorbaat buiten de boot vielen bij dit soort grote opdrachten, kunnen onder de nieuwe aanbestedingswet wel meedingen. Ook nemen de administratieve lasten bij aanbestedingstrajecten af, waardoor de kosten voor geïnteresseerde bedrijven minder worden. De wet realiseert dit door bijvoorbeeld aanbestedende diensten te verplichten openbare aanbestedingen op Tenderned (www.tenderned.nl) te plaatsen, zodat ondernemers deze openbare aanbestedingen eenvoudig op een centrale plek kunnen terugvinden.

Een flinke stap vooruit

In de afgelopen jaren heeft Nederland ICT intensief samengewerkt met de overheid om de Aanbestedingswet beter aan te laten sluiten op de realiteit van haar lidbedrijven. In de aanloop naar de nieuwe wet is er continu contact geweest met Kamerleden en werd er input geleverd voor moties en amendementen. Annechien Sloots (programmamanager ICT & Overheid bij Nederland ICT) schreef mee aan de Gids Proportionaliteit (klik op link voor meer info). In deze publicatie wordt het proportionaliteitsbeginsel aan de hand van heldere voorbeelden verder uitgewerkt.

Bijeenkomst nieuwe Aanbestedingswet en Best Value Procurement

Voor lidbedrijven die willen weten wat de nieuwe Aanbestedingswet voor hun organisatie betekent, organiseert Nederland ICT op 28 maart as. een informatiebijeenkomst. Petra Heemskerk (advocaat-partner bij CMS Derks Star Busmann) gaat tijdens de bijeenkomst in op de ins en outs van de nieuwe aanbestedingsregels. Wim de Vries(procurement specialist ICT bij het Ministerie van Financiën, IUC Belastingdienst), vertelt aansluitend over het nieuwe fenomeen ‘Best Value Procurement’.

Meer informatie + de mogelijkheid tot aanmelden vindt u via onderstaande link

Bijeenkomst over de nieuwe Aanbestedingswet en Best Value Procurement